Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARO IŠVADĄ KAD ... 
 DARO IŠVADĄ  
 DARO TOKIĄ IŠVADĄ  
 DAROMA IŠVADA KAD ... 
 DARYTI IŠVADAS  
 DARYTI IŠVADĄ KAD ... 
 DARYTINA IŠVADA KAD ... 
 EKSPERTIZĖS IŠVADOS  
 EKSPERTIZĖS IŠVADŲ  
 EKSPERTO IŠVADA  
 EKSPERTO IŠVADOS  
 EKSPERTŲ IŠVADAS  
 EKSPERTŲ IŠVADOMIS  
 EKSPERTŲ IŠVADOS  
 EKSPERTŲ IŠVADŲ  
 GALIMA DARYTI IŠVADĄ KAD ... 
 GALUTINES IŠVADAS  
 GALUTINĘ IŠVADĄ  
 GYDYTOJŲ KOMISIJA PADARĖ IŠVADĄ  
 HIGIENINĖS EKSPERTIZĖS IŠVADAS  
 INVALIDUMĄ NUSTATANČIOS KOMISIJOS IŠVADĄ  
 IŠ TO GALIMA DARYTI IŠVADĄ KAD ... 
 IŠVADAS APIE tai 
 IŠVADAS BEI KITĄ INFORMACIJĄ  
 IŠVADAS BEI PASIŪLYMUS  
 IŠVADAS DĖL šio projekto 
 IŠVADAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ MIŠKĄ ATSTATYMO  
 IŠVADAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATYMO  
 IŠVADAS IR PASIŪLYMUS  
 IŠVADOS APIE statinio tinkamumą naudoti; tai 
 IŠVADOSE TEIGIAMA KAD ... 
 IŠVADĄ APIE metinę biudžeto įvykdymo apyskaitą 
 IŠVADĄ JOG DĖL SVEIKATOS BŪKLĖS NEGALI prižiūrėti vaiko 
 IŠVADŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ ATSTATYMO  
 JURIDINIO SKYRIAUS IŠVADA  
 JURIDINIO SKYRIAUS IŠVADOS  
 KALTINAMOJI IŠVADA  
 KALTINAMOJOJE IŠVADOJE  
 KALTINAMOSIOS IŠVADOS  
 KALTINAMĄJĄ IŠVADĄ  
 KOMISIJOS IŠVADOS  
 KOMISIJOS IŠVADŲ  
 LEIDŽIA DARYTI IŠVADĄ KAD ... 
 PADARĖ IŠVADĄ JOG ... 
 PADARĖ IŠVADĄ KAD ... 
 PADARĖ IŠVADĄ  
 PATEIKIA IŠVADAS DĖL ŠIŲ PROJEKTŲ  
 PATEIKS SAVO IŠVADAS  
 PATEIKĖ PAGRINDINIO ŠĮ PROJEKTĄ NAGRINĖJANČIO KOMITETO IŠVADĄ  
 PERŠASI IŠVADA KAD ... 
 PRIE TOKIOS IŠVADOS priėjo 
 PRIĖJO IŠVADĄ KAD ... 
 PRIĖJO PRIE IŠVADOS KAD ... 
 SPECIALISTAS TAIP PAT PATEIKIA IŠVADĄ  
 SPECIALISTO IŠVADA  
 SVARSTYTI IR TEIKTI IŠVADAS BEI PASIŪLYMUS DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ  
 APIMA TIK TOKIO TIPO IŠVADAS  
 TODĖL GALIMA DARYTI IŠVADĄ KAD ... 
 TOKIA IŠVADA PERŠASI  
 TOKIĄ IŠVADĄ PADARĖ ... 
 TOKIĄ IŠVADĄ PRIĖJO ... 
 TYRIMO IŠVADAS  
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU DĖL MIESTŲ HERBŲ TVIRTINIMO IR ATSIŽVELGDAMAS Į LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS IŠVADĄ TVIRTINU ... 
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU DĖL MIESTŲ HERBŲ TVIRTINIMO IR ATSIŽVELGDAMAS Į LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS IŠVADĄ  
 VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS IŠVADŲ  
 ATITINKAMAS IŠVADAS  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTĄ NAGRINĖJANČIO KOMITETO IŠVADĄ  
 ATSIŽVELGIANT Į IŠDĖSTYTUS MOTYVUS DARYTINA IŠVADA KAD ...