Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO ATLEISTAS IŠ PAREIGŲ  
 BUVO IŠTREMTI IŠ LIETUVOS  
 BUVO IŠVEŽTOS IŠ LIETUVOS MUITŲ TERITORIJOS IR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ TARP JŲ DĖL BROKO  
 BUVO PAŠALINTAS IŠ AIKŠTĖS  
džinas išleistas IŠ BUTELIO  
 BUVO VIENAS IŠ NEDAUGELIO  
eina IŠ VIENO KAMBARIO Į KITĄ  
 BĖGA IŠ NAMŲ  
eina; kraustosi IŠ PROTO  
 BŪTINA NURODYTI IŠVEŽANT PREKES IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS ĮFORMINTO BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 CITATA IŠ biblijos 
gaunamos IŠ ĮVAIRIŲ ŠALTINIŲ  
geležies šalinimo; iššoko IŠ VANDENS  
geria; semia VANDENĮ IŠ šachtinių šulinių; šulinio 
gerkite IŠ JOS VISI NES TAI YRA MANO KRAUJAS  
gerti TIESIAI IŠ BUTELIO  
griauna IŠ PAMATŲ  
 DAR IŠ TŲ LAIKŲ KAI ... 
 DARBDAVIO INICIATYVA GALI BŪTI ATLEIDŽIAMI IŠ DARBO  
grįžo IŠ TREMTIES  
grįžę IŠ ĮKALINIMO VIETŲ  
grįžęs IŠ ĮKALINIMO VIETOS  
gyventi IŠ PENSIJOS  
 DAUGIAU KAIP IŠ VIENO SANDĖLIO  
importas IŠ ŠIOS ŠALIES  
 DEPARTAMENTUI VADOVAUJA DIREKTORIUS KURĮ SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 DEPORTUOTI IŠ ŠALIES  
iš meilės ir IŠ NEAPYKANTOS  
 DEŠROS IR PANAŠŪS PRODUKTAI IŠ MĖSOS  
išbraukti; braukiami IŠ STUDENTŲ SĄRAŠŲ  
išbristi IŠ SKOLŲ  
išbristi IŠ SKURDO  
išeiti IŠ KRIZĖS  
išeiti IŠ NEŽINIOS į nežinią; pasaulio 
išeiti IŠ ŠIO PASAULIO  
išeiviai IŠ BUVUSIOS SOVIETŲ SĄJUNGOS  
išgauti IŠ JŪROS DUGNO  
išieškoti NE GINČO TVARKA IŠ ĮMONIŲ SĄSKAITŲ komerciniuose bankuose 
išimti IŠ APYVARTOS  
išjudinti; pajudėti IŠ MIRTIES TAŠKO  
 DIENA IŠ DIENOS  
iškrito MAN IŠ RANKŲ  
iškrito; pasitraukė IŠ ŽAIDIMO  
 DINGO IŠ AKIRAČIO  
 DINK IŠ AKIŲ  
išleisti; neišleisti IŠ AKIŲ  
išlindo IŠ KRŪMŲ  
išlindo IŠ UŽ KAMPO  
išlindo YLA IŠ MAIŠO  
išlipti IŠ DUOBĖS  
 DIRBINIAI IŠ brangiųjų metalų; šiaudų; kaulo ir rago 
 DIRBINIUS IŠ AUKSO SIDABRO PLATINOS  
išmesti IŠ KOMANDOS  
išmušti; išvesti IŠ PUSIAUSVYROS  
išmušė IŠ VĖŽIŲ  
 DOKUMENTŲ IŠ MERO VALDYBOS  
išnešė; išbėgo IŠ DEGANČIO NAMO  
 DRAUDŽIU ĮVEŽTI Į LIETUVĄ VISŲ RŪŠIŲ GYVULIUS IR PAUKŠČIUS JŲ PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS IŠ AFRIKOS AZIJOS PIETŲ IR ŠIAURĖS AMERIKOS ŽEMYNŲ  
 DRAUDŽIU ĮVEŽTI Į LIETUVĄ VISŲ RŪŠIŲ GYVULIUS IR PAUKŠČIUS JŲ PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS IŠ AZIJOS AFRIKOS PIETŲ IR ŠIAURĖS AMERIKOS ŽEMYNŲ TURKIJOS KINIJOS IZRAELIO JORDANIJOS  
išplėšė IŠ JOS RANKŲ  
išplėšė JAI IŠ RANKŲ  
išplėšė; ištraukė; iškrito JAM IŠ RANKŲ  
išpešė; ištrūkti IŠ MIRTIES NAGŲ  
išrašai IŠ KNYGŲ  
išsilieja IŠ KRANTŲ  
išsitraukia IŠ UŽANČIO  
išsivaduoti IŠ VERGIJOS  
išsižiojo; aiktelėjo IŠ NUOSTABOS  
išslydo IŠ JO RANKŲ  
išstumti IŠ RINKOS  
ištrauka IŠ KNYGOS  
ištraukti IŠ KIŠENIŲ  
ištraukė IŠ KIŠENĖS  
ištrinti; nedyla IŠ ATMINTIES  
ištrūkti; išsiveržti IŠ APSUPTIES  
išvesti IŠ APSUPIMO  
išvesti IŠ KANTRYBĖS  
išvesti IŠ RIKIUOTĖS  
 DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU  
išvykti IŠ MŪSŲ ŠALIES  
 DĖL SUTIKIMO VYKDYTI VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ IŠ VIENINTELIO ŠALTINIO  
juda; rieda; važiuoja IŠ INERCIJOS  
 EINA IŠ RANKŲ Į RANKAS  
kaip perkūnas IŠ GIEDRO DANGAUS  
kaip VIENĄ IŠ GALIMŲ variantų 
 ESANTYS ŽMONĖS GALĖTŲ SAUGIAI IŠEITI IŠ JO AR BŪTŲ GALIMA JUOS GELBĖTI  
kilnojo IŠ VIENOS PARAPIJOS Į KITĄ  
kilnojo IŠ VIETOS Į VIETĄ  
kilęs IŠ MŪSŲ KRAŠTO  
kirsti; užsimojo IŠ PETIES  
 FINANSUOJAMA IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO PAGAL SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ SĄMATĄ  
 FINANSUOJAMA IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 FINANSUOJAMAS IŠ LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 FINANSUOJAMI IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 FINANSUOJAMOS IŠ LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ARBA SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 FINANSUOJAMOS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 FUTBOLO NAUJIENOS IŠ VISO PASAULIO  
 GABENIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ JOJE ARBA IŠ JOS  
 GALI BŪTI ATLEISTI IŠ DARBO  
 GAMINAMI IŠ B TIPO MIŠINIO  
 GAMINIAI IŠ tauriųjų metalų; neapdorotų laukinių gyvūnų ar jų dalių; akyto betono; cukraus 
 GAMYBA IŠ luitų; lydinių; nebalintų vienasiūlių verpalų; popieriaus 
 GAMYBA IŠ MEDŽIAGŲ  
 GAMYBA IŠ VERPALŲ  
kraustytis IŠ VIENOS ŠALIES Į KITĄ  
 GAUNAMUS IŠ FIRMŲ ... 
 GAUNAMUS IŠ JAV BEI JŲ GAMINIUS  
 GAUTI IŠ JŲ SPERMĄ IR PREKIAUTI  
 GAUTŲ IŠ APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS  
 GAUTŲ IŠ KITŲ VALSTYBIŲ SUBJEKTŲ TURINČIŲ TEISĘ VERSTIS ... 
