Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BROLIAI IR SESERYS  
 BROLIAI IR SESĖS  
 BROLIAIS IR SESERIMIS  
 BROLIAMS IR SESERIMS  
 BROLIO IR SESERS  
 BROLIS IR SESUO  
 BROLIUKAI IR SESUTĖS  
 BROLIUKAS IR SESUTĖ  
 BROLIUS IR SESERIS  
 BROLIŲ IR SESERŲ  
 BROLĮ IR SESERĮ  
 BUHALTERINĖ APSKAITA IR FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ  
 BUHALTERINĖS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS  
 BUHALTERIŲ IR AUDITORIŲ  
dėl butų Į LIETUVĄ REABILITUOTŲ POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ ŠEIMOMS  
 BULGARIJA IR RUMUNIJA  
 BULVIŲ IR DARŽOVIŲ  
 BUNKERĮ IR VISUS JAME BUVUSIUS PARTIZANUS  
 BUS EUROPOS SĄJUNGOS IR NATO NARĖ  
dėl įgaliojimų SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS investicinio banko paskolos sutartimi 
 BUTKUS Z LIETUVOS IR LATVIJOS SANTYKIAI  
 BUTŲ IR KOMUNALINIO ŪKIO EKSPLOATAVIMO  
 BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR SOCIALINIO VYSTYMO BANKO  
 BUTŲ STATYBA POLITINIAMS KALINIAMS IR TREMTINIAMS  
 BUVIMO VIETĄ IR DARBO LAIKĄ  
 BUVO AREŠTUOTAS IR NUTEISTAS MIRTIES BAUSME  
 BUVO IŠVEŽTOS IŠ LIETUVOS MUITŲ TERITORIJOS IR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ TARP JŲ DĖL BROKO  
 BUVO PASAULYJE IR IKI ĮSTATYMO  
 BUVO PASKUTINĖ PASKAITA IR PASKUTINIS SKAMBUTIS  
 BUVUSIEMS POLITINIAMS KALINIAMS IR TREMTINIAMS  
 BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO  
 BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI  
 BUVUSIŲ DVARŲ IR PALIVARKŲ PAMINKLINIŲ SODYBŲ  
 BUVUSIŲ DVARŲ IR PALIVARKŲ  
 BUVUSIŲ POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ  
 BUVUSĮ LITO IR UŽSIENIO VALIUTOS SANTYKĮ  
 BUVĘ POLITINIAI KALINIAI IR TREMTINIAI  
 BYLOSE DĖL GARBĖS IR ORUMO GYNIMO  
 BŪDAI IR METODAI  
 BŪDAI IR PRIEMONĖS  
 BŪDUS IR PRIEMONES  
 BŪDŲ IR PRIEMONIŲ  
 BŪRIŲ IR SKYRIŲ  
 BŪSTO IR URBANISTIKOS  
 BŪTIES IR BUITIES  
 BŪTIES IR NEBŪTIES  
 BŪTINA NURODYTI IŠVEŽANT PREKES IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS ĮFORMINTO BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 BŪTINAS PATAISAS IR PAPILDYMUS  
 BŪTINIAUSIŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTIS IR NEBŪTIS  
 BŪTĮ IR BUITĮ  
 C IR D GRUPIŲ  
 CELIULIOZĖS IR POPIERIAUS  
 CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO IR DUJŲ TIEKIMO ĮMONĖSE  
 CENTRINIO MOKESČIO ADMINISTRATORIAUS IR FINANSŲ MINISTRO  
 CENTRINĖJE IR RYTŲ EUROPOJE  
 CENTRINĖS IR RYTŲ EUROPOS ŠALIŲ  
 CENTRINĖS IR RYTŲ EUROPOS ŠALYSE  
 CENTRINĖS IR RYTŲ EUROPOS  
 CHEMIJOS IR CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS INSTITUTE  
 CHEMIJOS IR CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS INSTITUTO  
 CHEMIJOS PRAMONĖS IR JAI GIMININGŲ PRAMONĖS ŠAKŲ  
 CHEMINIŲ IR BIOLOGINIŲ AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ  
 CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ  
 CHORINĖS MUZIKOS FAKULTETO STUDENTAI IR DĖSTYTOJAI  
 CHORUI IR ORKESTRUI  
 CIGARILES TABAKĄ IR ALKOHOLINIUS GĖRIMUS IŠSKYRUS ALŲ IR SILPNUS ALKOHOLINIUS KOKTEILIUS  
 CIVILINIO PROCESO IR BAUDŽIAMOJO PROCESO  
 CIVILINIS IR BAUDŽIAMASIS KODEKSAI  
 CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIUS IR BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIUS  
 CIVILINIŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ JEIGU JOS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS  
gali sudaryti tik JURIDINIS ASMUO SU MOKYMO MOKSLO IR GAMYBOS įstaigomis 
 CIVILINĖS SAUGOS IR GELBĖJIMO  
 CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO KATEDROS DOCENTAS  
 CIVILINĖSE IR ŠEIMOS BYLOSE  
 CIVILINĖSE ŠEIMOS IR BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE  
 CIVILIZACIJOS IR KULTŪROS  
 CNN IR LIETUVOS RYTO INF  
 CUKRŲ IR PREKES KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS  
 DABAR IR ATEITYJE  
 DABARTIES IR ATEITIES  
 DABARTIES IR PRAEITIES  
 DABARTIS IR ATEITIS  
 DABARTIS IR PERSPEKTYVOS  
 DABARTĮ IR ATEITĮ  
 DABARČIAI IR ATEIČIAI  
 DAIKTO IR ŽODŽIO  
 DAIKTUS IR REIŠKINIUS  
 DAIKTŲ IR REIŠKINIŲ  
 DAIKTŲ IR ŽMONIŲ  
 DAILĖS IR ARCHITEKTŪROS  
 DAILĖS IR MUZIKOS  
 DAINAVO IR ŠOKO  
 DAINOMIS IR ŠOKIAIS  
 DAINOS IR ŠOKIAI  
 DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIO  
 DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIS  
 DAINŲ IR ŠOKIŲ  
 DAKTARO IR HABILITUOTO DAKTARO MOKSLO LAIPSNIAI  
 DAKTARO IR HABILITUOTO DAKTARO MOKSLO LAIPSNIUS  
 DALIES IR VISUMOS  
 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTAS NR ... 
 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 DALINIO PAKEITIMO IŠ DALIES PAKEIČIANT IR PAPILDANT  
 DALINIŲ IR PADALINIŲ  
 DALYKINIAMS SUSITIKIMAMS IR DERYBOMS  
 DALYKO STRUKTŪRA IR RYŠIAI SU KITAIS DALYKAIS  
 DALYS IR REIKMENYS  
 DALYVIŲ IR ŽIŪROVŲ  
 DALYVIŲ TEISINIO STATUSO PRIPAŽINIMO IR VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO  
 DALĮ SAVO TEISIŲ IR PAREIGŲ  
 DANGAUS IR PRAGARO  
 DANGAUS IR ŽEMĖS SŪNŪS  
 DANGAUS IR ŽEMĖS  
 DANGUJE IR ŽEMĖJE TURI VARDĄ  
 DANGUJE IR ŽEMĖJE  
 DANGUJE ŽEMĖJE IR PO ŽEME  
 DANGUS IR PRAGARAS  
 DANGUS IR ŽEMĖ  
 DANGŲ IR ŽEMĘ  
 DANIJOJE IR ŠVEDIJOJE  
 DANIJOS IR LIETUVOS  
 DANIJOS IR NORVEGIJOS  
 DANIJOS IR ŠVEDIJOS  
 DANTŲ IR BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS  
 DAR IR DAR KARTĄ  
 DAR IR SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ ARBA PVM SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ  
 DARBAI IR DIENOS  
 DARBAI KURIE DĖL GAMTINIŲ IR KLIMATO SĄLYGŲ dirbami ne ištisus metus 
 DARBAI ĮSKAITANT ESKIZŲ IR BRĖŽINIŲ parengimą; paruošimą 
 DARBDAVIAMS IR DARBUOTOJAMS  
 DARBDAVIO IR DARBUOTOJO  
 DARBDAVIUI IR DARBUOTOJUI  
 DARBDAVIUS IR DARBUOTOJUS  
 DARBDAVIŲ IR DARBUOTOJŲ  
 DARBDAVIŲ IR JŲ ĮGALIOTŲ ASMENŲ  
 DARBDAVIŲ IR PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVŲ  
 DARBDAVIŲ IR PROFSĄJUNGŲ  
 DARBE IR BUITYJE  
 DARBININKAI IR TARNAUTOJAI  
 DARBININKAMS IR TARNAUTOJAMS  
 DARBININKŲ IR TARNAUTOJŲ  
 DARBININKŲ IR VALSTIEČIŲ  
 DARBO IR DARBŲ SAUGOS PRIEMONIŲ  
 DARBO IR DUONOS  
 DARBO IR GAISRINĖS SAUGOS  
 DARBO IR KAPITALO  
 DARBO IR LAISVALAIKIO  
 DARBO IR POILSIO LAIKO YPATUMAI  
 DARBO IR POILSIO  
 DARBO IR SOCIALINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO  
 DARBO JĖGOS PASIŪLOS IR PAKLAUSOS  
 DARBO KNYGELĘ IR SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIMĄ  
 DARBO POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS  
 DARBO UŽMOKESTĮ IR KITAS SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIAS IŠMOKAS  
 DARBO UŽMOKESTĮ IR SU TUO SUSIJUSIAS IŠMOKAS  
 DARBO VIETA PAREIGOS IR VISAS DARBO UŽMOKESTIS  
 DARBOTVARKĖ PRANEŠĖJAS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS INFORMAVO APIE DARBOTVARKĖS PAKEITIMUS IR PATIKSLINIMUS KURIEMS PRITARĖ SENIŪNŲ SUEIGA  
 DARBUOTOJO IR DARBDAVIO  
 DARBUOTOJUS IR KITUS ASMENIS  
 DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ  
 DARBUOTOJŲ MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO  
 DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ ATLYGIŲ SCHEMŲ BEI PRIEDŲ IR PRIEMOKŲ  
 DARBUS KOORDINUOJA IR JIEMS VADOVAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 DARBŲ EIGOS IR TERMINŲ  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS DALYKO  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYMO PRINCIPAI  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYMO PROFESINIO ORIENTAVIMO  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYMO  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYTOJAS  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYTOJO  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS  
 DARBŲ IR DIENŲ  
 DARBŲ IR PASLAUGŲ KAINAS BEI TARIFUS  
 DARBŲ IR RŪPESČIŲ  
 DARBŲ SAUGOS IR DARBO HIGIENOS NORMINIŲ AKTŲ PAŽEIDIMAS  
 DARBŲ SAUGOS IR DARBO HIGIENOS NORMINIŲ AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 DARBŲ SAUGOS IR DARBO MEDICINOS  
 DARBŲ SAUGOS IR PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMUS  
 DARBŲ SAUGOS VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMAS  
 DARIAUS IR GIRĖNO AEROKLUBAS  
 DARIAUS IR GIRĖNO MEDALIU  
 DARYMO IR RAŠYMO  
 DARŽOVES IR VAISIUS  
 DARŽOVIŲ IR GĖLIŲ  
 DARŽOVIŲ IR VAISIŲ  
 DARŽOVIŲ VAISIŲ IR UOGŲ SULTIS  
 DARŽOVIŲ VAISIŲ IR UOGŲ SULTYS  
 DARŽOVĖS IR VAISIAI  
 DATA IR LAIKAS  
 DATA IR NUMERIS  
 DATA IR VIETA  
 DATĄ IR VIETĄ  
 DAUG KAS BŪNA AIŠKU IR BE ŽODŽIŲ  
 DAUG LAIKO IR ENERGIJOS  
 DAUGELIS ŪKININKŲ IR ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ  
 DAUGELYJE LIETUVOS MIESTŲ IR MIESTELIŲ  
 DAUGINAMA SKIEPIJIMU VIETAI IR DIRVAI REIKLI  
 DAUGUMOS IR MAŽUMOS  
 DEBATUS DĖL NATO IR RUSIJOS SANTYKIŲ  
 DEDAMA RANKINIU IR MECHANINIU BŪDAIS  
 DEDAMOS ANT GRUNTO IR Į GRUNTĄ  
 DEDAMOS RANKINIU IR MECHANINIU BŪDAIS  
 DEDAMOS RANKINIU IR MECHANINIU BŪDU  
 DEGALŲ IR TEPALŲ  
informuoja ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ  
 DEGTINĘ IR KITUS ALKOHOLINIUS GĖRIMUS  
 DEGTINĖS IR LIKERIO  
 DEKLARACIJOS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS  
 DEKLARACIJOS FORMĄ IR METODINIUS NURODYMUS  
 DEKLARANTO ATSTOVO PARAŠU IR DEKLARANTO ANTSPAUDU ARBA SPAUDU SUDERINTU SU MUITINĖS ĮSTAIGA  
 DEKLARAVIMUI PRIKLAUSANČIO TURTO KAINOS DYDŽIO IR PRIVALOMO REGISTRUOTI BRANGAUS TURTO  
 DEKLARUOJA TURTĄ IR PAJAMAS  
 DEKLARUOTI SAVO TURTĄ IR PAJAMAS  
 DEKLARUOTI TURTĄ IR PAJAMAS  
 DEKRETAS DĖL KUNIGŲ TARNYBOS IR GYVENIMO PRESBYTERORUM ORDINIS  
 DELSPINIGIAI IR BAUDOS  
 DELSPINIGIŲ IR BAUDŲ  
 DEMOKRATIJOS IR OLIGARCHIJOS  
 DEMOKRATIJOS IR ŽMOGAUS TEISIŲ  
 DEPARTAMENTAI TARNYBOS IR INSPEKCIJOS  
 DEPARTAMENTU PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 DEPARTAMENTUI PRIE VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS  
 DEPARTAMENTUI VADOVAUJA DIREKTORIUS KURĮ SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 DERINIMAS IR TVIRTINIMAS  
 DETALIŲ IR MAZGŲ  
 DEVYNERIEMS METAMS IR TIK VIENAI KADENCIJAI  
 DEŠIMTOJO MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMO ČIKAGOJE AIDAI  
 DEŠIMTOJO MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMO  
 DEŠINĖS IR KAIRĖS  
 DEŠROS IR PANAŠŪS PRODUKTAI IŠ MĖSOS  
 DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS  
 DIAGNOSTIKAI IR GYDYMUI  
 DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO  
 DIDIKŲ IR BAJORŲ  
 DIDMENINE IR MAŽMENINE PREKYBA  
 DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA  
 DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONĖS  
 DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS  
išimsiu iš jūsų AKMENINĘ ŠIRIR DUOSIU JUMS JAUTRIĄ ŠIRDĮ  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR AIRIJOS  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS JUNGTINĖS KARALYSTĖS  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS  
 DIENA IR NAKTIS  
 DIENAS IR NAKTIS  
 DIENOMIS IR NAKTIMIS  
 DIENOS IR DARBAI DARBAI  
 DIENOS IR DARBAI DIENOS  
 DIENOS IR DARBAI  
 DIENOS IR NAKTIES  
 DIENOS IR NAKTYS  
 DIENĄ IR NAKTĮ  
 DIENĄ IR VALANDĄ  
 DIENŲ IR NAKTŲ  
 DIEVAI IR DEIVĖS  
 DIEVAI IR DIDVYRIAI  
 DIEVAS IR ŽMOGUS  
 DIEVAS SU TAVIMI IR ŠVENTĄJA DVASIA GYVENA IR VIEŠPATAUJA  
 DIEVAS SUKŪRĖ DANGŲ IR ŽEMĘ  
 DIEVO IR ARTIMO MEILĖS  
 DIEVO IR BAŽNYČIOS  
 DIEVO IR PASAULIO  
 DIEVO IR ŽMOGAUS  
 DIEVO IR ŽMONIŲ AKYSE  
 DIEVO IR ŽMONIŲ  
 DIEVO KULTO IR SAKRAMENTŲ TEIKIMO KONGREGACIJA INSTRUKCIJA  
 DIEVO KULTO IR SAKRAMENTŲ TEIKIMO KONGREGACIJA VYSKUPŲ KONGREGACIJA  
 DIEVO KULTO IR SAKRAMENTŲ TEIKIMO KONGREGACIJA  
 DIEVO TĖVO IR SŪNAUS IR ŠVENTOSIOS DVASIOS  
 DIEVO TĖVO SŪNAUS IR ŠVENTOSIOS DVASIOS  
 DIEVUI IR TĖVYNEI  
 DIEVUI IR ŽMOGUI  
 DIEVUI IR ŽMONĖMS  
 DIEVĄ IR JO įsakymus 
 DIEVĄ IR TĖVYNĘ  
 DIEVŲ IR DEIVIŲ  
 DIEVŲ IR ŽMONIŲ  
 DIPLOMATAS IR JO ŽMONA BUVO ŽIAURIAI SUMUŠTI  
 DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ IR KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJUS  
 DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS IR KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS  
 DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ATSTOVYBĖMS BEI TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS  
 DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS  
 DIRBAME IR SEKMADIENĮ  
 DIRBANT IR PRIIMANT Į DARBĄ YRA PRIVALOMI ... 
