Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVUSIOS TSRS EKONOMINIŲ RYŠIŲ SU UŽSIENIU BANKO LIETUVOS SKYRIUJE  
 DĖL DALIES EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS  
 DĖL EKONOMINIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 DĖL ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ PARENGIMO IR JŲ EKONOMINIO PAGRINDIMO  
 EKONOMINE PADĖTIMI  
 EKONOMINE PRASME  
 EKONOMINEI KRIZEI  
 EKONOMINEI PADĖČIAI  
 EKONOMINEI POLICIJAI  
 EKONOMINEI SISTEMAI  
 EKONOMINEI SITUACIJAI  
 EKONOMINEI ZONAI BALTIJOS JŪROJE  
 EKONOMINES IR SOCIALINES PROBLEMAS  
 EKONOMINES REFORMAS  
 EKONOMINES SANKCIJAS  
 EKONOMINES SOCIALINES TEISES BEI INTERESUS  
 EKONOMINES SĄLYGAS  
 EKONOMINIAI INTERESAI  
 EKONOMINIAI NUSIKALTIMAI  
 EKONOMINIAI RODIKLIAI  
 EKONOMINIAI RYŠIAI  
 EKONOMINIAI SANTYKIAI  
 EKONOMINIAI SUNKUMAI  
 EKONOMINIAIS KLAUSIMAIS  
 EKONOMINIAM AUGIMUI  
 EKONOMINIAM GYVENIMUI  
 EKONOMINIAM MOKSLINIAM TECHNINIAM IR KULTŪRINIAM BENDRADARBIAVIMUI UŽTIKRINTI  
 EKONOMINIAME GYVENIME  
 EKONOMINIAMS INTERESAMS  
 EKONOMINIO AUGIMO  
 EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJA  
 EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS OECD  
 EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS  
 EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO SU UŽSIENIU  
 EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO  
 EKONOMINIO EFEKTO  
 EKONOMINIO EFEKTYVUMO  
 EKONOMINIO GYVENIMO  
 EKONOMINIO NUOSMUKIO  
 EKONOMINIO PAGRINDIMO  
 EKONOMINIO POBŪDŽIO  
 EKONOMINIO PROFILIO  
 EKONOMINIO REGULIAVIMO IR ŪKININKŲ BEI ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ PAJAMŲ  
 EKONOMINIO SAVARANKIŠKUMO  
 EKONOMINIO SVERTO  
 EKONOMINIO VYSTYMOSI  
 EKONOMINIS AUGIMAS  
 EKONOMINIS BENDRADARBIAVIMAS  
 EKONOMINIS EFEKTAS  
 EKONOMINIS EFEKTYVUMAS  
 EKONOMINIU ATŽVILGIU  
 EKONOMINIU POŽIŪRIU  
 EKONOMINIUS INTERESUS  
 EKONOMINIUS NORMATYVUS IR RINKOS KAINAS  
 EKONOMINIUS NORMATYVUS  
 EKONOMINIUS NUSIKALTIMUS  
 EKONOMINIUS RODIKLIUS  
 EKONOMINIUS RYŠIUS  
 EKONOMINIUS SANTYKIUS  
 EKONOMINIŲ INTERESŲ  
 EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO KOMISIJOS PIRMININKAS V JUŠKUS 
 EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO KOMISIJOS  
 EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO VALDYBOS  
 EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO  
 EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMŲ  
 EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ  
 EKONOMINIŲ PROBLEMŲ  
 EKONOMINIŲ PROCESŲ  
 EKONOMINIŲ REFORMŲ  
 EKONOMINIŲ RODIKLIŲ  
 EKONOMINIŲ RYŠIŲ SU UŽSIENIU  
 EKONOMINIŲ RYŠIŲ  
 EKONOMINIŲ SANKCIJŲ UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS TAIKYMO  
 EKONOMINIŲ SANKCIJŲ UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 EKONOMINIŲ SANKCIJŲ  
 EKONOMINIŲ SANTYKIŲ  
 EKONOMINIŲ SISTEMŲ TRANSFORMACIJOS  
 EKONOMINIŲ SISTEMŲ  
 EKONOMINIŲ SUNKUMŲ  
 EKONOMINIŲ SVERTŲ  
