Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodynas – pirmasis tekstyno duomenimis pagrįstas lietuvių kalbos pastoviųjų junginių žodynas. Žodyne atsispindi didelė pastoviųjų junginių įvairovė: kolokacijos, frazeologizmai, ilgesnės teksto atkarpos (kartais net keli sakiniai).
Daiktavardinės frazės nustatytos statistiškai apskaičiavus žodžių traukos tekste įvertį (gravity counts) 100 mln. žodžių apimties Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne, reprezentuojančiame 1991–2002 m. rašytinę lietuvių kalbą. Iš automatiškai nustatytų teksto atkarpų buvo atrinktos prasmingos ir gramatiškai taisyklingos frazės, kuriose yra bent vienas daiktavardis. Žodyną sudaro beveik 69 tūkst. daiktavardinių frazių.

Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodynas

Paieška


Galima ieškoti konkretaus žodžio (žodžio formos), pvz., kompiuteris arba kompiuterio ir kt.
Įvedus žodžio pradžią, pvz., kompiuter, bus pateiktos frazės su formomis kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių ir kt.
Įvedus dalį žodžio, pvz., kel, bus pateiktos frazės su formomis keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai ir kt.
Įvedus žodžio pabaigą, pvz., ris, bus pateiktos frazės su formomis seseris, sandoris, duris, kuris, numeris ir kt.

Galima ieškoti vieno arba daugiau tikslaus (-ių) žodžio (-ių). Galima ieškoti žodžio dalių nurodant žvaigždutes (pvz., *nam, nam*, *nam*).
Ieškant iš dviejų arba daugiau žodžių sudarytos frazės, galima nurodyti tik tų žodžių dalis (pvz., nam* gamyb*).
Galima ieškoti žodžio su tarpais, pvz., tarpas, namas, tarpas; tada bus pateikiamos frazės, kuriose prieš namas ir po jo eina kiti žodžiai.
Įrašius lemą (pagrindinę žodžio formą), pvz., ministras, bus pateiktos frazės su kitomis šios lemos formomis, pvz., ministro, ministrą, ministru ir t. t.
Galima ieškoti pirmojo frazės žodžio, pvz., įrašius atominė, bus pateikti junginiai atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika ir kt.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Paieška pagal gramatinius požymius
Paieška pagal gramatinius požymius(BETA)

