Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DĖL MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
 DĖL PRAMONĖS ĮMONIŲ ĮSISKOLINIMO UŽ DUJAS ELEKTROS IR ŠILUMINĘ ENERGIJĄ BEI ATSISKAITYMO UŽ ŠIUOS IŠTEKLIUS  
 EKOLOGINIŲ PROBLEMŲ IR GAMTINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 ENERGETIKOS IŠTEKLIUS  
 ENERGETIKOS IŠTEKLIŲ KAINŲ  
 ENERGETIKOS IŠTEKLIŲ  
 ENERGETINIAI IŠTEKLIAI  
 ENERGETINIUS IŠTEKLIUS  
 ENERGETINIŲ IŠTEKLIŲ  
 ENERGIJOS IŠTEKLIAI  
 ENERGIJOS IŠTEKLIAMS  
 ENERGIJOS IŠTEKLIUS  
 ENERGIJOS IŠTEKLIŲ  
 FINANSINIAI IŠTEKLIAI  
 FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS  
 FINANSINIUS IŠTEKLIUS  
 FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ  
 FONDO VANDENS TELKINIŲ ŽUVŲ IŠTEKLIUS  
 GAMTINIAI IŠTEKLIAI  
 GAMTINIUS IŠTEKLIUS  
 GAMTINIŲ IŠTEKLIŲ  
 GAMTOS IŠTEKLIAMS  
 GAMTOS IŠTEKLIUS  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ APSKAITĄ  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO IR APLINKOS APSAUGOS  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO IR TERŠALŲ EMISIJOS Į APLINKĄ  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO IR TERŠALŲ IŠMETIMO Į APLINKĄ  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ  
 GENETINIŲ IŠTEKLIŲ  
 IŠTEKLIUS IR ŽEMĖS GELMIŲ ERTMES  
 IŠTEKLIŲ IR ŽEMĖS GELMIŲ ERTMIŲ  
 IŠTEKLIŲ KITIMO PROGNOZĖ  
pirkti MATERIALINIUS IŠTEKLIUS IR PARDUOTI JUOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS PALANKIOMIS SĄLYGOMIS  
 KREDITINIUS IŠTEKLIUS  
 KREDITINIŲ IŠTEKLIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VEIKLĄ SUSIJUSIĄ SU GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMU  
 MATERIALINIAIS IŠTEKLIAIS  
 MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ  
 MINERALINIO VANDENS IŠTEKLIUS IR ŽEMĖS GELMIŲ ERTMES  
 MINERALINIŲ IŠTEKLIŲ  
 MOKESTIS UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
 MOKESČIAI UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS IR APLINKOS TERŠIMĄ  
 MOKESČIŲ UŽ GAMTOS IŠTEKLIUS KAIP NACIONALINĮ TURTĄ DALĮ  
 MOKESČIŲ UŽ GAMTOS IŠTEKLIUS  
 MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS IŠSKYRUS ... 
 MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
 NAFTOS IR DUJŲ IŠTEKLIŲ  
 NAFTOS IŠTEKLIŲ  
 NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS IR ERTMES  
 POŽEMINIO VANDENS IŠTEKLIŲ  
 PREKYBOS IR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ MINISTERIJOS  
 PREKYBOS IR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ  
 PRIEŽIŪRĄ APSAUGĄ BEI MIŠKO IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ  
 REGIONINIO PARKO FINANSINIAI IŠTEKLIAI  
 REIKALAVIMŲ LAIKYMĄSI KONTROLIUOJA APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS ŽUVŲ IŠTEKLIŲ DEPARTAMENTAS  
 ANTRINIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 SUDERINUS SU ŽUVŲ IŠTEKLIŲ departamentu 
 SVARBIAUSIAS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS BEI GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO tarptautines sutartis 
 APLINKOS APSAUGOS BEI GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 TEIKIA PASIŪLYMUS DĖL APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTINIŲ IŠTEKLIŲ  
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KLAUSIMAIS PROJEKTUS ORGANIZUOJA ... 
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KLAUSIMAIS  
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ  
 VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
 VALSTYBINIŲ GAMTOS IŠTEKLIŲ  
 VALSTYBINĮ GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO REGULIAVIMĄ  
 VALSTYBINĘ APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KONTROLĘ  
 VALSTYBĖS FINANSINIŲ IR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO TEISĖTUMĄ  
 VERSLINĮ ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ  
 ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ  
 ŽUVŲ IŠTEKLIŲ APSAUGOS  
 ŽUVŲ IŠTEKLIŲ ATKŪRIMO IR APSAUGOS  
 ŽUVŲ IŠTEKLIŲ ATKŪRIMO IR SAUGOJIMO  
 ŽUVŲ IŠTEKLIŲ ATKŪRIMUI IR SAUGOJIMUI  
 ŽUVŲ IŠTEKLIŲ DEPARTAMENTAS  
 ŽUVŲ IŠTEKLIŲ DEPARTAMENTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS LEIDIMO  
 ŽUVŲ IŠTEKLIŲ DEPARTAMENTO  
 ŽUVŲ IŠTEKLIŲ DEPARTAMENTUI  
 ŽUVŲ IŠTEKLIŲ  
 ŽUVŲ KITŲ VANDENS GYVŪNŲ IR AUGALŲ IŠTEKLIŲ APSAUGĄ  
 ŽVEJYBOS IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ APSAUGOS LIETUVOS VANDENYSE  
 ŽVEJYBOS IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS  
 ŽVEJYBOS IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ APSAUGOS  
 ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ  
 ATSIŽVELGIANT Į TURIMAS ŽINIAS APIE GAMTOS IŠTEKLIŲ KIEKĮ  
 AUGALŲ GENETINIŲ IŠTEKLIŲ  
 BEI KITI GAMTOS IŠTEKLIAI YRA LIETUVOS NACIONALINIS TURTAS  
 BIOLOGINIŲ IŠTEKLIŲ APSAUGOS IR STABILAUS NAUDOJIMO