Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 C GRUPĖ C GRUPĖS LENTELĖ  
 C GRUPĖ  
 C GRUPĖJE  
 C GRUPĖS  
 C IR D GRUPIŲ  
 DALYVAUJANT PAREIŠKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS ATSTOVAMS SEIMO NARIAMS  
 DARBO GRUPEI  
 DARBO GRUPES  
 DARBO GRUPIŲ  
 DARBO GRUPĘ  
 DARBO GRUPĖ VADOVAUJAMA ... 
 DARBO GRUPĖ  
 DARBO GRUPĖJE  
 DARBO GRUPĖMS  
 DARBO GRUPĖS NARIAI  
 DARBO GRUPĖS SUDARYTOS ŠIAM PROJEKTUI PARENGTI  
 DARBO GRUPĖS VADOVAS  
 DARBO GRUPĖS VADOVO  
 DARBO GRUPĖS  
 DARBO GRUPĖSE  
 DAUGIAVAIKĖS ŠEIMOS ANTROS GRUPĖS INVALIDAI  
 DEPUTATŲ GRUPĖ  
 DEPUTATŲ GRUPĖS  
 DIDELĖ GRUPĖ  
 DVI GRUPĖS  
 DVIEJOSE GRUPĖSE  
 DVIEM GRUPĖMIS  
 EKSPERTŲ GRUPĘ Į KURIĄ TURI BŪTI ĮTRAUKTI ... 
 EKSPERTŲ GRUPĘ  
 EKSPERTŲ GRUPĖ  
 EKSPERTŲ GRUPĖS  
kartu SU GRUPE  
 ETNINIŲ GRUPIŲ  
 ETNINĖ GRUPĖ  
 ETNINĖS GRUPĖS  
 FINANSINĖS PRAMONINĖS GRUPĖS  
 FINIŠAVO PAGRINDINĖJE GRUPĖJE IR UŽĖMĖ ... 
 FIZINIŲ ASMENŲ GRUPIŲ  
 FIZINIŲ ASMENŲ GRUPĖS  
 FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ AR JŲ GRUPIŲ  
 FIZIOLOGINIŲ GRUPIŲ  
 GALIMA SUSKIRSTYTI Į DVI GRUPES  
 GALIMA SUSKIRSTYTI Į TRIS GRUPES  
 GRUPEI PRIKLAUSO ... 
... GRUPEI PRISKIRIAMI ... 
 GRUPEI VADOVAUJA ... 
 GRUPEI VADOVAVO ... 
 GRUPIŲ NUGALĖTOJAI  
 GRUPIŲ VADOVAI IR PADALINIŲ VADOVŲ PAVADUOTOJAI  
 GRUPĘ SUDARO ... 
 GRUPĘ SUDARĖ ... 
 GRUPĖ DRAUGŲ  
 GRUPĖ JAUNUOLIŲ  
 GRUPĖ KURIAI VADOVAUJA ... 
 GRUPĖ SEIMO NARIŲ  
 GRUPĖ VADOVAUJAMA ... 
 GRUPĖ ŽMONIŲ  
 GRUPĖJE NUGALĖJO ... 
