Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl spaudoje pasirodžiusios INFORMACIJOS APIE BUVUSĮ LKP TSKP turtą tyrimo 
gauti; suteikti DAUGIAU INFORMACIJOS  
 DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ... 
 DĖL INFORMACIJOS apie užsienio teisę; nutekėjimo; perdavimo; stokos; stygiaus; teikimo 
 DĖL INFORMACIJOS APIE LIETUVOS STANDARTUS  
 EUROPOS TARYBOS INFORMACIJOS IR DOKUMENTACIJOS  
 GAUNAMA INFORMACIJA  
 GAUTA INFORMACIJA  
 GAUTI INFORMACIJĄ APIE ... 
 GAUTI INFORMACIJĄ  
 GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ  
 GAUTOS INFORMACIJOS  
 GAUTĄ INFORMACIJĄ  
 GENETINĖS INFORMACIJOS  
 IEŠKOTI GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ BEI IDĖJAS  
 INFORMACIJA APIE alkoholį ir narkotikus; asmenį; įmonę; pasirengimą; sąskaitas; universitetą 
 INFORMACIJA GALI BŪTI pateikta 
 INFORMACIJA GAUNAMA  
 INFORMACIJA PATEIKIAMA  
 INFORMACIJA PRELIMINARI GALI BŪTI PAKEITIMŲ  
 INFORMACIJA TEIKIAMA  
 INFORMACIJA TV PROGRAMA  
 INFORMACIJAI APIE juos kaupti; juos platinti 
 INFORMACIJOS AGENTŪROS  
 INFORMACIJOS ANALIZĖS SKYRIAUS KONSULTANTĖ RŪTA BUNEVIČIŪTĖ 
 INFORMACIJOS APDOROJIMO  
 INFORMACIJOS APIE buvusį LKP -TSKP turtą tyrimo ir Seimo specialiosios tyrimo komisijos sudarymo projektą 
 INFORMACIJOS APIE GALIMĄ NETEISĖTU BŪDU ĮGYTO TURTO LEGALIZAVIMĄ AR ĮSTATYMŲ DRAUDŽIAMOS VEIKLOS FINANSINĮ APTARNAVIMĄ  
 INFORMACIJOS APIE TABAKO GAMINIUS IR ALKOHOLINIUS GĖRIMUS  
 INFORMACIJOS APIE TAI KUR GALI BŪTI PASLĖPTAS  
 INFORMACIJOS BIURO  
 INFORMACIJOS CENTRAS  
 INFORMACIJOS CENTRO VADOVO GEDIMINO KIRKILO 
 INFORMACIJOS CENTRO  
 INFORMACIJOS CENTRĄ  
 INFORMACIJOS IR ANALIZĖS  
 INFORMACIJOS IR DOKUMENTACIJOS  
 INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS  
 INFORMACIJOS IR KONSULTAVIMO  
 INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRO UŽ GYVYBĘ  
 INFORMACIJOS IR RYŠIŲ SU VISUOMENE  
 INFORMACIJOS KIEKĮ  
 INFORMACIJOS MINISTRAS  
 INFORMACIJOS NUTEKĖJIMAS  
 INFORMACIJOS PAIEŠKOS  
 INFORMACIJOS PATEIKIMAS  
 INFORMACIJOS PATEIKIMO  
 INFORMACIJOS PERDAVIMO  
 INFORMACIJOS PRIEMONIŲ  
 INFORMACIJOS RINKIMAS  
 INFORMACIJOS RINKIMO  
 INFORMACIJOS SISTEMA  
 INFORMACIJOS SISTEMOS  
 INFORMACIJOS SISTEMĄ  
 INFORMACIJOS SISTEMŲ  
 INFORMACIJOS SKLEIDIMO  
 INFORMACIJOS SRAUTAI  
 INFORMACIJOS SRAUTAS  
 INFORMACIJOS SRAUTO  
 INFORMACIJOS SRAUTUS  
 INFORMACIJOS SRAUTĄ  
 INFORMACIJOS SRAUTŲ  
 INFORMACIJOS STOKA  
 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJŲ  
 INFORMACIJOS TEIKIMO  
 INFORMACIJOS ŠALTINIAI  
 INFORMACIJOS ŠALTINIAIS  
 INFORMACIJOS ŠALTINIS  
 INFORMACIJOS ŠALTINIU  
 INFORMACIJOS ŠALTINIUS  
 INFORMACIJOS ŠALTINIŲ  
 INFORMACIJOS ŠALTINĮ  
 INFORMACIJĄ APIE aplinką; įmonės veiklą; Lietuvą; mirusius pacientus; prekę; savo veiklą; aukso, konvertuojamosios užsienio valiutos atsargas 
 INFORMACIJĄ APIE PADĖTĮ transporto srityje; Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose 
 INFORMACIJĄ IŠ įvairių šaltinių 
nepateikia JOKIOS INFORMACIJOS APIE ... 