 DIRVOS RUOŠIMO IR SĖJOS  
 DIRVOŽEMIO DANGA IR MIŠKO PAKLOTĖ  
 DISKUSIJAS DĖL VIDAUS IR UŽSIENIO POLITIKOS  
 DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ  
 DOCENTO IR PROFESORIAUS  
 DOKTORANTŪROS IR HABILITACIJOS  
 DONORYSTĖS DUBENS KLUBŲ KEPENŲ IR TULŽIES NEGALAVIMŲ AR LIGŲ GYDYMAS IR OPERACIJOS  
 DONORYSTĖS DUBENS KLUBŲ KEPENŲ IR TULŽIES PŪSLĖS  
 DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS  
 DOTACIJŲ IR SUBSIDIJŲ  
 DOVANA IR PASLAPTIS  
 DRABUŽIAI IR AVALYNĖ  
 DRABUŽIUS IR AVALYNĘ  
 DRABUŽIŲ IR AVALYNĖS  
 DRAUDIMAI IR APRIBOJIMAI  
 DRAUDIMO IR FINANSŲ  
 DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ  
 DRAUDIMO ORGANIZACIJOS VADOVO IR VYR FINANSININKO VARDAS PAVARDĖ  
 DRAUDIMŲ IR APRIBOJIMŲ  
 DRAUDĖJŲ IR APDRAUSTŲJŲ  
 DRAUDŽIU ĮVEŽTI Į LIETUVĄ VISŲ RŪŠIŲ GYVULIUS IR PAUKŠČIUS JŲ PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS IŠ AFRIKOS AZIJOS PIETŲ IR ŠIAURĖS AMERIKOS ŽEMYNŲ  
 DRAUDŽIU ĮVEŽTI Į LIETUVĄ VISŲ RŪŠIŲ GYVULIUS IR PAUKŠČIUS JŲ PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS IŠ AZIJOS AFRIKOS PIETŲ IR ŠIAURĖS AMERIKOS ŽEMYNŲ TURKIJOS KINIJOS IZRAELIO JORDANIJOS  
 DRAUGAI IR PAŽĮSTAMI  
 DRAUGAI IR PRIEŠAI  
 DRAUGAMS IR ARTIMIESIEMS  
 DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS  
 DRAUGE SU VERTYBĖMIS KURIAS JI ĮKŪNIJA IR SKATINA  
 DRAUGIJA ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI  
 DRAUGIŠKŲ SANTYKIŲ IR GERO KAIMYNINIO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 DRAUGIŠKŲ SANTYKIŲ IR GERO KAIMYNINIO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES RATIFIKAVIMO  
 DRAUGIŠKŲ SANTYKIŲ IR GERO KAIMYNINIO BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ  
 DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS  
 DRAUGYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 DRAUGYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ  
 DRAUGYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO  
 DRAUGŲ IR PAŽĮSTAMŲ  
 DRAUGŲ IR PRIEŠŲ  
 DRUSKA IR PIPIRAIS  
 DRUSKOS IR DARINIAI  
 DRUSKOS IR PIPIRŲ  
 DRĄSOS IR RYŽTO  
 DRĄSĄ IR PASIAUKOJIMĄ  
 DU IR DAUGIAU KARTŲ  
 DU KARTUS PER SAVAITĘ PIRMADIENIAIS IR KETVIRTADIENIAIS  
išrinktas; įrašytas Į MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJĄ  
 DUBENS KLUBŲ KEPENŲ IR TULŽIES PŪSLĖS  
 DUJINIŲ ĮRENGINIŲ IR BUITINIŲ DUJINIŲ PRIETAISŲ  
 DUJŲ IR DULKIŲ  
 DUJŲ IR NAFTOS  
 DUOMENŲ BAZĖS IR INFORMACINĖS SISTEMOS  
 DUONA IR DRUSKA  
 DUONA IR VYNAS  
 DUONOS IR PYRAGO GAMINIAI  
 DUONOS IR PYRAGO GAMINIŲ  
 DUONOS IR PYRAGO  
 DUONOS IR VYNO PAVIDALAIS  
 DUONOS IR VYNO  
 DUONOS IR ŽAIDIMŲ  
 DUONĄ IR VYNĄ  
 DURIS IR LANGUS  
 DURYS IR LANGAI  
 DURŲ IR LANGŲ  
 DVARŲ IR PALIVARKŲ  
 DVASIA IR KŪNU  
 DVASIA IR TIESA  
 DVASININKIJOS KONGREGACIJA KUNIGŲ GYVENIMO IR TARNYBOS VADOVAS TOTA ECCLESIA  
 DVASININKŲ IR PASAULIEČIŲ  
 DVASIOS IR KŪNO  
 DVASIOS IR MATERIJOS  
 DVASIĄ IR KŪNĄ  
 DVIEJŲ KANALŲ ŽALIOJO IR RAUDONOJO  
 DVITAŠKIŲ IR TRITAŠKIŲ  
 DYDŽIAI IR VIENETAI  
 DZŪKIJOS IR SUVALKIJOS  
 DĖDEI JONUI IR TETAI STASEI  
 DĖDĖS IR TETOS  
 DĖKOJU UŽ POKALBĮ IR LINKIU KAD ... 
 DĖL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ TABAKO GAMINIŲ IR CUKRAUS  
 DĖL ASMENŲ DRAUDIMO VALSTYBĖS LĖŠOMIS IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO  
 DĖL AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ AUKŠTESNIŲJŲ IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ STIPENDIJŲ  
 DĖL BENDROS LIETUVOS IR JAV ĮMONĖS STEIGIMO  
 DĖL BENDROS PREKIŲ IMPORTO IR EKSPORTO tarifinių kvotų administravimo tvarkos 
 DĖL BUVUSIŲ DVARŲ IR PALIVARKŲ PAMINKLINIŲ SODYBŲ  
 DĖL BUVUSIŲ RUSIJOS FEDERACIJOS KARIUOMENĖS OBJEKTŲ ESANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKIRSTYMO MINISTERIJOMS IR SAVIVALDYBĖMS  
 DĖL DARBO UŽMOKESČIO IR KITŲ IŠMOKŲ INDEKSAVIMO  
 DĖL FINANSINIO TURTO IR INVESTICIJŲ  
 DĖL FONDO BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 DĖL GARANTIJŲ TAIKYMO UŽSTATO ĖMIMO IR GRĄŽINIMO ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS  
 DĖL GARBĖS IR ORUMO ĮŽEIDIMO  
 DĖL GARBĖS IR ORUMO  
... MIESTE IR JO APYLINKĖSE  
 DĖL GYVENTOJŲ PAREIŠKIMŲ SKUNDŲ IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMO  
 DĖL ILGALAIKIO TURTO IR NEBAIGTŲ KAPITALINIŲ DARBŲ  
 DĖL IMPORTO IR EKSPORTO TERMINALŲ  
 DĖL JUODŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO PARDAVIMO BEI EKSPORTO  
 DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU  
 DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ IR POTVARKIŲ  
 DĖL KAI KURIŲ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO PAKEISTI IR PAPILDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTĄ  
 DĖL KAINŲ IR TARIFŲ  
 DĖL KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE  
 DĖL KONTROLĖS IR KAI KURIŲ KITŲ VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMO IR DARBUOTOJŲ SKATINIMO  
 DĖL KULTŪROS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO  
 DĖL KULTŪROS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ  
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU ... 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS ORGANIZUOTI LOTERIJAS ŠIOMS ĮMONĖMS ĮMONĖS PAVADINIMAS LICENCIJOS NR ... 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS ORGANIZUOTI LOTERIJAS ŠIOMS ĮMONĖMS ĮMONĖS PAVADINIMAS  
 DĖL LIETUVOS LAISVĖS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS  
 DĖL LIETUVOS NACIONALINIŲ KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINIO LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO TYRIMO CENTRO ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL YPATINGOS REIKŠMĖS ARCHYVŲ IŠSAUGOJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKŲ ŪKIUI  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO PRIE BENDROJO SUSITARIMO DĖL MUITŲ TARIFŲ IR PREKYBOS GATT  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS STRUKTŪROS ETATŲ SĄRAŠO IR ATLYGINIMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIO KAPITALO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO IR KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ BEI AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VYRIAUSYBĖS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS STRUKTŪROS IR ETATŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR KRYPČIŲ  
 DĖL LITO IR UŽSIENIO VALIUTOS  
 DĖL MIESTŲ IR RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ  
 DĖL MOKESTINIŲ PINIGINIŲ PRIEVOLIŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS PASIBAIGIMO  
 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOMS SUTEIKIAMA TEISĖ TEIKTI DAKTARO MOKSLO LAIPSNĮ  
 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ IR PEDAGOGŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ  
 DĖL MOKSLO LAIPSNIŲ IR PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ NOSTRIFIKAVIMO  
 DĖL NAUJŲ DARBO VIETŲ STEIGIMO IR DARBUOTOJŲ PERKVALIFIKAVIMO  
 DĖL NETEISĖTAI ĮGYTŲ IR LAIKOMŲ ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ ŠAUDMENŲ AR SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ  
 DĖL PADĖTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS SISTEMOJE IR VARTOTOJŲ  
 DĖL PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ IR NEBAIGTŲ KAPITALINIŲ DARBŲ  
 DĖL POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ UŽIMAMŲ PATALPŲ PRIVATIZAVIMO TVARKOS  
 DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ IR PAVOJINGŲ DARBŲ GAMYBOS PROCESŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL PRAMONĖS ĮMONIŲ ĮSISKOLINIMO UŽ DUJAS ELEKTROS IR ŠILUMINĘ ENERGIJĄ BEI ATSISKAITYMO UŽ ŠIUOS IŠTEKLIUS  
 DĖL RESPUBLIKINIO IR AUKŠTESNIOSIOS PAKOPOS SAVIVALDYBIŲ PRIVATIZAVIMO FONDŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL RINKLIAVOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE IR ORO UOSTUOSE  
 DĖL SAVO METODO IR POŽIŪRIO mokslas yra vientisas 
 DĖL SPECIALIOJO FONDO VEIKIANČIOMS IR BESISTEIGIANČIOMS PROFESINĖMS SĄJUNGOMS REMTI  
 DĖL SUŽALOJIMO DARBE IR PROFESINĖS LIGOS  
 DĖL TABAKO IR JO GAMINIŲ GAMYBOS IMPORTO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 DĖL UŽSIENIO ĮMONIŲ IR BANKŲ ATSTOVYBIŲ  
 DĖL VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ IR RAJONŲ MIESTŲ VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBŲ  
 DĖL VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO  
 DĖL VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ REORGANIZAVIMO Į AKCINES BENDROVES  
 DĖL VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 DĖL VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS IR VALSTYBINĖS TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 DĖL VALSTYBINĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKŲ ŪKIUI  
 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS IR BENDROMS SU UŽSIENIO KAPITALU  
 DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL VALSTYBĖS IR VARTOTOJŲ KOOPERACIJOS TURTINIŲ SANTYKIŲ  
 DĖL VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ IR KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 DĖL VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU LENGVATŲ IR KAI KURIŲ KATEGORIJŲ PAREIGŪNŲ TARNAUTOJŲ BEI KITŲ ASMENŲ VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS  
 DĖL VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR VIEŠOSIOS APYVARTOS BEI VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS  
 DĖL ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 DĖL ĮSTOJIMO Į TARPTAUTINĮ VALIUTOS FONDĄ IR PASAULIO BANKĄ  
 DĖL ŠEIMYNINIŲ APLINKYBIŲ IR KITŲ SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŠIO IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ  
 DĖL ŠIOS IR KITŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ PARENGIMO IR JŲ EKONOMINIO PAGRINDIMO  
 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PAĖMIMO IR SUTEIKIMO  
 DĖMESIO IR PARAMOS  
 DĖSTYTOJAI IR STUDENTAI  
 DĖSTYTOJAMS IR STUDENTAMS  
 DĖSTYTOJŲ IR STUDENTŲ  
 DĖSTĖ LIETUVIŲ KALBĄ IR LITERATŪRĄ  
 DŽIAUGSMAIS IR RŪPESČIAIS  
 DŽIAUGSMAIS IR VARGAIS  
 DŽIAUGSMO IR LAIMĖS  
 DŽIAUGSMO IR SKAUSMO  
 DŽIAUGSMUS IR RŪPESČIUS  
 EGLIŲ IR PUŠŲ  
 EGLĖS IR PUŠYS  
 EIGĄ IR REZULTATUS  
 EIKITE IR PADARYKITE MANO MOKINIAIS VISŲ TAUTŲ ŽMONES KRIKŠTYDAMI  
 EIKITE IR PADARYKITE MANO MOKINIAIS VISŲ TAUTŲ ŽMONES  
 EINAMUOSIUS ŪKINĖS VEIKLOS IR PRIEMONIŲ ... planus 
 EITI SAVO PAREIGAS IR BŪTI VISIEMS LYGIAI teisingas 
 EKOLOGINIŲ IR KITŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ RENGIMĄ  
 EKOLOGINIŲ PROBLEMŲ IR GAMTINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 EKOLOGINĮ ŠVIETIMĄ IR MOKYMĄ  
 EKONOMIKA IR VADYBA  
 EKONOMIKOS IR FINANSŲ SKYRIAUS VEDĖJA  
 EKONOMIKOS IR FINANSŲ  
 EKONOMIKOS IR POLITIKOS  
 EKONOMIKOS IR PRIVATIZACIJOS  
 EKONOMIKOS IR TEISĖS  
 EKONOMIKOS IR VADYBOS  
 EKONOMIKOS IR VERSLO  
 EKONOMIKOS MINISTERIJAI IR FINANSŲ MINISTERIJAI  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS BEI MUITINĖS DEPARTAMENTO NUSTATYTA tvarka 
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ IR SAVIVALDYBIŲ  
 EKONOMIKOS REFORMOS IR ŪKIO PLĖTOJIMO KLAUSIMAIS  
 EKONOMINES IR SOCIALINES PROBLEMAS  
 EKONOMINIAM MOKSLINIAM TECHNINIAM IR KULTŪRINIAM BENDRADARBIAVIMUI UŽTIKRINTI  
 EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJA  
 EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS OECD  
 EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS  
 EKONOMINIO REGULIAVIMO IR ŪKININKŲ BEI ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ PAJAMŲ  
 EKONOMINIUS NORMATYVUS IR RINKOS KAINAS  
 EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS RAIDOS  
 EKONOMINĖS PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS  
 EKONOMINĖS REFORMOS IR INTEGRACIJOS  
 EKSPERIMENTINĖS IR KLINIKINĖS MEDICINOS INSTITUTAS  
 EKSPERIMENTINĖS IR KLINIKINĖS MEDICINOS INSTITUTO  
 EKSPERIMENTINĖS IR KLINIKINĖS MEDICINOS  
 EKSPERTAI IR LIUDYTOJAI  
 EKSPERTO IR KONTROLIERIAUS  
 EKSPLOATAVIMO IŠLAIDŲ IR PASLAUGŲ APMOKĖJIMO  
 EKSPORTAS IR IMPORTAS  
 EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 EKSPORTO IR GAMYBOS  
 EKSPORTO IR IMPORTO MOKESČIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 EKSPORTO IR IMPORTO  
 EKSPORTO IR TRANZITO BENDROJO DOKUMENTO RINKINYJE  
 EKSPORTO IR TRANZITO MUITINĖS PROCEDŪROMS  
 EKSPORTO MUITAI IR MOKESČIAI GRĄŽINAMI  
 EKSPORTO MUITAI IR MOKESČIAI MUITAI IR KITI MOKESČIAI  
 EKSPORTO MUITAIS IR MOKESČIAIS  
 EKSPORTO MUITO TARIFAS PROCENTAIS IR PROCENTO ŽENKLAS JEIGU EKSPORTO MUITAS VERTYBINIS  
 EKSPORTO MUITUS IR MOKESČIUS  
 EKSPORTO MUITŲ IR ARBA MOKESČIŲ SUMĄ  
 EKSPORTUOJAMOMS PREKĖMS KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS IR PROCENTO ŽENKLAS  
 EKSPORTUOJANT PREKES IR ESANT REIKALUI  
 EKSPORTUOJANT SUPERKANT ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IR PARDUODANT LIETUVOJE PAGAMINTUS MAISTO PRODUKTUS  
 EKSPORTĄ IR IMPORTĄ  
 ELEKTRA IR DUJOMIS  
 ELEKTRINIŲ IR DYZELINIŲ TRAUKINIŲ  
 ELEKTRINIŲ IR KATILINIŲ CHEMINIO VANDENS PARUOŠIMO ĮRENGINIŲ  
 ELEKTRONIKOS IR ELEKTROTECHNIKOS  
 ELEKTROS DUJŲ IR VANDENS TIEKIMO  
 ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PERDAVIMO IR PASKIRSTYMO  
 ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS INŽINERIJA  
 ELEKTROS IR ŠILUMOS  
 ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIKOS  
 ELEMENTUS TAIP PAT SANTYKIUS TARP JŲ IR JŲ komponentų 
 ELGESIO IR PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO  
 ELTOS BNS IR LIETUVOS RYTO INF PENKTAS PUSLAPIS  
 ELTOS BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF KRAŠTO ŽINIOS  
 ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF NUOMONĖS  
 ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF PASAULIS  
 ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF PENKTAS PUSLAPIS  
 ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF ŽINIŲ SRAUTAS  
 ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS  
 EMOCINĮ IR DVASINĮ GYVENIMĄ  
 ENERGETIKOS IR EKONOMIKOS  
 ENERGIJOS TAUPYMAS IR APLINKOS APSAUGA  
 ENERGIJOS TIEKIMO IR VARTOJIMO PATIKIMUMO IR EFEKTYVUMO POŽIŪRIU  
 ERDVĘ IR LAIKĄ  
 ERDVĖ IR LAIKAS  
 ERDVĖJE IR LAIKE  
 ERDVĖS IR LAIKO  
 EROTINIO IR SMURTINIO POBŪDŽIO SPAUDOS LEIDINIUS  
 EROTINIO IR SMURTINIO POBŪDŽIO SPAUDOS LEIDINIŲ KINO FILMŲ  
 EROTINIO IR SMURTINIO POBŪDŽIO SPAUDOS LEIDINIŲ PLATINIMO  
 EROTINIO IR SMURTINIO POBŪDŽIO  
 ES VALSTYBIŲ IR VYRIAUSYBIŲ VADOVAI  
 ESANČIOMIS ĮMONĖMIS ĮSTAIGOMIS IR ORGANIZACIJOMIS  
 ESANČIUS DUOMENIS APIE ĮMONES ĮSTAIGAS IR ORGANIZACIJAS  
 ESANČIŲ ŽEMĖS SAVININKŲ VALDYTOJŲ IR NAUDOTOJŲ  
 ESMĘ IR PRASMĘ  
 ESPO HONKA SUOMIJA IR TALINO KALEV ESTIJA  
 ESTAI IR LATVIAI  
 ESTIJA IR LATVIJA  
 ESTIJA LATVIJA IR LIETUVA  
 ESTIJAI IR LATVIJAI  
 ESTIJOJE IR LATVIJOJE  
 ESTIJOS IR LATVIJOS  
 ESTIJOS LATVIJOS IR LIETUVOS POLITINĘ SĄJUNGĄ  
 ESTIJOS LATVIJOS IR LIETUVOS PREZIDENTAI  
 ESTIJOS LATVIJOS IR LIETUVOS  
 ESTIJOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS MUITINĖS ĮSTAIGŲ  
 ESTIJOS RESPUBLIKOS LATVIJOS RESPUBLIKOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 ESTIJĄ IR LATVIJĄ  
 ESTŲ IR LATVIŲ  
 ESTŲ LATVIŲ IR LIETUVIŲ  
 ETAPŲ IR VISŲ GAUTŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMAS KAIP PAGRINDAS  
 ETIKA IR ESTETIKA  
 ETIKOS IR ESTETIKOS  
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJA  
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJAI  
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOJE  
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS NARIAI  
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS PIRMININKAS A KAIRYS 
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS PIRMININKĖ D TEIŠERSKYTĖ 
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS VADOVAS ALGIMANTAS SALAMAKINAS 
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS  
 ETIKOS IR TIKYBOS  
 ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ IŠSKYRUS ALŲ  
 ETNOLOGIJOS IR FOLKLORISTIKOS  
 EUROPAI IR PASAULIUI  
 EUROPOJE IR AMERIKOJE  
 EUROPOJE IR JAV  
 EUROPOJE IR PASAULYJE  
 EUROPOS BENDRIJŲ BEI JŲ ŠALIŲ NARIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 EUROPOS IR AMERIKOS  
 EUROPOS IR AZIJOS  
 EUROPOS IR JAV  
 EUROPOS IR LIETUVOS  
 EUROPOS IR PASAULIO ČEMPIONATUOSE  
 EUROPOS IR PASAULIO  
 EUROPOS KOMISIJOS IR ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO  
 EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKAS ERPB  
 EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKAS  
 EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKO ERPB  
 EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKO  
 EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKUI  
 EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS  
 EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR VYSTYMO BANKO  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO KONFERENCIJOS  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJA ESBO  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJA  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJAI  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS ESBO MISIJOS  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS ESBO  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS MISIJOS  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO  
 EUROPOS TARYBOS INFORMACIJOS IR DOKUMENTACIJOS  
 EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS TEISĖS REIKALŲ IR ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO POSĖDYJE  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJA  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJĄ  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ KONVENCIJOS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOJE IR EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOS IR EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO  
 EVANGELIJOS IR KRIKŠČIONIŠKOSIOS KULTŪROS SANTYKIO  
 EVANGELIZACIJOS IR SIELOVADOS  
 EŽERAI IR UPĖS  
 EŽERŲ IR UPIŲ  
 FAKTAI IR SKAIČIAI  
 FAKTŲ IR PRINCIPŲ  
 FARMACINĖS VEIKLOS IR VAISTINIŲ STEIGIMO  
 FELIKSO DAUKANTO GINTARO IR ALFREDO JONUŠO JUVELYRINIŲ DIRBINIŲ PARODOS  
 FIKSUOTĄ LITO IR JAV DOLERIO SANTYKĮ  
 FILOSOFIJOS IR MENO  
 FILOSOFIJOS IR MOKSLO  
 FILOSOFIJOS IR RELIGIJOS  
 FILOSOFIJOS IR SOCIOLOGIJOS INSTITUTO  
 FILOSOFIJOS IR SOCIOLOGIJOS  
 FILOSOFIJOS IR TEOLOGIJOS  
 FILOSOFIJOS SOCIOLOGIJOS IR TEISĖS INSTITUTAS  
 FILOSOFIJOS SOCIOLOGIJOS IR TEISĖS INSTITUTO  
 FILOSOFIJOS SOCIOLOGIJOS IR TEISĖS  
 FILOSOFIJĄ IR TEOLOGIJĄ  
 FINANCIAL TIMES IR LIETUVOS RYTO INF  
 FINANSAVIMAS IR MATERIALINIS TECHNINIS APRŪPINIMAS  
 FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR DUOMENŲ  
 FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS  
 FINANSUOJAMI IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 FINANSŲ APSKAITOS IR KAPITALO  
 FINANSŲ IR EKONOMIKOS  
 FINANSŲ IR IŽDO KLAUSIMAIS  
 FINANSŲ IR KREDITO  
 FINANSŲ IR PRAMONĖS  
 FINIŠAVO PAGRINDINĖJE GRUPĖJE IR UŽĖMĖ ... 