 GRUPĖS ALBUMAS  
 GRUPĖS DALYVIAMS  
 GRUPĖS DALYVIUS  
 GRUPĖS DALYVIŲ  
 GRUPĖS DARBO  
 GRUPĖS DRAUGŲ  
 GRUPĖS IŠ ANKSTO SUSITARUSIŲ ASMENŲ  
 GRUPĖS LYDERIS  
 GRUPĖS NARIAI  
 GRUPĖS NARIAMS  
 GRUPĖS NARIO  
 GRUPĖS NARIUS  
 GRUPĖS NARIŲ  
 GRUPĖS NARYS  
 GRUPĖS SEIMO NARIŲ  
 GRUPĖS TERAPEUTAS  
 GRUPĖS TERAPEUTO  
 GRUPĖS VADOVAS  
 GRUPĖS VADOVO  
 GRUPĖS VADOVU  
 GRUPĖS VADOVĖ  
 GYVENTOJŲ GRUPIŲ  
 GYVENTOJŲ GRUPĖMS  
 HELSINKIO GRUPĖS  
 I AR II GRUPIŲ  
 I AR II GRUPĖS INVALIDAIS  
 I AR II GRUPĖS INVALIDUS NUO VAIKYSTĖS  
 I AR II GRUPĖS INVALIDĄ ARBA VAIKĄ INVALIDĄ  
 I GRUPĖ  
 I GRUPĖS INVALIDAI  
 I GRUPĖS INVALIDAIS  
 I GRUPĖS INVALIDAMS  
 I GRUPĖS INVALIDAS  
 I GRUPĖS INVALIDU  
 I GRUPĖS INVALIDŲ  
 I GRUPĖS LIGONIŲ  
 I GRUPĖS  
 I IR II GRUPIŲ INVALIDAMS  
 I IR II GRUPIŲ  
 I IR II GRUPĖS INVALIDAI  
 I IR II GRUPĖS INVALIDAMS  
 I IR II GRUPĖS INVALIDŲ  
 II GRUPĖ  
 II GRUPĖS INVALIDAI  
 II GRUPĖS INVALIDAMS  
 II GRUPĖS INVALIDAS  
 II GRUPĖS INVALIDĖ  
 II GRUPĖS  
 II IR III GRUPIŲ INVALIDAMS  
 II IR III GRUPĖS APYRANKIŲ  
 III GRUPĖ  
 III GRUPĖS INVALIDAI  
 III GRUPĖS INVALIDAMS  
 III GRUPĖS STIPRAUS ALAUS  
 III GRUPĖS  
 INICIATYVINĘ GRUPĘ  
 INICIATYVINĖ GRUPĖ  
 INICIATYVINĖS GRUPĖS NARIAI  
 INICIATYVINĖS GRUPĖS NARYS  
 INICIATYVINĖS GRUPĖS  
 INTERESŲ GRUPIŲ  
 INTERESŲ GRUPĖS  
 INVALIDUMO GRUPĘ  
 INVALIDUMO GRUPĖ  
 INVALIDUMO GRUPĖS  
 INVESTICINĖS AKCINĖS BENDROVĖS ARBA FIZINIŲ ASMENŲ GRUPĖS  
 IV GRUPĖ  
 IŠ RUNGTYNIŲ PROTOKOLŲ A GRUPĖ TURNYRO LENTELĖ VIETA KOMANDA PERGALĖS PRALAIMĖJIMAI TAŠKŲ SANTYKIS B GRUPĖ LENTELĖ  
 JAUNIMO GRUPĖJE  
 JAUNIMO GRUPĖS DARBŲ PARODA  
 JAUNIMO GRUPĖS  
 KETURIOSE GRUPĖSE  
 KETVIRTA GRUPĖ  
 KIEKVIENA GRUPĖ  
 KIEKVIENAI GRUPEI  
 KIEKVIENOJE GRUPĖJE  
 KIEKVIENOS GRUPĖS  
 KITA GRUPĖ  
 KITAM ASMENIUI AR ASMENŲ GRUPEI  
 KITOJE GRUPĖJE  
 KITOS GRUPĖS  
 KITOSE GRUPĖSE  
 KITOSE ŠIOS GRUPĖS RUNGTYNĖSE  
 KITŲ GRUPIŲ  
 KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS GERIAUSIAM VERSLO PLANUI IR ZONOS STATUTUI PARENGTI BEI STEIGĖJŲ GRUPEI PARINKTI  
 KONTROLINĖJE GRUPĖJE  
 KONTROLINĖS GRUPĖS  
 KOORDINACINĖS GRUPĖS  
 KRAUJO GRUPIŲ  
 KRAUJO GRUPĖ  
 KRAUJO GRUPĖS  
 KŪRYBINĖ GRUPĖ  
