Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBO SUTARTIS SUDAROMA TARP FIZINIŲ ASMENŲ  
 DĖL FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO  
 DĖL MUITO REŽIMO FIZINIAMS ASMENIMS  
 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS IR BENDROMS SU UŽSIENIO KAPITALU  
 FIZINE JĖGA  
 FIZINES BAUSMES  
 FIZINES SAVYBES  
 FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS  
 FIZINIAI ASMENYS ĮSIGIJĘ ... 
 FIZINIAI ASMENYS ĮSIGIJĘ PATENTUS  
 FIZINIAI ASMENYS  
 FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PAGEIDAUJANTYS PIRKTI ... 
 FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PAŽEIDĘ ... 
 FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS  
 FIZINIAI JURIDINIAI AR KITI ĮGALIOTIEJI ASMENYS  
 FIZINIAI KRŪVIAI  
 FIZINIAI PRATIMAI  
 FIZINIAIS ASMENIMIS  
 FIZINIAIS IR JURIDINIAIS ASMENIMIS  
 FIZINIAIS PRATIMAIS  
 FIZINIAM AR JURIDINIAM ASMENIUI  
 FIZINIAM ASMENIUI  
 FIZINIAM LAVINIMUI  
 FIZINIAM PASIRENGIMUI  
 FIZINIAMS AR JURIDINIAMS ASMENIMS  
 FIZINIAMS ASMENIMS NETURINTIEMS ... 
 FIZINIAMS ASMENIMS  
 FIZINIAMS BEI JURIDINIAMS ASMENIMS  
 FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS IŠSKYRUS KELEIVIUS  
 FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TURINTIEMS ... 
 FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS  
 FIZINIO AKTYVUMO  
 FIZINIO AR JURIDINIO ASMENS  
 FIZINIO ASMENS PASO NUMERIS  
 FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ADRESAS  
 FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ASMENS KODAS  
 FIZINIO ASMENS  
 FIZINIO AUKLĖJIMO  
 FIZINIO DARBO  
 FIZINIO IŠSIVYSTYMO  
 FIZINIO KRŪVIO  
 FIZINIO KŪNO  
 FIZINIO LAVINIMO MOKYTOJAS  
 FIZINIO LAVINIMO  
 FIZINIO PAJĖGUMO  
 FIZINIO PARENGIMO  
 FIZINIO PASIRENGIMO  
 FIZINIO RENGIMO  
 FIZINIS AKTYVUMAS  
 FIZINIS AR JURIDINIS ASMUO SAVO VARDU  
 FIZINIS AR JURIDINIS ASMUO  
 FIZINIS ARBA JURIDINIS ASMUO  
 FIZINIS ASMUO  
 FIZINIS DARBAS  
 FIZINIS IŠSIVYSTYMAS  
 FIZINIS KRŪVIS  
 FIZINIS LAVINIMAS  
 FIZINIS PAJĖGUMAS  
 FIZINIS PASIRENGIMAS  
 FIZINIU PASIRENGIMU  
 FIZINIU SUSIDOROJIMU  
 FIZINIUS ASMENIS  
 FIZINIUS IR JURIDINIUS ASMENIS  
 FIZINIUS KRŪVIUS  
 FIZINIUS PRATIMUS  
 FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ  
 FIZINIŲ ASMENŲ GRUPIŲ  
 FIZINIŲ ASMENŲ GRUPĖS  
 FIZINIŲ ASMENŲ MOKESČIO  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESTIS  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESTĮ  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO IR JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO LAIKINOJO ĮSTATYMO  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIU NEAPMOKESTINAMOS ... 
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIU  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIUS  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIŲ  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ  
 FIZINIŲ ASMENŲ  
 FIZINIŲ BAUSMIŲ  
 FIZINIŲ DUOMENŲ  
 FIZINIŲ IR DVASINIŲ JĖGŲ  
 FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ AR JŲ GRUPIŲ  
 FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ  
 FIZINIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ IR ĮMONIŲ NETURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 FIZINIŲ KRŪVIŲ  
 FIZINIŲ PRATIMŲ  
 FIZINIŲ TRŪKUMŲ  
 FIZINIŲ YPATYBIŲ  
 FIZINĮ AKTYVUMĄ  
 FIZINĮ DARBĄ  
 FIZINĮ IŠSIVYSTYMĄ  
 FIZINĮ KRŪVĮ  
 FIZINĮ PAJĖGUMĄ  
 FIZINĮ PASIRENGIMĄ BEI SVEIKATOS BŪKLĘ  
 FIZINĮ PASIRENGIMĄ  
 FIZINĮ SMURTĄ  
 FIZINĘ JĖGĄ  
 FIZINĘ NEGALIĄ  
 FIZINĖ DVASINĖ IR SOCIALINĖ GEROVĖ  
 FIZINĖ JĖGA  
 FIZINĖMIS BAUSMĖMIS  
 FIZINĖS GEOGRAFIJOS  
 FIZINĖS IŠTVERMĖS  
 FIZINĖS JĖGOS  
 FIZINĖS KULTŪROS  
 FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS  
 FIZINĖS NEGALIOS  
 FIZINĖS PRIEVARTOS  
 GAVĖJAS YRA FIZINIS ASMUO  
 GINČAI TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 GYVENAMĄSIAS PATALPAS IŠ FIZINIŲ ASMENŲ  
 INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ IR ŪKINIŲ BENDRIJŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 INVESTICINĖS AKCINĖS BENDROVĖS ARBA FIZINIŲ ASMENŲ GRUPĖS  
 IR KITI ASMENYS DĖL FIZINIŲ AR PSICHINIŲ TRŪKUMŲ NEGALINTYS patys pasinaudoti savo teise į gynybą 
 IŠIEŠKOTI IŠ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ ARBA FIZINIŲ ASMENŲ  
 JURIDINIAI BEI FIZINIAI ASMENYS ATSAKO UŽ GAMYBOS PROCESO METU susidariusias atliekas 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS IŠ UŽSIENIO VALSTYBIŲ  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS IŠSKYRUS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ įstaigas bei organizacijas 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS O KITAIS ATVEJAIS VALSTYBĖ  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PADARĘ ŽALĄ  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PAŽEIDĘ šių nuostatų reikalavimus 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS TURINTYS LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ... 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS TURINTYS TEISĘ IŠSINUOMOTI ... 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 JURIDINIAIS IR FIZINIAIS ASMENIMIS  
 JURIDINIAMS AR FIZINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS GALINTIEMS CENTRALIZUOTAI PIRKTI materialinius išteklius 
 JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS PAŽEIDUSIEMS ... 
 JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS ARBA FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ADRESAS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIS AR FIZINIS ASMUO TURINTIS TEISĘ ... 
 JURIDINIS AR FIZINIS ASMUO ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ... 
 JURIDINIS AR FIZINIS ASMUO  
 JURIDINIS ARBA FIZINIS ASMUO  
 JURIDINIUS IR FIZINIUS ASMENIS  
 JURIDINIŲ AR FIZINIŲ ASMENŲ  
 JURIDINIŲ ASMENŲ PAGAL JŲ BUVIMO VIETĄ O FIZINIŲ ASMENŲ PAGAL JŲ NUOLATINĘ ar laikiną gyvenamąją vietą 
 JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ TEISES IR PAREIGAS  
 JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS  
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ TURINČIŲ TEISĘ VYKDYTI PRIVALOMĄJĮ asmenų darbuotojų 
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VEIKLĄ  
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ ĮMOKOS  
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ  
 KIEKVIENAS FIZINIS AR JURIDINIS ASMUO TURI TEISĘ DISPONUOTI SAVO NUOSAVYBE  
 KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 KITIEMS FIZINIAMS ASMENIMS  
 KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS  
 KITIEMS JURIDINIAMS AR FIZINIAMS ASMENIMS  
 KITIEMS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS GALINTIEMS CENTRALIZUOTAI PIRKTI  
 KITIEMS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 KITŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS BEI PAREIGOS  
 KITŲ JURIDINIŲ AR FIZINIŲ ASMENŲ  
 KITŲ JURIDINIŲ ARBA FIZINIŲ ASMENŲ  
 KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ SVEIKATOS  
 KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ TEISĖS BEI PAREIGOS  
 KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ  
 KODAS JEIGU PAREIŠKĖJAS YRA FIZINIS ASMUO  
 LEIDYBINĖS KULTŪRINĖS IR KITOKIOS VEIKLOS SAVANORIŠKI FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ ĮNAŠAI KITOS ĮPLAUKOS  
 LIETUVOS FIZINIO LAVINIMOSI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VEIKLĄ SUSIJUSIĄ SU GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMU  
 MOKESČIŲ BEI PASLAUGŲ LENGVATOS FIZINIAMS ASMENIMS  
 NESUTARIMUS TARP JURIDINIŲ ARBA FIZINIŲ ASMENŲ IR MERO VALDYBOS  
 NEVALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ DOKUMENTUS  
 NEVALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ  
 NUMERIAI PAGAMINIMO METAI IR FIZINIO ASMENS ADRESAS  
ūkininkų KVALIFIKACIJOS KĖLIMO BEI FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ  
 ORGANIZACIJŲ IR FIZINIŲ BEI JURIDINIŲ ASMENŲ  
 PALŪKANAS UŽ FIZINIŲ ASMENŲ INDĖLIUS  
 PARKO TERITORIJOJE VEIKIANTIEMS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 PAVADINIMAS FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ADRESAS  
 PRITAIKYTI ŽMONĖMS SU FIZINIAIS TRŪKUMAIS  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS GALI VERSTIS VEIKLA NEPRIEŠTARAUJANČIA ... 
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE  
 REGISTRO DUOMENIMIS TURI TEISĘ NAUDOTIS VISI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 SANTYKIUOSE SU KITAIS JURIDINIAIS IR FIZINIAIS ASMENIMIS  
 SAVANORIŠKI JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ ĮNAŠAI  
 SUNKŲ FIZINĮ DARBĄ  
 SUPRANTAMAS NE TIK KAIP FIZINIO ASMENS PARAŠAS  
 TARIFŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO  
 APMOKESTINAMOS FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIU  
 APSAUGOS NUO FIZINIO POVEIKIO  
 UŽSIENIO FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS  
 UŽSIENIO JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 VEIKSNUS FIZINIS ASMUO  
 VISI LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 VISIEMS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 VISIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS BE ATSKIRŲ LEIDIMŲ  
 ATASKAITŲ IR DOKUMENTŲ APIE SAVO FIZINIO ASMENS ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ IR MOKESČIUS PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 YRA PRIVALOMI VISIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVAI BEI FIZINIAI ASMENYS  
 ĮSISENĖJUSIŲ SKOLŲ BIUDŽETUI ĮSTATYME NUMATYTUS JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ BEI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIUS IR BENDRĄJĮ AKCIZĄ ĮVYKDĖ  
 ŪKIO SUBJEKTŲ AR FIZINIŲ ASMENŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IŠ FIZINIO ASMENS ne PVM mokėtojo