 FIRMA GAMINA IR PARDUODA  
 FIRIR ORGANIZACIJŲ  
 FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ  
 FIZIKOS IR ASTRONOMIJOS  
 FIZIKOS IR CHEMIJOS  
 FIZIKOS IR MATEMATIKOS  
 FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PAGEIDAUJANTYS PIRKTI ... 
 FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PAŽEIDĘ ... 
 FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS  
 FIZINIAIS IR JURIDINIAIS ASMENIMIS  
 FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS IŠSKYRUS KELEIVIUS  
 FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TURINTIEMS ... 
kompensacija UŽ ŠILDYMĄ IR KARŠTĄ VANDENĮ  
 FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS  
 FIZINIUS IR JURIDINIUS ASMENIS  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO IR JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO  
 FIZINIŲ IR DVASINIŲ JĖGŲ  
 FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ AR JŲ GRUPIŲ  
 FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ  
 FIZINIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ IR ĮMONIŲ NETURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 FIZINĖ DVASINĖ IR SOCIALINĖ GEROVĖ  
 FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS  
 FIZIOLOGIJOS IR HIGIENOS  
 FIZIOLOGIJOS IR PATOLOGIJOS  
 FLORA IR FAUNA  
 FLOROS IR FAUNOS  
 FONDO BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 FORMA IR TURINYS  
 FORMALIOSIOS LOGIKOS KALBOS IR PAN  
 FORMOS IR PANAŠŪS DAIKTAI  
 FORMOS IR TURINIO  
 FORMUOJA IR ĮGYVENDINA VALSTYBĖS POLITIKĄ  
 FOSFORO IR KALIO TRĄŠAS  
 FOSFORO IR KALIO TRĄŠOMIS  
 FOSFORO IR KALIO TRĄŠOS  
 FOSFORO IR KALIO  
 FOTOGRAFIJA IR PIRŠTŲ ATSPAUDAI  
 FRAKCIJOMS IR KOMISIJOMS  
 FRAKCIJŲ IR KOMISIJŲ PIRMININKŲ PASITARIME  
 FUNKCIJA IR REIKŠMĖ  
 FUNKCIJAS IR STRUKTŪRAS  
 FUNKCIJOS PAREIGOS TEISĖS KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ  
 FUNKCIJOS TEISĖS PAREIGOS KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ  
 FUTBOLO AIKŠTĖSE ŠIANDIEN IR RYTOJ  
 FUTBOLO IR KREPŠINIO  
 FUTBOLO IR LEDO RITULIO  
 GAL IR TEISINGA BET PRAKTIKOJE NETINKAMA  
 GALI BŪTI NAUDOJAMOS IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS VEIKLOS PAJAMOS  
 GALI IŠDUOTI IR APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS TARNYBOS  
 GALI KREIPTIS Į KOMERCINIUS BANKUS IR FINANSINIO MAKLERIO ĮMONES KURIEMS PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS BANKO PATVIRTINTĄ VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR APYVARTOS LAIKINĄJĄ TVARKĄ SUTEIKTA TEISĖ DALYVAUTI  
 GALI SIŪLYTI LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS  
 GALIMO POVEIKIO JŲ BŪKLEI IR APLINKAI VERTINIMO  
 GALIMYBIŲ STABILIZUOTI IR PLĖTOTI GAMYBĄ ATSISKAITYMŲ SU BIUDŽETU  
 GALIOJA TIEK KIEK JIE NEPRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI IR ŠIAM ĮSTATYMUI  
 GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS IR JŲ TAIKYMĄ  
 GALVIJUS IR KIAULES  
 GALVIJŲ IR KIAULIŲ  
 GALVOS IR KAKLO NAVIKAIS  
 GALVOS IR KAKLO  
 GALŪNIŲ SĄNARIŲ IR ORGANŲ  
 GAMINAME IR STATOME ANTKAPIŲ SKULPTŪRAS  
 GAMINAMOS PRODUKCIJOS KAINŲ IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ  
 GAMINTOJŲ IR VARTOTOJŲ  
 GAMTA IR ŽMOGUS  
 GAMTOS APSAUGOS FONDAS IR SAVIVALDYBIŲ GAMTOS APSAUGOS fondai 
 GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO  
 GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBIŲ  
 GAMTOS IR KULTŪROS  
 GAMTOS IR VISUOMENĖS  
 GAMTOS IR ŽMOGAUS  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO IR APLINKOS APSAUGOS  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO IR TERŠALŲ EMISIJOS Į APLINKĄ  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO IR TERŠALŲ IŠMETIMO Į APLINKĄ  
 GAMYBA IR NAUDOJIMAS  
 GAMYBA IR PREKYBA  
 GAMYBINIŲ JĖGŲ IR GAMYBINIŲ SANTYKIŲ  
 GAMYBINĖS IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTAI  
 GAMYBOS IR APTARNAVIMO  
 GAMYBOS IR CIRKULIACIJOS KAŠTAI  
 GAMYBOS IR CIRKULIACIJOS  
 GAMYBOS IR EKSPORTO  
 GAMYBOS IR IŠLEIDIMO Į APYVARTĄ  
 GAMYBOS IR PASLAUGŲ  
 GAMYBOS IR PREKYBOS  
 GAMYBOS IR REALIZAVIMO  
 GAMYBOS IR VARTOJIMO  
 GAMYBĄ IR PARDAVIMĄ  
 GAMYBĄ IR RINKĄ  
 GARANTIJŲ TAIKYMO UŽSTATO ĖMIMO IR GRĄŽINIMO ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS  
 GARANTUOJAMA TEISĖ Į GYNYBĄ TAIP PAT IR TEISĖ TURĖTI ADVOKATĄ  
 GARAŽŲ STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO BENDRIJOS  
 GARAŽŲ STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO  
 GARBĘ IR ORUMĄ GINA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI  
 GARBĘ IR ORUMĄ  
 GARBĖ DIEVUI TĖVUI IR SŪNUI IR ŠVENTAJAI DVASIAI  
 GARBĖ IR ORUMAS  
 GARBĖ IR ŠLOVĖ  
 GARBĖS IR ORUMO GYNIMO  
 GARBĖS IR ORUMO ĮŽEIDIMĄ  
 GARBĖS IR ORUMO  
 GARO IR VANDENS ŠILDYMO KATILŲ  
 GARSO IR VAIZDO APARATŪRĄ  
 GARSO IR VAIZDO KASEČIŲ  
 GARSO IR VAIZDO ĮRAŠŲ  
 GARSO IR VAIZDO  
 GATVIŲ PASTATŲ STATINIŲ IR KITŲ OBJEKTŲ  
 GATVĖS IR ŠALIGATVIAI  
 GATVĖSE IR AIKŠTĖSE  
 GATVĖSE IR KELIUOSE  
 GATVĖSE IR KIEMUOSE  
 GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ  
 GAUTI IŠ JŲ SPERMĄ IR PREKIAUTI  
kreipėsi Į TEISMĄ DĖL GARBĖS IR ORUMO ĮŽEIDIMO  
 GAVIMO DATA IR LAIKAS  
 GAVĖJŲ PAVADINIMAI VARDAI PAVARDĖS IR BUVEINIŲ ADRESAI  
 GAZOS RUOŽE IR VAKARŲ KRANTE  
 GEDULO IR VILTIES DIENA  
 GEDULO IR VILTIES DIENAI  
 GEDULO IR VILTIES DIENĄ  
 GEGUŽĘ IR BIRŽELĮ  
krovinio vietų TIPAS IR SKAIČIUS DUOMENYS APIE markiravimą 
 GELBĖJIMO IR PAIEŠKOS  
 GELEŽIES IR MANGANO  
 GELEŽINKELIO IR AUTOBUSŲ STOTYSE  
 GELEŽINKELIŲ IR MIESTO VISUOMENINIO TRANSPORTO CIVILINĖS AVIACIJOS  
 GELSVAI ŽALIAS VIDUTINIO ILGUMO IR STORUMO  
kurti gyvenimą SAU IR SAVO VAIKAMS  
kurti gyvenimą SAU IR VAIKAMS  
 GENERALINIO PROKURORO IR VIDAUS REIKALŲ MINISTRO  
 GENERALINIS PROKURORAS IR JO PAVADUOTOJAI  
 GENERALINĖS PROKURATŪROS KVOTOS IR TARDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS PROKURORAS V MARKOVAS 
 GENERALINĖS PROKURATŪROS ORGANIZUOTŲ NUSIKALTIMŲ IR KORUPCIJOS TYRIMO DEPARTAMENTO  
 GENERALINĖS PROKURATŪROS ORGANIZUOTŲ NUSIKALTIMŲ IR KORUPCIJOS TYRIMO SKYRIAUS PROKURORAS  
 GENERALINĖS PROKURATŪROS ORGANIZUOTŲ NUSIKALTIMŲ IR KORUPCIJOS TYRIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS PROKURORAS ALGIMANTAS KLIUNKA 
 GENERALINĖS PROKURATŪROS ORGANIZUOTŲ NUSIKALTIMŲ IR KORUPCIJOS TYRIMO SKYRIAUS  
 GENERALINĖS PROKURATŪROS ORGANIZUOTŲ NUSIKALTIMŲ IR KORUPCIJOS  
 GENERATYVINIŲ ORGANŲ IR DERLIAUS KOMPONENTŲ  
 GENOCIDAS IR REZISTENCIJA  
 GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO  
 GENOCIDO IR REZISTENCIJOS  
 GEODEZIJOS IR KADASTRO  
 GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS  
 GEOGRAFIJOS IR EKOLOGIJOS  
 GEOLOGIJOS IR GEOGRAFIJOS  
laikinai einantis KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAREIGAS  
 GERBIAMAS IR VERTINAMAS KAIP TIK DĖL TO KAD JIS AR JI YRA ASMUO  
 GERBK SAVO TĖVĄ IR MOTINĄ  
 GERBK SAVO TĖVĄ IR SAVO MOTINĄ  
laiką nustato Vyriausioji rinkimų komisija SUDERINUSI SU LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS vadovais 
 GERBTI SAVO TĖVĄ IR MOTINĄ  
 GIESMIŲ IR DAINŲ  
 GIESMĖS IR VIZIJOS  
 GIMIMAS IR MIRTIS  
 GIMIMO DATĄ IR VIETĄ  
 GIMIMO IR MIRTIES  
... MIESTO TARYBOS KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO PIRMININKAS ALGIMANTAS PUIDOKAS 
 GIMIMŲ IR MIRČIŲ  
 GIMINES IR ARTIMUOSIUS  
 GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS  
 GIMINĖMS IR DRAUGAMS  
 GIMINĖS IR ARTIMIEJI  
 GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI  
leidimų INVESTICINĖMS BENDROVĖMS IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO taisyklių 
 GIMTOSIOS KALBOS IR LITERATŪROS  
 GINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 GINKLAI IR AMUNICIJA  
 GINKLAI IR ŠAUDMENYS  
 GINKLUOTE IR AMUNICIJA  
 GINKLUOTĘ IR KARO TECHNIKĄ  
 GINKLUOTĖS IR TECHNIKOS  
 GINKLUS IR ŠAUDMENIS  
 GINKLŲ IR AMUNICIJOS  
 GINKLŲ IR SPROGMENŲ  
 GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ  
 GINKLŲ ŠAUDMENŲ IR SPROGMENŲ  
 GINTARO DIRBINIAI FELIKSO DAUKANTO GINTARO IR ALFREDO JONUŠO JUVELYRINIŲ DIRBINIŲ PARODOS  
 GINTARO PAIEŠKOS ŽVALGYBOS IR GAVYBOS  
 GINTI LIETUVOS VALSTYBĘ IR JOS NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 GINTI ŽMOGAUS TEISES LAISVES IR TEISĖTUS INTERESUS  
 GINČAI TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 GLOBA IR RŪPYBA  
 GLOBOS IR RŪPYBOS INSPEKTORĖ  
 GLOBOS IR RŪPYBOS INSTITUCIJOS  
 GLOBOS IR RŪPYBOS SKYRIAUS VEDĖJA  
 GLOBOS IR RŪPYBOS SKYRIAUS  
 GLOBOS IR RŪPYBOS SKYRIUJE  
 GLOBOS IR RŪPYBOS SKYRIUS  
 GLOBOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGA  
 GLOBOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGAI  
 GLOBOS IR RŪPYBOS  
licencijos galiojimo PRADŽIOS IR PABAIGOS datos 
 GRAIKAI IR ROMĖNAI  
 GRAIKIJOS IR TURKIJOS  
 GRAIKŲ IR ROMĖNŲ IMTYNIŲ  
 GRAIKŲ IR ROMĖNŲ  
 GRAIKŲ IR ŽYDŲ  
 GRAMATIKOS IR LEKSIKOS  
 GRAMATIKOS IR RAŠYBOS  
 GRIPU IR ŪMIOMIS KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJOMIS  
 GROŽIO IR GĖRIO  
 GRUPINIŲ KARŠTO VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ IR KARŠTO VANDENS TINKLŲ  
 GRUPIŲ VADOVAI IR PADALINIŲ VADOVŲ PAVADUOTOJAI  
 GRUZIJOS IR ABCHAZIJOS  
 GRYBŲ IR UOGŲ  
 GRYBŲ LAUKINIŲ UOGŲ IR VAISIŲ  
 GRĄŽINIMO TVARKĄ IR TERMINUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 GRĄŽINTINŲ NAMŲ SAVININKŲ IR NUOMININKŲ  
 GRĮŽUSIŲ IŠ ĮKALINIMO VIETŲ IR NETURINČIŲ NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS  
 GUDELIS DAILIDĖ PERKŪNAS IR VELNIAS  
 GYDYMAS IR OPERACIJOS ŠIOMIS DIENOMIS  
 GYDYMAS IR OPERACIJOS  
 GYDYMO IR DARBO  
 GYDYMO IR PROFILAKTIKOS  
 GYDYMUI IR PROFILAKTIKAI  
 GYDYTOJO IR PACIENTO  
 GYDYTOJŲ IR PACIENTŲ  
 GYNYBOS IR SAUGUMO  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI IR LENGVATINIŲ KREDITŲ GYVENTOJAMS  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS IR BUTŲ ŪKIUI  
 GYVENAMOJO PLOTO IR KOMUNALINIŲ PATARNAVIMŲ  
 GYVENAMOSIOMS PATALPOMS ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI  
 GYVENAMOSIOS PATALPOS IR KITI OBJEKTAI  
 GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE IR VISUOMENINIUOSE PASTATUOSE  
 GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE PALEIDIMAS IR DERINIMAS MATAVIMAI  
 GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE PALEIDIMAS IR DERINIMAS  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS IR BUTUS  
 GYVENAMĄSIAS PATALPAS EKSPLOATUOJANČIOMS ĮMONĖMS ĮSTAIGOMS ORGANIZACIJOMS IR BENDRIJOMS  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ RENOVACIJOS IR ŠILTINIMO KREDITAVIMO FONDO FORMAVIMO VALDYMO IR NAUDOJIMO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ RENOVACIJOS IR ŠILTINIMO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ EKSPLOATAVIMO BENDRIJAS IR PAN  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITŲ PASTATŲ STATYBAI  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITŲ PASTATŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR ŪKINIŲ KOMERCINIŲ PASTATŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ ESANČIŲ PASTATE  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SAVININKŲ ATSISKAITYMO UŽ PASTATO EKSPLOATAVIMĄ IR KOMUNALINES BEI LAIDINIO RADIJO PASLAUGAS  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMO IŠLAIDŲ IR IŠLAIDŲ KARŠTAM VANDENIUI KOMPENSAVIMO MAŽAS PAJAMAS TURINČIOMS ŠEIMOMS  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMO IŠLAIDŲ IR IŠLAIDŲ KARŠTAM VANDENIUI  
 GYVENIMAS IR DARBAI  
 GYVENIMAS IR KŪRYBA  
 GYVENIMAS IR MINTYS  
 GYVENIMAS IR MIRTIS  
 GYVENIMAS IR VEIKLA  
 GYVENIME IR KŪRYBOJE  
 GYVENIMO IR DARBO  
 GYVENIMO IR DARBŲ  
 GYVENIMO IR KANČIŲ  
 GYVENIMO IR KŪRYBOS  
 GYVENIMO IR MEILĖS  
 GYVENIMO IR MENO  
 GYVENIMO IR MIRTIES  
 GYVENIMO IR TIKĖJIMO INSTITUTAS  
 GYVENIMO IR TIKĖJIMO INSTITUTO  
 GYVENIMO IR TIKĖJIMO  
 GYVENIMO IR VEIKLOS  
