Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
glosto MAN GALVĄ  
išpils ANT MŪSŲ GALVŲ  
 DĖL GALVOS SMEGENŲ SUKRĖTIMO PAGULDYTAS Į LIGONINĘ  
 DĖL GALVOS SMEGENŲ SUKRĖTIMO  
 DĖL GALVOS TRAUMOS  
kalė Į GALVAS  
kalėjimo; kalėti; laisvės atėmimas; įkalinimas IKI GYVOS GALVOS  
kiša GALVĄ Į vandenį; kilpą 
 GALVA Į sieną; rytus 
 GALVOS APDANGALAS  
 GALVOS APDANGALŲ  
 GALVOS CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS  
 GALVOS DANGA  
 GALVOS DANGOS  
 GALVOS IR KAKLO NAVIKAIS  
 GALVOS IR KAKLO  
 GALVOS KRYPTIS Į PIETRYČIUS  
 GALVOS KRYPTIS Į ŠIAURĖS VAKARUS  
 GALVOS LINKTELĖJIMU  
 GALVOS ODOS  
 GALVOS ODĄ  
 GALVOS SKAUSMAI  
 GALVOS SKAUSMAIS  
 GALVOS SKAUSMAS  
 GALVOS SKAUSMO  
 GALVOS SKAUSMU  
 GALVOS SKAUSMUS  
 GALVOS SKAUSMĄ  
 GALVOS SKAUSMŲ  
 GALVOS SMEGENIS  
 GALVOS SMEGENYS  
 GALVOS SMEGENYSE  
 GALVOS SMEGENŲ KRAUJOTAKA  
 GALVOS SMEGENŲ SUKRĖTIMAS  
 GALVOS SMEGENŲ TRAUMA  
 GALVOS SMEGENŲ TRAUMOS  
 GALVOS SMEGENŲ TRAUMĄ  
 GALVOS SMEGENŲ ŽIEVĖJE  
 GALVOS SMEGENŲ ŽIEVĖS  
 GALVOS SMEGENŲ  
 GALVOS SVAIGIMAS  
 GALVOS TRAUMA  
 GALVOS TRAUMOS  
 GALVOS TRAUMĄ  
 GALVĄ GULDAU  
kūnas; raitelis; lavonas BE GALVOS  
 GRESIA KALĖJIMAS IKI GYVOS GALVOS  
lipti; kopti PER KITŲ GALVAS  
lipti; verčiasi PER GALVAS  
neišeina IŠ GALVOS  
nesuka SAU GALVOS DĖL ... 
nesukti SAU GALVOS  
 IŠ GALVOS išėjo; išgaravo 
nukirto; paglostė; nupjovė JAM GALVĄ  
nukrito ŽEMYN GALVA  
 IŠLAIKYTI IKI GYVOS GALVOS  
 JAI ANT GALVOS užpylė; pila; krito 
 JEI PAUKŠČIO PLUNKSNA ANT GALVOS nukristų; užkristų 
nužudytas; nusižudė ŠŪVIU Į GALVĄ  
padėjo; nuleido GALVĄ ANT kelių; krūtinės; pečių; pagalvės; letenų 
 KALĖJIMAS IKI GYVOS GALVOS  
 KALĖJIMO IKI GYVOS GALVOS BAUSMĖ  
 KALĖJIMO IKI GYVOS GALVOS  
 KALĖTI IKI GYVOS GALVOS  
pakišti; pasidėjo PO GALVA rankas 
pasuko GALVĄ Į ŠONĄ  
 KIRSTINĖS ŽAIZDOS GALVOJE  
 KIRVIU Į GALVĄ  
pridėti; prispaudžia PRIE GALVOS  
 KRAIPO GALVĄ  
 KRAIPĖ GALVAS  
 KRAIPĖ GALVĄ  
 LAISVĖS ATĖMIMAS IKI GYVOS GALVOS  
 LAISVĖS ATĖMIMU IKI GYVOS GALVOS  
 LAISVĖS ATĖMIMU IKI GYVOS GALVOS  
 LAVONAS SU ŠAUTINE ŽAIZDA GALVOJE  
 LENDA IR LENDA Į GALVĄ  
skraidė; kybo VIRŠ MŪSŲ GALVŲ  
smogė; trenkė JAM PER GALVĄ  
spyrė JAI Į GALVĄ  
stogas VIRŠ GALVOS  
stveriasi; susiėmė; griebiasi UŽ GALVOS  
 LIGI GYVOS GALVOS  
 LINKTELĖJO GALVA  
 LINKTELĖJO GALVĄ  
susiimti; stvėrėsi; griebtis UŽ GALVŲ  
 MANO GALVA  
užkrito; uždėjo JAM ANT GALVOS  
verstis; smogė; trenkė PER GALVĄ  
įkiša GALVĄ Į SMĖLĮ  
 NEATEINA Į GALVĄ  
 NEATĖJO Į GALVĄ  
 NEIMK Į GALVĄ  
 NEIŠĖJO IŠ GALVOS  
įsikala SAU Į GALVĄ  
 NEVERTA SUKTI DĖL JO GALVOS  
 NIEKAM NĖ Į GALVĄ nešovė 
 NIEKAM NĖ Į GALVĄ NEATĖJO  
čia TURIMOS GALVOJE ... 
