Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUTUI GAUTI  
 DAUGIAUSIA BALSŲ GAVO ... 
 DOVANŲ GAVO ... 
 DRAUDIMO VEIKLAI GAUTI  
 DĖL LĖŠŲ GAUTŲ PRIVATIZAVUS VALSTYBINĮ TURTĄ  
 EKSPERTAI TURI TEISĘ GAUTI ATLYGINIMĄ  
 ETAPŲ IR VISŲ GAUTŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMAS KAIP PAGRINDAS  
 GAUKITE TEISINGĄ LYGYBĘ  
 GAUNAMA INFORMACIJA  
 GAUNAMAS PAJAMAS  
 GAUNAMAS UŽ PAKENKIMĄ SVEIKATAI AR DĖL NUKENTĖJUSIOJO MIRTIES  
 GAUNAMOS PAJAMOS  
 GAUNAMUS ALKOHOLINIUS GĖRIMUS ĮSKAITANT ALŲ  
 GAUNAMUS IŠ FIRMŲ ... 
 GAUNAMUS IŠ JAV BEI JŲ GAMINIUS  
 GAUNAMŲ PAJAMŲ  
 GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 GAUTA INFORMACIJA  
 GAUTAIS DUOMENIMIS  
 GAUTAS ATSAKYMAS  
 GAUTAS LĖŠAS  
 GAUTAS PAJAMAS  
 GAUTAS PASKOLAS  
 GAUTAS PELNAS  
 GAUTAS PRANEŠIMAS KAD ... 
 GAUTAS ŽINIAS  
 GAUTI DALYKINIAI PASIŪLYMAI BUS NAUDINGI  
 GAUTI DOVANŲ  
 GAUTI DUOMENYS  
 GAUTI INFORMACIJĄ APIE ... 
 GAUTI INFORMACIJĄ  
 GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ  
 GAUTI IŠ JŲ SPERMĄ IR PREKIAUTI  
 GAUTI LEIDIMĄ  
 GAUTI LICENCIJĄ  
 GAUTI LĖŠŲ  
 GAUTI PASIŪLYMAI  
 GAUTI PASKOLĄ  
 GAUTI PER SOCIALINĖS APSAUGOS TARNYBAS  
 GAUTI PINIGAI  
 GAUTI PINIGŲ  
 GAUTI REZULTATAI  
 GAUTI UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 GAUTO PELNO  
 GAUTOS INFORMACIJOS  
 GAUTOS LĖŠOS  
 GAUTOS PAJAMOS  
 GAUTOS PASKOLOS  
 GAUTUS DUOMENIS  
 GAUTUS PASIŪLYMUS  
 GAUTUS PINIGUS  
 GAUTUS REZULTATUS  
 GAUTĄ INFORMACIJĄ  
 GAUTĄ PELNĄ  
 GAUTŲ BIULETENIŲ SKAIČIŲ  
 GAUTŲ IŠ APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS  
 GAUTŲ IŠ KITŲ VALSTYBIŲ SUBJEKTŲ TURINČIŲ TEISĘ VERSTIS ... 
 GAUTŲ LĖŠŲ  
 GAUTŲ PAJAMŲ  
 GAUTŲ PASKOLŲ BEI KITŲ VALSTYBINIŲ FONDŲ LĖŠŲ  
 GAUTŲ PASKOLŲ  
 GAUTŲ PINIGŲ  
 GAUTŲ REZULTATŲ  
 GAVO DARBĄ  
 GAVO DAUGIAU KAIP PUSĘ VISŲ RINKIMUOSE DALYVAVUSIŲ RINKĖJŲ BALSŲ  
 GAVO DOVANŲ  
 GAVO LAIŠKUS SU ŠIOS PAVOJINGOS LIGOS sukėlėjais 
 GAVO LEIDIMĄ  
 GAVO MAŽIAU NEI PO VIENĄ PROCENTĄ  
 GAVO NOBELIO PREMIJĄ  
 GAVO PASIŪLYMĄ  
 GAVO PRANEŠIMĄ KAD ... 
