Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUTŲ FONDAS  
 BUTŲ FONDO  
 BUTŲ FONDUI  
 BUTŲ FONDĄ  
 BŪSTO KREDITAVIMO FONDAS  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 CHICAGO ALGIMANTO MACKAUS KNYGŲ LEIDIMO FONDAS  
 DARBO UŽMOKESČIO FONDAS  
 DARBO UŽMOKESČIO FONDO  
 DARBO UŽMOKESČIO FONDĄ TVIRTINA MIESTŲ RAJONŲ TARYBOS  
 DARBO UŽMOKESČIO FONDĄ  
 DĖL FONDO BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 DĖL RESPUBLIKINIO IR AUKŠTESNIOSIOS PAKOPOS SAVIVALDYBIŲ PRIVATIZAVIMO FONDŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL SPECIALIOJO FONDO VEIKIANČIOMS IR BESISTEIGIANČIOMS PROFESINĖMS SĄJUNGOMS REMTI  
 DĖL VALIUTOS FONDŲ BEI ĮMOKŲ Į LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ  
 DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL ĮSTOJIMO Į TARPTAUTINĮ VALIUTOS FONDĄ IR PASAULIO BANKĄ  
 ETNOGRAFIJOS SKYRIAUS FONDŲ PARODA  
 FONDAS GALI BŪTI LIKVIDUOTAS  
 FONDAS STEIGIAMAS  
 FONDE YRA ĮVAIRIŲ PAŽIŪRŲ ŽMONIŲ  
 FONDO BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 FONDO KAIMO VAIKAI  
 FONDO LĖŠAS  
 FONDO LĖŠOMIS DISPONUOJA ... 
 FONDO LĖŠOMIS  
 FONDO LĖŠOS  
 FONDO LĖŠŲ  
 FONDO PREZIDENTAS  
 FONDO STUDIJŲ SAVAITĖ  
 FONDO TARYBA  
 FONDO TARYBAI  
 FONDO VALDYBA  
 FONDO VALDYBOS PIRMININKAS  
 FONDO VALDYBOS TERITORINIAM SKYRIUI  
 FONDO VALDYBOS  
 FONDO VANDENS TELKINIŲ ŽUVŲ IŠTEKLIUS  
 FONDO ĮSTEIGIMO  
 FONDŲ BIRŽOS  
 FONDŲ TURĖTOJAIS  
 GAMTOS APSAUGOS FONDAS IR SAVIVALDYBIŲ GAMTOS APSAUGOS fondai 
 GARANTINIO FONDO BANKRUTUOJANČIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 GARANTINIO FONDO  
 GAUTŲ PASKOLŲ BEI KITŲ VALSTYBINIŲ FONDŲ LĖŠŲ  
 GINKLŲ FONDAS  
 GINKLŲ FONDO  
 GINKLŲ FONDUI  
 GYVENAMOJO FONDO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ RENOVACIJOS IR ŠILTINIMO KREDITAVIMO FONDO FORMAVIMO VALDYMO IR NAUDOJIMO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ Į VALSTYBINIO AR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO BUTUS  
 HERMIS FONDŲ VALDYMO  
 HONORARĄ SKIRIU LABDAROS FONDUI KAIMO VAIKAI  
 INDĖLIŲ DRAUDIMO FONDAS  
 INVESTICIJŲ FONDAS  
 INVESTICIJŲ FONDO  
 INVESTICINIAI FONDAI  
 INVESTICINIO FONDO  
 INVESTICINIS FONDAS  
 INVESTICINIUS FONDUS  
 INVESTICINIŲ FONDŲ  
 IŠ LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO Į PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ UŽ VALSTYBĖS LĖŠOMIS DRAUDŽIAMUS ASMENIS  
 IŠ MUZIEJAUS FONDŲ FOTOGRAFIJOS  
 IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 IŠMOKOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO LĖŠŲ  
 JAV BALTIJOS FONDAS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKŲ FONDO  
 KATALIKIŠKASIS PRANO DAUNIO FONDAS  
 KAUPIAMUOSIUS PENSIJŲ FONDUS  
 KAUPIAMŲJŲ PENSIJŲ FONDŲ  
 KELIŲ FONDAS  
 KELIŲ FONDO MOKESČIŲ  
 KELIŲ FONDO  
pervedamos; įmoka Į AGRARINĖS REFORMOS FONDĄ  
 KONRADO ADENAUERIO FONDAS  
 KONRADO ADENAUERIO FONDO  
 KULTŪROS FONDO  