 GYVENIMU IR KŪRYBA  
 GYVENIMU IR VEIKLA  
 GYVENIMUI IR KŪRYBAI  
 GYVENIMĄ IR KŪRYBĄ  
 GYVENIMĄ IR MIRTĮ  
 GYVENIMĄ IR VEIKLĄ  
 GYVENTOJAMS IR KITIEMS VARTOTOJAMS  
 GYVENTOJŲ IR BŪSTŲ  
 GYVENTOJŲ PAREIŠKIMŲ SKUNDŲ IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMO  
 GYVENTOJŲ SANTAUPŲ IR DRAUDIMO ĮMOKŲ  
 GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMĄ  
 GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 GYVENVIETĖS IR KAIMAI  
 GYVI GYVŪNAI IR GYVULININKYSTĖS PRODUKCIJA  
 GYVULIAMS IR PAUKŠČIAMS  
 GYVULINĖS KILMĖS PRODUKTŲ IR ŽALIAVŲ  
 GYVULIUS IR PAUKŠČIUS  
 GYVULIUS IR ĮRENGINIUS NAUDOJAMUS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKYJE  
 GYVULIŲ IR PAUKŠČIŲ  
 GYVYBĘ IR MIRTĮ  
 GYVYBĘ IR SVEIKATĄ  
 GYVYBĖ IR MIRTIS  
 GYVYBĖS DRAUDIMO DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR DRAUDIMO LIGOS ATVEJUI  
 GYVYBĖS IR MEILĖS  
 GYVYBĖS IR MIRTIES KELIU NUO ANTAKALNIO KAPINIŲ  
 GYVYBĖS IR MIRTIES KELIU  
 GYVYBĖS IR MIRTIES  
 GYVŪNAI IR MES  
 GYVŪNIJOS APSAUGOS IR MEDŽIOKLĖS  
 GYVŪNIJOS IR AUGALIJOS  
 GYVŪNŲ GLOBOS IR APSAUGOS  
 GYVŪNŲ IR AUGALŲ  
 GYVŪNŲ IR ŽMONIŲ  
 GĖJŲ IR LESBIEČIŲ  
 GĖRIO GROŽIO IR TIESOS  
 GĖRIO IR BLOGIO KOVOS  
 GĖRIO IR BLOGIO  
 GĖRIO IR GROŽIO  
 GĖRIS IR BLOGIS  
 GĖRIUI IR GROŽIUI  
 GĖRĮ IR BLOGĮ  
 GĖRĮ IR GROŽĮ  
 HARE KRIŠNA MAISTAS KŪNUI IR SIELAI  
 HARMONIZUOTOS PREKIŲ APRAŠYMO IR KODAVIMO SISTEMOS ĮVEDIMO BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪROS  
 HARMONIZUOTOS PREKIŲ APRAŠYMO IR KODAVIMO SISTEMOS ĮVEDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 HARMONIZUOTOS PREKIŲ APRAŠYMO IR KODAVIMO SISTEMOS  
 HARĖ KRIŠNA MAISTAS KŪNUI IR SIELAI  
 HEBRAJŲ IR JIDIŠ KALBOMIS  
 HERBĄ IR VĖLIAVĄ  
 HIGIENINIO IR PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS MOKYMO  
 HIGIENOS IR PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO  
 HIGIENOS IR SANITARIJOS  
 HIGIENOS NORMINIŲ AKTŲ BEI ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS  
 HIGIENOS NORMOS IR TAISYKLĖS  
 HITLERIO IR STALINO  
 HITLERIS IR STALINAS  
 HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ KATEDRA  
 HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ  
 HUMANITARINĖS LABDAROS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS SIUNTAS  
 HUMANITARINĖS LABDAROS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS SIUNTŲ  
 HUMORO IR SATYROS  
 I IR II GR INVALIDAMS  
 I IR II GRUPIŲ INVALIDAMS  
 I IR II GRUPIŲ  
 I IR II GRUPĖS INVALIDAI  
 I IR II GRUPĖS INVALIDAMS  
 I IR II GRUPĖS INVALIDŲ  
 IDEOLOGIJA IR UTOPIJA  
 IDĖJŲ IR VERTYBIŲ  
 IEŠKINIUS DĖL PENSIJŲ IR PAŠALPŲ  
 IEŠKO KONTAKTŲ SU LIETUVOS VERSLININKAIS IR ĮMONĖMIS  
 IEŠKOJIMŲ IR ATRADIMŲ  
 IEŠKOTI GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ BEI IDĖJAS  
mūšiuose PRIE ŠIRVINTŲ IR GIEDRAIČIŲ  
 II IR III GRUPIŲ INVALIDAMS  
 II IR III GRUPĖS APYRANKIŲ  
 III IV KLASĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  
nedelsdamas pašalinti nustatytus TRŪKUMUS IR APIE TAI INFORMUOTI TIKRINTOJUS  
 ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERLEIDIMO  
 ILGALAIKIO TURTO IR NEBAIGTŲ KAPITALINIŲ DARBŲ  
 ILGŲJŲ IR TRUMPŲJŲ BALSIŲ  
 IMAMAS NUO VISŲ PREKIŲ GAMYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO  
 IMPORTAS IR EKSPORTAS  
 IMPORTO ARBA EKSPORTO MUITŲ IR MOKESČIŲ TARIFAIS  
 IMPORTO BEI EKSPORTO MUITAIS IR MOKESČIAIS  
 IMPORTO IR EKSPORTO MUITŲ BEI MOKESČIŲ SURINKIMĄ  
 IMPORTO IR EKSPORTO TERMINALUOSE  
 IMPORTO IR EKSPORTO TERMINALUS  
 IMPORTO IR EKSPORTO TERMINALĄ  
 IMPORTO IR EKSPORTO TERMINALŲ  
 IMPORTO IR EKSPORTO  
 IMPORTO MUITAI IR KITI MOKESČIAI  
 IMPORTO MUITAI IR MOKESČIAI MUITAI IR KITI MOKESČIAI  
 IMPORTO MUITAI IR MOKESČIAI  
 IMPORTO MUITAIS IR MOKESČIAIS  
 IMPORTO MUITO MOKESČIAI IR RINKLIAVOS TURINČIOS LYGIAVERTĮ POVEIKĮ  
 IMPORTO MUITUS IR MOKESČIUS  
 IMPORTO MUITŲ IR MOKESČIŲ MOKĖJIMO  
 IMPORTO MUITŲ IR MOKESČIŲ SUMA  
 IMPORTO MUITŲ IR MOKESČIŲ SUMOS  
 IMPORTO MUITŲ IR MOKESČIŲ SUMĄ  
 IMPORTO MUITŲ IR MOKESČIŲ UŽ atsiunčiamas per valstybės įmonę "Lietuvos paštas" pašto siuntas 
 IMPORTO MUITŲ IR MOKESČIŲ  
 IMPORTU IR EKSPORTU  
 IMPORTUOTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR TEISĖS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAMINTAIS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS gavimo viešo konkurso būdu 
 IMPORTUOTI TABAKO GAMINIUS IR ALKOHOLINIUS GĖRIMUS  
 IMPORTUOTŲ PREKIŲ GABENIMO IR DRAUDIMO IŠLAIDOS  
 IMPORTĄ IR EKSPORTĄ  
 IMPORTĄ IR PARDAVIMĄ  
 INDEKSAVIMO IR ATSISKAITYMO UŽ ŠIUOS OBJEKTUS ĮMONIŲ AKCIJAS  
 INDIJA IR PAKISTANAS  
 INDIJOS IR KINIJOS  
 INDIJOS IR PAKISTANO  
 INDIVIDO IR VISUOMENĖS  
 INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS  
 INDIVIDUALIOS PERSONALINĖS ĮMONĖS IR ŪKINĖS BENDRIJOS  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ IR ŪKINIŲ BENDRIJŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ IR ŪKINIŲ BENDRIJŲ  
 INDIVIDŲ IR POPULIACIJŲ  
nekeltų grėsmės JŲ SVEIKATAI IR LEISTŲ JIEMS DIRBTI ILSĖTIS IR MIEGOTI normaliomis sąlygomis 
neketiname DIDINTI BIUDŽETO DEFICITO IR GYVENTI IŠ SKOLŲ  
 INFEKCINIŲ LIGŲ DIAGNOSTIKOS IR PROFILAKTIKOS  
 INFORMACIJOS APIE TABAKO GAMINIUS IR ALKOHOLINIUS GĖRIMUS  
 INFORMACIJOS IR ANALIZĖS  
 INFORMACIJOS IR DOKUMENTACIJOS  
 INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS  
 INFORMACIJOS IR KONSULTAVIMO  
 INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRO UŽ GYVYBĘ  
 INFORMACIJOS IR RYŠIŲ SU VISUOMENE  
 INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR TELEKOMUNIKACIJŲ  
 INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TELEKOMUNIKACIJŲ IR RAŠTINĖS ĮRANGOS  
 INFORMATIKOS IR PROGNOZAVIMO  
 INFORMATIKOS IR RYŠIŲ  
 INFORMAVO APIE DARBOTVARKĖS PAKEITIMUS IR PATIKSLINIMUS KURIEMS PRITARĖ SENIŪNŲ SUEIGA  
 INFORMUOJA VISUOMENĘ APIE APLINKOS BŪKLĘ IR KOORDINUOJA  
 INFORMUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETĄ  
 INFRASTRUKTŪROS IR UŽSIENIO RYŠIŲ  
 INICIATORIAI IR VYKDYTOJAI  
 INOVACIJŲ IR SMULKAUS BEI VIDUTINIO VERSLO ĮMONIŲ  
 INSPEKCIJAI PRIE VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS  
 INSPEKCIJOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ IR ATLYGINIMŲ PRIEMOKAS  
 INSTITUTAS PATEIKIA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJAI  
 INSTRUKCIJŲ IR FINANSINIŲ OPERACIJŲ PAŽEIDIMUS  
 INSTRUMENTAI IR PRIETAISAI  
 INTEGRACIJA Į EUROPOS SĄJUNGĄ IR NATO  
 INTEGRACIJOS Į ES IR NATO  
 INTEGRACIJOS Į EUROPOS SĄJUNGĄ IR NATO  
 INTEGRACIJĄ Į EUROPOS SĄJUNGĄ IR NATO  
 INTEGRAVIMĄSI Į EUROPOS SĄJUNGĄ IR NATO  
 INTEGRUOTIS Į EUROPOS SĄJUNGĄ IR NATO  
 INTERFAX BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 INVALIDAI IR PENSININKAI  
 INVALIDUMO NUSTATYMO IR SOCIALINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ  
 INVALIDŲ MEDICININĖS PROFESINĖS IR SOCIALINĖS REABILITACIJOS  
 INVENTORIZAVIMO IR MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO  
 INVENTORIZAVIMO PROJEKTAVIMO IR PASLAUGŲ BIURAS  
 INVENTORIZAVIMO PROJEKTAVIMO IR PASLAUGŲ BIURE  
 INVENTORIZAVIMO PROJEKTAVIMO IR PASLAUGŲ BIURO  
 INVENTORIZAVIMO PROJEKTAVIMO IR PASLAUGŲ BIURUI  
 INVENTORIZAVIMO PROJEKTAVIMO IR PASLAUGŲ  
 INVESTICIJŲ SKATINIMO IR APSAUGOS  
 INVESTICINIŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ  
 INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR PINIGINIŲ LĖŠŲ  
 INVESTICINĖS AKCINĖS BENDROVĖS TURI PERDUOTI SAUGOTI SAVO PINIGINES LĖŠAS IR TURIMUS vertybinius popierius pasirinktam depozitoriumui 
 INVESTICINĖS BENDROVĖS TURTO VALDYMAS IR VADOVAVIMAS  
 INVESTICINĖS BENDROVĖS TURTO VERTĖS IR ILGALAIKIŲ bei trumpalaikių finansinių įsipareigojimų skirtumas 
 INŽINERIJA IR VADYBA  
 INŽINERINIŲ TINKLŲ IR KOMUNIKACIJŲ  
 IR BAIGTAS KRIUKIS  
 IR DAUGELIO KITŲ  
 IR DAUGELIS KITŲ  
nesumokėtų Į LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS  
 IR DAUGELIU KITŲ  
 IR DAUGELYJE KITŲ  
 IR DAUGELĮ KITŲ  
 IR DAUGYBĖ KITŲ  
 IR IŠ KAIRĖS IR IŠ DEŠINĖS  
 IR KITAIP NEPARUOŠTŲ VERPIMUI CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ  
 IR KITAIP NEPARUOŠTŲ VERPIMUI  
 IR KITAIS ATVEJAIS  
 IR KITAIS BŪDAIS  
 IR KITAIS DOKUMENTAIS  
 IR KITAS PRIEMONES  
 IR KITAS SUTARTIES KONTRAKTO SĄLYGAS  
 IR KITI ALKOHOLINIAI GĖRIMAI  
 IR KITI ASMENYS DĖL FIZINIŲ AR PSICHINIŲ TRŪKUMŲ NEGALINTYS patys pasinaudoti savo teise į gynybą 
 IR KITI AUTORIAI  
 IR KITI DOKUMENTAI  
 IR KITI DUOMENYS APIE JO ASMENYBĘ  
 IR KITI RIZIKOS VEIKSNIAI JŲ POVEIKIS SVEIKATAI  
 IR KITI SPECIALISTAI  
 IR KITI TYRIMAI  
 IR KITIEMS ASMENIMS  
 IR KITOKIO PLAUKO  
 IR KITOKIO POBŪDŽIO  
 IR KITOMIS LIGOMIS  
 IR KITOS INSTITUCIJOS PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ  
 IR KITOS LIGOS  
 IR KITOS MEDŽIAGOS GALINČIOS PAKENKTI ŽMOGUI  
 IR KITOS VEIKLOS  
 IR KITOS ĮMONĖS  
 IR KITOSE SRITYSE  
 IR KITOSE VIETOSE  
 IR KITOSE VIETOVĖSE  
 IR KITOSE ŠALYSE  
 IR KITUOSE KAIMUOSE  
 IR KITUOSE LEIDINIUOSE  
 IR KITUOSE MIESTUOSE  
 IR KITUS DARBUS  
 IR KITUS DOKUMENTUS  
 IR KITUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTUS MOKESČIUS  
 IR KITUS NUSIKALTIMUS  
 IR KITUS RENGINIUS  
 IR KITUS TYRIMUS  
 IR KITŲ ASMENŲ  
 IR KITŲ AUTORIŲ  
 IR KITŲ DAIKTŲ  
 IR KITŲ KAIMŲ  
 IR KITŲ KENKSMINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ  
 IR KITŲ LIGŲ  
 IR KITŲ MEDŽIAGŲ  
 IR KITŲ MIESTŲ  
 IR KITŲ MOKSLININKŲ  
 IR KITŲ PASTATŲ BEI STATINIŲ  
 IR KITŲ RŪŠIŲ  
 IR KITŲ SPECIALISTŲ  
 IR KITŲ SPECIALYBIŲ  
 IR KITŲ SRIČIŲ  
 IR KITŲ TAUTŲ  
 IR KITŲ VEISLIŲ  
 IR KITŲ ĮMONIŲ  
 IR KITŲ ĮRENGINIŲ  
 IR KITŲ ŠALIŲ  
 IR KITŲ ŽEMĖS NUOSAVYBĘ PATVIRTINANČIŲ planų 
 IR MAISTAS IR VAISTAS  
 IR PADOVANOJO JAM VARDĄ KILNIAUSIĄ iš visų vardų 
 IR PANAŠŪS DALYKAI  
 IR PANAŠŪS DIRBINIAI  
 IR SENASIS IR NAUJASIS TESTAMENTAS  
 IR TARĖ IMKITE ŠVENTĄJĄ DVASIĄ  
 IR VIENU IR KITU ATVEJU  
 IR Į KAIRĘ IR Į DEŠINĘ  
 ISTORIJA IR DABARTIS  
 ISTORIJOS IR ETNOGRAFIJOS  
 ISTORIJOS IR GEOGRAFIJOS  
 ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS IR NAUDOJIMO  
 ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS  
 ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSKAITĄ  
 ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ IŠSAUGOJIMO  
 ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ  
 ISTORIJOS IR KULTŪROS  
 ITALIJOJE IR PRANCŪZIJOJE  
 ITALIJOS IR ANGLIJOS  
 ITALIJOS IR ISPANIJOS  
 ITALIJOS IR PRANCŪZIJOS  
 ITALIJOS IR VOKIETIJOS  
 ITAR TASS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 IX X KLASĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  
 IZRAELIEČIŲ IR PALESTINIEČIŲ  
 IZRAELIO IR PALESTINIEČIŲ SAUGUMO PAREIGŪNAI  
 IZRAELIO IR PALESTINIEČIŲ  
 IZRAELIO IR PALESTINOS  
 IZRAELIS IR PALESTINIEČIAI  
 IŠ ARTI IR IŠ TOLI  
 IŠ IŠORĖS IR IŠ VIDAUS  
 IŠ KAIRĖS IR IŠ DEŠINĖS  
 IŠ PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS Į KALĖJIMĄ IR IŠ KALĖJIMO Į PATAISOS DARBŲ KOLONIJĄ  
 IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 IŠ SAVO IR UŽSAKOVO MEDŽIAGŲ gamina 
 IŠ TEISINGUMO MINISTRO IR LIETUVOS TEISININKŲ DRAUGIJOS PASIŪLYTŲ KANDIDATŲ  
 IŠ TĖVO IR IŠ MOTINOS PUSĖS  
 IŠ TŪKSTANČIO IR VIENOS NAKTIES  
 IŠ VIDAUS IR IŠ IŠORĖS  
 IŠAIŠKINTI IR NUBAUSTI ASMENIS  
 IŠDAVIMO IR APSKAITOS ŽURNALE  
 IŠDAVIMO IR ATŠAUKIMO  
 IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO  
 IŠDAVIMO IR PILDYMO  
 IŠDAVIMO JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR LICENCIJŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKĄ  
 IŠDUODA PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJA  
 IŠDUODAMAS NERIBOTAM LAIKUI IR NEGALI BŪTI PERDUODAMAS  
 IŠEITINĖMS PAŠALPOMS MOKĖTI IR DARBO UŽMOKESČIO įsiskolinimui padengti 
 IŠIMTINIŲ TEISIŲ IR LENGVATŲ PANAIKINIMO  
 IŠIMTINĖ TEISĖ IR PAREIGA YRA SURINKTI IR PRISTATYTI ... 