neturi JOKIOS INFORMACIJOS  
 IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ  
 IŠSAMESNĖ INFORMACIJA  
 IŠSAMESNĖS INFORMACIJOS TEIRAUKITĖS ... 
 IŠSAMESNĖS INFORMACIJOS  
 IŠSAMIĄ INFORMACIJĄ APIE save 
 IŠVADAS BEI KITĄ INFORMACIJĄ  
 JEIGU ŠI INFORMACIJA BUVO PASKLEISTA  
 KAIMO VERSLO PLĖTROS IR INFORMACIJOS CENTRUI  
 KAUNO MOTERS UŽIMTUMO INFORMACIJOS CENTRAS  
 KAUNO MOTERS UŽIMTUMO IR INFORMACIJOS CENTRE  
 KEISTIS INFORMACIJA  
 KEITIMASIS INFORMACIJA  
pateikiama muitinės REIKALAUJAMA INFORMACIJA APIE deklaracijoje nurodytas prekes 
pateikti; gauti INFORMACIJĄ APIE TAI  
 KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS  
 KONSULTACIJOS IR PASIKEITIMAS INFORMACIJA BET KURIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PRAŠYMU  
 LEIDYBOS IR INFORMACIJOS CENTRO UŽ GYVYBĘ  
 LIETUVOS PILIEČIŲ TEISĘ GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ  
 LITO INFORMACIJA  
susipažinti SU INFORMACIJA APIE ... 
 MASINIŲ INFORMACIJOS PRIEMONIŲ  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONES  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ ATSTOVAMS  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ ATSTOVŲ AKREDITAVIMO  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ VEIKLĄ  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONĖ  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONĖMIS  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONĖMS  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONĖS  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONĖSE  
 MASINĖS INFORMACIJOS  
 MASINĖSE INFORMACIJOS PRIEMONĖSE  
 MOKSLINĖS INFORMACIJOS  
 NAUDINGOS INFORMACIJOS  
 NAUJAUSIA INFORMACIJA  
 NAUJAUSIĄ INFORMACIJĄ  
 NAUJOS INFORMACIJOS  
 NESKELBTINA INFORMACIJA  
 NUSTATOMA REMIANTIS INFORMACIJA APIE APLINKYBES  
 OPERATYVINĘ INFORMACIJĄ  
 OPERATYVINĖS INFORMACIJOS  
 PAPILDOMA INFORMACIJA PATEIKIAMI DOKUMENTAI SERTIFIKATAI IR LEIDIMAI  
 PAPILDOMA INFORMACIJA  
 PAPILDOMOS INFORMACIJOS  
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ ... 
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ PROJEKTO RENGIMO DARBO GRUPĖS ATSTOVAS G ŠVEDAS 
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ SVARSTOMU KLAUSIMU PATEIKĖ ... 
 PARENGTA PAGAL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACIJĄ  
 PASAK URM INFORMACIJOS IR SPAUDOS SKYRIAUS  
 PATEIKIAMA INFORMACIJA APIE ... 
 PATEIKIAMA INFORMACIJA  
 PATEIKIAME INFORMACIJĄ APIE AUKSO konvertuojamosios užsienio valiutos atsargas 
 PATEIKIAMOS INFORMACIJOS  
 PATEIKTA INFORMACIJA  
 PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ... 
