Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUTO INDIVIDUALAUS GYVENAMOJO NAMO ŠILDYMO IŠLAIDŲ  
 DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO SAVININKŲ BENDRIJA  
 DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ  
 DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ BEI GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS BENDRIJŲ  
 DIEVAS SU TAVIMI IR ŠVENTĄJA DVASIA GYVENA IR VIEŠPATAUJA  
 DOKUMENTAS APIE NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 DUJOFIKUOTOS KATILINĖS ĮRENGTOS GYVENAMAJAME NAME  
 DUOMENIS APIE ASMENS NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 DUOMENYS APIE JŲ NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 DUOMENŲ APIE ASMENS NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ ĮRAŠYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASE  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 DĖL ĮMONIŲ KURIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 GRĮŽUSIŲ IŠ ĮKALINIMO VIETŲ IR NETURINČIŲ NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS  
 GYVENA DAUGIAU NEGU VIENA ŠEIMA  
 GYVENA KAUNE  
 GYVENA NE PAČIUS GERIAUSIUS LAIKUS  
 GYVENA VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 GYVENA VILNIUJE  
 GYVENAMAISIAIS NAMAIS  
 GYVENAMAJAI STATYBAI  
 GYVENAMAJAM NAMUI  
 GYVENAMAJAME NAME JO DALYJE AR BUTE  
 GYVENAMAJAME NAME  
 GYVENAMAJAME RAJONE  
 GYVENAMASIS NAMAS SU ŪKINIAIS PASTATAIS  
 GYVENAMASIS NAMAS  
 GYVENAMASIS PLOTAS  
 GYVENAMIEJI KAMBARIAI VIRTUVĖ  
 GYVENAMIEJI KVARTALAI  
 GYVENAMIEJI NAMAI ARBA JŲ DALYS  
 GYVENAMIEJI NAMAI BUTAI DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE  
 GYVENAMIEJI NAMAI BUTAI  
 GYVENAMIEJI NAMAI GRĄŽINAMI  
 GYVENAMIEJI NAMAI  
 GYVENAMIEJI RAJONAI  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI AR PIRKTI  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI ARBA PIRKTI  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI IR LENGVATINIŲ KREDITŲ GYVENTOJAMS  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS IR BUTŲ ŪKIUI  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS STATYTI  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS  
 GYVENAMOJI APLINKA  
 GYVENAMOJI PATALPA  
 GYVENAMOJI VIETA YRA KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 GYVENAMOJI VIETA  
 GYVENAMOJI ZONA  
 GYVENAMOJO BŪSTO  
 GYVENAMOJO FONDO  
 GYVENAMOJO METO  
 GYVENAMOJO NAMO AR BUTO  
 GYVENAMOJO NAMO BUTO NUOMININKAS JO ŠEIMOS NARIAI  
 GYVENAMOJO NAMO BUTO PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS NESUDAROMA  
 GYVENAMOJO NAMO BUTO  
 GYVENAMOJO NAMO JO DALIES BUTO VERTĘ  
 GYVENAMOJO NAMO JO DALIES BUTO  
 GYVENAMOJO NAMO STATYBAI  
 GYVENAMOJO NAMO STATYBOS  
 GYVENAMOJO NAMO  
 GYVENAMOJO PASAULIO  
 GYVENAMOJO PLOTO IR KOMUNALINIŲ PATARNAVIMŲ  
 GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS  
 GYVENAMOJO PLOTO  
 GYVENAMOJO RAJONO  
 GYVENAMOJOJE PATALPOJE  
 GYVENAMOJOJE VIETOJE  
 GYVENAMOJOJE VIETOVĖJE  
 GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 GYVENAMOSIOMS PATALPOMS ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI  
 GYVENAMOSIOMS PATALPOMS ŠILDYTI  
 GYVENAMOSIOMS PATALPOMS  
 GYVENAMOSIOS APLINKOS ATMOSFEROS ORĄ TERŠIANČIŲ MEDŽIAGŲ  
 GYVENAMOSIOS APLINKOS HIGIENOS  
 GYVENAMOSIOS APLINKOS  
 GYVENAMOSIOS PATALPOS IR KITI OBJEKTAI  
 GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS SUTARTIS GALI BŪTI PRIPAŽINTA NEGALIOJANČIA  
 GYVENAMOSIOS PATALPOS  
 GYVENAMOSIOS STATYBOS  
 GYVENAMOSIOS VIETOS DARBO BIRŽOJE  
 GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO  
 GYVENAMOSIOS VIETOS VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI  
 GYVENAMOSIOS VIETOS  
 GYVENAMOSIOS VIETOVĖS  
 GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE IR VISUOMENINIUOSE PASTATUOSE  
 GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE JŲ DALYSE BUTUOSE  
 GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE PALEIDIMAS IR DERINIMAS MATAVIMAI  
 GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE PALEIDIMAS IR DERINIMAS  
 GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE  
 GYVENAMUOSIUOSE RAJONUOSE  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS AR BUTUS  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA JŲ DALIS NATŪRA  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA JŲ DALIS  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS IR BUTUS  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS NATŪRA  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS SU PRIKLAUSINIAIS  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS  
 GYVENAMUOSIUS RAJONUS  
 GYVENAMĄJA PATALPA  
 GYVENAMĄJA VIETA  
 GYVENAMĄJĄ APLINKĄ  
 GYVENAMĄJĄ PATALPĄ  
 GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 GYVENAMĄJĮ BŪSTĄ  
 GYVENAMĄJĮ NAMĄ AR BUTĄ  
 GYVENAMĄJĮ NAMĄ BUTĄ  
 GYVENAMĄJĮ NAMĄ JO DALĮ BUTĄ  
 GYVENAMĄJĮ NAMĄ  
 GYVENAMĄJĮ PLOTĄ  
 GYVENAMĄSIAS PATALPAS EKSPLOATUOJANČIOMS ĮMONĖMS ĮSTAIGOMS ORGANIZACIJOMS IR BENDRIJOMS  
 GYVENAMĄSIAS PATALPAS IŠ FIZINIŲ ASMENŲ  
 GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 GYVENAMĄSIAS VIETAS  
 GYVENAMĄSIAS VIETOVES  
 GYVENAMŲJŲ KVARTALŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ ARBA JŲ DALIŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDRIJOS  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDRIJŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ RENOVACIJOS IR ŠILTINIMO KREDITAVIMO FONDO FORMAVIMO VALDYMO IR NAUDOJIMO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ RENOVACIJOS IR ŠILTINIMO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ STATYBOS ARBA PIRKIMO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ EKSPLOATAVIMO BENDRIJAS IR PAN  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ EKSPLOATAVIMO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITŲ PASTATŲ STATYBAI  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITŲ PASTATŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR ŪKINIŲ KOMERCINIŲ PASTATŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ JŲ DALIŲ BUTŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KIEMUOSE  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ NUOMININKŲ APRŪPINIMO BUTAIS  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBA  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBAI  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS BENDRIJŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS KOOPERATYVO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS KOOPERATYVŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBĄ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ Į VALSTYBINIO AR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO BUTUS  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ ĮVADUOSE  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ ESANČIŲ PASTATE  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ  
 GYVENAMŲJŲ PASTATŲ  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS BEI JŲ EKSPLOATAVIMO IŠLAIDŲ  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SAVININKAI  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SAVININKŲ ATSISKAITYMO UŽ PASTATO EKSPLOATAVIMĄ IR KOMUNALINES BEI LAIDINIO RADIJO PASLAUGAS  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMO IŠLAIDŲ IR IŠLAIDŲ KARŠTAM VANDENIUI KOMPENSAVIMO MAŽAS PAJAMAS TURINČIOMS ŠEIMOMS  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMO IŠLAIDŲ IR IŠLAIDŲ KARŠTAM VANDENIUI  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ  
 GYVENAMŲJŲ RAJONŲ  
 GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ DALIS  
 GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ  
 GYVENAMŲJŲ VIETŲ  
 GYVENANTIEMS JŲ ŠEIMOS NARIAMS  
 GYVENANTIEMS NUOMININKAMS  
 GYVENANTIEMS ŽMONĖMS  
 GYVENANTYS LIETUVIAI  
 GYVENANTYS ŽMONĖS  
 GYVENANČIAIS LIETUVIAIS  
 GYVENANČIUS LIETUVIUS  
 GYVENANČIUS ŽMONES  
 GYVENANČIŲ ASMENŲ  
 GYVENANČIŲ LIETUVIŲ  
 GYVENANČIŲ TAUTŲ  
 GYVENANČIŲ ŽMONIŲ  
 GYVENO KARTĄ ... 
