Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVUSIAM SAVININKUI GALI BŪTI GRĄŽINAMAS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPAS  
 BYLOSE DĖL NUSIKALTIMŲ UŽ KURIUOS GALI BŪTI SKIRIAMA MIRTIES BAUSMĖ  
 CHEMINĖS MEDŽIAGOS TAIP PAT GALI BŪTI PANAUDOTOS  
 DARBDAVIO INICIATYVA GALI BŪTI ATLEIDŽIAMI IŠ DARBO  
 DIREKCIJOS SUDĖTYJE GALI BŪTI ĮSTEIGTI GAMTOSAUGOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS BEI KITI SKYRIAI  
 DIREKTORIAMS TURINTIEMS MOKSLO LAIPSNĮ ARBA PEDAGOGINĮ MOKSLO VARDĄ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ GALI BŪTI NUSTATOMOS ... 
 DOCENTO PEDAGOGINIS MOKSLO VARDAS GALI BŪTI SUTEIKIAMAS ... 
 DU AR KELI ŽEMĖS SKLYPAI GALI BŪTI SUJUNGTI Į VIENĄ ŽEMĖS SKLYPĄ  
 FINANSAVIMO ŠALTINIS GALI BŪTI UŽSIENIO KREDITAI  
 FONDAS GALI BŪTI LIKVIDUOTAS  
 GALI BŪTI APMOKESTINAMOS TOJE KITOJE VALSTYBĖJE  
 GALI BŪTI APSKŲSTAS TEISMUI  
 GALI BŪTI ATLEISTI IŠ DARBO  
 GALI BŪTI GABENAMI TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 GALI BŪTI GINČIJAMAS TEISMINE TVARKA  
 GALI BŪTI IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI ... 
 GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS TURINTIS AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ  
 GALI BŪTI NAUDOJAMI TIK VIDAUS RINKOS  
 GALI BŪTI NAUDOJAMOS IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS VEIKLOS PAJAMOS  
 GALI BŪTI PATEIKTI VISI DUOMENYS  
 GALI BŪTI PRAŠYMAS SUTEIKTI PRIORITETĄ  
 GALI BŪTI PRIPAŽINTAS TIK MŪSŲ LAIKRAŠČIO metų žmogumi 
 GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO PAŽEIDIMO NUSTATYMO  
 GALI BŪTI SURENGTAS POSĖDIS  
 GALI BŪTI TIK DAIKTAS KURIS YRA ... 
 GALI BŪTI TIK TOS VERTYBĖS KURIOS YRA NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 GALI BŪTI VARTOJAMAS TIK LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI LEIDUS  
 GALI IMTIS TOKIŲ PRIEMONIŲ A ĮSPĖTI VEŽĖJĄ ... 
 GALI IŠDUOTI IR APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS TARNYBOS  
 GALI KILTI KLAUSIMAS KODĖL ... 
 GALI KILTI PAGUNDA  
 GALI KREIPTIS Į KOMERCINIUS BANKUS IR FINANSINIO MAKLERIO ĮMONES KURIEMS PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS BANKO PATVIRTINTĄ VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR APYVARTOS LAIKINĄJĄ TVARKĄ SUTEIKTA TEISĖ DALYVAUTI  
 GALI KREIPTIS Į TEISMĄ  
 GALI NAGRINĖTI BYLĄ DĖL ... 
 GALI PAREIKŠTI IEŠKINĮ TEISME  
 GALI PATVIRTINTI DAUGYBĖ PAVYZDŽIŲ  
 GALI PRIPAŽINTI RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ REZULTATUS NEGALIOJANČIAIS  
 GALI SIŪLYTI LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS  
 GALI SUKELTI ALERGIJĄ  
 GALI TIK TEISMAS  
 GALI TURĖTI NEIGIAMOS ĮTAKOS  
 GALI TURĖTI ĮTAKOS  
 GALI VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA NAFTOS PRODUKTAIS  
 GALI ĮVYKTI TIK TUO ATVEJU KAI ... 
 GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS SUTARTIS GALI BŪTI PRIPAŽINTA NEGALIOJANČIA  
 INFORMACIJA GALI BŪTI pateikta 
 INFORMACIJA PRELIMINARI GALI BŪTI PAKEITIMŲ  
 INFORMACIJOS APIE TAI KUR GALI BŪTI PASLĖPTAS  
 IŠ PIRMO ŽVILGSNIO GALI ATRODYTI KAD ... 
 IŠ PIRMO ŽVILGSNIO GALI PASIRODYTI KAD ... 
 IŠ PIRMO ŽVILGSNIO GALI PASIRODYTI  
 IŠORINIO TRANZITO PROCEDŪRA GALI BŪTI ĮFORMINAMA  
 IŠSKYRUS PREKES KURIOS GALI BŪTI GABENAMOS  
 JEIGU ŠIŲ DOKUMENTŲ NĖRA GALI BŪTI PATEIKIAMI DOKUMENTAI APIE MOKYMĄSI  
 KAIP GALI PASIRODYTI IŠ PIRMO ŽVILGSNIO  
 KELEIVIAI GALI ĮSIGYTI ... 
 KENKIA SVEIKATAI IR TAM TIKRAIS ATVEJAIS GALI SUKELTI profesines ligas 
 KIEKVIENAS KANDIDATAS Į TARYBOS NARIUS GALI BŪTI ĮRAŠYTAS  
 KITA SUSITARIANČIOJI ŠALIS TURI ATSAKYTI Į ŠĮ PRAŠYMĄ NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ ŠIS TERMINAS DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 KOMISIJOS DARBE GALI DALYVAUTI VISI  
 KOMITETĄ KURIS GALI DARYTI VISKĄ KAS YRA BŪTINA  
 KOMPENSACINIAI PRODUKTAI GALI BŪTI GAUTI IŠ ekvivalentiškų prekių 
 KONKURSE GALI DALYVAUTI ... 
 LANGELIO DUOMENIS GALI TAISYTI ... 
 LANGELIO DUOMENIS GALI TAISYTI TIK MUITINĖS PAREIGŪNAS  
 LICENCIJOS GALIOJIMAS GALI BŪTI PANAIKINTAS  
 LICENCIJĄ IŠDAVUSI INSTITUCIJA GALI IŠDUOTI LICENCIJOS dublikatą su žyma "Dublikatas" 
 LIETUVA PAGAL SAVO ĮSTATYMUS IR TARPTAUTINĘ TEISĘ GALI NAUDOTIS TEISĖMIS Į JŪROS DUGNĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ GALI NUSTATYTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUOSTATOS GALI BŪTI PRIIMAMOS ... 
 MAISTO PRODUKTAI GALI BŪTI PARDUODAMI  
 MEDŽIAGOS IŠ ŠIO APRAŠYMO GALI BŪTI PANAUDOTOS  
 MINISTERIJOJE GALI BŪTI SUDAROMA KOLEGIJA  
 MUITINĖS DEKLARACIJOS PATEIKIMO BŪDAS GALI BŪTI NAUDOJAMAS ... 
 NAUDINGO NAUDOJIMO LAIKAS SKAIČIUOJANT NUSIDĖVĖJIMĄ GALI BŪTI TRUMPINAMAS  
 NAUJA LICENCIJA GALI BŪTI IŠDUODAMA ... 
 NUOSAVYBĖ GALI BŪTI PAIMAMA TIK ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA VISUOMENĖS POREIKIAMS IR TEISINGAI ATLYGINAMA  
 NUOSAVYBĖS TEISE GALI PRIKLAUSYTI ... 
 NUOSAVYBĖS TEISE GALI PRIKLAUSYTI TIK LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS IR VALSTYBEI  
 NUOSAVYBĖS TEISE LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA IR SĄLYGOMIS GALI PRIKLAUSYTI ... 