krinta IŠ DIDELIO AUKŠČIO  
krito IŠ NUOVARGIO  
 GELEŽIES ŠALINIMO IŠ VANDENS  
krūptelėjo IŠ NETIKĖTUMO  
kyla IŠ PASĄMONĖS gelmių 
 GRAFIKA IŠ PROF P GALAUNĖS rinkinio 
lyg IŠ PO ŽEMIŲ išdygo 
lyg; kaip PILYPAS IŠ KANAPIŲ  
 GRYNOSIOS PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ UŽSIENIO VALIUTOMIS  
 GRĮŽTANT IŠ DARBO  
 GRĮŽUSI IŠ LIGONINĖS  
 GRĮŽUSI IŠ MOKYKLOS  
 GRĮŽUSIŲ IŠ ĮKALINIMO VIETŲ IR NETURINČIŲ NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS  
 GRĮŽUSIŲ IŠ ĮKALINIMO VIETŲ  
 GRĮŽĘS IŠ ATOSTOGŲ  
 GRĮŽĘS IŠ KALĖJIMO  
 GRĮŽĘS IŠ KARIUOMENĖS  
 GRĮŽĘS IŠ KOMANDIRUOTĖS  
 GRĮŽĘS IŠ LAGERIO  
 GRĮŽĘS IŠ LAGERIŲ  
 GRĮŽĘS IŠ SIBIRO  
 GRĮŽĘS IŠ TREMTIES  
 GRĖSMĖ IŠ RYTŲ  
meilė IŠ PIRMO ŽVILGSNIO  
 GYVENAMĄSIAS PATALPAS IŠ FIZINIŲ ASMENŲ  
mirsiu; paraudo IŠ GĖDOS  
mirti IŠ ALKIO  
mirti IŠ NUOBODULIO  
mirė IŠ BADO  
mirė IŠ JUOKO  
mirštu IŠ SMALSUMO  
moka darbdavys IŠ SAVO LĖŠŲ  
 IKI JIS SUGRĮŠ IŠ KOMANDIRUOTĖS  
nebeišleido INICIATYVOS IŠ SAVO RANKŲ  
 IMPORTAS IŠ Baltarusijos; Lietuvos; Rusijos 
 IMPORTAS IŠ AB MAŽEIKIŲ NAFTA  
neišeina IŠ GALVOS  
neketiname DIDINTI BIUDŽETO DEFICITO IR GYVENTI IŠ SKOLŲ  
 INFORMACIJĄ IŠ įvairių šaltinių 
 IR IŠ KAIRĖS IR IŠ DEŠINĖS  
 IŠ ABIEJŲ GALŲ  
 IŠ ABIEJŲ PUSIŲ  
 IŠ ABIEJŲ ŠONŲ  
 IŠ AIKŠTĖS BUVO PAŠALINTAS ... 
 IŠ AKIES luptas; trauktas 
 IŠ AKIRAČIO dingo 
 IŠ AKIŲ dingo; matyti; pasipylė ašaros; pasipylė žiežirbos 
 IŠ AMŽIŲ GLŪDUMOS  
 IŠ ANGLŲ K VERTĖ ... 
 IŠ ANGLŲ KALBOS VERTĖ ... 
 IŠ ANGLŲ KALBOS  
 IŠ ANTRADIENIO Į TREČIADIENĮ  
 IŠ APAČIOS žvelgia 
 IŠ APAČIOS Į VIRŠŲ  
 IŠ APLINKINIŲ KAIMŲ  
 IŠ ATMINTIES išplaukia 
 IŠ ATSKIRŲ DALIŲ  
 IŠ AUKLĖJIMO DARBŲ KOLONIJOS Į PATAISOS DARBŲ KOLONIJĄ  
 IŠ BAIMĖS virpa; pabalo; dreba 
 IŠ BALSO supratau; pažino 
 IŠ BIUDŽETO LĖŠŲ  
 IŠ BURNOS į burną; pasipylė kraujas; sklinda acetono kvapas 
 IŠ BUTELIO gėrė 
 IŠ BUTELIUKO geria 
 IŠ BĖDOS  
 IŠ CHULIGANIŠKŲ PASKATŲ  
 IŠ DARBOTVARKĖS IŠBRAUKIAMAS ... 
 IŠ DEŠINĖS PUSĖS  
 IŠ DEŠINĖS Į KAIRĘ  
 IŠ DEŠINĖS  
 IŠ DIDŽIOSIOS RAIDĖS  
 IŠ DIEVO MALONĖS  
 IŠ DRAUDIMO ĮMONIŲ GAUTŲ BRUTO ĮMOKŲ  
 IŠ DVIEJŲ DALIŲ  
 IŠ DVIEJŲ PUSIŲ  
 IŠ DŽIAUGSMO trynė rankas; šokinėti; verkiau 
 IŠ GALVOS išėjo; išgaravo 
 IŠ GYVENIMO išėjo; pasitraukė 
 IŠ GYVENIMO VĖLIŲ  
 IŠ IŠGĄSČIO  
 IŠ IŠORINĖS PUSĖS  
 IŠ IŠORĖS IR IŠ VIDAUS  
 IŠ IŠORĖS  
 IŠ JO BURNOS  
 IŠ JO LŪPŲ išgirsti 
 IŠ JŲ PAGAMINTI PRODUKTAI  
 IŠ KAILIO neriasi 
 IŠ KAIRĖS IR IŠ DEŠINĖS  
 IŠ KAIRĖS Į DEŠINĘ  
 IŠ KAIRĖS  
 IŠ KARO grįžo 
 IŠ KAUNO Į Klaipėdą 
 IŠ KAUNO Į VILNIŲ  
 IŠ KITO GALO  
 IŠ KITOS PLANETOS  
 IŠ KITŲ ASMENŲ  
 IŠ KITŲ KALBŲ  
 IŠ KITŲ KRAŠTŲ  
 IŠ KITŲ MIESTŲ  
 IŠ KITŲ VALSTYBIŲ  
 IŠ KITŲ ĮMONIŲ  
 IŠ KITŲ ŠALIŲ  
 IŠ KITŲ ŠALTINIŲ  
 IŠ KLAIDŲ mokomės 
 IŠ KOLONIJOS grįžo; išleistas 
 IŠ KONTEKSTO negalima suprasti; aišku 
 IŠ KRAŠTO apsaugos biudžeto 
 IŠ KRAŠTŲ spurgelių eilutė 
 IŠ KRŪMO PRISKINAMA 3 -0 5 kg uogų; iki 5 kg uogų 
 IŠ KRŪMO VIDUTINIŠKAI priskinama po 2 -0 3 kg uogų 
 IŠ KRŪTINĖS išsiveržė 
 IŠ KUNIGO R MIKUTAVIČIAUS BUTO  
 IŠ KURIOS PUSĖS  
 IŠ LABO RYTO  
 IŠ LAIMĖS verkė; švytėjo 
 IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETOS  
 IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ  
 IŠ LAUKO PUSĖS  
 IŠ LAUKO  
 IŠ LENKŲ K VERTĖ ... 
 IŠ LENKŲ KALBOS  
 IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ NUTARIA ATLEISTI ... 
 IŠ LIETUVOS PUSĖS  
 IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS PUSĖS  
 IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS Į UŽSIENĮ  
 IŠ LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO Į PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ UŽ VALSTYBĖS LĖŠOMIS DRAUDŽIAMUS ASMENIS  
 IŠ LOTYNŲ KALBOS  
 IŠ MANO ATSIMINIMŲ  
 IŠ MANO PATYRIMO  
 IŠ MATYMO pažinojo 
 IŠ MATYMO PAŽĮSTAMAS VYRIŠKIS  
 IŠ MEILĖS Dievui; artimui; darbui; Kristui; Lietuvai; sau; tėvynei 
 IŠ MIEGO pabudo 
 IŠ MIEGŲ pabudo; pašoko 
 IŠ MIESTO Į MIESTĄ  
 IŠ MIRTIES į gyvenimą 
 IŠ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ KIŠENĖS  
 IŠ MOTINOS PUSĖS  
 IŠ MUZIEJAUS FONDŲ FOTOGRAFIJOS  
 IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS DR VALENTINAS VYTAUTAS TOLOČKA  
 IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS  
 IŠ NATŪROS piešti 
 IŠ NEVILTIES prasigėrė 
 IŠ NUSIKALTIMO VIETOS pabėgo; paspruko 
 IŠ OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠO  
 IŠ PAGARBOS ir meilės 
 IŠ PAGRINDŲ keisti 
 IŠ PARAPIJOS Į PARAPIJĄ  
 IŠ PAREIGŲ atleidžia; pasitraukti 
 IŠ PAREIGŲ ATLEIDO ... 
 IŠ PAREIGŲ ATLEISTI ... 
 IŠ PAREIGŲ BUVO ATLEISTAS ... 
 IŠ PARTIJOS Į PARTIJĄ  
 IŠ PASALŲ nužudė; užpuolė 
 IŠ PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS Į KALĖJIMĄ IR IŠ KALĖJIMO Į PATAISOS DARBŲ KOLONIJĄ  
 IŠ PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGOS Į TARDYMO IZOLIATORIŲ  
 IŠ PATIRTIES žinau; galiu pasakyti 
 IŠ PAUKŠČIO SKRYDŽIO  
 IŠ PAVYDO nužudė 
 IŠ PAŽIŪROS atrodo; sveika 
 IŠ PENKTADIENIO Į ŠEŠTADIENĮ  
 IŠ PENKTO AUKŠTO  
 IŠ PIKTUMO griežė dantimis 
 IŠ PIRMADIENIO Į ANTRADIENĮ BUVO GERAI SAPNUOTI ... 
 IŠ PIRMADIENIO Į ANTRADIENĮ  
 IŠ PIRMO KARTO  
 IŠ PIRMO ŽVILGSNIO ATRODO KAD ... 
 IŠ PIRMO ŽVILGSNIO ATRODO  
 IŠ PIRMO ŽVILGSNIO ATRODYTŲ KAD ... 
 IŠ PIRMO ŽVILGSNIO GALI ATRODYTI KAD ... 
 IŠ PIRMO ŽVILGSNIO GALI PASIRODYTI KAD ... 
 IŠ PIRMO ŽVILGSNIO GALI PASIRODYTI  
 IŠ PIRMO ŽVILGSNIO  
 IŠ PIRMOSIOS SANTUOKOS  
 IŠ PIRMŲ LŪPŲ  
 IŠ PIRŠTO išlaužti; laužtas 
 IŠ PO SKVERNO išsitraukė; pardavinėja 
 IŠ POSTO pasitraukė 
 IŠ PRAEITIES TAVO SŪNŪS TE STIPRYBĘ SEMIA  
 IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ  
 IŠ PRANCŪZŲ K VERTĖ ... 
 IŠ PRAŠYMĄ PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOS  
 IŠ PRIEKIO  
 IŠ PRIGIMTIES esu optimistė; laisvi 
 IŠ PRINCIPO  
 IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 IŠ PROVINCIJOS atvyko 
 IŠ PUSĖS ŽODŽIO suprato 
 IŠ RANKŲ iškristų 
 IŠ RANKŲ Į RANKAS  
 IŠ REDAKCIJOS PRIIMAMOJO  
 IŠ RUNGTYNIŲ PROTOKOLO  
 IŠ RUNGTYNIŲ PROTOKOLŲ A GRUPĖ TURNYRO LENTELĖ VIETA KOMANDA PERGALĖS PRALAIMĖJIMAI TAŠKŲ SANTYKIS B GRUPĖ LENTELĖ  
 IŠ RUNGTYNIŲ PROTOKOLŲ LKL TURNYRO LENTELĖ VIETA KLUBAS RUNGTYNĖS PERGALĖS PRALAIMĖJIMAI  
 IŠ RUNGTYNIŲ PROTOKOLŲ  
 IŠ RUSŲ KALBOS VERTĖ ... 
 IŠ RUSŲ KALBOS  
 IŠ RYTO  
 IŠ RYTŲ PUSĖS  
 IŠ RYTŲ Į VAKARUS  
 IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 IŠ SAVO IR UŽSAKOVO MEDŽIAGŲ gamina 
 IŠ SAVO KIŠENĖS sumokėjo 
 IŠ SAVO PATIRTIES galiu pasakyti 
 IŠ SEKMADIENIO Į PIRMADIENĮ BUVO GERAI SAPNUOTI ... 
 IŠ SIAUBO sustingsta; filmų 
 IŠ SIELVARTO miršta; nusižudė; susirgo 
 IŠ SKAUSMO išsirietė; plyšta širdis 
 IŠ SOCIALIZMO Į RINKOS EKONOMIKĄ  
 IŠ STALČIAUS ištraukė 
 IŠ SĄRAŠO buvo išbrauktas 
 IŠ TAMSOS išniro 
 IŠ TAMSOS Į ŠVIESĄ  
 IŠ TAŠKO A Į TAŠKĄ B  
 IŠ TEISINGUMO MINISTRO IR LIETUVOS TEISININKŲ DRAUGIJOS PASIŪLYTŲ KANDIDATŲ  
 IŠ TELEVIZORIŲ EKRANŲ  
 IŠ TO GALIMA DARYTI IŠVADĄ KAD ... 
 IŠ TO NIEKO NEIŠĖJO  
 IŠ TREČIADIENIO Į KETVIRTADIENĮ BUVO GERAI SAPNUOTI ... 
 IŠ TRIBŪNOS kalbėjo 
 IŠ TRIBŪNŲ nuskambėjo; kalbama 
 IŠ TRIJŲ DALIŲ  
 IŠ TRIJŲ PUSIŲ  
 IŠ TĖVO IR IŠ MOTINOS PUSĖS  
 IŠ TĖVO PUSĖS  
 IŠ TŲ LAIKŲ  
 IŠ TŪKSTANČIO IR VIENOS NAKTIES  
 IŠ UŽSIENIO spaudos parengė Jonas Rugelis 
 IŠ UŽSIENIO GAMYBOS NAUDOJIMO BEI PREKYBOS JAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 IŠ UŽSIENIO SPAUDOS PARENGĖ JONAS RUGELIS  
 IŠ UŽSIENIO ŠALIŲ  
 IŠ VAIKYSTĖS prisimenu 
 IŠ VAKARO  
 IŠ VAKARŲ Į RYTUS  
 IŠ VANDENS ištrauktas; kyšojo 
 IŠ VARŽYBŲ PROTOKOLO  
 IŠ VARŽYBŲ PROTOKOLŲ  
 IŠ VEIDO panašus 
 IŠ VIDAUS IR IŠ IŠORĖS  
 IŠ VIDAUS  
 IŠ VIENO STRAIPSNIO Į KITĄ  
 IŠ VIENOS DARBO VIETOS Į KITĄ  
 IŠ VILNIAUS Į Kopenhagą; Šiaulius 
 IŠ VILNIAUS Į KAUNĄ  
 IŠ VIRŠAUS uždengia; deda; sklinda; nukrito 
 IŠ VIRŠAUS Į APAČIĄ  
 IŠ VISO PASAULIO  
 IŠ VISOS ŠIRDIES linkime; dėkoju 
 IŠ VISŲ JĖGŲ stengiasi; kovoti; laikėsi; priešinosi; grumtis 
 IŠ VISŲ KAMPŲ žvelgia 
 IŠ VISŲ LIETUVOS KAMPELIŲ  
 IŠ VISŲ PUSIŲ apsupti; apžiūri; puolamas 
 IŠ VOKIEČIŲ K VERTĖ ... 
 IŠ VOKIEČIŲ KALBOS VERTĖ ... 
 IŠ VOKIEČIŲ KALBOS  
 IŠ ĮKALINIMO ĮSTAIGOS grįžęs; paleistas 
 IŠ ĮVAIRIŲ LIETUVOS KAMPELIŲ suvažiavo 
 IŠ ĮVYKIO VIETOS pasišalino 
 IŠ ĮVYKIO VIETOS NUVAŽIAVO  
 IŠ ĮVYKIO VIETOS PABĖGO  
 IŠ ŠALIES atrodo; stebėti 
 IŠ ŠALIES ŽIŪRINT  
 IŠ ŠEŠTADIENIO Į SEKMADIENĮ GERAI SAPNUOTI ... 
 IŠ ŠIAURĖS Į PIETUS  
 IŠ ŠILKO AR ŠILKO ATLIEKŲ  
 IŠ ŠIO SĄRAŠO išbraukta 
 IŠ ŠIOS RŪŠIES kilusios veislės 
 IŠ ŠIOS SUMOS teko; mokama 
 IŠ ŠIRDIES į širdį; dėkoti; linkiu; kyla 
 IŠ ŠIRDIES GELMIŲ kyla; išsiveržė 
 IŠ ŠIŲ PAREIGŲ atleistas 
 IŠ ŠONO atrodo ...; žvelgiant 
 IŠ ŠONŲ gaubia; apsupo 
 IŠ ŠVEDŲ K VERTĖ ... 
 IŠ ŽMONIŲ ATMINTIES  
 IŠBRAUKIAMAS IŠ DARBOTVARKĖS  
 IŠBRAUKIAMAS IŠ VISŲ KANDIDATŲ SĄRAŠŲ  
 IŠBRAUKTI IŠ DARBOTVARKĖS  
 IŠBRAUKTI IŠ NURODYTUOJU NUTARIMU PATVIRTINTOS ... 
 IŠBRAUKTI IŠ NURODYTUOJU NUTARIMU SUDARYTOS ... 
 IŠBRAUKTI IŠ OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠO  
 IŠBRAUKTI IŠ PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS  
 IŠBRAUKTI IŠ PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO  
 IŠBRISTI IŠ KRIZĖS  
 IŠEINA IŠ NAMŲ  
 IŠEINANT IŠ NAMŲ  
 IŠEITI IŠ DARBO  
 IŠEITI IŠ NAMŲ  
 IŠEITI IŠ SALĖS  
 IŠIEŠKOTI IŠ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ ARBA FIZINIŲ ASMENŲ  
 IŠIEŠKOTI MOKESČIUS IŠ MOKESČIO MOKĖTOJO  
 IŠIMTI IŠ APYVARTOS  
nukrito IŠ DANGAUS  
 IŠLEIDŽIA IŠ AKIŲ  
 IŠLEISTI IŠ AKIŲ  
 IŠLINDO YLA IŠ MAIŠO  
 IŠLIPO IŠ AUTOMOBILIO  
 IŠLIPTI IŠ AUTOMOBILIO  
 IŠLĖKĖ IŠ TRASOS  
 IŠMOKOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO LĖŠŲ  
 IŠMUŠA IŠ VĖŽIŲ  
 IŠMUŠTAS IŠ VĖŽIŲ  
 IŠMUŠTI IŠ VĖŽIŲ  
 IŠMUŠĖ IŠ VĖŽIŲ  
 IŠRAŠAI IŠ knygų; teismo protokolų 
 IŠRAŠĄ IŠ registro 
 IŠREGISTRAVIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIVŲ  
 IŠSITRAUKĘS IŠ KIŠENĖS  
 IŠSITRAUKĖ IŠ KIŠENĖS  
 IŠSIUNTIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 IŠSIVERŽTI IŠ APSUPTIES  
 IŠSLYDO IŠ RANKŲ  
 IŠTRAUKA IŠ dienoraščio; poemos; romano 
 IŠTRAUKA IŠ APYSAKOS  
 IŠTRAUKA IŠ KNYGOS  
 IŠTRAUKAS IŠ knygos; operų 
 IŠTRAUKOS IŠ dienoraščio; Evangelijos; knygos 
 IŠTRAUKĖ IŠ KIŠENĖS  
 IŠTRINTI IŠ ATMINTIES  
 IŠVERTUS IŠ GRAIKŲ KALBOS REIŠKIA ... 
 IŠVESTI IŠ PUSIAUSVYROS  
 IŠVEŽAMOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 IŠVEŽAMŲ IŠ JOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 IŠVEŽAMŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 IŠVEŽAMŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 IŠVEŽTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 IŠVEŽTI IŠ LIETUVOS  
 IŠVEŽTOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 IŠVYKIMO IŠ LIETUVOS  
 IŠVYKIMĄ IŠ JOS TERITORIJOS  
 IŠVYKTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 IŠVYKTI IŠ LIETUVOS  
 IŠVYKTI IŠ ŠALIES  
 IŠĖJIMAS IŠ darbo; Egipto; kaimo 
 IŠĖJO IŠ KAMBARIO  
 IŠĖJO IŠ NAMŲ  
 IŠĖJO IŠ RIKIUOTĖS  
 IŠĖJO IŠ SALĖS  
 IŠĖJĘS IŠ KALĖJIMO  
 IŠĖJĘS IŠ LIGONINĖS  
 IŠĖJĘS IŠ NAMŲ  
 IŠĖMIMO IŠ APYVARTOS  
 JEI AKMUO IŠ ŽIEDO IŠKRISTŲ  
 JEI IŠĖJUS IŠ NAMŲ VĖJAS PŪSTŲ  
 JEI PREKĖS GABENAMOS TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ IŠ VIENOS TRANSPORTO PRIEMONĖS Į KITĄ  
nuvažiavo IŠ AUTOĮVYKIO VIETOS  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS IŠ UŽSIENIO VALSTYBIŲ  
nužudymas IŠ KERŠTO  
nužudymo IŠ SAVANAUDIŠKŲ PASKATŲ  
 JUVELYRINIŲ DIRBINIŲ IŠ GINTARO  
 JĖZAUS IŠ NAZARETO  
 JĖZUS IŠ NAZARETO  
pabunda IŠ LETARGO MIEGO  
 KAIP ATRODO IŠ PIRMO ŽVILGSNIO  
 KAIP GALI PASIRODYTI IŠ PIRMO ŽVILGSNIO  
 KAIP IŠ AKIES luptas; trauktas 
 KAIP PERKŪNAS IŠ GIEDRO DANGAUS  
pagamintų IŠ UŽSIENIO firmų žaliavų 
pakilo kaip FENIKSAS IŠ PELENŲ  
paleisti IŠ KALĖJIMŲ  
paleisti; grįžo IŠ KALĖJIMO  
 KARTA IŠ KARTOS  
 KARŠTAS VANDUO TIEKIAMAS IŠ grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių 
 KAS IŠ JŪSŲ BE NUODĖMĖS  
pardavimo IŠ VARŽYTYNIŲ  
parduoti IŠ VARŽYTINIŲ  
pasipylė KAIP IŠ GAUSYBĖS RAGO  
pasitrauktų; pasuko IŠ KELIO  
pasitraukė; atsistatydino IŠ ŠIO POSTO  
pasiūlymas IŠ MŪSŲ PUSĖS  
 KELIAS Į MOKYKLĄ IR IŠ JOS  
 KIAULES KIAULIENOS PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS IŠ KUBOS ITALIJOS ČEKIJOS AUSTRIJOS SLOVAKIJOS VOKIETIJOS ŽEMUTINĖS SAKSONIJOS MEKLENBURGO PRIEŠAKINĖS POMERANIJOS ŽEMIŲ  
 KIAULES KIAULIENOS PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS IŠ VOKIETIJOS ŽEMUTINĖS SAKSONIJOS MEKLENBURGO PRIEŠAKINĖS POMERANIJOS ŽEMIŲ  
 KIEKIO MATAVIMO VIENETĄ IŠ MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪROS  
 KIEKVIENAS IŠ BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 KIEKVIENU IŠ ŠIŲ ATVEJŲ  
 KILDINAMAS IŠ LIET  
 KILĘS IŠ GRAIKŲ KALBOS IR REIŠKIA ... 
 KIRSTI IŠ PETIES  
pašalinti IŠ ORGANIZMO  
 KITI AUDINIAI IŠ ĮVAIRIŲ SPALVŲ VERPALŲ  
perduodama IŠ KARTOS Į KARTĄ  
perduodama IŠ LŪPŲ Į LŪPAS  
pereina IŠ VIENŲ RANKŲ Į KITAS  
 KITŲ IŠ BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ  
perkelti; keliavo IŠ VIENOS VIETOS Į KITĄ  
perkraunamos IŠ VIENOS TRANSPORTO PRIEMONĖS Į KITĄ  
... MLN LITŲ IŠ JŲ  
 KLIMAS P IŠ MANO ATSIMINIMŲ  
perėjimas IŠ VIENO GYVENIMO Į KITĄ  
 KODAS IŠ EKSPORTO IR IMPORTO MOKESČIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 KODAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪROS  
 KODAS IŠ MUITINĖS VERTĖS NUSTATYMO METODŲ  
 KODAS IŠ MUITINĖS ĮSTAIGŲ KLASIFIKATORIAUS  
 KODAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ REGISTRO  
 KODAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ VALIUTŲ  
 KODAS IŠ ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT  
 KODĄ IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ VALIUTŲ  
 KOJOS IŠ NAMŲ nekėlė 
 KOKIA IŠ TO NAUDA  
 KOKIA NAUDA IŠ to 
 KOMPENSACIJA NESKIRIAMA NĖ VIENAI IŠ KARTU GYVENANČIŲ ŠEIMŲ  
 KOMPENSACINIAI PRODUKTAI GALI BŪTI GAUTI IŠ ekvivalentiškų prekių 
 KOMPENSACINIAI PRODUKTAI PAGAMINTI IŠ LAIKINAI IŠVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 KOMPENSACINIAMS PRODUKTAMS PAGAMINTIEMS IŠ LAIKINAI ĮVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 KOMPENSACINIUS PRODUKTUS PAGAMINTUS IŠ LAIKINAI IŠVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 KOMPENSACINIŲ PRODUKTŲ KIEKIO MATAVIMO VIENETĄ IŠ MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪROS  
 KOMPENSACINIŲ PRODUKTŲ PAGAMINTŲ IŠ LAIKINAI ĮVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠŲ  
 KONDITERIJOS GAMINIAI IŠ CUKRAUS  
prekės GABENAMOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 KRAUSTOSI IŠ PROTO  
 KRAUSTĖSI IŠ PROTO  
prikelti IŠ NEBŪTIES  
prikelti IŠ PELENŲ  
prikelti IŠ UŽMARŠTIES  
 KREPŠINIO NAUJIENOS IŠ EUROPOS IR VISO PASAULIO  
 KROVININIO AUTOMOBILIO PRIEKYJE IŠ DEŠINĖS PUSĖS TURI BŪTI ... 