 GAVO TEISĘ  
 GAVO TRAUMĄ  
 GAVO ĮSAKYMĄ  
 GAVUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO GYDYTOJO HIGIENISTO pavaduotojui; nutarimu 
 GAVUSI PRAŠYMĄ LEISTI ĮSIGYTI NUOSAVYBĖN ŽEMĖS SKLYPĄ  
 GAVĘS LEIDIMĄ  
 GAVĘS PRANEŠIMĄ APIE kliūtis 
 GAVĘS TEIGIAMĄ ATSAKYMĄ  
 IEŠKOTI GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ BEI IDĖJAS  
 INFORMACIJA GAUNAMA  
 IŠ DRAUDIMO ĮMONIŲ GAUTŲ BRUTO ĮMOKŲ  
 KOMPENSACIJAI GAUTI  
 KOMPENSACINIAI PRODUKTAI GALI BŪTI GAUTI IŠ ekvivalentiškų prekių 
 KREDITUI GAUTI  
 LABDAROS BŪDU GAUTĄ TURTĄ  
 LAIKINOJO NEDARBINGUMO PAŠALPAS BEDARBIAMS GAUNANTIEMS BEDARBIO PAŠALPAS IŠSKYRUS MINIMALIĄ IR MAKSIMALIĄ ESANČIOMS NĖŠTUMO BEI GIMDYMO ATOSTOGOSE  
 LEIDIMUI GAUTI  
 LICENCIJAI GAUTI BUVO PATEIKTI klaidinantys duomenys; neteisingi duomenys 
 LICENCIJAI GAUTI  
 LICENCIJOMS GAUTI  
 LIETUVOS PILIEČIŲ TEISĘ GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS PAŠALPOMS GAUTI  
 MAŽAS PAJAMAS GAUNANTIEMS žmonėms 
turi TEISĘ GAUTI  
 NAFTOS ALYVŲ IR ALYVŲ GAUTŲ IŠ BITUMINIŲ MINERALŲ  
 NE ANKSČIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ IKI PARAIŠKOS GAUTI LICENCIJĄ  
 NEGALI GAUTI JOKIO KITO ATLYGINIMO IŠSKYRUS ... 
įrašytiems Į EILĘ BUTUI GAUTI DARBOVIETĖJE  
 NEMOKAMAI GAUTI IŠ MINISTERIJŲ KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ ADMINISTRACIJŲ  
 NETEISINGŲ DUOMENŲ APIE GAUTAS PAJAMAS  
 NORINT GAUTI LEIDIMĄ  
 NUSIKALSTAMU BŪDU GAUTO TURTO ĮGIJIMO IR REALIZAVIMO  
 NUSIKALSTAMU BŪDU GAUTO TURTO ĮGIJIMO  
 NUSIKALSTAMU BŪDU GAUTO TURTO  
 NĖRA ASMENŲ TURINČIŲ TEISĘ GAUTI NAŠLIŲ PENSIJĄ  
 PAGEIDAUJANČIŲ GAUTI VALSTYBĖS PARAMĄ APSIRŪPINANT GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 PASKOLAI GAUTI  
 PATEIKTI JĮ KULTŪROS MINISTERIJAI IR GAUTI JOS LEIDIMĄ  
5 procentais DIDINAMOS PAŠALPOS ASMENIMS GAUNANTIEMS laikinojo nedarbingumo pašalpas 
 PAŠALPAI GAUTI REIKALINGI ŠIE DOKUMENTAI ... 
 PAŠTU GAUTŲ balsų skaičius; vokų skaičius; biuletenių 
 PELNAS KURĮ JI GALĖTŲ GAUTI JEIGU BŪTŲ ATSKIRA IR SAVARANKIŠKA ĮMONĖ  
 PENSIJAI GAUTI  
 PILIEČIŲ TEISĘ GAUTI SENATVĖS IR INVALIDUMO PENSIJAS  
 POLICIJA GAVO ... 
