Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUHALTERINĖ APSKAITA IR FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ  
dėl ĮMONIŲ TURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISES METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO TVARKOS  
 DAR TURI PATEIKTI BANKO PAŽYMĄ APIE SAVO FINANSINĘ BŪKLĘ  
 DEPOZITINIŲ FINANSINIŲ ĮSTAIGŲ RIZIKOS VADYBOS  
 DEPOZITINIŲ FINANSINIŲ ĮSTAIGŲ  
 DEPOZITINĖS FINANSINĖS ĮSTAIGOS RIZIKOS  
 DEPOZITINĖS FINANSINĖS ĮSTAIGOS  
 DĖL FINANSINIO TURTO IR INVESTICIJŲ  
 DĖL FINANSINIŲ SUNKUMŲ  
 DĖL ĮMONIŲ TURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISES METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS  
 FINANSINE PARAMA  
 FINANSINE VEIKLA  
 FINANSINEI ATASKAITAI  
 FINANSINEI BŪKLEI  
 FINANSINES AFERAS  
 FINANSINES ATASKAITAS  
 FINANSINES GALIMYBES  
 FINANSINES MACHINACIJAS  
 FINANSINES OPERACIJAS  
 FINANSINES PROBLEMAS  
 FINANSINIAI INSTITUTAI  
 FINANSINIAI IŠTEKLIAI  
 FINANSINIAI REIKALAI  
 FINANSINIAI RODIKLIAI  
 FINANSINIAI SUNKUMAI  
 FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  
 FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS  
 FINANSINIAIS METAIS  
 FINANSINIO MAKLERIO  
 FINANSINIO TARPININKAVIMO  
 FINANSINIU POŽIŪRIU  
 FINANSINIUS DOKUMENTUS  
 FINANSINIUS IŠTEKLIUS  
 FINANSINIUS PAŽEIDIMUS  
 FINANSINIUS REIKALUS  
 FINANSINIUS REZULTATUS  
 FINANSINIUS RODIKLIUS  
 FINANSINIUS SUNKUMUS  
 FINANSINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS  
 FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR DUOMENŲ  
 FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
 FINANSINIŲ GALIMYBIŲ  
 FINANSINIŲ GRUPUOČIŲ  
 FINANSINIŲ INSTITUCIJŲ  
 FINANSINIŲ INSTITUTŲ VADYBOS  
 FINANSINIŲ INSTITUTŲ  
 FINANSINIŲ INVESTICIJŲ  
 FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ  
 FINANSINIŲ METŲ PABAIGOJE  
 FINANSINIŲ NUOSTOLIŲ  
 FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ  
 FINANSINIŲ OPERACIJŲ  
 FINANSINIŲ PASLAUGŲ  
 FINANSINIŲ PROBLEMŲ  
 FINANSINIŲ REZULTATŲ  
 FINANSINIŲ SUNKUMŲ  
 FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ  
 FINANSINĘ ATSKAITOMYBĘ  
 FINANSINĘ BŪKLĘ  
 FINANSINĘ PADĖTĮ  
 FINANSINĘ PAGALBĄ  
 FINANSINĘ PARAMĄ  
 FINANSINĘ SITUACIJĄ  
 FINANSINĘ VEIKLĄ  
 FINANSINĘ ŪKINĘ VEIKLĄ  
 FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ  
 FINANSINĖ BEI POLITINĖ ĮTAKA  
 FINANSINĖ BŪKLĖ  
 FINANSINĖ KRIZĖ  
 FINANSINĖ PADĖTIS  
 FINANSINĖ PAGALBA  
 FINANSINĖ PARAMA  
 FINANSINĖJE APSKAITOJE  
 FINANSINĖJE ATSKAITOMYBĖJE  
 FINANSINĖMIS OPERACIJOMIS  
 FINANSINĖMS OPERACIJOMS  
 FINANSINĖS APSKAITOS  
 FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS  
 FINANSINĖS BŪKLĖS  
 FINANSINĖS DRAUSMĖS  
 FINANSINĖS GALIMYBĖS  
 FINANSINĖS GRUPUOTĖS  
 FINANSINĖS INSTITUCIJOS  
 FINANSINĖS INVESTICIJOS  
 FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS  
 FINANSINĖS KRIZĖS  
 FINANSINĖS PADĖTIES  
 FINANSINĖS PAGALBOS  
 FINANSINĖS PARAMOS  
 FINANSINĖS PRAMONINĖS GRUPĖS  
 FINANSINĖS PROBLEMOS  
 FINANSINĖS SISTEMOS  
 FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĘ VYKDO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS INSTITUCIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA  
 FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ  
 FINANSINĖS VEIKLOS  
 FINANSINĖSE ATASKAITOSE  
 GALI KREIPTIS Į KOMERCINIUS BANKUS IR FINANSINIO MAKLERIO ĮMONES KURIEMS PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS BANKO PATVIRTINTĄ VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR APYVARTOS LAIKINĄJĄ TVARKĄ SUTEIKTA TEISĖ DALYVAUTI  
 ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS  
 INFORMACIJOS APIE GALIMĄ NETEISĖTU BŪDU ĮGYTO TURTO LEGALIZAVIMĄ AR ĮSTATYMŲ DRAUDŽIAMOS VEIKLOS FINANSINĮ APTARNAVIMĄ  
 INSTRUKCIJŲ IR FINANSINIŲ OPERACIJŲ PAŽEIDIMUS  
 KOMERCINĖS ŪKINĖS FINANSINĖS BŪKLĖS REZULTATŲ  
 METINĘ FINANSINĘ ATSKAITOMYBĘ  
 METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ  
 METINĖJE FINANSINĖJE ATSKAITOMYBĖJE  
 METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS  
 PALANKU SPRĘSTI FINANSINES PROBLEMAS  
 PRAMONINĖS FINANSINĖS GRUPĖS  
 REGIONINIO PARKO FINANSINIAI IŠTEKLIAI  
 SPRĘSTI FINANSINES PROBLEMAS  
 SUNKIOJE FINANSINĖJE BŪKLĖJE  
 SUNKIOS FINANSINĖS PADĖTIES  
 SUTEIKTI FINANSINĘ PARAMĄ  
 TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ INSTITUCIJŲ  
 TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 APSKAITOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS  
 VALSTYBĖS FINANSINIŲ IR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO TEISĖTUMĄ  
 VERTIMASIS UŽDRAUSTA KOMERCINE ŪKINE FINANSINE veikla 
 ATLIKTI LIETUVOS BANKO FINANSINĖS VEIKLOS PATIKRINIMĄ  
 ŪKINĘ FINANSINĘ VEIKLĄ  
 ŪKINĘ IR FINANSINĘ VEIKLĄ  
 ŪKINĖS FINANSINĖS VEIKLOS  
 ŪKINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS  
 BANKO PAŽYMĄ APIE SAVO FINANSINĘ BŪKLĘ