 IŠKLAUSYTA IR ANTROJI PUSĖ  
 IŠLAIDAS UŽ KARŠTĄ VANDENĮ IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 IŠLAIDOS BŪSTUI KURUI IR ENERGIJAI  
 IŠLAIDŲ IR PAJAMŲ  
 IŠLAIKYMUI IR ŪKINIO APTARNAVIMO IŠLAIDOMS APMOKĖTI  
 IŠLEIDO LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS  
 IŠLEISTŲ AKCIJŲ SKAIČIAUS IR AKCIJŲ NOMINALIOS VERTĖS  
 IŠMINTIES IR TEISYBĖS  
 IŠMOKANT KOMPENSACIJĄ PINIGAIS IR AR VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 IŠNUOMOTĄ ŽEMĘ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 IŠNUOMOTŲ NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ  
 IŠORĖS IR VIDAUS  
... MIESTO ŠVIETIMO IR UGDYMO SKYRIUS  
 IŠRADIMŲ IR PRAMONINIŲ PAVYZDŽIŲ  
 IŠRADIMŲ PRAMONINIŲ PAVYZDŽIŲ IR PREKIŲ ŽENKLŲ  
 IŠSAUGOJIMĄ IR STIPRINIMĄ  
 IŠSIAIŠKINTI IŠKILUSIUS KLAUSIMUS IR PATEIKTI DEKLARACIJĄ  
 IŠSITRAUKĖ PEILĮ IR ĖMĖ JUO ŠVAISTYTIS  
 IŠSKYRUS BIUDŽETINES ĮSTAIGAS IR ORGANIZACIJAS  
 IŠTEKLIUS IR ŽEMĖS GELMIŲ ERTMES  
 IŠTEKLIŲ IR ŽEMĖS GELMIŲ ERTMIŲ  
 IŠTIRIR NUSTATYTĄJA TVARKA PATVIRTINTŲ naudingųjų iškasenų telkinių teritorijoje 
nurodytas paraiškos alkoholinių gėrimų importo banderolėms išduoti NUMERIS IR BANDEROLIŲ išdavimo tvarka 
 IŠVADAS IR PASIŪLYMUS  
 IŠVYKIMO IR ATVYKIMO  
 JAME DALYVAVO KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ KULTŪROS NAMŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS ŠARMA  
 JAPONIJOJE IR PIETŲ KORĖJOJE  
 JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ  
 JAUNIŲ IR JAUNIMO  
 JAUNIŲ IR JAUNUČIŲ  
 JAUNUOLIAI IR MERGINOS  
 JAUNUOLIŲ IR MERGINŲ  
 JAUNUČIŲ IR JAUNIŲ  
 JAUSMŲ IR EMOCIJŲ  
 JAUSMŲ IR MINČIŲ  
 JAV BENDROVĖ WILLIAMS INTERNATIONAL IR RUSIJOS NAFTOS KONCERNAS  
 JAV DOLERIAIS IR VOKIETIJOS MARKĖMIS  
 JAV DOLERIO IR EURO SANTYKĮ  
 JAV DOLERIO IR EURO  
 JAV IR DIDŽIOJI BRITANIJA  
 JAV IR DIDŽIOSIOS BRITANIJOS  
 JAV IR EUROPOS  
 JAV IR JAPONIJOS  
 JAV IR KANADOJE  
 JAV IR KANADOS  
 JAV IR KINIJOS  
 JAV IR LIETUVOS  
 JAV IR RUSIJA  
 JAV IR RUSIJOS PREZIDENTŲ  
 JAV IR RUSIJOS  
 JAV IR VOKIETIJOS  
 JAV SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ TARNYBŲ  
 JEIGU IR TOLIAU TAIP BUS LIETUVOJE  
 JIDIŠ IR HEBRAJŲ KALBOMIS  
 JIE TURI PATEIKTI IR VADOVĖLIO PROSPEKTĄ  
 JIEMS IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS  
 JIS MUS PAMILO IR ATSIUNTĖ SAVO SŪNŲ  
 JO SUTUOKTINIUI IR VAIKAMS JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ YRA LIETUVOS PILIEČIAI  
 JOGAILA IR VYTAUTAS  
 JOGAILOS IR VYTAUTO  
 JOJE DALYVAVO ŠIAULIŲ AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ KULTŪROS NAMŲ LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA ŠELMIAI  
 JORDANO UPĖS VAKARINĖJE PAKRANTĖJE IR GAZOS RUOŽE  
 JOS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS ASMENIMS JEIGU JŲ TEISĖS IR INTERESAI YRA PAGRĮSTI šios Susitariančiosios Šalies įstatymais 
 JUDAIZMO IR KRIKŠČIONYBĖS  
 JUDĖJŲ IR KRIKŠČIONIŲ  
 JUKOS IR WILLIAMS  
 JUMS LIUDIJANT PRISIEKIU BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI PRISIEKIU GERBTI IR VYKDYTI JOS ĮSTATYMUS  
 ĮSTAIGŲ IR KARO MOKYKLŲ  
 JUNGTIES SU DIEVU IR VISOS ŽMONIŲ GIMINĖS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS ORGANIZACIJOS  
 JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ  
 JUNGTINĖJE DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖJE  
 JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS  
 JUNGTINĖSE TAUTOSE IR KITUOSE TARPTAUTINIUOSE FORUMUOSE  
 JUNGTINĖSE VALSTIJOSE IR DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE  
 JUNGTIS Į PROFESINES SĄJUNGAS IR DALYVAUTI JŲ VEIKLOJE  
 JUODŲJŲ METALŲ ATLIEKOS IR LAUŽAS  
 JUODŲJŲ METALŲ LAUŽAS IR ATLIEKOS  
 JUODŲJŲ METALŲ LAUŽAS IR JŲ ATLIEKOS  
 JUODŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO  
 JUODŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ  
 JUODŲJŲ METALŲ LAUŽO IR JŲ ATLIEKŲ SUPIRKIMO  
 JUODŲJŲ METALŲ LAUŽO IR JŲ ATLIEKŲ  
 JUODŲJŲ METALŲ LAUŽĄ IR ATLIEKAS  
 JUODŲJŲ METALŲ LAUŽĄ IR JŲ ATLIEKAS  
 JUOZAPAS IR JO BROLIAI  
 JUOZAPAS IR MARIJA  
 JUOZAPO IR JO BROLIŲ  
 JURIDINIAI ASMENYS IR ASMENYS NETURINTYS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 JURIDINIAI ASMENYS IR ŪKIO SUBJEKTAI NETURINTYS JURIDINIO ASMENS STATUSO  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS IŠ UŽSIENIO VALSTYBIŲ  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS IŠSKYRUS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ įstaigas bei organizacijas 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS O KITAIS ATVEJAIS VALSTYBĖ  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PADARĘ ŽALĄ  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PAŽEIDĘ šių nuostatų reikalavimus 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS TURINTYS LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ... 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS TURINTYS TEISĘ IŠSINUOMOTI ... 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 JURIDINIAIS IR FIZINIAIS ASMENIMIS  
 JURIDINIAMS ASMENIMS ĮTRAUKTIEMS Į MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IR KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ klasifikatorių 
 JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS GALINTIEMS CENTRALIZUOTAI PIRKTI materialinius išteklius 
 JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS PAŽEIDUSIEMS ... 
 JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOS INDIVIDUALIOS PERSONALINĖS ĮMONĖS IR ŪKINĖS BENDRIJOS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIŲ INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ IR ŪKINIŲ BENDRIJŲ  
 JURIDINIS ASMUO TURI ANTSPAUDĄ SU SAVO PAVADINIMU SĄSKAITAS BANKE IR SAVO SIMBOLIUS  
 JURIDINIUS IR FIZINIUS ASMENIS  
 JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ TEISES IR PAREIGAS  
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS  
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ TURINČIŲ TEISĘ VYKDYTI PRIVALOMĄJĮ asmenų darbuotojų 
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VEIKLĄ  
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ ĮMOKOS  
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ  
 JĖGŲ IR GYVYBĖS  
 JĖGŲ IR IŠTVERMĖS  
 JĖZAUS IR MARIJOS  
 JŪRATĖS IR ČESLOVO NORVAIŠŲ AUKLĖTINIAI  
 JŪRININKO KNYGELĖS IŠDAVIMO IR UŽPILDYMO  
 JŪRŲ IR UPIŲ UOSTŲ PRIEPLAUKŲ  
 JŪRŲ IR UPIŲ  
 JŪRŲ IR VANDENYNŲ  
 JŪRŲ IR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTUI  
 KADASTRŲ KLASIFIKATORIŲ IR REGISTRŲ DUOMENIS  
 KADASTRŲ KLASIFIKATORIŲ REGISTRŲ RENGIMO IR FUNKCIONAVIMO  
 KAIMAI IR MIESTELIAI  
 KAIMO IR MIESTO  
 KAIMO VERSLO PLĖTROS IR INFORMACIJOS CENTRUI  
paduos LIETUVOS RYTĄ Į TEISMĄ DĖL GARBĖS IR ORUMO ĮŽEIDIMO  
 KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE  
 KAIMUOSE IR MIESTUOSE  
 KAIMUS IR MIESTUS  
 KAIMŲ IR MIESTELIŲ  
 KAIMŲ IR MIESTŲ  
 KAINAS IR TARIFUS UŽ SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ teikiamas paslaugas 
 KAINAS IR TARIFUS  
 KAINOS IR KOKYBĖS  
 KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBA  
 KAINŲ IR KONKURENCIJOS  
 KAINŲ IR TARIFŲ  
 KAINŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS  
pagal JURGĮ IR KEPURĖ  
 KAIRĘ IR DEŠINĘ  
 KAIRĖ IR DEŠINĖ  
 KAIRĖJE IR DEŠINĖJE  
 KAIRĖS IR DEŠINĖS  
 KALBOS IR KULTŪROS  
 KALBOS IR LITERATŪROS  
 KALBOS IR MĄSTYMO  
 KALBĖJIMAS IR RAŠYMAS  
 KALBĖJIMO IR RAŠYMO  
 KALBĖJO IR Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS ATSAKĖ ... 
 KALCIO IR FOSFORO  
 KALCIO IR MAGNIO  
 KALINAMŲJŲ IR ATSIŽVELGIANT Į PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGOS režimo rūšį 
 KALINIAI IR TREMTINIAI  
 KALINIŲ IR TREMTINIŲ  
 KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ  
 KALĖDŲ IR VELYKŲ  
 KALĖJIMUOSE IR LAGERIUOSE  
 KALĖJIMŲ IR LAGERIŲ  
 KAMIENO IR PAGRINDINIŲ ŠAKŲ ŽIEVĖ LYGI  
 KANDIDATUS Į SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJŲ IR KANCLERIO PAREIGAS  
 KANTRYBĖS IR IŠTVERMĖS  
 KANČIA IR MIRTIMI  
 KANČIOS IR MIRTIES  
 KAPITALIZMO IR SOCIALIZMO  
 KAPITALO IR DARBO  
 KARAIMŲ IR TOTORIŲ  
 KARALIAUS IR KARALIENĖS  
 KARALIUS IR KARALIENĖ  
 KARANTINO IR GYDYMO  
 KARAS IR TAIKA  
 KARDINOLŲ IR VYSKUPŲ  
 KAREIVIAI IR STRIBAI  
 KAREIVIŲ IR KARININKŲ  
 KARININKAI IR KAREIVIAI  
 KARININKAI IR PUSKARININKIAI  
 KARININKUS IR KAREIVIUS  
 KARININKŲ IR KAREIVIŲ  
 KARININKŲ IR PUSKARININKIŲ  
 KARININKŲ PUSKARININKIŲ IR EILINIŲ  
 KARINIUOSE DALINIUOSE KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS IR VIDAUS TARNYBOS DALINIUOSE  
 KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS  
 KARIŲ IR KARININKŲ  
paliktas ... PARAPIJOS KLEBONU IR PASKIRTAS ... parapijos klebonu 
 KARO IR POKARIO METAIS  
 KARO IR POKARIO  
 KARO IR TAIKOS  
 KARTU SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 KARTU SU PERTRAUKA PAILSĖTI IR PAVALGYTI  
 KARTĄ IR VISIEMS LAIKAMS  
 KARĄ IR TAIKĄ  
 KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI IR JO TEMPERATŪRAI PALAIKYTI  
 KARŠTO IR ŠALTO VANDENS SKAITIKLIUS  
 KARŠTO VANDENS IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMO IŠLAIDŲ  
 KARŠTO VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIUS IR KARŠTO VANDENS TINKLUS  
 KARŲ IR OKUPACIJŲ  
 KAS PASILIEKA MANYJE IR AŠ JAME TAS DUODA DAUG VAISIŲ NUO MANĘS  
 KAS VALGO MANO KŪNĄ IR GERIA MANO KRAUJĄ TAS PASILIEKA MANYJE IR AŠ JAME  
 KAS VALGO MANO KŪNĄ IR GERIA MANO KRAUJĄ TAS TURI AMŽINĄJĮ GYVENIMĄ  
 KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO  
 KASOS APARATŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ TECHNINIŲ ĮRENGIMŲ  
 KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR OPERACIJŲ VYKDYMO  
 KASOS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ  
 KASOS ŠLAPIMTAKIŲ GIMDOS IR PROSTATOS  
 KASYBOS IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMO  
 KATALIKYBĖS IR PROTESTANTIZMO  
 KATALIKŲ BAŽNYČIA IR LIETUVIŲ BEI ŽYDŲ SANTYKIAI  
 KATALIKŲ IR LIUTERONŲ  
 KATALIKŲ IR ORTODOKSŲ  
 KATALIKŲ IR PROTESTANTŲ  
 KATALIKŲ IR STAČIATIKIŲ  
 KAULŲ IR SĄNARIŲ  
 KAUNE IR KAUNO RAJONE  
 KAUNE IR KLAIPĖDOJE  
 KAUNE IR PANEVĖŽYJE  
 KAUNE IR VILNIUJE  
 KAUNE S DARIAUS IR S GIRĖNO SPORTO CENTRO STADIONE  
 KAUNE S DARIAUS IR S GIRĖNO STADIONE  
 KAUNIEČIAMS IR MIESTO SVEČIAMS  
 KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ KULTŪROS NAMŲ  
 KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ VAIKŲ GLOBOS BENDRIJAI  
 KAUNO APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS SKYRIAUS  
 KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS  
 KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS VIRŠININKĖ  
 KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS VYR INSPEKTORĖ  
 KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI mokesčių inspektorė 
 KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI INSPEKTORĖ  
 KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO  
 KAUNO APSKRITIES VMI ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS VYR INSPEKTORĖ  
 KAUNO APSKRITIES VMI ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI inspektorė 
 KAUNO APYGARDOS PROKURATŪRAI IR KAUNO APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJAI  
 KAUNO FAKULTETO STUDENTAI IR DĖSTYTOJAI  
 KAUNO IR KLAIPĖDOS  
 KAUNO IR MARIJAMPOLĖS APSKRIČIŲ  
 KAUNO IR VILNIAUS  
 KAUNO IR ŠIAULIŲ  
 KAUNO KRAŠTO INVALIDŲ IR PENSININKŲ SOCIALINĖMS TEISĖMS GINTI  
 KAUNO M VALDYBOS IR TREČIOJO ASMENS  
 KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETO AKUŠERIJOS IR GINEKOLOGIJOS KLINIKOJE  
 KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETO AKUŠERIJOS IR GINEKOLOGIJOS KLINIKOS  
 KAUNO MIESTE IR RAJONE  
 KAUNO MIESTO IR APSKRITIES VIRŠININKO  
 KAUNO MIESTO IR APSKRITIES  
 KAUNO MIESTO IR RAJONO  
 KAUNO MIESTO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJAS ALBINAS GRABNICKAS 
 KAUNO MIESTO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS  
 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARE IŠRINKTA PAGAL TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KONSERVATORIŲ IR LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS KOALICIJOS KANDIDATŲ SĄRAŠĄ  
 KAUNO MIESTO TARYBOS IR VALDYBOS NARIO  
 KAUNO MOKYTOJŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRO  
 KAUNO MOTERS UŽIMTUMO IR INFORMACIJOS CENTRE  
 KAUNO ODOS IR VENERINIŲ LIGŲ  
 KAUNO PREKYBOS PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMUOSE  
 KAUNO PREKYBOS PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ  
 KAUNO RAJONO KULTŪROS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS  
 KAUNO S DARIAUS IR S GIRĖNO SPORTO CENTRO STADIONE  
 KAUNO S DARIAUS IR S GIRĖNO SPORTO CENTRO  
 KAUNO TAIKOMOSIOS IR DEKORATYVINĖS DAILĖS INSTITUTE  
 KAUNO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ LAISVALAIKIO RŪMŲ  
 KAUNUI IR KAUNIEČIAMS  
 KAVINIŲ IR BARŲ  
 KAVINIŲ IR RESTORANŲ  
 KAVINĖS IR RESTORANAI  
 KAVOS IR ARBATOS  
 KAČIŲ IR ŠUNŲ  
 KEIČIASI LAIKAI KEIČIASI IR PAPROČIAI  
 KELEIVIUS IR KROVINIUS  
 KELEIVIŲ BAGAŽO KROVINIŲ IR PAŠTO  
 KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO JŪRA  
 KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTU  
 KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO  
 KELEIVIŲ IR KROVINIŲ VEŽIMO  
 KELEIVIŲ IR KROVINIŲ VEŽIMĄ  
 KELEIVIŲ IR KROVINIŲ  
 KELIAI IR GATVĖS SU VISAIS JŲ ELEMENTAIS  
 KELIAIS IR TAKELIAIS  
 KELIAS Į MOKYKLĄ IR IŠ JOS  
paskolos sutarties pagalbos ĮMONĖMS IR FINANSŲ sektoriui 
 KELIONIŲ IR EKSKURSIJŲ  
 KELIUOSE IR GATVĖSE  
 KELIŲ IR GATVIŲ  
 KELIŲ IR GELEŽINKELIŲ  
 KELIŲ IR TILTŲ  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ RENGIMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO įstaigos 
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ RUOŠIMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO įstaigos 
 KENKIA SVEIKATAI IR TAM TIKRAIS ATVEJAIS GALI SUKELTI profesines ligas 
 KENKSMINGOMIS LABAI KENKSMINGOMIS IR PAVOJINGOMIS SĄLYGOMIS  
 KEPENŲ IR TULŽIES PŪSLĖS  
 KEPENŲ IR TULŽIES  
 KERŠTO IR NEAPYKANTOS  
pateikė KOMITETO DARBO ATASKAITĄ IR ATSAKĖ Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS SEIMO NARYS ANTANAS BASKAS 
 KETURIOSE APYGARDOSE NAUJOSIOS VILNIOS VILNIAUS ŠALČININKŲ VILNIAUS -TRAKŲ IR TRAKŲ  
 KETURIS IR DAUGIAU VAIKŲ  
 KETURIŲ IR DAUGIAU AUKŠTŲ NAMO  
 KETVIRTADIENĮ IR PENKTADIENĮ  
 KIAULIŲ IR GALVIJŲ  
 KIEKIS IR VERTĖ  
 KIEKVIENA SUSITARIANČIOJI ŠALIS KIEK TAI ĮMANOMA IR TIKSLINGA  
 KIEKVIENO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO TEISĖ IR PAREIGA  
 KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ  
 KIEKYBINIAI APRIBOJIMAI IR PRIEMONĖS TURINČIOS LYGIAVERTĮ POVEIKĮ  
 KIEMO STATINIAI IR ĮRENGINIAI  
 KIJEVO IR VISOS RUSIOS  
 KILIMO IR TŪPIMO  
patvirtinta įmonės VADOVO PARAŠU IR ANTSPAUDU  
 KILMĖ IR RAIDA  
 KILMĖS IR RAIDOS  
 KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO  
 KILĘS IŠ GRAIKŲ KALBOS IR REIŠKIA ... 
 KINAS IR LITERATŪRA  
 KINAS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO KINO SALĖJE  
 KINIJA IR INDIJA  
 KINIJOJE IR JAPONIJOJE  
 KINIJOS IR INDIJOS  
 KINIJOS IR RUSIJOS  
 KINO IR TEATRO  
 KINO IR TELEVIZIJOS  
 KINO IR VIDEO  
 KINO MENO IR MOKSLO AKADEMIJOS  
 KINŲ IR ANGLŲ KALBOMIS  
 KINŲ IR JAPONŲ  
 KIRTIMO MIŠKO NAUDOJIMO TVARKOS PAŽEIDIMŲ IR KITŲ VEIKSMŲ  
 KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 KITI PRODUKTAI IR PREPARATAI  
 KITI ĮSTATYMAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS  
 KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS  
 KITIEMS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS GALINTIEMS CENTRALIZUOTAI PIRKTI  
 KITIEMS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 KITOMS ĮMONĖMS ĮSTAIGOMS IR ORGANIZACIJOMS  
 KITOS PARTIJOS IR POLITINĖS ORGANIZACIJOS  
pensionuose IR KITOSE ĮSTAIGOSE VALSTYBĖS IŠLAIKOMI asmenys 
 KITUOSE MIESTUOSE IR MIESTO TIPO GYVENVIETĖSE  
 KITUOSE MIESTUOSE IR RAJONUOSE  
 KITŲ ASMENŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 KITŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS BEI PAREIGOS  
 KITŲ IŠ BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ  
 KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ SVEIKATOS  
 KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ TEISĖS BEI PAREIGOS  
 KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ  
 KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA IR TERMINAIS  
 KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAI IR ASMENYS BE PILIETYBĖS  
 KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR ASMENIMS BE PILIETYBĖS  
 KITŲ VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ IR POLITINIŲ PARTIJŲ  
 KITŲ ŠALIES IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 KITŲ ŽMONIŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 KIŠIMASIS Į TEISĖJO AR TEISMO VEIKLĄ DRAUDŽIAMAS IR UŽTRAUKIA įstatymo numatytą atsakomybę 
perkant KAIMO VIETOVĖJE ŽEMĘ MIŠKĄ IR VANDENS TELKINIUS  
 KLAIPĖDOJE IR PALANGOJE  
 KLAIPĖDOS IR TELŠIŲ APSKRIČIŲ KULTŪROS CENTRO  
 KLAIPĖDOS IR ŠIAULIŲ DAILININKŲ KŪRYBA  
 KLAIPĖDOS IR ŠIAULIŲ  
 KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS GERIAUSIAM VERSLO PLANUI IR ZONOS STATUTUI PARENGTI BEI STEIGĖJŲ GRUPEI PARINKTI  
 KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI  
 KLAUSIMAMS IR ATSAKYMAMS  
 KLAUSIMO IR ATSAKYMO  
 KLAUSIMUS IR ATSAKYMUS  
 KLAUSIMŲ IR ATSAKYMŲ  
 KLIENTŲ APTARNAVIMO IR ATSISKAITYMO  
 KNYGOJE TROLIS MUMIS IR ŽIEMA  
 KNYGŲ IR LAIKRAŠČIŲ  
 KNYGŲ IR STRAIPSNIŲ  
 KNYGŲ IR ŽURNALŲ  
 KODAS ADRESAS IR NAFTOS PRODUKTŲ PREKYBOS VIETA NR ... 
 KODAS IR PREKĖS EILĖS NUMERIS  
 KODAS IŠ EKSPORTO IR IMPORTO MOKESČIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 KODAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ REGISTRO  
 KODAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ VALIUTŲ  
 KODAS IŠ ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT  
 KODĄ IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ VALIUTŲ  
 KODĖL APSKRITAI REIKIA SUTEIKTI GALIMYBĘ PIRKTI ŽEMĘ IR UŽSIENIEČIAMS AR TAI PADARYTI TURI BŪTENT ŠIS SEIMAS  
 KOJAS IR RANKAS  
 KOJOS IR RANKOS  
 KOJŲ IR RANKŲ  
 KOLEDŽO DĖSTYTOJŲ IR STUDENTŲ  
 KOLEGIJOS SUDĖTĮ SUDARO IR JOS PIRMININKĄ SKIRIA ... 
 KOLŪKIŲ IR TARYBINIŲ ŪKIŲ  
 KOMANDIRUOTĖS Į ČEKIJOS IR SLOVAKIJOS respubliką 
 KOMERCIJOS IR KREDITO BANKAS  
 KOMERCIJOS IR KREDITO BANKO  
 KOMERCIJOS IR KREDITO BANKUI  
 KOMERCIJOS IR KREDITO  
 KOMERCINEI IR ŪKINEI VEIKLAI  
pirkti MATERIALINIUS IŠTEKLIUS IR PARDUOTI JUOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS PALANKIOMIS SĄLYGOMIS  
 KOMERCINIŲ BANKŲ IR KITŲ KREDITO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAIS  
 KOMERCINIŲ BANKŲ TARYBŲ IR VALDYBŲ  
 KOMERCINĖS IR ŪKINĖS VEIKLOS  
 KOMISIJA SVARSTO KANDIDATŪRAS IR PRIIMA SPRENDIMUS DĖL STIPENDIJŲ SKYRIMO KOMISIJOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ PAGRINDU  
 KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJĄ IR SEKRETORIŲ  
 KOMISIJOS PIRMININKĄ IR PAVADUOTOJĄ  
 KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 KOMISIJOS ŠALČININKŲ RAJONO IR IGNALINOS RAJONO SNIEČKAUS GYVENVIETĖS TAIP PAT KAI KURIŲ KITŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ JŲ ORGANŲ BEI PAREIGŪNŲ ANTIKONSTITUCINEI VEIKLAI IŠTIRTI  
 KOMISIJĄ SUDARO IR JOS PIRMININKĄ SKIRIA ... 
 KOMITETAMS IR FRAKCIJOMS  
 KOMITETO NARIAI APTARĖ IR PRITARĖ ... 
 KOMITETŲ IR KOMISIJŲ  
 KOMPENSACIJŲ ASMENIMS SUŽALOTIEMS ATLIEKANT BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE IR ŠIOJE ARMIJOJE ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOMS IŠMOKĖJIMO  
 KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE  
 KOMPENSAVIMO UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE UŽ PERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ  
 KOMPETENCIJĄ IR ATSAKOMYBĘ  
 KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ IR DUOMENŲ BAZIŲ  
 KOMPIUTERINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS  
 KOMPIUTERIŲ PROGRAMAS IR DUOMENŲ BAZES  
 KOMPLEKSŲ IR ANSAMBLIŲ  
 KOMPONENTAI IR PANAŠŪS DAIKTAI  
 KOMUNALINES IR RYŠIŲ PASLAUGAS TEIKIANČIOMS ĮMONĖMS ORGANIZACIJOMS  
 KOMUNALINIO IR BUTŲ ŪKIO KLAUSIMAIS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR BUITINIO APTARNAVIMO  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTAS PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTAS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS A DEVEIKIS 
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTO PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS PAREIGŪNAI  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTO PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTO  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTUI PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTUI  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTĄ PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTĄ  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR REMONTO DARBŲ  
 KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS  
 KOMUNIKACIJOS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO  
 KONCERTAVO LASS KLAIPĖDOS IR TELŠIŲ APSKRIČIŲ TARYBOS KULTŪROS CENTRO FOLKLORINIS ANSAMBLIS SPINGSULĖ  
 KONCERTAVO LASS KLAIPĖDOS IR TELŠIŲ APSKRIČIŲ TARYBOS KULTŪROS CENTRO LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA  
 KONCERTAVO LASS KLAIPĖDOS IR TELŠIŲ APSKRIČIŲ TARYBOS KULTŪROS CENTRO RETRO MUZIKOS ANSAMBLIS PRISIMINIMAS  
 KONCERTAVO VILNIAUS AKLŲJŲ LAISVALAIKIO IR UŽIMTUMO CENTRO tautinių šokių kolektyvas 
 KONCERTAVO ŠIAULIŲ AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ KULTŪROS NAMŲ LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA ŠELMIAI  
 KONCERTŲ IR SPORTO RŪMUOSE  
 KONDITERIJOS GAMINIŲ IR KITŲ MAISTO PRODUKTŲ GAMYBA  
 KONFISKUOTI ŽVEJYBOS ĮRANKIAI IR PLAUKIOJIMO PRIEMONĖS  
 KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBAI  
 KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO  
... DIENĄ GALIOJUSĮ TALONO IR VALIUTOS SANTYKĮ  
 KONSERVATORIAI IR KRIKDEMAI  
 KONSERVATORIAI IR KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI  
 KONSERVATORIAI IR LIBERALAI  
 KONSERVATORIAMS IR KRIKŠČIONIMS DEMOKRATAMS  
 KONSERVATORIŲ IR KRIKDEMŲ  
 KONSERVATORIŲ IR KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ KOALICIJA  
 KONSERVATORIŲ IR KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS  
 KONSERVATORIŲ IR KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJŲ  
 KONSERVATORIŲ IR KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ  
 KONSERVATORIŲ IR LIBERALŲ  
 KONSTITUCIJOJE IR ĮSTATYMUOSE YRA TIKSLIAI NUSTATYTI ... 
 KONSTITUCIJOS IR ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 KONSTITUCIJOS IR ĮSTATYMŲ  
 KONSTITUCIJĄ IR ĮSTATYMUS  
 KONSTITUCINIO TEISMO IR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJAI  
 KONSTITUCINIS TEISMAS TIRIA IR VERTINA  
 KONSTITUCINĖ PATAISA UŽ IR PRIEŠ  
 KONSULTACIJOS IR PASIKEITIMAS INFORMACIJA BET KURIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PRAŠYMU  
 KONTEINERIŲ VAGONŲ IR KITŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
prekiauja Japonijos firmos ... KASOS APARATAIS IR JUOS APTARNAUJA  
 KONTROLĖS MATAVIMO PRIETAISŲ IR AUTOMATIKOS  
 KONVENCIJOS DĖL INVESTICINIŲ GINČŲ TARP ATSKIRŲ VALSTYBIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ  
 KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ APSAUGOS IR BENDRADARBIAVIMO  
 KONVENCIJŲ IR PROTOKOLŲ RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 KOOPERATINĖ BENDROVĖ TURI TEISĘ VALDYTI JAI PRIKLAUSANTĮ TURTĄ JUO NAUDOTIS IR DISPONUOTI  
 KORUPCIJA IR NUSIKALSTAMUMAS  
 KOSMETIKOS IR ASMENS HIGIENOS PRIEMONIŲ  
 KOSMETIKOS IR ASMENS HIGIENOS  
 KOSOVO IR MAKEDONIJOS  
 KOVAI SU ORGANIZUOTU NUSIKALSTAMUMU IR KORUPCIJA  
 KOVO BALANDŽIO IR GEGUŽĖS MĖNESIAIS  
 KOVOJĘ PRIEŠ BAŽNYČIĄ IR TIKĖJIMĄ  
 KOVOS SU ORGANIZUOTU NUSIKALSTAMUMU IR KORUPCIJA  
 KOVOTOJAMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 KOVOTOJUS UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 KOVOTOJŲ UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 KOVĄ SU ORGANIZUOTU NUSIKALSTAMUMU IR KORUPCIJA  
 KOVŲ IR KANČIŲ  
 KRAUJO IR AŠARŲ  
 KRAUJO IR KRAUJO PREPARATŲ įvežimo į Lietuvos respubliką ir išvežimo iš jos sąlygas 
 KRAUJO IR VANDENS  
 KRAUJYJE IR ŠLAPIME  
 KRAŠTO APSAUGOS BEI ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJŲ  
 KRAŠTO APSAUGOS IR VIDAUS REIKALŲ KOMISIJA  
 KRAŠTO APSAUGOS IR VIDAUS REIKALŲ KOMISIJOS  
 KRAŠTO APSAUGOS IR VIDAUS REIKALŲ SISTEMŲ KARIUOMENIŲ  
 KRAŠTO APSAUGOS IR VIDAUS REIKALŲ  
 KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RYŠIŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ  
 KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO IR KARIUOMENĖS VADO  
 KRAŠTO APSAUGOS POLICIJOS VALSTYBĖS SAUGUMO IR KITOSE ORGANIZACIJOSE  
 KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS POLICIJOS IR VIDAUS TARNYBOS KARININKAI PUSKARININKIAI  
 KRAŠTOTVARKOS IR ARCHITEKTŪROS  
 KRAŠTOTVARKOS IR BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS  
 KREIPIMĄSI Į SEIMĄ IR VYRIAUSYBĘ  
 KREIPTIS Į VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVUS DĖL APLINKYBIŲ IR SĄLYGŲ  
 KREIPĖSI Į ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJĄ DĖL SEIMO NARIO  
 KREIPĖSI Į ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJĄ  
 KREIPĖSI Į SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJĄ PRAŠYDAMAS ... 
 KREIPĖSI Į SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJĄ  
 KREPŠINIO NAUJIENOS IŠ EUROPOS IR VISO PASAULIO  
 KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ IR VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ  
 KRIKŠČIONIŲ IR MUSULMONŲ  
 KRIKŠČIONIŲ IR ŽYDŲ  
 KRIKŠČIONYS IR MUSULMONAI  
 KRIKŠČIONYS IR ŽYDAI  
 KRISTAUS IR BAŽNYČIOS  
 KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO  
 KRISTAUS KŪNĄ IR KRAUJĄ  
 KRISTIJONAS DONELAITIS IR JO EPOCHA  
 KRISTUI IR BAŽNYČIAI  
prisiekiu BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI IR KONSTITUCIJAI  
 KROVIMO IR TVARKYMO  
 KROVIMO IR TVIRTINIMO  
 KROVININIUS AUTOMOBILIUS IR AUTOMOBILIUS VILKIKUS  
 KROVINIO VIETOS IR PREKĖS APRAŠYMAS  
 KROVINIŲ IR KELEIVIŲ  
 KROVINIŲ VEŽIMO PER LIETUVĄ IR RUSIJĄ  
 KRŪTIES IR GIMDOS KAKLELIO VĖŽIO  
 KRŪTINĖS IR KOJŲ RAUMENŲ  
 KTU DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ  
 KTU STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETO  
 KULKOSVAIDŽIŲ IR ŠAUTUVŲ  
 KULTŪRA IR CIVILIZACIJA  
 KULTŪRA IR MENAS  
 KULTŪRA IR RELIGIJA  
 KULTŪRA IR VISUOMENĖ  
 KULTŪRA IR ŠVIETIMAS  
 KULTŪRAI IR ŠVIETIMUI  
pritarta SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO variantui 
 KULTŪRINĘ VERTĘ IR VISUOMENINĘ REIKŠMĘ KULTŪROS VERTYBES IR KULTŪROS PAMINKLUS  
 KULTŪRINĖ VERTĖ IR PAGRINDINIAI DUOMENYS  
 KULTŪROS IR CIVILIZACIJOS  
 KULTŪROS IR GAMTOS  
 KULTŪROS IR ISTORIJOS  
 KULTŪROS IR MENO INSTITUTAS  
 KULTŪROS IR MENO INSTITUTO  
 KULTŪROS IR MENO PREMIJA  
 KULTŪROS IR MENO VERTYBES  
 KULTŪROS IR MENO VERTYBIŲ  
 KULTŪROS IR MENO  
 KULTŪROS IR MOKSLO  
 KULTŪROS IR POLITIKOS  
 KULTŪROS IR RELIGIJOS  
 KULTŪROS IR SPORTO RŪMUOSE  
 KULTŪROS IR SPORTO  
 KULTŪROS IR TARPTAUTINIŲ MAINŲ  
 KULTŪROS IR TIKĖJIMO  
 KULTŪROS IR VISUOMENĖS VEIKĖJŲ  
 KULTŪROS IR VISUOMENĖS  
 KULTŪROS IR ŠVIETIMO MINISTERIJA  
 KULTŪROS IR ŠVIETIMO MINISTERIJAI  
 KULTŪROS IR ŠVIETIMO MINISTERIJOS  
 KULTŪROS IR ŠVIETIMO MINISTERIJĄ  
 KULTŪROS IR ŠVIETIMO MINISTERIJĄ  
 KULTŪROS IR ŠVIETIMO MINISTRAS DAINIUS TRINKŪNAS; D KUOLYS 
 KULTŪROS IR ŠVIETIMO  
 KULTŪROS MINISTERIJOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS TEISINGUMO MINISTERIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS  
 KULTŪROS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ BEI VALDYMO  
 KULTŪROS VERTYBES IR KULTŪROS PAMINKLUS  
 KULTŪROS VERTYBIŲ TVARKYMO KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO  
 KULTŪROS ŠVIETIMO IR RYŠIŲ  
 KULTŪROS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS  
 KULTŪRŲ IR CIVILIZACIJŲ  
 KUNIGAI IR VIENUOLIAI  
 KUNIGAIKŠČIAI RADVILOS IR JŲ VEIKLA  
 KUNIGAMS IR PASAULIEČIAMS  
 KUNIGAMS IR TIKINTIESIEMS  
 KUNIGO IR POETO  
 KUNIGŲ IR PASAULIEČIŲ  
 KUNIGŲ IR VIENUOLIŲ  
 KUNIGŲ SEMINARIJOS IR KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETO  
 KUNIGŲ TARNYBOS IR GYVENIMO  
 KUR DU AR TRYS SUSIRINKĘ MANO VARDU TEN IR AŠ ESU TARP JŲ  
 KURIAI ATSTOVAUJA ŠARŪNAS JASIKEVIČIUS IR ARTŪRAS KARNIŠOVAS  
 KURIAM LAIKUI IR Į KOKIĄ VALSTYBĘ  
 KURO IR ENERGETIKOS  
 KURO IR ENERGIJOS  
 KURO IR TEPALŲ  
 KURŠIŲ MARIOSE IR BALTIJOS JŪROJE  
 KURŠIŲ MARIŲ IR BALTIJOS JŪROS  
 KVALIFIKACIJA IR DARBO NAŠUMAS  
 KVALIFIKACINEI KATEGORIJAI IR PROFESINIAM TINKAMUMUI ĮVERTINTI  
 KVAPO IR SKONIO  
 KVAPĄ IR SKONĮ  
 KVIEČIŲ IR MIEŽIŲ  
 KVOTOS IR PARENGTINIO TARDYMO ORGANŲ  
 KVOTOS IR SUTARČIŲ SUDARYMAS  
 KVOTOS IR TARDYMO  
 KVOTŲ IR LIEKANŲ  
 KVĖPAVIMO TAKŲ IR VIRŠKINAMOJO TRAKTO  
 KĄ GIRDĖJOME IR SAVO AKIMIS regėjome 
 KĖSINIMOSI Į JO GARBĘ IR ORUMĄ  
 KĖSINIMOSI Į JŲ GYVYBĘ IR SVEIKATĄ  
 KŪDIKIAMS IR VAIKAMS SKIRTŲ MAISTO PRODUKTŲ  
 KŪDIKIŲ IR VAIKŲ MITYBOS  
 KŪDIKIŲ IR VAIKŲ  
 KŪDIKIŲ IR ĮVAIRAUS AMŽIAUS VAIKŲ  
 KŪNAS IR KRAUJAS  
 KŪNAS IR SIELA  
 KŪNO IR DVASIOS  
 KŪNO IR KRAUJO  
 KŪNO IR SIELOS  
 KŪNO KALBOS IR PROTO  
 KŪNO KULTŪRA IR SPORTAS  
 KŪNO KULTŪRA IR SPORTU  
 KŪNO KULTŪRAI IR SPORTUI  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DARBUOTOJAI  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTE  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTE  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS RIMAS GIRSKIS; ALGIRDAS RASLANAS 
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS RIMAS KURTINAITIS; VYTAS NĖNIUS 
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ALGIRDAS RASLANAS 
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS PIRMASIS PAVADUOTOJAS ARŪNAS KAZLAUSKAS 
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS VYTAS NĖNIUS; RIMAS KURTINAITIS 
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO GENERALINIU DIREKTORIUMI  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTUI  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KLAUSIMAIS  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO PIRMININKAS  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTOJIMO  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJAS ALBINAS GRABNICKAS 
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJAS  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJO  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUI  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SPECIALISTAI  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SPECIALISTUS  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SPECIALISTŲ  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SRITYJE  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO TEORIJOS KATEDROS VEDĖJAS  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO ĮSTATYMAS  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO  
 KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ  
 KŪNU IR DVASIA  
 KŪNU IR KRAUJU  
 KŪNU IR SIELA  
 KŪNUI IR SIELAI  
 KŪNĄ IR DVASIĄ  
 KŪNĄ IR KRAUJĄ  
 KŪNĄ IR SIELĄ  
 KŪRIMO IR FORMAVIMO  
 KŪRIMUI IR ĮGYVENDINIMUI KOORDINUOTI  
 KŪRINIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ  
 KŪČIOS IR KALĖDOS  
 KŪČIŲ IR KALĖDŲ  
 LABDARAI IR PARAMAI  
 LABDARAI KULTŪRAI ŠVIETIMUI IR KITIEMS VISUOMENEI NAUDINGIEMS REIKALAMS  
 LABDAROS IR PARAMOS FONDAS  
 LABDAROS IR PARAMOS FONDO  
 LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ  
 LABDAROS IR PARAMOS  
 LABDAROS ORGANIZACIJAS IR LABDAROS FONDUS  
 LABDAROS ORGANIZACIJAS LABDAROS IR PARAMOS FONDUS  
 LABDAROS ORGANIZACIJOS IR LABDAROS FONDAI  
 LABDAROS ORGANIZACIJOS IR LABDAROS FONDO  
 LABDAROS ORGANIZACIJĄ IR LABDAROS FONDĄ  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ IR FONDŲ  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ IR LABDAROS FONDŲ STEIGIMO  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ IR LABDAROS FONDŲ  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ  
 LABDARĄ IR PARAMĄ  
 LAI IR LITIMPEKS BANKŲ  
 LAI IR LITIMPEKS  
 LAIB IR LITIMPEKS BANKO  
 LAIB IR LITIMPEKS  
 LAIDINIO RADIJO IR KABELINĖS TELEVIZIJOS TINKLUS  
 LAIKAS IR ERDVĖ  
 LAIKAS IR VIETA  
 LAIKAS IR ŽMONĖS  
 LAIKE IR ERDVĖJE  
 LAIKINAI IŠVEŽAMOMS PERDIRBTI PREKĖMS KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS IR PROCENTO ŽENKLAS  
 LAIKINAI IŠVEŽAMOMS PREKĖMS KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS IR PROCENTO ŽENKLAS  
 LAIKINO NEDARBINGUMO NĖŠTUMO IR GIMDYMO PAŠALPAS  
 LAIKINOJO NEDARBINGUMO PAŠALPAS BEDARBIAMS GAUNANTIEMS BEDARBIO PAŠALPAS IŠSKYRUS MINIMALIĄ IR MAKSIMALIĄ ESANČIOMS NĖŠTUMO BEI GIMDYMO ATOSTOGOSE  
rinkliavos MOKAMOS UŽ PREKIŲ ŽENKLŲ IR FIRMŲ VARDŲ registravimą 
 LAIKINOJO SAUGOJIMO IR TIKRINIMO  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO IR LAIKINOJO IŠVEŽIMO PROCEDŪROS  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI IR LAIKINOJO IŠVEŽIMO PERDIRBTI  
rinkėjai kurie balsavimo paštu LAIKOTARPIU IR RINKIMŲ DIENĄ NEGALI SUGRĮŽTI Į LIETUVĄ  
 LAIKINĄSIAS PRIEMOKAS PRIE PENSIJŲ IR VIETOJ PENSIJŲ MOKAMŲ MĖNESINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 LAIKINŲJŲ TAISYKLIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS ĮMONĖSE PIRKTŲ PREKIŲ KEITIMO  
 LAIKO IR ENERGIJOS  
 LAIKO IR ERDVĖS  
 LAIKO IR JĖGŲ  
 LAIKO IR LĖŠŲ  
 LAIKO IR VIETOS  
 LAIKOTARPIU TARP ŠIO NUTARIMO ĮSIGALIOJIMO IR NAFTOS PRODUKTŲ IMPORTO EKSPORTO DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS JAIS BEI MAŽMENINĖS PREKYBOS  
 LAIKRAŠČIAI IR ŽURNALAI  
 LAIKRAŠČIUOSE IR ŽURNALUOSE  
 LAIKRAŠČIUS IR ŽURNALUS  
 LAIKRAŠČIŲ IR ŽURNALŲ  
 LAIKRAŠČIŲ ŽURNALŲ IR KNYGŲ SPAUSDINIMAS  
 LAIKRAŠČIŲ ŽURNALŲ IR KNYGŲ SPAUSDINIMĄ  
 LAIKYMO IR NAUDOJIMO  
 LAIKYTI IR NEŠIOTIS ŠAUNAMĄJĮ GINKLĄ  
 LAIKĄ IR ERDVĘ  
 LAIKĄ IR VIETĄ  
 LAIMĖS IR SĖKMĖS  
 LAIPSNIŲ IR PRIEMOKŲ UŽ JUOS  
 LAIPTINIŲ IR RŪSIŲ  
 LAISVAI IR SAVARANKIŠKAI SAVO ATSAKOMYBE  
 LAISVALAIKIO IR PRAMOGŲ  
 LAISVAM IR AKADEMINIAM JAUNIMUI  
 LAISVE IR INICIATYVA  
 LAISVEI IR NEPRIKLAUSOMYBEI  
 LAISVES IR TEISES  
 LAISVIŲ IR TEISIŲ  
 LAISVOSIOS PREKYBOS SUTARTIES TARP ESTIJOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LAISVOSIOS PREKYBOS SUTARTIES TARP LIETUVOS IR ŠVEICARIJOS  
 LAISVĄ IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVOS VALSTYBĘ  
 LAISVĘ IR LYGYBĘ  
 LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 LAISVĖ IR ATSAKOMYBĖ  
 LAISVĖS ALĖJOJE IR VILNIAUS GATVĖJE  
 LAISVĖS IR ATSAKOMYBĖS  
 LAISVĖS IR DEMOKRATIJOS  
 LAISVĖS IR LYGYBĖS  
 LAISVĖS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS  
 LAISVĖS IR TEISĖS  
 LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ IR LAISVŲJŲ SANDĖLIŲ  
 LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ PAGRINDŲ ĮSTATYMO IR LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS STEIGIMO  
 LAIVININKYSČIŲ KOMPANIJŲ IR JŪRŲ LAIVŲ PATIKRINIMO  
 LAIVUS IR KITAS PAGRINDINES PRIEMONES  
 LAIVYBOS SAUGUMO VALDYMO IR APLINKOS APSAUGOS NUO TERŠIMO  
 LAIVŲ IR KITŲ PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ  
 LAIVŲ IR LĖKTUVŲ ATSARGŲ TIEKIMAS  
 LAIVŲ IR LĖKTUVŲ VYKSTANČIŲ TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS  
 LAIVŲ IR LĖKTUVŲ  
 LAIVŲ JŪRŲ EŽERŲ UPIŲ IR KANALŲ  
 LAIVŲ STATYBOS IR REMONTO  
 LAIVŲ STATYBOS IR TECHNINĖS EKSPLOATACIJOS  
 LANGAI IR DURYS  
 LANGUS IR DURIS  
 LANGŲ IR DURŲ  
 LAPKOTIS VIDUTINIO ILGUMO IR STORUMO ŽALIAS SU RAUSVU pigmentu 
 LAPKRITĮ IR GRUODĮ  
 LAPŲ IR ŽIEDŲ  
 LASS KAUNO IR MARIJAMPOLĖS APSKRIČIŲ  
 LASS KLAIPĖDOS IR TELŠIŲ APSKRIČIŲ TARYBOS KULTŪROS CENTRO RETRO MUZIKOS ANSAMBLIS PRISIMINIMAS  
 LASS PANEVĖŽIO IR UTENOS APSKRIČIŲ TARYBOS PIRMININKAS  
 LASS PANEVĖŽIO IR UTENOS APSKRIČIŲ  
 LASS VILNIAUS IR ALYTAUS APSKRIČIŲ TARYBOS  
 LASS VILNIAUS IR ALYTAUS APSKRIČIŲ  
 LASS ŠIAULIŲ IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ TARYBOS PIRMININKAS  
 LATVIAI IR ESTAI  
 LATVIAIS IR ESTAIS  
 LATVIAMS IR ESTAMS  
 LATVIJA IR ESTIJA  
 LATVIJAI IR ESTIJAI  
 LATVIJOJE IR ESTIJOJE  
 LATVIJOJE IR LIETUVOJE  
 LATVIJOS IR ESTIJOS  
 LATVIJOS IR LIETUVOS  
 LATVIJOS IR RUSIJOS  
 LATVIJOS LIETUVOS IR ESTIJOS  
 LATVIJĄ IR ESTIJĄ  
 LATVIUS IR ESTUS  
 LATVIŲ IR ESTŲ  
 LAUKINES UOGAS IR VAISIUS  
 LAUKINĖS FLOROS IR FAUNOS  
 LAUKO IR VIDAUS  
 LAUKŲ IR MIŠKŲ  
 LAUŽAS IR ATLIEKOS  
 LAUŽO IR ATLIEKŲ  
 LAVINIMO IR AUKLĖJIMO  
 LAŠAS PO LAŠO IR AKMENĮ pratašo 
 LDDP IR KONSERVATORIŲ  
 LDDP IR SOCIALDEMOKRATŲ  
 LDK IR LENKIJOS KARALYSTĖS  
 LDK IR LENKIJOS  
 LEDO IR SNIEGO  
 LEDO ŠOKĖJŲ PORA MARGARITA DROBIAZKO IR POVILAS VANAGAS  
 LEIDIMO LAIKYTI IR NEŠIOTIS ŠAUNAMĄJĮ GINKLĄ  
 LEIDIMO PLATINIMO IR INFORMAVIMO APIE JUOS  
 LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKĄ REGLAMENTUOJA IR KONTROLIUOJA ... 