 KURIAIS VADOVAUJAMASI NUSTATANT DARBO UŽMOKESČIO FONDĄ  
 LABDAROS FONDAS  
 LABDAROS IR PARAMOS FONDAS  
 LABDAROS IR PARAMOS FONDO  
 LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ  
 LABDAROS ORGANIZACIJAS IR LABDAROS FONDUS  
 LABDAROS ORGANIZACIJAS LABDAROS IR PARAMOS FONDUS  
 LABDAROS ORGANIZACIJOS IR LABDAROS FONDAI  
 LABDAROS ORGANIZACIJOS IR LABDAROS FONDO  
 LABDAROS ORGANIZACIJĄ AR LABDAROS FONDĄ  
 LABDAROS ORGANIZACIJĄ IR LABDAROS FONDĄ  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ IR FONDŲ  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ IR LABDAROS FONDŲ STEIGIMO  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ IR LABDAROS FONDŲ  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ  
 LAISVOJO ŽODŽIO FONDAS  
 LAISVOJO ŽODŽIO FONDO  
 LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDO ŽEMĖJE  
 LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDO ŽEMĖS AR MIŠKO PLOTAS  
 LENGVATINIŲ KREDITŲ IR VALSTYBĖS SPECIALIŲJŲ FONDŲ LĖŠŲ  
 LENGVATINIŲ KREDITŲ IŠ ŠIO FONDO SKYRIMO ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ SUPERKANČIOMS agroserviso įmonėms 
 LIETUVOS ARCHYVŲ FONDO  
 LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJAUS FONDŲ  
 LIETUVOS KULTŪROS FONDO ŠIAULIŲ KRAŠTO taryba; skyrius 
 LIETUVOS KULTŪROS FONDO  
 LIETUVOS MUZIKŲ RĖMIMO FONDO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA SKIRTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REZERVO FONDO  
 LIETUVOS VALSTYBINIO ARCHYVŲ FONDO DOKUMENTŲ  
 LIETUVOS VALSTYBINIO ARCHYVŲ FONDO  
 LIETUVOS VALSTYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ FONDUI  
susitarimo; derybose; sutartis SU TARPTAUTINIU VALIUTOS FONDU TVF  
 M K Č MUZIEJAUS FONDŲ IR NACIONALINĖS GALERIJOS SAUGYKLŲ  
 MANEVRINIO BUTŲ FONDO  
 MANEVRINIO FONDO  
 MAŽOSIOS LIETUVOS FONDAS  
 MAŽOSIOS LIETUVOS FONDO  
 MIŠKO FONDO  
 MOKA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 MOKAMOS IŠ LABDAROS FONDŲ BEI LABDAROS ORGANIZACIJŲ  
 MOKSLO IR STUDIJŲ FONDUI  
 MUZIKŲ RĖMIMO FONDAS  
 MUZIKŲ RĖMIMO FONDO DIREKTORĖ LIUCIJA STULGIENĖ 
 MUZIKŲ RĖMIMO FONDO  
 NAMŲ APYVOKOS DAIKTAI IŠ ETNOGRAFIJOS SKYRIAUS FONDŲ  
 NEBIUDŽETINIO FONDO  
 NEBIUDŽETINĮ FONDĄ SKIRTĄ LIETUVOS ŪKIUI  
 NEBIUDŽETINĮ FONDĄ  
 NEVALSTYBINIŲ PENSIJŲ FONDŲ  
 A MACKAUS KNYGŲ LEIDIMO FONDAS  
 PAGAL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ inkasavimo pavedimus 
 PAGRINDINIŲ FONDŲ  
 PAIMTA Į VALSTYBINĮ ŽEMĖS FONDĄ  
 PARAMOS FONDAS  
 PARAMOS FONDO  
 PARODA IŠ VILNIAUS RAŠYTOJŲ MEMORIALINIO MUZIEJAUS FONDŲ  
 PASAULIO BANKO IR TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO  
 PATVIRTINTŲ VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO PRIVATIZAVIMO  
 PENSIJŲ FONDAI  
 PENSIJŲ FONDAMS  
 PENSIJŲ FONDAS  
 PENSIJŲ FONDO  
 PENSIJŲ FONDUI  
 PENSIJŲ FONDUOSE  
 PENSIJŲ FONDUS  
 PENSIJŲ FONDĄ  
 PENSIJŲ FONDŲ  
 PIRKIMO PARDAVIMO OBJEKTAS YRA VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO gyvenamieji namai 
