Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUTUI GAUTI  
 DRAUDIMO VEIKLAI GAUTI  
 EKSPERTAI TURI TEISĘ GAUTI ATLYGINIMĄ  
 GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 GAUTI DALYKINIAI PASIŪLYMAI BUS NAUDINGI  
 GAUTI DOVANŲ  
 GAUTI DUOMENYS  
 GAUTI INFORMACIJĄ APIE ... 
 GAUTI INFORMACIJĄ  
 GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ  
 GAUTI IŠ JŲ SPERMĄ IR PREKIAUTI  
 GAUTI LEIDIMĄ  
 GAUTI LICENCIJĄ  
 GAUTI LĖŠŲ  
 GAUTI PASIŪLYMAI  
 GAUTI PASKOLĄ  
 GAUTI PER SOCIALINĖS APSAUGOS TARNYBAS  
 GAUTI PINIGAI  
 GAUTI PINIGŲ  
 GAUTI REZULTATAI  
 GAUTI UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 IEŠKOTI GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ BEI IDĖJAS  
 KOMPENSACIJAI GAUTI  
 KOMPENSACINIAI PRODUKTAI GALI BŪTI GAUTI IŠ ekvivalentiškų prekių 
 KREDITUI GAUTI  
 LEIDIMUI GAUTI  
 LICENCIJAI GAUTI BUVO PATEIKTI klaidinantys duomenys; neteisingi duomenys 
 LICENCIJAI GAUTI  
 LICENCIJOMS GAUTI  
 LIETUVOS PILIEČIŲ TEISĘ GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS PAŠALPOMS GAUTI  
turi TEISĘ GAUTI  
 NE ANKSČIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ IKI PARAIŠKOS GAUTI LICENCIJĄ  
 NEGALI GAUTI JOKIO KITO ATLYGINIMO IŠSKYRUS ... 
įrašytiems Į EILĘ BUTUI GAUTI DARBOVIETĖJE  
 NEMOKAMAI GAUTI IŠ MINISTERIJŲ KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ ADMINISTRACIJŲ  
 NORINT GAUTI LEIDIMĄ  
 NĖRA ASMENŲ TURINČIŲ TEISĘ GAUTI NAŠLIŲ PENSIJĄ  
 PAGEIDAUJANČIŲ GAUTI VALSTYBĖS PARAMĄ APSIRŪPINANT GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 PASKOLAI GAUTI  
 PATEIKTI JĮ KULTŪROS MINISTERIJAI IR GAUTI JOS LEIDIMĄ  
 PAŠALPAI GAUTI REIKALINGI ŠIE DOKUMENTAI ... 
 PELNAS KURĮ JI GALĖTŲ GAUTI JEIGU BŪTŲ ATSKIRA IR SAVARANKIŠKA ĮMONĖ  
 PENSIJAI GAUTI  
 PILIEČIŲ TEISĘ GAUTI SENATVĖS IR INVALIDUMO PENSIJAS  
 PREMIJAI GAUTI  
 SAPARD PARAMAI GAUTI  
 SENATVĖS PENSIJAI GAUTI  
 SERTIFIKATUI GAUTI PATEIKIA ĮMONĖS VADOVAS ARBA ASMUO ATSAKINGAS UŽ TARPTAUTINIUS VEŽIOJIMUS  
 SOCIALINEI PAŠALPAI GAUTI IKI KREIPIMOSI DĖL KOMPENSACIJOS  
 SU PARAIŠKA LICENCIJAI GAUTI  
 TEISĖ GAUTI VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJĄ  
 TEISĖ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 TURI TEISĘ GAUTI ... 
 TURI TEISĘ GAUTI PENSIJĄ  
 TURI TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO NAŠLIŲ PENSIJĄ  
 TURI TEISĘ IŠ ŠIŲ ASMENŲ GAUTI KOMPENSACIJĄ  
 UŽ SUTEIKTĄ GALIMYBĘ GAUTI TIEK DAUG VERTINGOS INFORMACIJOS  
 VAIKAMS TURINTIEMS TEISĘ GAUTI NAŠLAIČIŲ PENSIJĄ  
 VALSTYBĖS PARAMAI GAUTI APSIRŪPINANT GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 VALSTYBĖS PARAMAI GAUTI  
 ASMENIMS GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 ASMENYS TURINTYS TEISĘ GAUTI SOCIALINĘ PAŠALPĄ  
 ATVYKĘ Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJĄ TURI TEISĘ GAUTI ...