priėjo; užėjo; užpuldavo IŠ UŽPAKALIO  
 KĘSTUTIS PETRAUSKIS SPECIALIAI LA IŠ VOKIETIJOS  
 KŪNO IŠ NUMIRUSIŲ prisikėlimą 
pylė; pliaupia KAIP IŠ KIBIRO  
 LAIKINO PREKIŲ IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LAIKINOJO PREKIŲ IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LAIŠKAI IŠ Lietuvos 
 LAIŠKAI IŠ NIEKUR  
 LAIŠKAI IŠ PRAHOS  
 LAIŠKAS IŠ Briuselio; Amerikos 
 LAUŽTI IŠ PIRŠTO  
siuntinėjo IŠ VIENO KABINETO Į KITĄ  
 LEGIONIERIUS IŠ LIETUVOS  
 LENGVATINIŲ KREDITŲ IŠ ŠIO FONDO SKYRIMO ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ SUPERKANČIOMS agroserviso įmonėms 
skirta LĖŠŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO  
smogė IŠ UŽNUGARIO  
 LIETUVIŲ KILMĖS IŠ ROMĖNŲ  
spausdinome; perskaitė IŠTRAUKĄ IŠ ... 
sprendžiant IŠ BALSO  
sprogo IŠ PASIUTIMO  
 LIETUVOS AIDUI IŠ ATĖNŲ  
 LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS KVIEČIA Į EKSKURSIJĄ PASIVAIKŠČIOJIMAS IŠ RADVILŲ Į CHODKEVIČIŲ RŪMUS PASIVAIKŠČIOJIMAS TARP SENOJO ARSENALO IR KATEDROS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA SKIRTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REZERVO FONDO  
suprasti IŠ KLAUSOS  
surašyta IŠ LUBŲ  
 LIKĘS VIENAS IŠ SUTUOKTINIŲ  
susirinkę IŠ ĮVAIRIŲ ŠALIŲ  
 LYG IŠ GAUSYBĖS RAGO pasipylė 
 LYG PERKŪNAS IŠ GIEDRO DANGAUS trenkė 
 LYGTINIO PALEIDIMO IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ  
 MATAVIMO VIENETO KODAS IŠ MATAVIMO VIENETŲ NAUDOJAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪROJE REKOMENDACINIO registro 
 MATAVIMO VIENETO KODAS IŠ MATAVIMO VIENETŲ NAUDOJAMŲ UŽSIENIO PREKYBOJE REGISTRO  
suvažiavo IŠ ĮVAIRIŲ LIETUVOS VIETŲ  
 MATO VIENETO PAVADINIMAS IŠ MATAVIMO VIENETŲ NAUDOJAMŲ UŽSIENIO PREKYBOJE  
sėdėjo JAM IŠ DEŠINĖS  
 MEDICININĘ PAGALBĄ SUTEIKĖ IR IŠNEŠĖ IŠ PAVOJINGOS ZONOS  
 MEDŽIAGOS IŠ ŠIO APRAŠYMO GALI BŪTI PANAUDOTOS  
 MEDŽIAGOS IŠ ŠIO APRAŠYMO  
 MEILĖ IŠ PIRMO ŽVILGSNIO  
 MENO DIRBINIŲ IŠ medžio; tekstilės; odos 
 MERGINA IŠ Monpeljė; vasarnamio 
 METAI IŠ METŲ  
 METINĖS ĮPLAUKOS IŠ prekinės žemės ūkio produkcijos 
 MIESTŲ RAJONŲ SAVIVALDYBĖS IŠ SAVO BIUDŽETO LĖŠŲ  
 MIESTŲ RAJONŲ SAVIVALDYBĖS IŠ SAVO BIUDŽETO  
traukdamas IŠ VISŲ PLAUČIŲ  
 MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IŠ VISO IŠ JŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAPRASTOSIOS NEPAPRASTOSIOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ IŠLAIDOS IŠLAIDOS PAVADINIMAS IŠ VISO IŠ JŲ DARBO UŽMOKESČIUI  
trynė rankas IŠ PASITENKINIMO  
 MINTYS IŠ TARPTAUTINIO menų miesto sugrįžus 
 MINTYS IŠ ŽMONIJOS ISTORIJOS FILOSOFIJOS  
 MIRĖ IŠ BADO  
 MIRŠTA IŠ BADO  
 MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 MOKAMOS IŠ LABDAROS FONDŲ BEI LABDAROS ORGANIZACIJŲ  
 MOKESČIO SUMA IR BAUDA IŠIEŠKOMA IŠ ĮSTAIGOS  
 IŠ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ KIŠENĖS  
 MOKSLINIS POŽIŪRIS SUSIDEDA IŠ MOKSLINIO METODO  
užpuolė IŠ UŽ NUGAROS  
užrakintos IŠ VIDAUS  
užsimerkė IŠ MALONUMO  
vaikščiojo IŠ KAMPO Į KAMPĄ  
vaikščioti IŠ KABINETO Į KABINETĄ  
vaizdas IŠ ŠONO  
 MOTERIS IŠ JŪROS  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS PER KURIĄ PREKĖS IŠVEŽAMOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS PAVADINIMAS  
 MĖNESINIS UŽDARBIS IŠ VERSLŲ NESUSIJUSIŲ SU ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBA  
veikiančių IŠ ELEKTROS TINKLO  
verkiau IŠ APMAUDO  
verkė IŠ NUOSKAUDOS  
versti IŠ UŽSIENIO kalbų 
vertė IŠ KOTO  
 NAFTA NAFTOS PRODUKTŲ PAGAMINTŲ IŠ UŽSIENIO FIRMŲ ŽALIAVŲ  
 NAFTOS ALYVŲ IR ALYVŲ GAUTŲ IŠ BITUMINIŲ MINERALŲ  
 NAFTOS PRODUKTŲ PAGAMINTŲ IŠ UŽSIENIO FIRMŲ ŽALIAVŲ  
 NAKTĮ IŠ ANTRADIENIO Į TREČIADIENĮ  
 NAKTĮ IŠ KETVIRTADIENIO Į PENKTADIENĮ  
 NAKTĮ IŠ PENKTADIENIO Į ŠEŠTADIENĮ  
 NAKTĮ IŠ PIRMADIENIO Į ANTRADIENĮ  
 NAKTĮ IŠ SEKMADIENIO Į PIRMADIENĮ  
 NAKTĮ IŠ TREČIADIENIO Į KETVIRTADIENĮ  
 NAKTĮ IŠ ŠEŠTADIENIO Į SEKMADIENĮ  
 NAMŲ APYVOKOS DAIKTAI IŠ ETNOGRAFIJOS SKYRIAUS FONDŲ  
virpėjo IŠ SUSIJAUDINIMO pamiršo 
 NARYS KURIS NĖRA KURIOS NORS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ PILIETIS  
vyras iš stuomens ir IŠ LIEMENS  
 NAUJIENOS IŠ EUROPOS IR JAV KREPŠINIO AIKŠTELIŲ  
 NAUJIENOS IŠ PASAULIO IR EUROPOS FUTBOLO  
 NAŠLAIČIŲ PENSIJĄ UŽ KIEKVIENĄ IŠ MIRUSIŲ TĖVŲ  
 NE GINČO TVARKA IŠIEŠKOTI IŠ ŪKIO SUBJEKTŲ  
 NE IŠ GERO GYVENIMO  
 NE IŠ KELMO SPIRTAS  
 NE TIK IŠ MOKYKLOS BET IR IŠ GYVENIMO  
 NEGALĖJO IŠVYKTI IŠ PRAŠYMĄ PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOS DĖL NEPRIKLAUSANČIŲ NUO JO APLINKYBIŲ  
 NEIŠEITI IŠ SALĖS  
 NEIŠLEISTI IŠ AKIŲ  
 NEIŠMUŠĖ IŠ VĖŽIŲ  
 NEIŠĖJO IŠ GALVOS  
 NEJUDA IŠ VIETOS  
 NEMOKAMAI GAUTI IŠ MINISTERIJŲ KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ ADMINISTRACIJŲ  
 NEPAJUDĖJO IŠ VIETOS  
 NEPERDIRBTAS PREKES PREKES IŠ MUITINĖS SANDĖLIŲ  
 NERIASI IŠ KAILIO  
 NORINČIŲ IŠVYKTI IŠ LIETUVOS PER KYBARTŲ postą 
 NORINČIŲ IŠVYKTI IŠ LIETUVOS Į KARALIAUČIŲ  
ėjosi KAIP IŠ PYPKĖS  
 NUMERIO ŽENKLAI PAGAMINTI IŠ KARTONO  
širdis plyšta IŠ GAILESČIO  
 NUOTR IŠ INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE  
