Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS  
leidimų INVESTICINĖMS BENDROVĖMS IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO taisyklių 
 INVESTICINEI BENDROVEI  
 INVESTICINES AKCINES BENDROVES  
 INVESTICINES SĄSKAITAS  
 INVESTICINIAI FONDAI  
 INVESTICINIAI PROJEKTAI  
 INVESTICINIAI ČEKIAI  
 INVESTICINIAIS ČEKIAIS  
 INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI  
 INVESTICINIAMS PROJEKTAMS  
 INVESTICINIO BANKO PASKOLOS SUTARTIMI  
 INVESTICINIO FONDO  
 INVESTICINIO PATRAUKLUMO  
 INVESTICINIO PROJEKTO  
 INVESTICINIS FONDAS  
 INVESTICINIS PROJEKTAS  
 INVESTICINIUS FONDUS  
 INVESTICINIUS PROJEKTUS  
 INVESTICINIUS ČEKIUS  
 INVESTICINIŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ PASIRAŠYTĄ AKCIJŲ SKAIČIŲ  
 INVESTICINIŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ  
 INVESTICINIŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ  
 INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR PINIGINIŲ LĖŠŲ  
 INVESTICINIŲ BENDROVIŲ  
 INVESTICINIŲ FONDŲ  
 INVESTICINIŲ GINČŲ SPRENDIMO  
 INVESTICINIŲ LĖŠŲ  
 INVESTICINIŲ PROJEKTŲ  
 INVESTICINIŲ SĄSKAITŲ ATIDARYMO  
 INVESTICINIŲ SĄSKAITŲ TVARKYMO BEI APMOKĖJIMO UŽ įsigyjamus privatizavimo objektus taisyklėmis 
 INVESTICINIŲ SĄSKAITŲ  
 INVESTICINIŲ ČEKIŲ  
 INVESTICINĮ PROJEKTĄ  
 INVESTICINĘ SĄSKAITĄ  
 INVESTICINĖ AKCINĖ BENDROVĖ AKCINĖ BENDROVĖ  
 INVESTICINĖ AKCINĖ BENDROVĖ BUVO REORGANIZUOTA Į investicinį fondą 
 INVESTICINĖ AKCINĖ BENDROVĖ KALVARIJŲ G  
 INVESTICINĖ AKCINĖ BENDROVĖ  
 INVESTICINĖ BENDROVĖ AKCINĖ BENDROVĖ  
 INVESTICINĖ BENDROVĖ AR VALDYMO ĮMONĖ  
 INVESTICINĖ BENDROVĖ  
 INVESTICINĖMS AKCINĖMS BENDROVĖMS  
 INVESTICINĖMS BENDROVĖMS  
 INVESTICINĖS AKCINĖS BENDROVĖS ARBA FIZINIŲ ASMENŲ GRUPĖS  
 INVESTICINĖS AKCINĖS BENDROVĖS KAUNO HOLDINGO KOMPANIJA  
 INVESTICINĖS AKCINĖS BENDROVĖS TURI PERDUOTI SAUGOTI SAVO PINIGINES LĖŠAS IR TURIMUS vertybinius popierius pasirinktam depozitoriumui 
 INVESTICINĖS AKCINĖS BENDROVĖS  
 INVESTICINĖS BENDROVĖS TURTO VALDYMAS IR VADOVAVIMAS  
 INVESTICINĖS BENDROVĖS TURTO VERTĖS IR ILGALAIKIŲ bei trumpalaikių finansinių įsipareigojimų skirtumas 
 INVESTICINĖS BENDROVĖS  
 INVESTICINĖS KAUNO HOLDINGO KOMPANIJOS  
 INVESTICINĖS SĄSKAITOS  
 INVESTICINĖSE SĄSKAITOSE  
prekyba jais kaip PAGRINDINE VEIKLA BEI INVESTICINIŲ BENDROVIŲ TURTO valdymu 
 KONTROLIUOJANČIOSIOS INVESTICINĖS BENDROVĖS  
 KONVENCIJOS DĖL INVESTICINIŲ GINČŲ TARP ATSKIRŲ VALSTYBIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ  
privatizavimas UŽ INVESTICINIUS ČEKIUS  
 SUMAŽINANT INVESTICINIŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ PASIRAŠYTĄ AKCIJŲ SKAIČIŲ  
 UŽDAROJO INVESTICINIO FONDO  
 VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ BEI KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ ESANČIŲ GYVENTOJŲ INVESTICINĖSE SĄSKAITOSE DEPONAVIMO  
 VALSTYBĖS VIENKARTINĖS IŠMOKOS SKIRIAMOS IR INVESTICINĖS SĄSKAITOS ATIDAROMOS ... 
 ASMENINĖSE INVESTICINĖSE SĄSKAITOSE  
 ASMENYS SUSIJĘ SU INVESTICINE BENDROVE  
 ATITINKAMAI SUMAŽINANT INVESTICINIŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ PASIRAŠYTĄ AKCIJŲ SKAIČIŲ