Rezultatai
Frazės papildymas iš kairėsFrazėFrazės papildymas iš dešinės
 DĖL KONTROLĖS IR KAI KURIŲ KITŲ VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMO IR DARBUOTOJŲ SKATINIMO  
 DĖL MIESTŲ IR RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ  
 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOMS SUTEIKIAMA TEISĖ TEIKTI DAKTARO MOKSLO LAIPSNĮ  
 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ IR PEDAGOGŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ  
 DĖL VALSTYBĖS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ PRIIMTŲ SPRENDIMŲ  
 FINANSINIŲ INSTITUCIJŲ  
 FINANSINĖS INSTITUCIJOS  
 FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĘ VYKDO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS INSTITUCIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA  
 FINANSŲ MINISTERIJA SAVIVALDYBĖS VYKDOMOJI INSTITUCIJA  
 GALI SIŪLYTI LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS  
 GLOBOS IR RŪPYBOS INSTITUCIJOS  
 INSTITUCIJA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA PATEIKIA ... 
 INSTITUCIJA PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 INSTITUCIJOMS ATLEIDŽIANT JUOS NUO MOKESTINIŲ PINIGINIŲ PRIEVOLIŲ  
 INSTITUCIJOS KADRŲ SKYRIUS PADALINYS  
 INSTITUCIJOS PAVADINIMAS  
 INSTITUCIJOS TARYBA SENATAS  
 INSTITUCIJOS VADOVAS  
 INSTITUCIJOS VADOVO SPRENDIMU  
 INSTITUCIJOS VADOVO  
 INSTITUCIJOS VADOVUI  
 INSTITUCIJOSE ŪKINĖSE BENDRIJOSE ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖSE  
 IR KITOS INSTITUCIJOS PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ  
 JURISDIKCIJAI PRIKLAUSO UŽSIENIO BANKAS BANKŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS  
 KITOMS INSTITUCIJOMS  
 KITOS INSTITUCIJOS  
 KITOS VALSTYBĖS TEISĖSAUGOS INSTITUCIJOMS  
 KITOSE INSTITUCIJOSE  
 KITOSE VALSTYBĖS INSTITUCIJOSE AR RAJONŲ miestų valdybose 
 KITŲ INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTŲ  
 KITŲ INSTITUCIJŲ  
 KOMPETENTINGA VALDŽIOS INSTITUCIJA  
 KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS  
 KOMPETENTINGOS VALDŽIOS INSTITUCIJOS  
 KONTROLIUOJANČIOMS INSTITUCIJOMS BUVO PATEIKTA TIKROVĖS neatitinkanti informacija 
 KONTROLIUOJANČIOS INSTITUCIJOS  
 KONTROLIUOJANČIŲ INSTITUCIJŲ  
 KONTROLĖS INSTITUCIJOS  
 KONTROLĖS INSTITUCIJŲ  
 LICENCIJĄ IŠDAVUSI INSTITUCIJA GALI IŠDUOTI LICENCIJOS dublikatą su žyma "Dublikatas" 
 LICENCIJĄ IŠDAVUSI INSTITUCIJA  
 LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTOS INSTITUCIJOS  
 LIETUVOS STUDIJŲ IR MOKSLO INSTITUCIJŲ SENATŲ TARYBŲ PIRMININKŲ  
 MERAS VALDYBA AR VALSTYBĖS INSTITUCIJA APIE TAI RAŠTU INFORMUOJA  
 MERAS VALDYBA AR VALSTYBĖS INSTITUCIJA PRIIMA SPRENDIMĄ  
 MIESTŲ IR RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ BEI MINISTERIJŲ IR KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ  
 MIESTŲ IR RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ  
 MINISTERIJA APSKRITIES VALDYTOJAS AR KITA VALSTYBĖS INSTITUCIJA  
 MINISTERIJAI PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS BEI ORGANIZACIJOMS PER ŠIŲ INSTITUCIJŲ VADOVUS  
 MINISTERIJOMS DEPARTAMENTAMS KITOMS VALSTYBINĖMS TARNYBOMS BEI INSTITUCIJOMS  
 MINISTERIJOMS IR KITOMS VALSTYBINĖMS INSTITUCIJOMS  
 MINISTERIJOS AR KITOS VALDYMO INSTITUCIJOS  
 MINISTERIJŲ IR KITŲ VYRIAUSYBĖS INSTITUCIJŲ  
 MINISTERIJŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ KITŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ  
 MOKSLO INSTITUCIJŲ  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJA  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS BEI PROGRAMOMS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS VADOVAS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOMS SUTEIKIAMA TEISĖ TEIKTI DAKTARO MOKSLO LAIPSNĮ  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJUS IR PEDAGOGUS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ VEIKLOS VERTINIMO  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ  
 MOKYMO INSTITUCIJOS  
 NEVALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ DOKUMENTUS  
 NEVALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ  
 NURODOMAS SUTRUMPINTAS GARANTIJOS PAVADINIMAS DP DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS BG BANKO LAIDAVIMO DOKUMENTAS BB BENDROJI GARANTIJA PG PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS GN KAI GARANTIJA NETAIKOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS MUITINĖS DEPARTAMENTO AR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS SPRENDIMU  
 PARAMOS GAVĖJAI YRA MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS  
 PATARIAMOJI INSTITUCIJA  
 ADMINISTRACIJA IR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS  
 POLITINIŲ INSTITUCIJŲ  
 POLITINĖS PARTIJOS POLITINĖS IR VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS KITOS INSTITUCIJOS AR ASMENYS  
 PREZIDENTO INSTITUCIJA  
 PREZIDENTO INSTITUCIJOS  
 PREZIDENTO INSTITUCIJĄ  
 PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA  
 PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS  
 PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ NENAUDOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO  
 RAJONŲ IR MIESTŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ SPRENDIMAIS  
 REGIONINIO PARKO TARNYBA BEI SAVIVALDOS INSTITUCIJOMIS  
 RYŠIUS SU ATITINKAMOMIS KITŲ ŠALIŲ INSTITUCIJOMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS  
 SANTYKIAI SU SAVIVALDOS IR VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJOMIS  
 SAVIVALDOS INSTITUCIJOMIS  
 SAVIVALDOS INSTITUCIJOS  
 SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ  
 SAVIVALDOS VYKDOMOSIOMS INSTITUCIJOMS  
 SAVIVALDOS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS  
 SAVIVALDOS VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ MINISTERIJŲ KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ  
 SAVIVALDOS VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ  
 SOCIALINIŲ INSTITUCIJŲ  
 SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA  
 STEIGĖJAS ARBA VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOJI INSTITUCIJA  