 PATEIKTI INFORMACIJĄ  
 PATEIKTI VALSTYBINEI PAMINKLOSAUGOS KOMISIJAI INFORMACIJĄ  
 PATEIKTI VISĄ JŲ TURIMĄ INFORMACIJĄ  
 PATEIKTOS INFORMACIJOS  
 PATEIKTĄ INFORMACIJĄ  
 PATEIKĖ INFORMACIJĄ APIE EKONOMINĘ IR SOCIALINĘ šalies padėtį 
 PATEIKĖ INFORMACIJĄ  
 PATEIKĖ PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ DĖL PROCEDŪRŲ  
 PER MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONES  
 POSĖDIS PRASIDĖJO REKTORIAUS PROF E K ZAVADSKO IR DEKANŲ INFORMACIJA  
 POSĖDŽIO PIRMININKAS PATEIKĖ INFORMACIJĄ DĖL PROCEDŪRŲ  
 POSĖDŽIO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS PATEIKĖ PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ DĖL PROCEDŪRŲ  
 PRANEŠĖ URM INFORMACIJOS IR SPAUDOS SKYRIUS  
 REIKALINGĄ INFORMACIJĄ  
 REIKIAMĄ INFORMACIJĄ  
 SKLEISTI INFORMACIJĄ APIE SAVO VEIKLĄ  
 SLAPTOS INFORMACIJOS APSAUGOS  
 SLAPTOS INFORMACIJOS  
 SLAPTĄ INFORMACIJĄ  
 SPAUDOS IR KITŲ MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ  
 SPORTO INFORMACIJOS IR SPECIALISTŲ TOBULINIMO  
 STATISTINĖS INFORMACIJOS IR RINKOS ANALIZĖS SKYRIAUS DUOMENIMIS  
 SU TUO SUSIJUSI INFORMACIJA BUS TEIKIAMA TIK TIEK KIEK JI SUSIJUSI SU ASMENIU KURIAM IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 SURINKTA INFORMACIJA  
 SURINKTĄ INFORMACIJĄ  
 TEATRO IR KINO INFORMACIJOS  
 TEIKIA INFORMACIJĄ APIE ... 
 TEIKIA INFORMACIJĄ  
 TEIKIAMA INFORMACIJA  
 TEIKIAMOS INFORMACIJOS  
 TEIKTI INFORMACIJĄ APIE ... 
 TEIKTI INFORMACIJĄ  
 TURIMA INFORMACIJA  
 TURIMOS INFORMACIJOS  
 TURIMĄ INFORMACIJĄ  
 TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAI  
 TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS  
 URM INFORMACIJOS IR SPAUDOS SKYRIUS  
 UŽ SUTEIKTĄ GALIMYBĘ GAUTI TIEK DAUG VERTINGOS INFORMACIJOS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS INFORMACIJOS IR KULTŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS PETRAS ZAPOLSKAS 
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJĄ  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ BEI KITŲ BIUDŽETINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS  
 ARTIMIAUSIU METU JAM PATEIKTI VISĄ SU TUO SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ  
 VERTINGOS INFORMACIJOS APIE ... 
 VERTINGOS INFORMACIJOS  
 VIEŠOSIOS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ  
 VIEŠOSIOS INFORMACIJOS PRIEMONĖS  
 VIEŠOSIOS INFORMACIJOS PRIEMONĖSE  
 VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAS  
 VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJO  
 VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJŲ IR PLATINTOJŲ  
 VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJŲ  
 VIEŠOSIOS INFORMACIJOS  
 VISA INFORMACIJA APIE pacientą 
 VISA INFORMACIJA APIE TĄ DIENĄ  
 VISĄ INFORMACIJĄ APIE įvykį 
 VISĄ INFORMACIJĄ  
 VYRIAUSYBĖS INFORMACIJOS CENTRAS  
 VYRIAUSYBĖS PUSVALANDŽIO METU PATEIKĖ INFORMACIJĄ  
 ŽMONĖMS AR VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS  
 BET KURIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PRAŠYMU TURI BŪTI KEIČIAMASI INFORMACIJA