 KŪRYBINĖS GRUPĖS  
 LIETUVOS FUTBOLO LYGA A GRUPĖ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL DARBO GRUPĖS  
suskirstyti Į DVI GRUPES  
suskirstyti Į GRUPES  
suskirstyti Į TRIS GRUPES  
suskirstytos Į KETURIAS GRUPES  
 MAŽOMIS GRUPĖMIS  
 MOKSLININKŲ GRUPĖ  
 MOTERŲ GRUPĖJE  
 NEDIDELĖMIS GRUPĖMIS  
 NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS AR GRUPĖS ASMENŲ  
 NUSIKALSTAMŲ GRUPIŲ  
... VADOVAUJAMA DARBO GRUPĖ  
... VADOVAUJAMA GRUPĖ  
 OPERATYVINĖ GRUPĖ  
 OPERATYVINĖS GRUPĖS  
 PAAUGLIŲ GRUPĖS DARBŲ PARODA  
 A B C IR D GRUPIŲ  
 A GRUPĖS RUNGTYNĖSE  
 A GRUPĖS TURNYRO LENTELĖ  
 A IR B GRUPIŲ  
 A IR B GRUPĖSE  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ VALSTYBIŲ GRUPIŲ laisvosios prekybos sutartis 
 PAGRINDINIŲ PREKIŲ BEI PASLAUGŲ GRUPIŲ KAINŲ INDEKSAI  
 PAGRINDINIŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ GRUPIŲ KAINŲ INDEKSAI  
 PALYGINTI SU KONTROLINE GRUPE  
 PALYGINTI SU KONTROLINĖS GRUPĖS (...  
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ PROJEKTO RENGIMO DARBO GRUPĖS ATSTOVAS G ŠVEDAS 
 PARLAMENTARŲ GRUPĖ  
 PARLAMENTINĖS GRUPĖS  
 PARLAMENTINĖS RYŠIŲ SU BALTIJOS ŠALIMIS GRUPĖS PIRMININKAS  
 ABIEJŲ GRUPIŲ  
 PENKTA GRUPĖ  
 PIENO PERDIRBIMO ĮMONIŲ GRUPĖ  
 PIRMA GRUPĖ  
 PIRMAJAI GRUPEI PRIKLAUSO ... 
 PIRMOJI GRUPĖ  
 PIRMOS GRUPĖS INVALIDAI  
 PIRMOS GRUPĖS INVALIDAMS  
 PIRMOS GRUPĖS INVALIDAS  
 PIRMOS GRUPĖS INVALIDĖ  
 PIRMOS GRUPĖS INVALIDŲ  
 PIRMOS GRUPĖS  
 PIRMOS IR ANTROS GRUPĖS INVALIDAMS  
 PIRMOS IR ANTROS GRUPĖS REGĖJIMO INVALIDŲ  
 PIRMOSIOS GRUPĖS  
 PLATINOS GRUPĖS  
 POLICIJOS BEI PROKURATŪROS OPERATYVINĖ GRUPĖ  
 POLICIJOS IR PROKURATŪROS OPERATYVINĖ GRUPĖ  
 POLICIJOS OPERATYVINĖ GRUPĖ  
 PRAMONINĖS FINANSINĖS GRUPĖS  
 PREKIŲ IR PASLAUGŲ GRUPIŲ  
 PREKYBOS SĄRAŠO A GRUPĖJE  
 PROJEKTO RENGIMO DARBO GRUPĖS VADOVAS S STAŽYS 
 PSICHOTERAPINIŲ GRUPIŲ  
 PSICHOTERAPINĘ GRUPĘ  
 PSICHOTERAPINĖJE GRUPĖJE  
 PSICHOTERAPINĖS GRUPĖS  
 PSICHOTERAPINĖSE GRUPĖSE  
 REFERENDUMO INICIATYVINĖ GRUPĖ  
 RIZIKOS GRUPEI  
 RIZIKOS GRUPĖS  
 ROKO GRUPIŲ  
 ROKO GRUPĖ  
 ROKO GRUPĖS  
... AMŽIAUS GRUPIŲ  
... AMŽIAUS GRUPĖJE  
... AMŽIAUS GRUPĖS  
... AMŽIAUS GRUPĖSE  
 SAVO AMŽIAUS GRUPĖJE  