 NUOTRAUKA IŠ asmeninio albumo; asmeninio archyvo 
 NUOTRAUKOJE IŠ KAIRĖS Į DEŠINĘ  
 NUOTRAUKOJE IŠ KAIRĖS  
 NUOTRAUKOS IŠ Vytauto Didžiojo karo muziejaus; lėktuvo 
 NUOTRAUKOS IŠ ASMENINIO albumo; archyvo 
 NURODOMAS MUITO KODAS IŠ EKSPORTO IR IMPORTO MOKESČIŲ KLASIFIKATORIAUS  
šūktelėjo IŠ NUSTEBIMO  
 NUSTATYTOS FORMOS PAŽYMAS IŠ BANKŲ  
 NUŽENGUSI IŠ DANGAUS  
 NĖ IŠ VIETOS  
 NĖ VIENA IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ  
žinau tik IŠ NUOGIRDŲ  
 NĖ VIENAS IŠ MŪSŲ KAIMYNŲ  
 NĖRĖSI IŠ KAILIO  
žiūrint IŠ VIRŠAUS ŽEMYN  
 PABĖGO IŠ NAMŲ  
 PABĖGĖLIŲ IŠ ČEČĖNIJOS  
 PAGAL PAREIGAS IŠ KURIŲ JIE BUVO PASIŲSTI  
 PAGAMINTŲ IŠ B TIPO MIŠINIO  
 PAGAMINTŲ IŠ UŽSIENIO FIRMŲ ŽALIAVŲ  
 PAGROBIMAS IŠ Seralio 
 PAJAMAS IŠ AKCIJŲ  
 PAJAMOS IŠ investicijų užsienio valiutomis; turizmo; kilnojamojo turto; nekilnojamojo turto 
 PAJAMOS IŠ BAUDŲ ir konfiskacijų 
 PAJAMOS IŠ PARKO rekreacinės, leidybinės, kultūrinės, ūkinės - komercinės ir kitos veiklos 
 PAJUDĖJO IŠ MIRTIES TAŠKO  
 PAJUDĖTI IŠ MIRTIES TAŠKO  
 PAJUDĖTI IŠ VIETOS  
 PAKELIUI IŠ darbo; mokyklos; Kauno į Vilnių 
 PAKELIUI IŠ VILNIAUS Į MAŽEIKIUS  
 PAKILTI IŠ VARGO IR NEVILTIES  
 PALEISTAS IŠ KALĖJIMO  
 PALEISTI IŠ KALĖJIMO  
 PALEISTI IŠ KALĖJIMŲ  
 PALEISTŲ IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ  
 PARODA IŠ VILNIAUS RAŠYTOJŲ MEMORIALINIO MUZIEJAUS FONDŲ  
 PARODA IŠ ŠVENTOSIOS ŽEMĖS Į VISAS TAUTAS  
 PARĖJĘS IŠ DARBO  
 PASIPYLĖ KAIP IŠ GAUSYBĖS RAGO  
 PASIRAŠYTI IR PERIMTI PAGAL AKCIJŲ PASIRAŠYMO SUTARTĮ IŠ AKCINĖS BENDROVĖS  
 PASIRAŠYTI IR PERIMTI PAGAL AKCIJŲ PASIRAŠYMO SUTARTĮ IŠ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
 PASITRAUKIMAS IŠ dalinio; darbo vietos; Lietuvos; partijos; gyvenimo 
 PASITRAUKIMĄ IŠ aktyvios politikos; gyvenimo; Jugoslavijos; palestiniečių teritorijos; partijos; valdančiosios frakcijos 
 PASITRAUKTI IŠ GYVENIMO  
 PASITRAUKTI IŠ POSTO  
 PASITRAUKUSIŲ IŠ BUVUSIOS TARYBŲ SĄJUNGOS  
 PASITRAUKĖ IŠ KOVOS  
 PASITYČIOJIMAS IŠ žmonių; žmogaus 
 PASKOLĄ IŠ BANKO  
 PATIEKALAI IŠ bulvių; sraigių; žuvies; mėsos 
 PATIEKALŲ IŠ varškės; daržovių; kiaušinių 
 PAUKŠČIUS IR PAUKŠTIENOS PRODUKTUS IŠ OLANDIJOS AMSTERDAMO  
 PAUKŠČIUS IR PAUKŠTIENOS PRODUKTUS IŠ VOKIETIJOS OLANDIJOS AMSTERDAMO  
 PAUKŠČIUS IR PAUKŠTIENOS PRODUKTUS IŠ VOKIETIJOS  
 PAVADINIMAS KILĘS IŠ graikiško žodžio; lotynų kalbos; žodžio ... 
 PAVADUOTOJUS KURIUOS SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ MINISTRAS PIRMININKAS  
 PAVADUOTOJUS KURIUOS SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 PAŠALINTAS IŠ AIKŠTĖS  
 PAŠALINTI IŠ AIKŠTĖS  
 PAŠALINTI IŠ PAREIGŲ  
 PAŠALPOS MOKAMOS IŠ VALSTYBĖS BEI SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠŲ  
 PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS  
 PAŽVELGTI Į SAVE IŠ ŠALIES  
 PELNAS NUOSTOLIS IŠ OPERACIJŲ UŽSIENIO VALIUTA  
 PERDUODAMA IŠ KARTOS Į KARTĄ  
 PERDUODAMAS IŠ KARTOS Į KARTĄ  
 PERDUODAMI IŠ LŪPŲ Į LŪPAS  
 PERDUODAMOS IŠ KARTOS Į KARTĄ  
 PERKAMA IŠ LIETUVOS VALSTYBINĖS ENERGETIKOS SISTEMOS  
 PERKELTI IŠ PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGŲ  
 PERĖJIMAS IŠ vaikystės; mirties į gyvenimą; vieno luomo į kitą 
 PERĖJIMAS IŠ VIENOS būklės į kitą; sistemos į kitą; formos į kitą 
 PERĖJIMĄ IŠ vieno klubo į kitą 
 PINIGINĘ BAUDĄ IŠ ŪKIO SUBJEKTŲ  
 PINIGUS IŠ banko; biudžeto; sąskaitos; gyventojų 
 PINIGŲ IŠ biudžeto; valstybės biudžeto; tėvų 
 PINTI IŠ VYTELIŲ  
 PIRMAS IŠ DEŠINĖS  
 PIRMAS IŠ KAIRĖS  
 PIRMOJE EILĖJE IŠ KAIRĖS Į DEŠINĘ  
 PIRMOJE EILĖJE IŠ KAIRĖS  
Gaminame ir statome antkapių skulptūras bei PAMINKLUS IŠ GRANITO MARMURO MARMURO SKALDOS  
 PREKES IŠ TERMINALO  
 PREKIŲ IŠVEŽIMAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 PREKIŲ IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 PRIELINKSNIO IŠ KONSTRUKCIJOS  
 PRIEVARTAUTI TURTĄ IŠ ŽEMĖS AR MIŠKO SAVININKO  
 PRIIMA IR ATLEIDŽIA IŠ DARBO  
 PRIĖMIMĄ IŠ GYVENTOJŲ  
 PRODUKTŲ PAGAMINTŲ IŠ UŽSIENIO FIRMŲ ŽALIAVŲ  
 PRODUKTŲ PAGAMINTŲ IŠ UŽSIENIO FIRMŲ  
Lietuvos Respublikos piliečiu TAMPA VIENAS IŠ TĖVŲ  
 RAIDINIS KODAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ VALIUTŲ  
 REIMPORTUOJANT KOMPENSACINIUS PRODUKTUS PAGAMINTUS IŠ LAIKINAI IŠVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 REPORTAŽAS IŠ Graikijos; įvykio vietos 
 AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠŲ  
 RUSIJOS FEDERACIJOS GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ IŠVEDIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS  
 RUSIJOS KARIUOMENĖS IŠVEDIMO IŠ LIETUVOS  
 RUSIJOS KARIUOMENĖS IŠVEDIMĄ IŠ BALTIJOS VALSTYBIŲ  
 AMŽIAUS PABAIGOJE GALI SULAUKTI IŠ VAIKŲ GLOBOS IR SOLIDARUMO  
 RŪŠIES SKAITMENINIS KODAS IŠ TRANSPORTO TIPŲ IR RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 SAPNAI IŠ ANTRADIENIO Į TREČIADIENĮ  
 SAPNAI IŠ KETVIRTADIENIO Į PENKTADIENĮ  
 SAPNAI IŠ PENKTADIENIO Į ŠEŠTADIENĮ  
 SAPNAI IŠ PIRMADIENIO Į ANTRADIENĮ  
 SAPNAI IŠ SEKMADIENIO Į PIRMADIENĮ  
 SAPNAI IŠ TREČIADIENIO Į KETVIRTADIENĮ  