 NUOSAVYBĖS TEISĘ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI GALI BŪTI PRIDEDAMI  
 NURODYTI DOKUMENTAI GALI BŪTI PAKEISTI  
 NUSTATYTA TVARKA GALI BŪTI ĮFORMINTA  
 NUSTATYTĄJA TVARKA STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 NUTEISTIEJI GALI BŪTI ATLEISTI NUO TOLESNIO LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖS ATLIKIMO  
 PADARĖ NUSIKALTIMĄ DĖL KURIO GALI BŪTI IŠDUOTAS  
 PASEKMĖS GALI BŪTI LABAI LIŪDNOS  
 ABIPUSIU SUSITARIMU GALI NUSTATYTI  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO DIENOS  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO SPRENDIMO  
 AKCIJAS LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS GALI ĮSIGYTI ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAI  
 PRAŠOMOJI ŠALIS GALI ATSISAKYTI IŠDUOTI ASMENĮ  
 PREKĖS GALI BŪTI LAIKINAI ĮVEŽAMOS  
 AKTAS GALI BŪTI PRIPAŽINTAS NEGALIOJANČIU  
 PRIEŽASTYS GALI BŪTI ĮVAIRIOS  
 PROFESORIAUS PEDAGOGINIS MOKSLO VARDAS GALI BŪTI SUTEIKIAMAS ... 
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS GALI VERSTIS VEIKLA NEPRIEŠTARAUJANČIA ... 
 REMIANTIS ŠIA SUTARTIMI GALI BŪTI APMOKESTINAMI ... 
 AMŽIAUS PABAIGOJE GALI SULAUKTI IŠ VAIKŲ GLOBOS IR SOLIDARUMO  
 SEIMAS GALI NUSTATYTI ... 
 SEIMO NARYS GALI BŪTI SKIRIAMAS ... 
 SPRENDIMAI GALI BŪTI APSKŲSTI  
 SPRENDIMAS GALI BŪTI APSKŲSTAS  
 STANDARTUS KURIE GALI BŪTI NUSTATYTI PAGAL KONVENCIJĄ  
 STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 SUMOKĖJĘ MOKESTĮ GALI PAREIKŠTI PROTESTĄ  
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA GALI PAREIKALAUTI ... 
 TEISĖJAI GALI JUNGTIS Į TEISĖJŲ ASOCIACIJAS  
 TEISĖJAS TAIP PAT GALI BŪTI TRAUKIAMAS DRAUSMINĖN ATSAKOMYBĖN  
 TERITORINĖS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS GALI IŠDUOTI ĮMONĖMS  
 TERMINAS GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 VAIKAS GALI ĮGYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 VANDENS TELKINIUOSE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA GALI NUSTATYTI kitokį žvejybos režimą 
 VEIKLA GALI BŪTI SUSTABDYTA IR NUTRAUKTA  
 VIETOJ JŲ GALI PAPILDOMAI SKIRTI KOMISIJOS NARIAIS  
 ASMUO GALI BŪTI nubaustas 
 VISUOTINIS SUSIRINKIMAS GALI BŪTI ŠAUKIAMAS  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA GALI PRIPAŽINTI RINKIMŲ REZULTATUS RINKIMŲ APYGARDOJE  
 VĖL GALI BŪTI SUTEIKTA NE ANKSČIAU KAIP PO METŲ  
 YPATINGAIS ATVEJAIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI GALI BŪTI ... 
 YPATINGAIS ATVEJAIS ŠIS TERMINAS GALI BŪTI ... 
 ZONOS VEIKLOS TERMINAS GALI BŪTI PRATĘSTAS tik įstatymu 
 ĮSTATYMAI GALI NUSTATYTI IR KITAS ŠIŲ ASMENŲ TEISES  
 ŠIE ASMENYS TURI TEISĘ ĮSIGYTI IR GALI VAIRUOTI ... 
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS ŠIOS DALIES NUOSTATŲ TAIKYMO TVARKA GALI BŪTI PAKEISTA  
 ŠIS LAIKAS GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 ŠIS TERMINAS GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 ŠIUO ATVEJU JOS GALI BŪTI PATEIKTOS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJU GALI BŪTI SKIRIAMAS ...