 SEIMO NARIŲ GRUPĖ  
 SEIMO NARIŲ GRUPĖS  
 SKIRSTOMI Į DVI GRUPES  
 SKIRSTOMI Į TRIS GRUPES  
 SKIRSTYMO Į GRUPES  
 SOCIALINEI GRUPEI  
 SOCIALINIŲ GRUPIŲ  
 SOCIALINĖS GRUPĖS  
 ANTRA GRUPĖ  
 SONEX GRUPĖ  
 SPECIALIOS DARBO GRUPĖS  
 SPECIALISTŲ GRUPĖ  
 ANTROJI GRUPĖ  
 SU SAVO GRUPE  
 ANTROS GRUPĖS INVALIDAS  
 ANTROS GRUPĖS INVALIDĖ  
 ANTROS GRUPĖS  
 SUDARYTA DARBO GRUPĖ  
 SUDARYTI DARBO GRUPĘ  
 ANTROSIOS GRUPĖS  
 TARPPARLAMENTINĖS SĄJUNGOS LIETUVOS GRUPĖS  
 TARPTAUTINIO KONKURSO KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS GERIAUSIAM VERSLO PLANUI IR ZONOS STATUTUI PARENGTI BEI STEIGĖJŲ GRUPEI PARINKTI  
 TARPTAUTINĖS PARLAMENTARŲ GRUPĖS ČEČĖNIJOS PROBLEMOMS Lietuvos skyrius 
 TIRIAMOSIOS GRUPĖS BROILERIŲ  
 TIRIAMŲJŲ GRUPIŲ  
 TOS PAČIOS GRUPĖS  
 TREČIA GRUPĖ  
 TREČIOJI GRUPĖ  
 TREČIOS GRUPĖS  
 TURNYRO LENTELĖ VIETA KOMANDA RUNGTYNĖS PERGALĖS LYGIOSIOS PRALAIMĖJIMAI ĮVARČIAI TAŠKAI B GRUPĖ  
 UAB KLAIPĖDOS VYSTYMO GRUPĖ  
 VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ PAREIGŪNŲ IR SOCIALIAI REMTINŲ ŽMONIŲ GRUPIŲ  
 VERTĖJŲ GRUPĖS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO  
 VIENA GRUPĖ  
 VIENAI AR KITAI GRUPEI  
 VIENAI GRUPEI  
 VIENOS AR KITOS GRUPĖS  
 VIENOS GRUPĖS  
 ASMENŲ GRUPĖMS  
 VISA GRUPĖ  
 VISOS GRUPĖS  
 VISŲ AMŽIAUS GRUPIŲ  
 VISŲ GRUPIŲ  
 VYRŲ GRUPĖJE  
 ZONOS VERSLO PLANUI IR ZONOS STATUTUI PARENGTI BEI STEIGĖJŲ GRUPEI PARINKTI  
 Į GRUPĘ įeina 
 ĮVAIRIŲ AMŽIAUS GRUPIŲ  
 ĮVAIRIŲ GRUPIŲ  
 ŠEIMOS GRUPĖS IR SĄJUNGOS DĖL SKIRTINGŲ PRIEŽASČIŲ IR SKIRTINGAIS BŪDAIS  
 ŠIAI GRUPEI PRIKLAUSO ... 
 ŠIAULIŲ LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VERSLO PLANUI IR STATUTUI PARENGTI BEI STEIGĖJŲ GRUPEI PARINKTI  
 ŠIOS AMŽIAUS GRUPĖS  
 ŠOKIŲ GRUPĖ  
 ŽARNYNO GRUPĖS BAKTERIJŲ  
 ATRANKOS GRUPĖJE  
 ŽMONIŲ GRUPEI  
 ŽMONIŲ GRUPIŲ  
 ŽMONIŲ GRUPĖ  
 ŽMONIŲ GRUPĖMS  
 ŽMONIŲ GRUPĖS  
 ATSKIRŲ GRUPIŲ  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO GRUPE  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO GRUPEI  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO GRUPĘ  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO GRUPĖ  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO GRUPĖS