 SAPNAI IŠ ŠEŠTADIENIO Į SEKMADIENĮ  
 SCENA IŠ filmo 
 SCENA IŠ SPEKTAKLIO  
 SIENŲ IŠ PLYTŲ ĮRENGIMAS  
 SIŲSTI PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS DRAUDŽIAMA  
 SKAITMENINIS KODAS IŠ MUITINĖS ĮSTAIGŲ KLASIFIKATORIAUS  
 SKAITMENINIS KODAS IŠ ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT  
 SKILTYJE PAPRASTOSIOS IŠLAIDOS IŠ JŲ DARBO UŽMOKESTIS  
 SKIRIA IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 SKIRIAMOS LĖŠOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 SKULPTŪRA GRAFIKA IŠEIVIJOS ŽEMAIČIŲ DAILININKŲ DOVANOTŲ DARBŲ EKSPOZICIJA RETŲ SPAUDINIŲ PARODA IŠ PROF Z IVINSKIO BIBLIOTEKOS SENOSIOS BERŽORO KALVARIJOS STACIJOS MARIJAMPOLĖ MAŽOJI GALERIJA  
 SLYSTA IŠ PO KOJŲ  
 SLYSTA IŠ RANKŲ  
 SPAUSDINAMA PIRMĄ KARTĄ IŠ M LUKŠIENĖS ASMENINIO ARCHYVO  
 SPECIALIAI KAUNO DIENAI IŠ RYGOS  
 SPECIALIAI LIETUVOS AIDUI IŠ BERLYNO  
 SPECIALIAI LIETUVOS AIDUI IŠ UKRAINOS  
 SPECIALIAI PAŽYMĖTAME LANGELIO LAUKE NURODOMAS TRANSPORTO RŪŠIES SKAITMENINIS KODAS IŠ TRANSPORTO TIPŲ IR RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 ANTRAS IŠ DEŠINĖS  
 ANTRAS IŠ KAIRĖS  
 STATISTIKOS DUOMENYS IŠ RUNGTYNIŲ PROTOKOLŲ TURNYRO LENTELĖ VIETA KOMANDA RUNGTYNĖS PERGALĖS PRALAIMĖJIMAI  
alpo; aikčiojo IŠ SUSIŽAVĖJIMO  
 SUKILĖLIAI IŠ KOLUMBIJOS REVOLIUCINIŲ GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ  
 SURINKTŲ IŠ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ DRAUGIJŲ  
 SUSIDEDA IŠ DVIEJŲ DALIŲ  
 SUSIDEDA IŠ TRIJŲ DALIŲ  
 SUSIDĖJO IŠ DVIEJŲ DALIŲ  
 SUSIDĖTI IŠ NE DAUGIAU KAIP TRIJŲ PAGRINDINIŲ KOMPONENTŲ  
 SUTEIKIANT TEISĘ ĮVEŽTI ALŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ VOKIETIJOS FIRMOS  
 SUTEIKIANT TEISĘ ĮVEŽTI ALŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ ČEKIJOS  
 SUTRUMPINTAS PAVADINIMAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ REGISTRO  
 SVETIMOS KARIUOMENĖS IŠVEDIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS  
 SVEČIAI IŠ Anglijos; Prancūzijos; Rusijos; Švedijos; Baltarusijos; Estijos; Kauno 
 SVEČIAI IŠ LATVIJOS  
 SVEČIAI IŠ LENKIJOS  
 SVEČIAI IŠ UŽSIENIO  
 SVEČIAI IŠ VILNIAUS  
 SVEČIAI IŠ VOKIETIJOS  
 SVEČIAS IŠ VOKIETIJOS  
 SVEČIAS IŠ ŠVEDIJOS  
 SVEČIŲ IŠ UŽSIENIO  
 SĖDI IŠ KAIRĖS  
 SŪNUS IŠ PIRMOSIOS SANTUOKOS  
 TAI VIENA IŠ PRIEŽASČIŲ KODĖL ... 
 TAIS ATVEJAIS KAI PREKĖS GABENAMOS IŠ VIENOS MUITINĖS ĮSTAIGOS Į KITĄ NE PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TAMSIAJAI MĖNULIO PUSEI IŠ POLICIJOS SUVESTINIŲ TIK FAKTAI  
 TAMSIOJI MĖNULIO PUSĖ IŠ POLICIJOS SUVESTINIŲ TIK FAKTAI  
 TARSI IŠ DANGAUS  
 TARSI IŠ GAUSYBĖS RAGO  
 TARSI IŠ VIDAUS  
 TARSI IŠ ŠALIES  
 TELEFONU IŠ Maskvos; Vilniaus 
 TIEK IŠ RYTŲ TIEK IŠ VAKARŲ  
 TIEK IŠ VIDAUS TIEK IŠ IŠORĖS  
 TIEK IŠ VIENOS TIEK IR IŠ KITOS PUSĖS  
 TIEK IŠ VIENOS TIEK IŠ KITOS PUSĖS  
 TIESIAI IŠ SOSTINĖS  
 TIKTAI IŠ MOTERŲ IŠ JŲ ŠIRDIES  
 APMOKAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 APMOKAMŲ IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 APMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS IŠ NUSTATYTA TVARKA ĮREGISTRUOTOS komercinės -ūkinės veiklos 
... GAUNAMĄ IŠ FIRMOS ... 
 TREČIA IŠ KAIRĖS  
 TU IŠ PROTO išsikraustei 
 TURI TEISĘ IŠ ŠIŲ ASMENŲ GAUTI KOMPENSACIJĄ  
 TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ  
... GAUNAMĄ IŠ FIRMŲ ... 
 TVORA IŠ METALINIO TINKLO  
 APSKAIČIUOJANT APMOKESTINAMĄJĮ PELNĄ IŠ BENDRŲJŲ PAJAMŲ  
 UNIFORMA SUSIDEDA IŠ kostiumo; palaidinės ir ilgų kelnių 
 UŽ SKOLĄ ĮKEISTĄ TURTĄ PARDUOTI IŠ VARŽYTINIŲ  
 VAGYSTĖMIS IŠ BUTŲ  
 VAGYSTĖS IŠ BUTŲ  
 VAGYSČIŲ IŠ BUTŲ  
 VAIKAI IŠ asocialių šeimų 
 VAIRUOTOJAS IŠ ĮVYKIO VIETOS PABĖGO  
 VAKAR IŠ RYTO  
 VALDYTOJU IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS PUSĖS  
asmenys grįžę IŠ ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIAS PAPRASTĄSIAS VARDINES AKCIJAS IŠ AKCINĖS BENDROVĖS ... 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIAS PAPRASTĄSIAS VARDINES AKCIJAS IŠ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ... 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIĄ PAPRASTĄJĄ VARDINĘ AKCIJĄ IŠ AKCINĖS BENDROVĖS ... 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ PAPRASTŲJŲ VARDINIŲ AKCIJŲ IŠ AKCINĖS BENDROVĖS ... 
 VALSTYBINIAI NUMERIO ŽENKLAI PAGAMINTI IŠ KARTONO  
 AR TIK IŠ DEŠINĖS PUSĖS ARBA IŠ ABIEJŲ PUSIŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IR KITŲ IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI  
ateina IŠ SIELOS GELMIŲ  
 VANDUO IŠ čiaupo; šaltinio 
 VARO IŠ PROTO  
 VARTAI IŠ LENTŲ  
 VARĖ IŠ PROTO  
 VAŽIAVĘS IŠ PARYŽIAUS Į VILNIŲ  
 VEDINYS IŠ veiksmažodžio 
 VELNIO IŠVARYMAS IŠ Mykolų kaimo 
 VERSTA IŠ RUSŲ KALBOS  
 VERTIMAS IŠ VIENOS KALBOS Į KITĄ  
 VERTIMO IŠ VIENOS KALBOS Į KITĄ  
 ASMENIMS GAUNANTIEMS PENSIJAS IŠ KITŲ INSTITUCIJŲ  
 VEŽĖJAS TURI TEISĘ REIKALAUTI IŠ KROVINIŲ SIUNTĖJO  
 VIENA IŠ DAUGELIO  
 VIENA IŠ GALIMYBIŲ  
 VIENA IŠ NEDAUGELIO  
 VIENA IŠ PAGRINDINIŲ PRIEŽASČIŲ  
 VIENA IŠ PRIELAIDŲ  
 VIENA IŠ PRIEŽASČIŲ KODĖL ... 