 PRAŠYMĄ GAVUSI MUITINĖS ADMINISTRACIJA  
 PRAŠYMĄ GAVUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 PREMIJAI GAUTI  
 PREMIJĄ GAVO ... 
 REDAKCIJA GAVO ... 
 REZIDENTAS GAUNA ATLYGINIMĄ UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 REZIDENTAS GAUNA PAJAMAS ARBA TURI KAPITALO  
 RYŠIUM SU GAUNAMAIS PAKLAUSIMAIS  
 SAPARD PARAMAI GAUTI  
 SENATVĖS PENSIJAI GAUTI  
 SERTIFIKATUI GAUTI PATEIKIA ĮMONĖS VADOVAS ARBA ASMUO ATSAKINGAS UŽ TARPTAUTINIUS VEŽIOJIMUS  
 SOCIALINEI PAŠALPAI GAUTI IKI KREIPIMOSI DĖL KOMPENSACIJOS  
 SU PARAIŠKA LICENCIJAI GAUTI  
 SUMOKĖTAS PVM UŽ ĮSIGYTAS PREKES GAUTAS PASLAUGAS  
 SUSITARIANČIOSIOS VALSTYBĖS REZIDENTAS GAUNA UŽ samdomą darbą 
... GAUNAMUS ALKOHOLINIUS GĖRIMUS  
 TEISĖ GAUTI VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJĄ  
 TEISĖ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
... GAUNAMĄ IŠ FIRMOS ... 
 TRAUMĄ GAVO ... 
 TURI TEISĘ GAUTI ... 
 TURI TEISĘ GAUTI PENSIJĄ  
 TURI TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO NAŠLIŲ PENSIJĄ  
 TURI TEISĘ IŠ ŠIŲ ASMENŲ GAUTI KOMPENSACIJĄ  
 TURTAS ARBA PINIGŲ SUMA GAUTA PARDAVUS  
... GAUNAMĄ IŠ FIRMŲ ... 
 UGNIAGESIAI GAVO PRANEŠIMĄ APIE GAISRĄ  
 UŽ GAUTUS PINIGUS nusipirko 
 UŽ SUTEIKTĄ GALIMYBĘ GAUTI TIEK DAUG VERTINGOS INFORMACIJOS  
 UŽSIENIO PASKOLŲ GAUNAMŲ Lietuvos valstybės vardu 
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ATSTOVYBĖMS BEI TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS UŽ ĮSIGYTAS PREKES GAUTAS PASLAUGAS  
 VAIKAMS TURINTIEMS TEISĘ GAUTI NAŠLAIČIŲ PENSIJĄ  
 VALSTYBĖS PARAMAI GAUTI APSIRŪPINANT GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 VALSTYBĖS PARAMAI GAUTI  
 ASMENIMS GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 ASMENIMS GAUNANTIEMS PENSIJAS IŠ KITŲ INSTITUCIJŲ  
 ASMENYS TURINTYS TEISĘ GAUTI SOCIALINĘ PAŠALPĄ  
 ĮMONIŲ REJESTRO TVARKYTOJAS GAVĘS ... punkte nurodytą pranešimą 
 ĮPLAUKŲ GAUTŲ IŠ VEIKLOS  
 ĮVAIRIOS GAUTINOS SUMOS  
 ŠI SĄSKAITA KREDITUOJAMA GAVUS garantą grynaisiais pinigais 
 ŽALIAVOS IR GAUTŲ PAJAMŲ IŠ ŠIOS VEIKLOS  
 ŽMOGUS GAUNA ... 
 ATSKAITYMŲ IŠ DRAUDIMO ĮMONIŲ GAUTŲ BRUTO ĮMOKŲ  
 ATSKAITYTI PVM UŽ PIRKTAS PREKES GAUTAS PASLAUGAS  
 ATVYKĘ Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJĄ TURI TEISĘ GAUTI ... 
 AVANSU GAUTOS SUMOS PAGAL PASIRAŠYTAS SUTARTIS