Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUS SUTEIKTA GALIMYBĖ  
 BUVO SUTEIKTA GALIMYBĖ  
 DAR VIENA GALIMYBĖ  
 DIDELES GALIMYBES  
 DIDELIŲ GALIMYBIŲ  
 DIDELĖS GALIMYBĖS  
 DIDESNES GALIMYBES  
 DIDESNIŲ GALIMYBIŲ  
 DIDESNĖS GALIMYBĖS  
 DUODA GALIMYBĘ  
 DĖL GALIMYBĖS išlikti; naudotis ...; sudaryti ... 
 ESANT GALIMYBEI  
 FINANSINES GALIMYBES  
 FINANSINIŲ GALIMYBIŲ  
 FINANSINĖS GALIMYBĖS  
 GALIMYBIŲ STABILIZUOTI IR PLĖTOTI GAMYBĄ ATSISKAITYMŲ SU BIUDŽETU  
 GALIMYBĘ DALYVAUTI  
 GALIMYBĘ RINKTIS  
 GALIMYBĖS RIBOTOS  
 IEŠKOTI GALIMYBIŲ  
neturi JOKIŲ GALIMYBIŲ  
 JEI YRA GALIMYBĖ  
 JEIGU YRA GALIMYBĖ  
 KIEK LEIDŽIA GALIMYBĖS  
 KODĖL APSKRITAI REIKIA SUTEIKTI GALIMYBĘ PIRKTI ŽEMĘ IR UŽSIENIEČIAMS AR TAI PADARYTI TURI BŪTENT ŠIS SEIMAS  
 LYGIAS GALIMYBES  
 LYGIOS GALIMYBĖS  
 LYGIŲ GALIMYBIŲ  
 LYČIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ  
 MOTERŲ BEI MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ TEISIŲ IR GALIMYBIŲ  
 MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBA  
 MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS  
 MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS  
 MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERĖ AUŠRINĖ BURNEIKIENĖ 
 MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERĖS  
 MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ  
varžosi DĖL GALIMYBĖS įsigyti ... 
 NAUJAS GALIMYBES  
 NAUJOS GALIMYBĖS  
 NAUJŲ GALIMYBIŲ  
 NEATMETA GALIMYBĖS JOG ... 
 NEATMETA GALIMYBĖS KAD ... 
 NEATMETA GALIMYBĖS  
 NEATMETAMA GALIMYBĖ JOG ... 
 NEATMETAMA GALIMYBĖ KAD ... 
 NEATMETAMA GALIMYBĖ  
 NEATMETĖ GALIMYBĖS JOG ... 
 NEATMETĖ GALIMYBĖS KAD ... 
 NEATMETĖ GALIMYBĖS  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR JIS TURĖJO GALIMYBĘ  
 NERIBOTAS GALIMYBES  
 NERIBOTŲ GALIMYBIŲ  
 NESANT GALIMYBĖS  
 NETURI GALIMYBIŲ  
 NETURI GALIMYBĖS  
 NETURI JOKIŲ GALIMYBIŲ  
 NETURI PAKANKAMAI LĖŠŲ ARBA GALIMYBIŲ  
 NETURĖJO GALIMYBĖS  
 NUMATYTA GALIMYBĖ  
 NĖRA GALIMYBIŲ išieškoti; kompensuoti; įsigyti 
 NĖRA GALIMYBĖS aptarti; išieškoti; nustatyti; panaudoti 
 NĖRA JOKIŲ GALIMYBIŲ  
 PAGAL GALIMYBES padėti; dirbti; stengiuosi; atlyginti; dalyvauti 
 PAGAL GALIMYBĘ dalinių vadai sudaro sąlygas 
 PAGAL SAVO GALIMYBES  
 PANAUDOJIMO GALIMYBES  
 PANAUDOJIMO GALIMYBĖS  
 PASIRINKIMO GALIMYBES  
 PASIRINKIMO GALIMYBĘ  
 PASIRINKIMO GALIMYBĖS  
 PUIKI GALIMYBĖ  
 PUIKIAS GALIMYBES  
 PUIKIĄ GALIMYBĘ  
 REALI GALIMYBĖ  
 REALIAS GALIMYBES  
 REALIOS GALIMYBĖS  
 REALIĄ GALIMYBĘ  
 REALIŲ GALIMYBIŲ  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJA PAGAL GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBES JO POBŪDĮ APSAUGOS FORMAS IR NAUDOJIMO GALIMYBES SKIRSTOMA Į konservacinę, apsauginę, rekreacinę 
 SUDARO GALIMYBES  
 SUDARO GALIMYBĘ ATLIKTI RELIGINES APEIGAS  
 SUDARO GALIMYBĘ  
 SUDAROMA GALIMYBĖ  
 SUDAROMOS GALIMYBĖS  
 SUDARYTI GALIMYBES  
 SUDARYTI GALIMYBĘ  
 SUDARĖ GALIMYBĘ  
 SUPAŽINDINAMI SU GALIMYBE LAISVA VALIA PERSIKELTI  
 SUTEIKIA GALIMYBĘ  
 SUTEIKIAMA GALIMYBĖ  
 SUTEIKS GALIMYBĘ  
 SUTEIKTA GALIMYBĖ  
 SUTEIKTI GALIMYBĘ  
 SUTEIKTŲ GALIMYBĘ  
 SUTEIKĖ GALIMYBĘ  
 SVARSTO GALIMYBĘ  
 SVARSTOMA GALIMYBĖ  
 SVARSTOMOS GALIMYBĖS  
 SVARSTĖ GALIMYBĘ  
 SĄLYGAS IR GALIMYBES  
 TECHNINES GALIMYBES  
 TECHNINIŲ GALIMYBIŲ  
 TECHNINĖS GALIMYBĖS  
 TEIKIA GALIMYBĘ  
 TEIKIAMAS GALIMYBES  
 TEIKIAMOMIS GALIMYBĖMIS  
 TURI GALIMYBIŲ  
 TURI GALIMYBĘ  
 TURI VISAS GALIMYBES  
 TURIME GALIMYBĘ  
 TURĖJO GALIMYBIŲ  
 TURĖJO GALIMYBĘ  
 TURĖS GALIMYBĘ  
 TURĖTŲ GALIMYBĘ  
 UŽ SUTEIKTĄ GALIMYBĘ GAUTI TIEK DAUG VERTINGOS INFORMACIJOS  
 APSVARSTYTI GALIMYBĘ  
 VADOVYBĖ SUDARO GALIMYBĘ ATLIKTI RELIGINES APEIGAS  
 VIENA IŠ GALIMYBIŲ  
 VIENINTELĖ GALIMYBĖ  
 VIENODAS GALIMYBES  
 VISADA YRA GALIMYBĖ  
 VISAS GALIMYBES  
 VISOS GALIMYBĖS  
 VISŲ SAVO GALIMYBIŲ  
 VYRŲ IR MOTERŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ  
 ŽMOGAUS GALIMYBES  
 ŽMOGAUS GALIMYBIŲ  
 ATSIRADO GALIMYBĖ  
 ATSIRADUS GALIMYBEI  
 ATSIRANDA GALIMYBĖ  
 ATSIRAS GALIMYBĖ  
 ATSIRASTŲ GALIMYBĖ  
 ATSIVERIA GALIMYBĖ  
 ATSIVERIA NAUJOS GALIMYBĖS  
 BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS  
dėkoja UŽ GALIMYBĘ apsilankyti; dalyvauti; susipažinti