 VIENA IŠ PRIEŽASČIŲ  
 VIENA IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ  
 VIENA IŠ VERSIJŲ  
 VIENAI IŠ TŲ ĮMONIŲ  
 VIENAI IŠ ŠALIŲ  
 VIENAM IŠ TĖVŲ  
 VIENAS IŠ BŪDŲ  
 VIENAS IŠ DAUGELIO  
 VIENAS IŠ JO PAVADUOTOJŲ  
 VIENAS IŠ NEDAUGELIO  
 VIENAS IŠ SUTUOKTINIŲ YRA VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS IR VIENAS IŠ JŲ GYVENA VIENOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENAS IŠ TĖVŲ AR SENELIŲ YRA LIETUVIAI  
 VIENAS IŠ TĖVŲ ĮTĖVIŲ GLOBĖJŲ  
 VIENAS IŠ TĖVŲ  
 VIENO IŠ SUTUOKTINIŲ  
 VIENO IŠ TĖVŲ  
 VIENOJE IŠ LIETUVOS BANKŲ ĮSTAIGŲ  
 VIENOS IŠ SUSITARIANČIŲ ŠALIŲ  
 VIENOS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ pilietis 
 VIENOS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ TERITORIJOJE  
 VIENOS IŠ ŠALIŲ  
 VIENĄ IŠ DAUGELIO  
 VIEŠNIA IŠ VILNIAUS  
 VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS  
 VIEŠPATS DIEVAS PADARĖ ŽMOGŲ IŠ ŽEMĖS DULKIŲ  
atleidimo IŠ TARNYBOS  
atleidžiant JĮ IŠ MINISTRO BE PORTFELIO pareigų 
 ATEIVIAI IŠ KITŲ PLANETŲ  
 ATEIVIAI IŠ KOSMOSO  
atleisti IŠ UŽIMAMŲ PAREIGŲ  
 ATIMAMOS IŠ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ĮPLAUKŲ  
atleisti ŽMOGŲ IŠ darbo 
 ATIMAMOS IŠ BENDRŲJŲ ĮPLAUKŲ  
 ATIMAMOS IŠ SANDORIO VERTĖS TIK TUOMET KAI ... 
 YLA IŠ MAIŠO IŠLINDO  
 YLA IŠLINDO IŠ MAIŠO  
atleisti ŽMONES IŠ darbo 
 YRA VIENOS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ PILIETIS  
 Į ANTRĄJĄ VIETĄ IŠ TREČIOSIOS PAKILO ... 
 Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS  
atleisti; išėjo IŠ DARBO  
 ĮMONĖS KODAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ REJESTRO  
 ĮPLAUKŲ GAUTŲ IŠ VEIKLOS  
 ĮSIVEŽTI IŠ UŽSIENIO  
 ĮSPĖJIMO APIE ATLEIDIMĄ IŠ DARBO  
 ĮSTATINĮ KAPITALĄ IŠ PAPILDOMŲ ĮNAŠŲ  
 ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠVEŽIMO IŠ JOS TVARKA  
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠVEŽTI IŠ JOS  
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽTI IŠ JOS AR VEŽTI PER JĄ TRANZITU  
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽTI IŠ JOS IR VEŽTI PER JĄ TRANZITU  
 ĖJO IŠ LŪPŲ Į LŪPAS  
 ĖJO IŠ RANKŲ Į RANKAS  
 ŠALINA IŠ ORGANIZMO  
 ŠALINTI IŠ ORGANIZMO  
 ATLEIDIMAS IŠ DARBO  
 ATLEIDIMAS IŠ PAREIGŲ  
 ATLEIDIMO IŠ DARBO  
 ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ PROJEKTAS NR ... 
 ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ  
 ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAREIGŲ  
 ŠAUDYMO IŠ LANKO  
 ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ PRIEŠ TERMINĄ  
 ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ  
 ATLEIDIMO IŠ TARNYBOS  
 ŠEIMA IŠ Kauno; Vilniaus 
 ATLEIDIMO PRIEŠ TERMINĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO ARBITRAŽO  
 ATLEIDIMĄ IŠ DARBO  
 ATLEIDIMĄ IŠ PAREIGŲ  
 ATLEIDO IŠ DARBO  
 ATLEIDO IŠ PAREIGŲ  
 ATLEIDO JĮ IŠ DARBO  
 ATLEIDUS IŠ PAREIGŲ  
 ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ SEIMAS RESPUBLIKOS PREZIDENTO TEIKIMU  
 ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 ATLEIDŽIAMI IŠ DARBO ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIAIS METAIS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 ATLEIDŽIAMI IŠ DARBO  
 ATLEIDŽIAMI IŠ PAREIGŲ  
 ATLEIDŽIAMI IŠ TIKROSIOS KRAŠTO APSAUGOS TARNYBOS Į ATSARGĄ  
 ATLEIDŽIANT IŠ DARBO  
 ATLEIDŽIANT IŠ ŠIŲ PAREIGŲ  
 ATLEISTA IŠ DARBO  
 ATLEISTAS IŠ DARBO  
 ATLEISTAS IŠ PAREIGŲ  
 ATLEISTAS IŠ RINKIMŲ KOMISIJOS  
 ATLEISTAS IŠ TELŠIŲ KUNIGŲ SEMINARIJOS  
 ATLEISTAS IŠ ŠIAULIŲ ŠVČ M MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS VIKARO PAREIGŲ IR PASKIRTAS ... 
 ATLEISTI IŠ DARBO  
 ATLEISTI IŠ PAREIGŲ  
 ŠIEK TIEK IŠ ŠALIES  
 ATLEISTI IŠ UŽIMAMŲ PAREIGŲ  
 ATLEISTIEMS IŠ DARBO DĖL DARBO DRAUSMĖS pažeidimo 
 ŠILUMINĖ ENERGIJA TIEKIAMA IŠ VIENOS dujofikuotos katilinės 
 ŠILUMOS ENERGIJA TIEKIAMA IŠ LIETUVOS VALSTYBINĖS ENERGETIKOS SISTEMOS  
 ŠLAKŲ ŠALINIMĄ IŠ ORGANIZMO  
 ŠOKO IŠ VEŽIMO IR BĖGO  
 ŪKININKAS IŠ Kauno rajono; Veisiejų 
 ŽALIAVOS IR GAUTŲ PAJAMŲ IŠ ŠIOS VEIKLOS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IR IŠ JOS PAGAMINTAS PREKES  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IŠ FIZINIO ASMENS ne PVM mokėtojo 
 ŽINIOS IŠ Maskvos; Lietuvos 
 ŽINIŲ PATEIKIMO DIENĄ IŠ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 ŽIŪRINT IŠ ŠALIES  
atsikėlė; šokau IŠ PATALO  
 ŽMOGUS IŠ šalies; didžiosios raidės; Lamančos; teatro; prigimties yra ... 
 ŽMOGUS IŠ GATVĖS  
 ŽMOGŲ IŠ gatvės; vidaus; šalies 
 ŽMONĖS IŠ Lietuvos; prigimties; šalies; visos Lietuvos 
 ŽMONĖS IŠ GATVĖS  
 ŽVILGSNIS IŠ ŠALIES  
atsistatydino IŠ PREMJERO POSTO  
 ATSKAITYMŲ IŠ DRAUDIMO ĮMONIŲ GAUTŲ BRUTO ĮMOKŲ  
 ATVYKIMO IR IŠVYKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS  
 ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS ... pareigų 
 ATŠAUKIMO IŠ PAREIGŲ  
 AUGALINĖS KILMĖS PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU  
 AUGIMO SODE METŲ IŠ KIEKVIENO VAISMEDŽIO PRISKINTA ... 
atvežtas; svečiai IŠ UŽJŪRIO  
 AUKSINĖS RANKOS IŠ ETNOGRAFIJOS SKYRIAUS FONDŲ  
atvykti IŠ ĮVAIRIŲ LIETUVOS MIESTŲ  
 AUTORINĮ ATLYGINIMĄ IŠ LIETUVOS ĮMONĖS ĮSTAIGOS AR ORGANIZACIJOS  
 AUTORIŲ IŠ KLAIPĖDOS  
 AŠ ESU GYVOJI DUONA NUŽENGUSI IŠ DANGAUS  
 BALSAI IŠ ANAPUS  
 BALSAI IŠ SALĖS  
 BALSAS IŠ SALĖS  
 BALTIJOS JŪROS ŽUVIS IŠ UŽSIENIO LAIVŲ  
 BALTOJO CUKRAUS PARDAVIMO IŠ FABRIKŲ  
bėga IŠ PAMOKŲ  
bėgimas IŠ SKĘSTANČIO LAIVO  
 BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ  
bėgti IŠ MŪŠIO LAUKO  
būrimas; burti IŠ KAVOS TIRŠČIŲ  
 BAŽNYČIA IŠ W HUBATSCHO LEIDINIO  
dega IŠ NEKANTRUMO  
derlingumas nesiekė ... CNT IŠ HEKTARO  
dink MAN IŠ AKIŲ  
dirba IŠ PAŠAUKIMO  
drebėjo IŠ PASIPIKTINIMO  
drebėjo IŠ PYKČIO  
drebėjo IŠ ŠALČIO  
drebėti IŠ ĮNIRŠIO  
dviraidis KILMĖS ŠALIES KODAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ REGISTRO  
 BLOGAS KVAPAS IŠ BURNOS  
 BLOGAS ŽENKLAS JEI IŠ RANKŲ iškristų piniginė, rankinė