 STEIGĖJO AR INSTITUCIJOS VALSTYBĖS AKCIJŲ TURĖTOJOS  
 STEIGĖJO ARBA VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS  
 SUDAROMOS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANIZACIJOMIS  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJA ARBA JOS ĮGALIOTA INSTITUCIJA  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS AR VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ  
 SVARSTYTI IR TEIKTI IŠVADAS BEI PASIŪLYMUS DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ  
 TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ INSTITUCIJŲ  
 TARPTAUTINĖ INSTITUCIJA  
 TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS  
 TEISINGUMO IR TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ PAREIGŪNŲ  
 APLINKOS APSAUGOS INSTITUCIJŲ BEI JŲ PAREIGŪNŲ  
 TEISINIŲ INSTITUCIJŲ  
 APLINKOS APSAUGOS KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTŲ INSTITUCIJŲ PAREIGŪNAMS ARBA VANDENS TELKINIŲ naudotojams ir savininkams 
 TEISINĖS INSTITUCIJOS  
 TEISĖSAUGOS INSTITUCIJAS  
 TEISĖSAUGOS INSTITUCIJOMIS  
 TEISĖSAUGOS INSTITUCIJOMS  
 TEISĖSAUGOS INSTITUCIJOS  
 TEISĖSAUGOS INSTITUCIJOSE  
 TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ  
 TEISĖTVARKOS INSTITUCIJOS  
 TEISĖTVARKOS INSTITUCIJŲ  
 TIK ŠIŲ INSTITUCIJŲ PAREIGŪNAMS  
 TOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS  
 TVARKO LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDĄ IŠSKYRUS ŽEMĘ PERDUOTĄ VALDYTI SAVIVALDOS INSTITUCIJOMS  
 APSKAIČIUOJAMAS PAGAL VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ NUSTATYTAS KAINAS  
 TVARKĄ NUSTATO MIESTŲ RAJONŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJOS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE  
 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS INSTITUCIJOS  
 VALDYMO INSTITUCIJŲ  
 VALDŽIOS INSTITUCIJAS  
 VALDŽIOS INSTITUCIJOMIS  
 VALDŽIOS INSTITUCIJOMS  
 VALDŽIOS INSTITUCIJOS  
 VALDŽIOS INSTITUCIJOSE  
 VALDŽIOS INSTITUCIJŲ  
 VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ BEI SAVIVALDYBIŲ  
 VALSTYBINEI INSTITUCIJAI  
 VALSTYBINES INSTITUCIJAS  
 VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ PAREIGŪNŲ IR SOCIALIAI REMTINŲ ŽMONIŲ GRUPIŲ  
 VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOSE MOKSLININKO DARBAS ĮSKAITOMAS Į DAKTARO AR HABILITUOTO DAKTARO STAŽĄ  
 VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBINĖ INSTITUCIJA  
 VALSTYBINĖMIS INSTITUCIJOMIS  
 VALSTYBINĖMS INSTITUCIJOMS  
 VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS  
 VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS BEI VALDYMO INSTITUCIJOS IR VIETINĖS VALDŽIOS BEI VALDYMO INSTITUCIJOS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJAS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJOMS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJOSE  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SEIMO NARIŲ IR KITŲ PAREIGŪNŲ POLITINIŲ PARTIJŲ POLITINIŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ AR PILIEČIŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBINĖSE INSTITUCIJOSE  
 VALSTYBINĖSE MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE  
 VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOS  
 VALSTYBĖS INSTITUCIJA  
 VALSTYBĖS INSTITUCIJAI  
 VALSTYBĖS INSTITUCIJAS  
 VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS  
 VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS  
 VALSTYBĖS INSTITUCIJOS  
 VALSTYBĖS INSTITUCIJOSE  
 VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ BEI ŪKIO SUBJEKTŲ  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ BEI KITŲ BIUDŽETINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS  
 VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJA  
 VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJOS  
 VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ IR SAVIVALDOS VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJOMS  
 VALSTYBĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBĖS VALDŽIOS VALDYMO IR TEISĖSAUGOS INSTITUCIJOSE  
 ASMENIMS GAUNANTIEMS PENSIJAS IŠ KITŲ INSTITUCIJŲ  
 VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJOMS  
 VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJOS  
 VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ  
 VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOJI INSTITUCIJA  
 VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOSIOMS INSTITUCIJOMS  
 VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS  
 VIETOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ TEISĖ  
 VII SKYRIUS LIETUVOS BANKO MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ BEI KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ PRIIMTI TEISĖS AKTAI  
 VISUOMENĖS INSTITUCIJŲ ADMINISTRAVIMO  
 VISŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ESANČIŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJUS  
 VYKDOMOSIOMS INSTITUCIJOMS DĖL JŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO  
 VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS  
 VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ  
 ATITINKAMOMS INSTITUCIJOMS  
 ATITINKAMOS INSTITUCIJOS  
 ĮGALIOTAI INSTITUCIJAI  
 ĮGALIOTOS INSTITUCIJOS  
 ĮGALIOTŲ INSTITUCIJŲ  
atlikti energetikos bei ryšių ir transporto VALDYMO INSTITUCIJŲ PARLAMENTINĘ KONTROLĘ TEIKTI PASIŪLYMUS IR REKOMENDACIJAS DĖL JŲ VEIKLOS GERINIMO  
 ATITINKAMŲ INSTITUCIJŲ PAGAL JŲ VIDAUS TEISĖS REIKALAVIMUS  
 ATITINKAMŲ INSTITUCIJŲ  
 ĮRAŠYTI ŽODŽIUS VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOJI INSTITUCIJA  
 ĮRAŠYTI ŽODŽIUS VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS  
 ĮSTATYMUI TEISMUI IR KITOMS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS AR PAREIGŪNAMS  
 ĮVAIRIŲ INSTITUCIJŲ  
 ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BEI MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ  
 AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJŲ  
 BENDRADARBIAUJA SU SAVIVALDOS IR VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJOMIS