Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS ORGANIZUOTI LOTERIJAS ŠIOMS ĮMONĖMS ĮMONĖS PAVADINIMAS LICENCIJOS NR ... 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS ORGANIZUOTI LOTERIJAS ŠIOMS ĮMONĖMS ĮMONĖS PAVADINIMAS  
 GALI IŠDUOTI IR APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS TARNYBOS  
 IŠDAVUSI LICENCIJĄ SUSTABDŽIUSI LICENCIJOS GALIOJIMĄ PANAIKINUSI LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ  
 IŠDAVĖ LICENCIJAS EKSPORTUOTI ŽALIAVINĘ MEDIENĄ  
 IŠDUODA LEIDIMUS  
 IŠDUODA PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJA  
 IŠDUODA TIK TUO ATVEJU  
 IŠDUODAMA LICENCIJA PAVADINIMAS  
 IŠDUODAMAS NERIBOTAM LAIKUI IR NEGALI BŪTI PERDUODAMAS  
 IŠDUODAMI LEIDIMAI  
 IŠDUODANT LEIDIMĄ VYKDYTI SPRENDIMĄ TEISMUI  
 IŠDUOTA LICENCIJA  
 IŠDUOTA PAŽYMA APIE buto pirkimą 
 IŠDUOTA PAŽYMA APIE PAJAMŲ DEKLARAVIMĄ  
 IŠDUOTA PAŽYMA  
 IŠDUOTAS LEIDIMAS  
 IŠDUOTAS LICENCIJAS UŽSIIMTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ KOMISINE PREKYBA  
 IŠDUOTAS LICENCIJAS  
 IŠDUOTAS PAŽYMAS  
 IŠDUOTI LEIDIMAI  
 IŠDUOTI LEIDIMUS  
 IŠDUOTI LICENCIJAS TEIKTI TURIZMO PASLAUGAS ŠIOMS ĮMONĖMS KODAS RŪŠIS PAVADINIMAS GATVĖ MIESTAS  
 IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 IŠDUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
 IŠDUOTI O BIN LADENĄ  
 IŠDUOTI PAVELDĖJIMO TEISĖS AR NUOSAVYBĖS TEISĖS liudijimai 
 IŠDUOTOS LICENCIJOS  
 IŠDUOTUS LEIDIMUS  
 IŠDUOTĄ LEIDIMĄ  
 IŠDUOTĄ LICENCIJĄ  
 IŠDUOTĄ PAŽYMĄ DĖL ATSISKAITYMO  
 IŠDUOTŲ BIULETENIŲ SKAIČIUS RINKĖJŲ PARAŠŲ SKAIČIUS  
 IŠDUOTŲ LICENCIJŲ  
 IŠDUOTŲ PASKOLŲ  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS TURINTYS LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ... 
 LEIDIMAI IŠDUODAMI ... 
 LEIDIMAS IŠDUODAMAS ... 
 LEIDIMAS IŠDUOTAS ... 
 LEIDIMUS IŠDUODA  
 LEIDIMUS KIRSTI MIŠKĄ MIŠKO SAVININKAMS IŠDUODA miškų urėdijos ir nacionaliniai parkai 
 LICENCIJA GALIOJA NUO SPRENDIMO IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 LICENCIJA IŠDUODAMA ... 
 LICENCIJA IŠDUOTA ... 
 LICENCIJOS IŠDUODAMOS  
 LICENCIJOS IŠDUOTOS VIENERIŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 LICENCIJĄ IŠDAVUSI INSTITUCIJA GALI IŠDUOTI LICENCIJOS dublikatą su žyma "Dublikatas" 
 LICENCIJĄ IŠDAVUSI INSTITUCIJA  
 LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA IŠDAVĖ LEIDIMUS UŽSIIMTI ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIU TYRIMU ŠIOMS ĮMONĖMS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS NEGALI BŪTI IŠDUOTAS  
tabako gaminių importo BANDEROLĖMS IŠDUOTI  
 NAUJA LICENCIJA GALI BŪTI IŠDUODAMA ... 
 NUSIKALSTAMU BŪDU ŠIE DAIKTAI PERDUODAMI PAGAL PRAŠYMĄ IR TUO ATVEJU KAI ASMUO NEGALI BŪTI IŠDUOTAS  
 NUSIKALTIMAS DĖL KURIO PRAŠOMA IŠDUOTI  
 NUSTATYTĄJA TVARKA STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 PADARĖ NUSIKALTIMĄ DĖL KURIO GALI BŪTI IŠDUOTAS  
 PASKOLOS IŠDUOTOS  
 PAŽYMA TURI BŪTI IŠDUOTA NE ANKSČIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ IKI ... 
 PAŽYMĖJIMAI IŠDUODAMI ... 
 PAŽYMĖJIMAS IŠDUODAMAS ... 
 PRAŠOMOJI ŠALIS GALI ATSISAKYTI IŠDUOTI ASMENĮ  
 PRAŠYMAS IŠDUOTI PRAMONINIO DIZAINO LIUDIJIMĄ  
 PRAŠYMAS IŠDUOTI  
 PRAŠYME IŠDUOTI PATENTĄ  
 PRAŠYME IŠDUOTI PRAMONINIO DIZAINO LIUDIJIMĄ  
 PRAŠYMO IŠDUOTI PRAMONINIO DIZAINO LIUDIJIMĄ  
 PRAŠYMĄ IŠDUOTI ... 
 PRAŠYMĄ IŠDUOTI PRAMONINIO DIZAINO LIUDIJIMĄ  
 PRIIMA SPRENDIMĄ IŠDUOTI AR ATSISAKYTI IŠDUOTI LICENCIJĄ IR APIE TAI RAŠTU INFORMUOJA  
 PRIĖMUS SPRENDIMĄ IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMĄ ARBA PAŠTO ĮSTAIGOS IŠDUOTĄ DOKUMENTĄ  
 SAVIGYNAI IŠDUOTĄ ginklą; revolverį; pistoletą 
 SERTIFIKATUS IŠDUODA VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TOLIAU INSPEKCIJA  
 SPRENDIMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 SPRENDIMO IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJOS TURI BŪTI IŠDUOTOS ... 
 TERITORINĖS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS GALI IŠDUOTI ĮMONĖMS  
 UŽSIENIO ĮMONĖS FIRMOS IŠDUOTO PAŽYMĖJIMO SERTIFIKATO  
 VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS IŠDUOTAS ... 
 VAISTAMS KURIEMS IŠDUOTAS laikinas leidimas jų realizacijai 
 VALSTYBINIO FONDO VANDENS TELKINIŲ NUOMININKAI PRIVALO IŠDUOTI NUOLATINIAMS LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJAMS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI IŠDUODA PAŽYMAS  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS IŠDUOTĄ PAŽYMĄ  
 VANDENS TELKINIO LEIDIMAI MEŠKERIOTI JAME TURI BŪTI IŠDUODAMI NEMOKAMAI  
 ASMUO KURIAM BUVO IŠDUOTAS PAŽYMĖJIMAS  
 VIZOS IŠDUODAMOS ... 
 ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS TEIKTI TURIZMO PASLAUGAS ŠIOMS ĮMONĖMS KODAS RŪŠIS PAVADINIMAS GATVĖ MIESTAS  
 ATSISAKIUS IŠDUOTI LICENCIJĄ APIE TAI RAŠTU PRANEŠAMA PAREIŠKĖJUI  
 ATSISAKOMA IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ TURI BŪTI MOTYVUOTAS  
 ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 ATSISAKYMO IŠDUOTI LICENCIJĄ