 EKONOMINIŲ SĄLYGŲ  
 EKONOMINĮ AUGIMĄ  
 EKONOMINĮ BENDRADARBIAVIMĄ  
 EKONOMINĮ EFEKTĄ  
 EKONOMINĘ BLOKADĄ  
 EKONOMINĘ BŪKLĘ  
 EKONOMINĘ GALIĄ  
 EKONOMINĘ KRIZĘ  
 EKONOMINĘ NAUDĄ  
 EKONOMINĘ PADĖTĮ  
 EKONOMINĘ PAGALBĄ  
 EKONOMINĘ PLĖTRĄ  
 EKONOMINĘ POLITIKĄ  
 EKONOMINĘ REFORMĄ  
 EKONOMINĘ SISTEMĄ  
 EKONOMINĘ SITUACIJĄ  
 EKONOMINĘ VEIKLĄ  
 EKONOMINĘ ZONĄ  
 EKONOMINĖ BLOKADA  
 EKONOMINĖ KRIZĖ  
 EKONOMINĖ NAUDA  
 EKONOMINĖ PADĖTIS  
 EKONOMINĖ POLICIJA  
 EKONOMINĖ POLITIKA  
 EKONOMINĖ SISTEMA  
 EKONOMINĖ SITUACIJA  
 EKONOMINĖ VEIKLA  
 EKONOMINĖ ZONA  
 EKONOMINĖJE SISTEMOJE  
 EKONOMINĖJE ZONOJE BALTIJOS JŪROJE  
 EKONOMINĖJE ZONOJE  
 EKONOMINĖMIS PRIEMONĖMIS  
 EKONOMINĖMIS SANKCIJOMIS  
 EKONOMINĖMIS SĄLYGOMIS  
 EKONOMINĖMS SĄLYGOMS  
 EKONOMINĖS BLOKADOS  
 EKONOMINĖS BŪKLĖS  
 EKONOMINĖS GEROVĖS  
 EKONOMINĖS INTEGRACIJOS  
 EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS RAIDOS  
 EKONOMINĖS KRIZĖS  
 EKONOMINĖS PADĖTIES  
 EKONOMINĖS PAŽANGOS  
 EKONOMINĖS PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS  
 EKONOMINĖS PLĖTROS  
 EKONOMINĖS POLICIJOS PAREIGŪNAI  
 EKONOMINĖS POLICIJOS PAREIGŪNŲ  
 EKONOMINĖS POLICIJOS  
 EKONOMINĖS POLITIKOS  
 EKONOMINĖS RAIDOS  
 EKONOMINĖS REFORMOS IR INTEGRACIJOS  
 EKONOMINĖS REFORMOS  
 EKONOMINĖS SANKCIJOS  
 EKONOMINĖS SISTEMOS kokybinio apibrėžtumo 
 EKONOMINĖS SISTEMOS GYVAVIMO  
 EKONOMINĖS SITUACIJOS  
 EKONOMINĖS SĄLYGOS  
 EKONOMINĖS TEORIJOS  
 EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ  
 EKONOMINĖS VEIKLOS  
 EKONOMINĖS ZONOS  
 EUROPOS EKONOMINĘ BENDRIJĄ  
 EUROPOS EKONOMINĖ BENDRIJA  
 EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTOSIOS PREKIŲ NOMENKLATŪROS  
 EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS  
 KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS LEZ  
 KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS  
 KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS GERIAUSIAM VERSLO PLANUI IR ZONOS STATUTUI PARENGTI BEI STEIGĖJŲ GRUPEI PARINKTI  
 KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS  
 KODAI PAGAL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ  
 KODAS PAGAL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ  
 KOVAI SU EKONOMINIAIS NUSIKALTIMAIS  
 LAISVAJAI EKONOMINEI ZONAI  
 LAISVOJI EKONOMINĖ ZONA  
 LAISVOJOJE EKONOMINĖJE ZONOJE  
 LAISVOS EKONOMINĖS ZONOS  
 LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS  
 LAISVOSIOSE EKONOMINĖSE ZONOSE  
 LAISVĄJA EKONOMINE ZONA  
 LAISVĄJĄ EKONOMINĘ ZONĄ LEZ  
 LAISVĄJĄ EKONOMINĘ ZONĄ  
 LAISVĄSIAS EKONOMINES ZONAS  
 LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ IR LAISVŲJŲ SANDĖLIŲ  
 LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ LEZ  
 LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ PAGRINDŲ ĮSTATYMO IR LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS STEIGIMO  
 LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO EKONOMINIŲ SANTYKIŲ VALSTYBINIO REGULIAVIMO  