 GYVENS PER AMŽIUS  
 GYVENTI PAGAL EVANGELIJĄ  
 GYVENTI Į LIETUVĄ atvyko; grįžo 
 GYVENTOJAMS UŽ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ KURIOSE NĖRA šiluminės energijos 
 GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 GYVENUSIŲ ŽMONIŲ  
 INDIVIDUALIAM GYVENAMAJAM NAMUI STATYTI  
 INDIVIDUALIEMS GYVENAMIESIEMS NAMAMS STATYTI  
 INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ STATYBOS  
 INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ EKSPLOATAVIMO BENDRIJOS  
 INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBAI  
 INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS  
 INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ  
 INDIVIDUALŪS GYVENAMIEJI NAMAI  
neketiname DIDINTI BIUDŽETO DEFICITO IR GYVENTI IŠ SKOLŲ  
 IŠLAIDAS UŽ KARŠTĄ VANDENĮ IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 JOS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS ASMENIMS JEIGU JŲ TEISĖS IR INTERESAI YRA PAGRĮSTI šios Susitariančiosios Šalies įstatymais 
 JUMYSE GYVENANČIĄ VILTĮ  
 JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ PILIEČIUI GYVENANČIAM JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE  
 KAIME GYVENA ... 
 KAIME GYVENANTI ... 
 KAIME GYVENANTIS ... 
 KAIME GYVENANTYS ... 
 KAIME GYVENANČIUS ... 
 KAIME GYVENO ... 
 KARLSONAS KURIS GYVENA ANT STOGO  
 KARŠTO VANDENS IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMO IŠLAIDŲ  
 KELEIVIO VARDAS PAVARDĖ GYVENAMOJI vieta 
 KITA GYVENAMOJI PATALPA  
 KITAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 KITOS GYVENAMOSIOS PATALPOS  
 KOMPENSACIJA NESKIRIAMA NĖ VIENAI IŠ KARTU GYVENANČIŲ ŠEIMŲ  
 KOMPENSACIJOMS UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA JŲ DALIS  
 KOMPENSACIJOMS UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 KOMPENSAVIMO UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS  
 KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 LAISVA VALIA SUTINKA PERSIKELTI Į JIEMS SUTEIKIAMAS KITAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 LAISVA VALIA SUTINKA PERSIKELTI Į JIEMS SUTEIKTAS KITAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 LEIDIMĄ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 LEIDIMŲ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 LIETUVOJE GYVENANTYS asmenys; rusai; lenkai 
 LIETUVOJE GYVENANČIŲ tautinių mažumų; užsieniečių; žmonių; rusų 
 LIETUVOJE GYVENANČIŲ TAUTINIŲ MAŽUMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ  
 MOKESTIS UŽ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 MOKESČIO UŽ KARŠTĄ VANDENĮ IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 MOKYTOJAU KUR GYVENI  
 NAMUOSE BUTUOSE KURIUOSE GYVENA VIENAS ASMUO  
 NETURINTIEMS NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 NUOLAT GYVENA LIETUVOJE IR NĖRA KITOS VALSTYBĖS PILIEČIAI  
 NUOLAT GYVENANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ESTIJOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 NUOLAT GYVENTI LIETUVOJE  
 NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 NUOLAT GYVENTI Į KITĄ VALSTYBĘ  
 NUOLAT GYVENTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 NUOLAT GYVENTI Į UŽSIENĮ  
 NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA  
 NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS BUVIMO VIETOS  
 NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS NETURINTIS ... 
 NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS  
 NUOMININKAMS GYVENANTIEMS GRĄŽINTINUOSE NAMUOSE  
 NUOMOJAMAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITŲ PASTATŲ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS BEI ASMENIMS NUOLAT IR LEGALIAI GYVENANTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 O JEI YRA TOKS DIDELIS NORAS GYVENTI SVETUR  
 PAGAL GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 PAGEIDAUJANČIŲ GAUTI VALSTYBĖS PARAMĄ APSIRŪPINANT GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 PARAMOS GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI ARBA PIRKTI  
 PASTOVIOS GYVENAMOSIOS VIETOS  
 PLANETOS GYVENTOJŲ KURIE DAR GYVENA BE ELEKTROS  
... GATVĖJE GYVENANTI ... 
... GATVĖJE GYVENANTIS ... 
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS ASMENYS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMĄ TURI ŠIAS TEISES ... 
 SAVIVALDYBIŲ AR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 SAVIVALDYBIŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMĄ  
Vagystė, padaryta įsibraunant Į GYVENAMĄJĄ PATALPĄ  
 SOCIALIAI REMTINŲ ASMENŲ NETURINČIŲ NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS  
 STRAIPSNIS DĖL MIESTŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO  
 SUSIGRĄŽINTI GYVENAMĄJĮ NAMĄ JO DALĮ BUTĄ NATŪRA  
 SUTEIKTOS KITOS GYVENAMOSIOS PATALPOS  
 SĄMATINĖMIS KAINOMIS GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS KAINŲ INDEKSAS SU PVM  
 TAI ĮSTAIGA ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ  
 TARNYBINĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS  
 TAS ŽODIS TAPO KŪNU IR GYVENO TARP MŪSŲ  
 TEISĖS GYVENTI  
 TEN GYVENANTYS LIETUVIAI  
 APRŪPINIMO GYVENAMUOJU PLOTU  
 APRŪPINTI GYVENAMUOJU PLOTU  
 TUO ATVEJU KAI JAME GYVENA NUOMININKAI  
 TUO LAIKU LIETUVOJE DAR BUVO SUNKU GYVENTI  
 TUO METU GYVENO  
 APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 APSIRŪPINTI GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 UŽSIENYJE GYVENANČIŲ LIETUVIŲ  
 VALIOS GYVENTI  
 VALSTYBĖS PARAMAI GAUTI APSIRŪPINANT GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 VIENAS IŠ SUTUOKTINIŲ YRA VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS IR VIENAS IŠ JŲ GYVENA VIENOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 ASMENIS PAGAL JŲ NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 VIETINIAI KAIMO IR VIENKIEMIŲ GYVENTOJAI GYVENANTYS NE TOLIAU KAIP UŽ KILOMETRO NUO VANDENS TELKINIO  
 VIETINIAMS KAIMO GYVENTOJAMS GYVENANTIEMS NE TOLIAU KAIP UŽ KILOMETRO NUO VANDENS TELKINIO  
 ASMENŲ BE PILIETYBĖS NUOLAT GYVENANČIŲ LIETUVOJE  
 ASMENŲ KURIE ATVYKO Į VALSTYBĘ AR GYVENA JOJE BE LEIDIMO  
 ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ŠIO ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 ŠEIMA GYVENA ... 
 ŠEIMA GYVENO ... 
 ŠIOS RINKIMŲ APYGARDOS TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS PILIEČIAI  
 ŠIUO METU GYVENA ir dirba; Kaune; daugiau kaip ... 
 ŠIUO METU GYVENA PLUNGĖJE  
 ŠIUO METU GYVENANTI ... 
 ŠIUO METU GYVENANTIS Vilniuje; Vokietijoje 
 ŽMOGUS GYVENA  
 ŽMONĖS GYVENA  
 ŽMONĖS GYVENANTYS kaime; Lietuvoje; daugiabučiuose 
 ŽODIS TAPO KŪNU IR GYVENO TARP MŪSŲ  
 ATSISKAITYMŲ UŽ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMĄ IR KOMUNALINES BEI RYŠIŲ PASLAUGAS  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į GYVENAMĄJĮ NAMĄ JO DALĮ BUTĄ NATŪRA  
 AŠ GYVENU TAČIAU NEBE AŠ O GYVENA MANYJE KRISTUS