 NUKENTĖJUSYSIS DĖL GALVOS SMEGENŲ SUKRĖTIMO PAGULDYTAS Į LIGONINĘ  
 NUKENTĖJUSYSIS DĖL GALVOS SUMUŠIMO PAGULDYTAS Į LIGONINĘ  
 NULEIDO GALVĄ  
 NULEIDUSI GALVĄ  
 NULEIDĘ GALVAS  
 NULEIDĘS GALVĄ  
 NUO GALVOS iki uodegos 
 NUO GALVOS IKI KOJŲ  
 NUO GALVOS LIGI KOJŲ  
šnara VIRŠUM GALVOS  
šovė; atėjo MAN Į GALVĄ  
šovė; atėjo Į GALVĄ MINTIS  
šovė; smogė JAM Į GALVĄ  
 NUTEISTAS KALĖTI IKI GYVOS GALVOS  
 PAJUTO SMŪGĮ Į GALVĄ IR PRARADO SĄMONĘ ATSIGAVĘS VYRIŠKIS PASIGEDO ... 
 PAKELIA GALVĄ  
 PAKELTA GALVA  
 PAKRAIPĖ GALVĄ  
 PAKREIPĘS GALVĄ  
 PAKĖLUSI GALVĄ  
 PAKĖLĘS GALVĄ  
 PAKĖLĖ GALVĄ  
 PALINGAVO GALVA  
 PALINGAVO GALVĄ  
 PAPURTĖ GALVĄ  
 PASUKA GALVĄ Į Amaliją 
 PASUKTI GALVĄ  
 PATYRĖ SUNKIĄ GALVOS TRAUMĄ  
 PLAUKAI ANT GALVOS  
 PURTO GALVĄ  
 PURTĖ GALVĄ  
 REIKIA TURĖTI GALVOJE  
 SAU GALVOS nekvaršina 
 SKAUDA GALVĄ  
 SKAUDĖJO GALVĄ  
 ANT SAVO GALVOS  
 STAČIA GALVA  
 STOGAS VIRŠ GALVOS  
 STOGO VIRŠ GALVOS  
 STOGĄ VIRŠ GALVOS  
 SUMUŠTA GALVA  
 SUNKI GALVOS TRAUMA  
 SUNKIĄ GALVOS TRAUMĄ  
 SUSIĖMĖ UŽ GALVOS  
 SUTRENKTA GALVA  
 SUŽALOTA GALVA  
 SVAIGO GALVA  
 SVAIGSTA GALVA  
 TRENKĖ PER GALVĄ  
 TURI GALVOJE  
 TURIMA GALVOJE  
 TURIMAS GALVOJE  
 TURIME GALVOJE  
 TURIMI GALVOJE  
 TURINT GALVOJE JOG ... 
 TURINT GALVOJE KAD ... 
 TURINT GALVOJE  
 TURINT TAI GALVOJE  
 TURIU GALVOJE  
 TURĖDAMA GALVOJE  
 TURĖDAMAS GALVOJE  
 TURĖDAMI GALVOJE  
 TURĖJO GALVOJE  
 TURĖTA GALVOJE  
 UŽVERTĘ GALVAS  
 UŽVERTĘS GALVĄ  
ateidavo; šovė JAI Į GALVĄ mintis 
 VALSTYBĖS GALVOS  
 VERSTIS PER GALVĄ  
 VIRŠ GALVOS pakibo 
 VIRŠ GALVŲ pakibo 
 VIRŠ JO GALVOS  
 VIRŠ JŲ GALVŲ  
 VIRŠ MANO GALVOS  
 VISA GALVA aukštesnis 
 ATEINA Į GALVĄ  
 Į GALVĄ neatėjo; įsikalė 
 ĮKALINIMAS IKI GYVOS GALVOS  
 ŠAUNA Į GALVĄ  
 ŠAUS Į GALVĄ  
 ŠEIMOS GALVA  
 ŠOVĖ Į GALVĄ MINTIS  
 ŠOVĖ Į GALVĄ  
 ŠŪVIAIS Į GALVĄ nužudytas; šaltakraujiškai nužudė 
 ŽILĄ GALVĄ  
 ATĖJO Į GALVĄ  
bausmė pakeista KALĖJIMU IKI GYVOS GALVOS  
 AŠ TURIU GALVOJE  
 BE GALVOS ir kojų 
daužyti GALVĄ Į SIENĄ  
daužė GALVĄ Į grindis