 NAUJOS EKONOMINĖS SISTEMOS  
įvežimas Į LAISVĄSIAS EKONOMINES ZONAS  
 NUTARIMŲ DĖL EKONOMINIŲ SANKCIJŲ TAIKYMO  
 PAGAL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ  
 PAGRINDINIAI TECHNINIAI IR EKONOMINIAI RODIKLIAI  
 PATEIKTI PAGAL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ  
 PATEIKĖ INFORMACIJĄ APIE EKONOMINĘ IR SOCIALINĘ šalies padėtį 
 POLITINIO STABILUMO IR EKONOMINĖS GEROVĖS  
 POLITINIS IR EKONOMINIS STABILUMAS  
 POLITINĖS SOCIALINĖS EKONOMINĖS TECHNOLOGINĖS RAIDOS IR PAŽANGOS  
 POLITINĖS SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS RAIDOS  
 PREKIŲ KLASIFIKACIJOS PAGAL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ  
 PREKYBINIO IR EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO  
 PREKYBINIO IR EKONOMINIO MOKSLINIO TECHNINIO IR KULTŪRINIO BENDRADARBIAVIMO  
 PRETENZIJAS Į BET KOKIĄ EKONOMINĘ VERTĘ  
 PRIORITETINIŲ KRYPČIŲ IR EKONOMINIŲ PROGRAMŲ  
 REGIONINIO PARKO VEIKLOS EKONOMINIAI PAGRINDAI  
 SEIMO EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO KOMISIJA  
 SEIMO EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO KOMISIJAI  
 SEIMO EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO KOMISIJOS PIRMININKAS VYTAUTAS JUŠKUS 
 SEIMO EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO KOMISIJOS  
 SOCIALINES EKONOMINES PROGRAMAS  
 SOCIALINĖS EKONOMINĖS RAIDOS  
 SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS RAIDOS  
 SUNKI EKONOMINĖ PADĖTIS  
 SUTARTIES BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS  
 SUTARČIŲ SUSITARIMŲ DĖL PREKYBINIO IR EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO  
 TAIKOMOS EKONOMINĖS SANKCIJOS  
 TAIKYTI EKONOMINES SANKCIJAS  
 TARPTAUTINIO KONKURSO KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS GERIAUSIAM VERSLO PLANUI IR ZONOS STATUTUI PARENGTI BEI STEIGĖJŲ GRUPEI PARINKTI  
 TARPTAUTINIO KONKURSO ŠIAULIŲ LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS GERIAUSIAM verslo planui 
 TARPTAUTINIŲ EKONOMINIŲ SANTYKIŲ MINISTERIJOS TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 TARPTAUTINIŲ EKONOMINIŲ SANTYKIŲ  
 TERITORINIUOSE VANDENYSE IR EKONOMINĖJE ZONOJE  
 TERITORINĖS JŪROS IŠSKIRTINĖS EKONOMINĖS ZONOS IR KONTINENTINIO ŠELFO BALTIJOS JŪROJE ŠIAURINĖS RIBOS NUSTATYMO  
 TSRS EKONOMINIŲ RYŠIŲ SU UŽSIENIU BANKO LIETUVOS SKYRIUJE  
 UŽSIENIO EKONOMINIŲ RYŠIŲ  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TARPTAUTINIŲ EKONOMINIŲ SUTARČIŲ  
 VALSTYBEI NESUMOKĖTŲ MOKESČIŲ IR EKONOMINIŲ SANKCIJŲ  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO  
 YPATINGOSIOS EKONOMINĖS BŪKLĖS  
 YPATINGOSIOS EKONOMINĖS ZONOS  
 ŠALIES EKONOMINĖ PADĖTIS  
 ŠIAULIŲ LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS LEZ  
 ŠIAULIŲ LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VERSLO PLANUI IR STATUTUI PARENGTI BEI STEIGĖJŲ GRUPEI PARINKTI  
 ŠIAULIŲ LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS  
 ŽEMĖS ŪKIO EKONOMINIŲ SANTYKIŲ VALSTYBINIO REGULIAVIMO