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETAS  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠAS  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO PAJAMŲ  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SĄSKAITĄ  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETUI  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO PSDF  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO  
 PRIVALOMŲJŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ  
 PRIVATIZAVIMO FONDO  
 PRIVATIZAVIMO FONDĄ  
 PRIVATŪS PENSIJŲ FONDAI  
 PRIVAČIUS PENSIJŲ FONDUS  
 PRIVAČIŲ PENSIJŲ FONDŲ  
 PRIZINIS FONDAS  
 PRIZŲ FONDAS  
 ALGIMANTO MACKAUS KNYGŲ LEIDIMO FONDAS  
 ALMOS ADAMKIENĖS LABDAROS IR PARAMOS FONDAS  
 ALMOS ADAMKIENĖS LABDAROS IR PARAMOS FONDO  
 RESPUBLIKINIO IR AUKŠTESNIOSIOS PAKOPOS SAVIVALDYBIŲ PRIVATIZAVIMO FONDŲ  
 REZERVO FONDO  
 AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 AMERIKOS LIETUVIŲ FONDO  
 RĖMIMO FONDAS  
 RĖMIMO FONDO  
 SAVIVALDYBIŲ AR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO BUTUS  
 SAVIVALDYBIŲ AR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 SAVIVALDYBIŲ BUTŲ FONDO  
 SKIRIA IR MOKA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO  
 SOCIALINIŲ INOVACIJŲ FONDAS  
 SOCIALINIŲ INOVACIJŲ FONDO  
 SOROSO FONDO  
 SPAUDOS RADIJO IR TELEVIZIJOS RĖMIMO FONDAS  
 SPAUDOS RADIJO IR TELEVIZIJOS RĖMIMO FONDO TARYBA  
 SPAUDOS RADIJO IR TELEVIZIJOS RĖMIMO FONDĄ  
 SPECIALIOJO FONDO VEIKIANČIOMS IR BESISTEIGIANČIOMS PROFESINĖMS SĄJUNGOMS REMTI  
 STRUKTŪRINIŲ FONDŲ  
 SU TARPTAUTINIU VALIUTOS FONDU ir pasaulio banku 
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS NUSTATYTO DARBO UŽMOKESČIO FONDO  
 TARPTAUTINIAM VALIUTOS FONDUI  
 TARPTAUTINIAME VALIUTOS FONDE IR PASAULIO BANKE  
 TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO IR PASAULIO BANKO  
 TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO PASKOLOS  
 TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO TVF  
 TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO  
 TARPTAUTINIS VALIUTOS FONDAS IR PASAULIO BANKAS  
 TARPTAUTINIS VALIUTOS FONDAS TVF  
 TARPTAUTINIS VALIUTOS FONDAS  
 TATULOS FONDO  
 TAUTOS FONDO  
 TEATRO IR KINO RĖMIMO FONDAS  
 TEATRO IR KINO RĖMIMO FONDO  
 APMOKAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 APMOKAMŲ IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 TURTO FONDAS  
 TURTO FONDO  
 TURTO FONDUI  
 TVARKO LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDĄ IŠSKYRUS ŽEMĘ PERDUOTĄ VALDYTI SAVIVALDOS INSTITUCIJOMS  
 TVARKĄ NUSTATO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA  
 UŽDAROJO INVESTICINIO FONDO  
 UŽIMTUMO FONDO  
 VAIKŲ FONDUI  
 VALIUTOS FONDO  
 VALIUTOS FONDŲ  
 VALSTIEČIŲ LAIKRAŠČIO LABDAROS FONDO KAIMO VAIKAI  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOS AKCIJOS PERDUODAMOS LIETUVOS VALSTYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ FONDUI  
 VALSTYBINIO FONDO VANDENS TELKINIUOSE  
 VALSTYBINIO FONDO VANDENS TELKINIŲ NUOMININKAI PRIVALO IŠDUOTI NUOLATINIAMS LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJAMS  
 VALSTYBINIO GAMTOS APSAUGOS FONDO SUDARYMO IR DISPONAVIMO JUO  
 VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO  
 VALSTYBINIO MOKSLO IR STUDIJŲ FONDO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO VYKDYMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETUI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO LĖŠŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO SODROS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO TARYBA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO TARYBOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS BEI TERITORINIŲ SKYRIŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS PATARĖJA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIUS VINCAS KUNCA 
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIUS IR JO PAVADUOTOJAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI IŠDUODA PAŽYMAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAM SKYRIUI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ VEIKLOS FINANSAVIMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO ĮSTAIGŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDUI  
 VALSTYBINIO ŽEMĖS FONDO  
 VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS  
 VALSTYBĖS TURTO FONDAS VTF  
 VALSTYBĖS TURTO FONDAS  
 VALSTYBĖS TURTO FONDO GENERALINIS DIREKTORIUS POVILAS MILAŠAUSKAS 
 VALSTYBĖS TURTO FONDO  
 VALSTYBĖS TURTO FONDUI  
 YPATINGOSIOS VALSTYBINIO ARCHYVŲ FONDO DALIES  
 ĮMOKŲ Į PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ  
 ĮSTOJIMO Į TARPTAUTINĮ VALIUTOS FONDĄ IR PASAULIO BANKĄ  
 ĮVAIRŪS FONDAI  
 ŠIŲ FONDŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJAMS  
 ŪKININKŲ RĖMIMO FONDO LĖŠAS  
 ŪKININKŲ RĖMIMO FONDO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOJE  
 ATSKAITYMAI NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ FONDO įstatymą 
 ATSKAITYMAI Į KELIŲ FONDĄ  
 ATSKAITYMUS Į KELIŲ FONDĄ  
 ATSKAITYMŲ NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ Į KELIŲ FONDĄ  
 ATSKAITYMŲ NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ ĮPLAUKŲ Į KELIŲ FONDĄ  
 ATSKAITYMŲ Į KELIŲ FONDĄ NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ  
 ATSKAITYMŲ Į KELIŲ FONDĄ  
 ATVIROS LIETUVOS FONDAS BEI LR SEIMAS  
 ATVIROS LIETUVOS FONDAS  
 ATVIROS LIETUVOS FONDO KAUNO CENTRAS  
 ATVIROS LIETUVOS FONDO NAMAI  
 ATVIROS LIETUVOS FONDO NAMUOSE  
 ATVIROS LIETUVOS FONDO PROJEKTO ŠVIETIMAS LIETUVOS ATEIČIAI  
 ATVIROS LIETUVOS FONDO STUDIJŲ UŽSIENYJE  
 ATVIROS LIETUVOS FONDO  
 ATVIROS LIETUVOS FONDUI  
 AUKSINĖS RANKOS IŠ ETNOGRAFIJOS SKYRIAUS FONDŲ  
 AUKSO FONDAS  
 AUKSO FONDO  
 AUKSO FONDĄ  
 AUKŠTESNIOSIOS PAKOPOS SAVIVALDYBIŲ PRIVATIZAVIMO FONDUS  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDO  
 BLOKADOS FONDO