 LEIDIMŲ STATYTI IR GRIAUTI STATINIUS IŠDAVIMO TAISYKLĖS RSN  
 LEIDINIŲ IR GRIEŽTOS APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKŲ SPAUSDINIMO  
 LEIDYBINĖS KULTŪRINĖS IR KITOKIOS VEIKLOS SAVANORIŠKI FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ ĮNAŠAI KITOS ĮPLAUKOS  
 LEIDYBOS IR INFORMACIJOS CENTRO UŽ GYVYBĘ  
 LEIDYBOS IR SPAUDOS  
 LEIDĖJAS IR REDAKTORIUS  
 LEIDŽIA ĮSAKYMUS DĖL MINISTERIJOS PERSONALO DARBO ORGANIZAVIMO IR RAŠTVEDYBOS TVARKYMO  
 LEIDŽIA ĮSAKYMUS IR ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS TIKRINA KAIP JIE VYKDOMI  
 LEIDŽIAMAS PIRMADIENIAIS IR KETVIRTADIENIAIS  
 LENDA IR LENDA Į GALVĄ  
 LENGVATINIŲ KREDITŲ IR VALSTYBĖS SPECIALIŲJŲ FONDŲ LĖŠŲ  
 LENGVOSIOS IR MAISTO PRAMONĖS  
 LENINO IR STALINO  
 LENKAI IR LIETUVIAI  
 LENKIJA IR LIETUVA  
 LENKIJA VENGRIJA IR ČEKIJA  
 LENKIJA ČEKIJA IR VENGRIJA  
 LENKIJOJE IR LIETUVOJE  
 LENKIJOS IR LDK  
 LENKIJOS IR LIETUVOS VALSTYBĖS  
 LENKIJOS IR LIETUVOS ŪKIO RŪMAI  
 LENKIJOS IR LIETUVOS ŪKIO RŪMŲ  
 LENKIJOS IR LIETUVOS  
 LENKIJOS IR UKRAINOS  
 LENKIJOS IR VENGRIJOS  
 LENKIJOS IR VOKIETIJOS  
 LENKIJOS IR ČEKIJOS  
 LENKIJOS KARALYSTĖS IR LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS  
 LENKIJOS LIETUVIŲ KULTŪROS IR ŠVIETIMO DRAUGIJOS  
 LENKIJOS LIETUVOS ŽEMAIČIŲ IR VISOS RUSIOS  
 LENKIJOS RESPUBLIKOS IR DANIJOS KARALYSTĖS  
 LENKIJĄ ČEKIJĄ IR VENGRIJĄ  
 LENKŲ IR LIETUVIŲ  
 LENKŲ IR RUSŲ  
 LENKŲ IR VOKIEČIŲ  
 LIAUDININKŲ IR SOCIALDEMOKRATŲ  
 LIAUKOS IR KITI ORGANAI  
 LIBERALAI IR CENTRISTAI  
 LIBERALAI IR KONSERVATORIAI  
 LIBERALAI IR SOCIALLIBERALAI  
 LIBERALAMS IR SOCIALLIBERALAMS  
 LIBERALŲ IR SOCIALLIBERALŲ KOALICIJA  
 LIBERALŲ IR SOCIALLIBERALŲ  
 LICENCIJAVIMO IR RYŠIŲ SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS  
 LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS  
 LICENCIJŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS  
 LICENCIJŲ TEIKTI AGENTAVIMO IR EKSPEDIJAVIMO PASLAUGAS ORO TRANSPORTE  
 LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS  
 LIEPOS IR RUGPJŪČIO  
 LIEPĄ IR RUGPJŪTĮ  
 LIETUVA IR LATVIJA  
 LIETUVA IR LENKIJA  
 LIETUVA IR PASAULIS  
 LIETUVA IR RUSIJA  
 LIETUVA LATVIJA IR ESTIJA  
 LIETUVA PAGAL SAVO ĮSTATYMUS IR TARPTAUTINĘ TEISĘ GALI NAUDOTIS TEISĖMIS Į JŪROS DUGNĄ  
 LIETUVAI IR JOS ŽMONĖMS  
 LIETUVAI IR KITOMS BALTIJOS ŠALIMS  
 LIETUVAI IR LATVIJAI  
 LIETUVAI IR LENKIJAI  
 LIETUVAI IR PASAULIUI  
 LIETUVAI LATVIJAI IR ESTIJAI  
 LIETUVIAI IR LATVIAI  
 LIETUVIAI IR LENKAI  
 LIETUVIAI IR ŽEMAIČIAI  
 LIETUVIAI IR ŽYDAI  
 LIETUVIAI LATVIAI IR ESTAI  
 LIETUVIAMS IR LENKAMS  
 LIETUVIUS IR LENKUS  
 LIETUVIŲ GRĮŽIMO IR INTEGRACIJOS TĖVYNĖJE  
 LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS  
 LIETUVIŲ IR BALTARUSIŲ  
 LIETUVIŲ IR DANŲ  
 LIETUVIŲ IR GUDŲ  
 LIETUVIŲ IR KITŲ TAUTŲ  
 LIETUVIŲ IR LATVIŲ  
 LIETUVIŲ IR LENKŲ KALBOMIS  
 LIETUVIŲ IR LENKŲ SANTYKIŲ  
 LIETUVIŲ IR LENKŲ  
 LIETUVIŲ IR PRŪSŲ  
 LIETUVIŲ IR RUSŲ KALBOMIS  
 LIETUVIŲ IR RUSŲ  
 LIETUVIŲ IR VOKIEČIŲ KALBOMIS  
 LIETUVIŲ IR VOKIEČIŲ  
 LIETUVIŲ IR ŽEMAIČIŲ  
 LIETUVIŲ IR ŽYDŲ SANTYKIAI  
 LIETUVIŲ IR ŽYDŲ SANTYKIUS  
 LIETUVIŲ IR ŽYDŲ SANTYKIŲ  
 LIETUVIŲ IR ŽYDŲ  
 LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS INSTITUTE  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS INSTITUTO  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYMO METODIKOS  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJA  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJAS  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS  
 LIETUVIŲ KALBOS LINKSNIŲ IR PRIELINKSNIŲ  
 LIETUVIŲ KALBĄ IR LITERATŪRĄ  
 LIETUVIŲ LATVIŲ IR ESTŲ  
 LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS  
 LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTE  
 LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO  
 LIETUVIŲ RUSŲ IR ANGLŲ KALBOMIS  
 LIETUVIŲ TAUTOS SUKILIMO IR LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS  
 LIETUVIŲ ŠEIMA IR PAPROČIAI  
 LIETUVOJE IR ESTIJOJE  
 LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE  
 LIETUVOJE IR KITOSE BALTIJOS ŠALYSE  
 LIETUVOJE IR KITOSE ŠALYSE  
 LIETUVOJE IR LATVIJOJE  
 LIETUVOJE IR LENKIJOJE  
 LIETUVOJE IR PASAULYJE  
 LIETUVOJE IR RUSIJOJE  
 LIETUVOJE IR UŽ JOS RIBŲ  
 LIETUVOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS MATMENIS  
 LIETUVOJE IR UŽSIENYJE  
 LIETUVOJE KAIP IR KITOSE ŠALYSE  
 LIETUVOJE KAIP IR VISOJE EUROPOJE  
 LIETUVOJE LATVIJOJE IR ESTIJOJE  
 LIETUVOS AKCINIAME INOVACINIAME IR LITIMPEKS BANKUOSE  
 LIETUVOS AKCINIO INOVACINIO IR LITIMPEKS BANKŲ  
 LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGA  
 LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGOS BEI LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS IR LIETUVOS INVALIDŲ DRAUGIJOS  
 LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRE  
 LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRO  
 LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ  
 LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO patvirtintas Slaptosios raštvedybos taisykles 
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKUI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIUI  
 LIETUVOS BAJORAI IR JŲ SEIMELIAI  
 LIETUVOS BANKO ATSISKAITYMŲ IR APSKAITOS  
 LIETUVOS BANKO SKELBIAMĄ LITO IR UŽSIENIO VALIUTOS SANTYKĮ  
 LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS KVIEČIA Į EKSKURSIJĄ PASIVAIKŠČIOJIMAS IŠ RADVILŲ Į CHODKEVIČIŲ RŪMUS PASIVAIKŠČIOJIMAS TARP SENOJO ARSENALO IR KATEDROS  
 LIETUVOS EKSPORTO IR IMPORTO  
 LIETUVOS ENERGIJA IR LIETUVOS DUJOS  
 LIETUVOS ESTIJOS IR LATVIJOS  
 LIETUVOS FILOSOFIJOS IR SOCIOLOGIJOS INSTITUTAS  
 LIETUVOS FILOSOFIJOS IR SOCIOLOGIJOS INSTITUTO  
... ORGANŲ VARDU NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS IR SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS TURI TEISĘ ... 
 LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 LIETUVOS GIMNASTIKOS IR SPORTO FEDERACIJA  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO REORGANIZAVIMO  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRUI  
 LIETUVOS IR BALTARUSIJOS SIENĄ  
 LIETUVOS IR BALTARUSIJOS  
 LIETUVOS IR DANIJOS  
 LIETUVOS IR DIDŽIOSIOS BRITANIJOS  
 LIETUVOS IR ES  
 LIETUVOS IR ESTIJOS  
 LIETUVOS IR ITALIJOS  
 LIETUVOS IR IZRAELIO  
 LIETUVOS IR IŠEIVIJOS  
 LIETUVOS IR JAV  
 LIETUVOS IR KINIJOS  
 LIETUVOS IR KITŲ BALTIJOS VALSTYBIŲ  
 LIETUVOS IR KITŲ BALTIJOS ŠALIŲ  
 LIETUVOS IR KITŲ ŠALIŲ  
 LIETUVOS IR LATVIJOS  
 LIETUVOS IR LENKIJOS PASIENYJE  
 LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIAI  
 LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIUS  
 LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIŲ  
 LIETUVOS IR LENKIJOS SEIMO NARIŲ  
 LIETUVOS IR LENKIJOS SIENĄ  
 LIETUVOS IR LENKIJOS VALSTYBĖS  
 LIETUVOS IR LENKIJOS  
 LIETUVOS IR NORVEGIJOS  
 LIETUVOS IR PRANCŪZIJOS  
 LIETUVOS IR RUSIJOS  
 LIETUVOS IR SSRS  
 LIETUVOS IR SUOMIJOS  
 LIETUVOS IR UKRAINOS  
 LIETUVOS IR UŽSIENIO ŠALIŲ  
 LIETUVOS IR UŽSIENIO  
 LIETUVOS IR VENGRIJOS  
 LIETUVOS IR VOKIETIJOS UAB  
 LIETUVOS IR VOKIETIJOS  
 LIETUVOS IR ČEKIJOS  
 LIETUVOS IR ŠVEDIJOS  
 LIETUVOS ISTORIJAI IR KULTŪRAI  
 LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJA IR KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄJUNGA  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTE  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO  
 LIETUVOS LATVIJOS IR ESTIJOS  
 LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJAI  
 LIETUVOS MIESTUOSE IR MIESTELIUOSE  
 LIETUVOS MISIJOS EUROPOS SĄJUNGOJE IR NATO  
 LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS  
 LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ  
 LIETUVOS MOKSLUI IR KULTŪRAI  
 LIETUVOS NACIONALINIAM RADIJUI IR TELEVIZIJAI  
 LIETUVOS NACIONALINIAME OPEROS IR BALETO TEATRE  
 LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS LAIDŲ  
 LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS LRT  
 LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS  
 LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA  
 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS BIBLIOGRAFIJOS IR KNYGOTYROS centro 
 LIETUVOS NAMŲ IR ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKŲ  
 LIETUVOS NEPAPRASTASIS IR ĮGALIOTASIS AMBASADORIUS  
 LIETUVOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS  
 LIETUVOS OPEROS IR BALETO TEATRE  
 LIETUVOS OPEROS IR BALETO TEATRO  
 LIETUVOS PILIEČIŲ IR JŲ VALSTYBĖS LABUI  
 LIETUVOS PILIEČIŲ TEISĘ GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ  
 LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGA  
 LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ  
 LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS  
 LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRO  
 LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS VALDYBA  
 LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS  
 LIETUVOS RADIJUI IR TELEVIZIJAI  
 LIETUVOS RADIJUJE IR TELEVIZIJOJE  
 LIETUVOS REGIONŲ IR KALININGRADO SRITIES  
 LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTŲ PARTIJŲ JUDĖJIMŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS IR JOS PREZIDIUMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS RANGO SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINĖS PROKURATŪROS TARDYMO IR KVOTOS priežiūros skyriaus vyriausiasis prokuroras 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS IR TSR SĄJUNGOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VEIKLĄ SUSIJUSIĄ SU GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA IR ŠIS STATUTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO IR ŠIŲ NUOSTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO LAIPSNIŲ IR PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ SISTEMOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS RANGĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO PASIUNTINIO IR ĮGALIOTOJO MINISTRO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE IR ORO UOSTUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS PRANEŠIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL VILNIAUS MIESTO TARYBOS PALEIDIMO IR KAI KURIŲ PRIEMONIŲ TVARKAI SAVIVALDYBĖSE PAGERINTI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SPAUDOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS PRANEŠA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE ESANČIOSE ĮMONĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE BEI UŽSIENYJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI PASIRAŠYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS IR KANADOS EKSPORTO vystymo korporacijos susitarimą dėl kredito projektas 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR EUROPOS PATENTŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ VADOVŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS BANKO VALDYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DALIES VALSTYBĖS TURTO PRISKYRIMO IR PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS aktus 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA PRIVALOMAS REGISTRUOTI TURTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA BUS TAIKOMOS BAUDOS IR DELSPINIGIAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA SKELBIA KONKURSĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RUSIJOS IR BALTARUSIJOS O VĖLIAU IR UKRAINOS BEI VIDURINĖS AZIJOS ŠALIŲ  
sukurtas PAGAL JO PAVEIKSLĄ IR PANAŠUMĄ  
 LIETUVOS SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS INSTITUTAS  
 LIETUVOS SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS INSTITUTE  
 LIETUVOS STUDIJŲ IR MOKSLO INSTITUCIJŲ SENATŲ TARYBŲ PIRMININKŲ  
 LIETUVOS TELEVIZIJOS IR RADIJO  
 LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRAS  
 LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO DAILĖS STUDIJOS PARODA  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETUI IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS  
 LIETUVOS VALSTYBĖS IR KULTŪROS ISTORIJOS MUZIEJAUS  
 LIETUVOS VALSTYBĖS VARDU IR SU VALSTYBĖS GARANTIJA  
 LIETUVOS VISUOMENĖS IR POLITIKOS VEIKĖJAS  
 LIETUVOS ČIUOŽĖJAI MARGARITA DROBIAZKO IR POVILAS VANAGAS  
 LIETUVOS ŠOKIŲ ANT LEDO PORA MARGARITA DROBIAZKO IR POVILAS VANAGAS  
 LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA  
 LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS  
 LIETUVĄ IR LENKIJĄ  
 LIETUVĄ LATVIJĄ IR ESTIJĄ  
 LIGOMS IR KENKĖJAMS  
 LIGOS IR KENKĖJAI  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS PAŠALPOMS GAUTI  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS PAŠALPOMS  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽĄ  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS TĖVYSTĖS  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS  
 LIGŲ IR KENKĖJŲ  
 LIGŲ TRAUMŲ IR MIRTIES PRIEŽASČIŲ  
 LIKUČIUI ESANČIAM MAŽMENINĖS IR DIDMENINĖS PREKYBOS ĮMONĖSE  
 LINKSNIŲ IR PRIELINKSNINIŲ KONSTRUKCIJŲ  
 LINKSNIŲ IR PRIELINKSNIŲ VARTOJIMAS  
 LINKSNIŲ IR PRIELINKSNIŲ VARTOJIMO  
 LINKSNIŲ IR PRIELINKSNIŲ  
 LITAIS IR CENTAIS  
 LITAIS IR UŽSIENIO VALIUTA  
 LITAIS IR VALIUTA  
 LITEKSAS IR CALW  
 LITERATŪRA IR MENAS  
 LITERATŪRAI IR MENUI  
 LITERATŪROJE IR MENE  
 LITERATŪROS IR KALBOS  
 LITERATŪROS IR KULTŪROS  
 LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ AUTORIAI TURI IŠIMTINĘ TEISĘ LEISTI atgaminti šiuos kūrinius; viešai atlikti savo kūrinius 
 LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ AUTORIŲ TEISIŲ APSAUGOS  
 LITERATŪROS IR MENO  
 LITERATŪROS IR TEATRO  
 LITERATŪROS MENO IR MOKSLO SRITYSE  
 LITERATŪRĄ IR MENĄ  
 LITIMPEKS IR LAIB  
 LITO IR BAZINĖS VALIUTOS PIRKIMO BEI PARDAVIMO SANDORIUS  
 LITO IR BAZINĖS VALIUTOS PIRKIMO BEI PARDAVIMO  
 LITO IR DOLERIO KURSAS  
 LITO IR DOLERIO  
 LITO IR EURO  
 LITO IR JAV DOLERIO SANTYKIO  
 LITO IR JAV DOLERIO SANTYKIS  
 LITO IR JAV DOLERIO  
 LITO IR UŽSIENIO šalių valiutų kursai 
 LITO IR UŽSIENIO VALIUTOS SANTYKIS  
 LITO IR UŽSIENIO VALIUTOS  
 LITO IR UŽSIENIO VALIUTŲ  
 LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRAS  
 LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRE  
 LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRO  
 LITŲ IR BAZINĖS VALIUTOS PIRKIMO BEI PARDAVIMO  
 LIUDYTOJŲ IR NUKENTĖJUSIŲJŲ  
 LKP CK IR LIETUVOS MINISTRŲ TARYBOS  
 LOŠIMŲ IR ŽAIDIMŲ  
 LR ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LR ĮSTATYMO DĖL BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO TOLESNIO NAUDOJIMO PAKEITIMO PROJEKTO SVARSTYMAS ATIDĖTAS  
 UAB MOTERIS LEIDŽIA IR ŽURNALĄ PANELĖ  
 LYGIATEISIŠKUMO ABIPUSĖS NAUDOS IR TARPTAUTINĖS TEISĖS PRINCIPAIS  
 LĖKTUVAI IR SRAIGTASPARNIAI  
 LĖKTUVŲ IR LAIVŲ  
 LĖKTUVŲ IR SRAIGTASPARNIŲ  
 LĖŠOS IR TURTAS  
 LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ PANAUDOJIMAS  
 M K Č MUZIEJAUS FONDŲ IR NACIONALINĖS GALERIJOS SAUGYKLŲ  
 M K ČIURLIONIO IR Z SIERAKAUSKO GATVIŲ SANKIRTOJE  
 M K ČIURLIONIO PIANISTŲ IR VARGONININKŲ KONKURSAS  
 M K ČIURLIONIO PIANISTŲ IR VARGONININKŲ  
 MAGIJOS IR MISTIKOS  
 MAGISTRALINIŲ IR KRAŠTO KELIŲ  
 MAGISTRANTAMS IR DOKTORANTAMS  
 MAISTINĖS ŽALIAVOS IR MAISTO PRODUKTAI  
 MAISTO IR DRABUŽIŲ  
 MAISTO IR PAŠARO  
 MAISTO IR VAISTŲ  
 MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBAI  
 MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS  
 MAISTO IR ŽEMĖS ŪKIO ORGANIZACIJOS FAO  
 MAISTO PRODUKTŲ IR BŪTINIAUSIŲ REIKMENŲ  
 MAISTO PRODUKTŲ IR GĖRIMŲ  
 MAISTO VANDENS KANALIZACIJOS IR ATLIEKŲ IŠVEŽIMO  
 MAKRO IR MIKROELEMENTŲ  
 MALDOS IR GIESMĖS  
 MALDŲ IR GIESMIŲ  
 MAMA IR TĖTIS  
 MAMOS IR MOČIUTĖS  
 MAMOS IR TĖČIO  
 MAMĄ IR TĖTĮ  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJA  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJAI  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJOJE  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJOS NARIAIS  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKU  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKĄ  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJOS VARDU  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJOS  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJĄ  
 MANIEROS IR KARJERA  
 MANO VARDAS IR TELEFONO NUMERIS PAS ARŪNĄ  
 MANO VIEŠPATS IR MANO DIEVAS  
 MARIJOS IR BAŽNYČIOS  
 MARKSAS IR ENGELSAS  
 MARKSO IR ENGELSO  
 MARKĖS IR REGISTRACIJOS NUMERIAI IR PAN  
 MARSO IR JUPITERIO  
 MARXAS IR ENGELSAS  
sutarčių SU EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKU  
 MASKVOS IR MINSKO  
 MASKVOS IR PETERBURGO  
 MASKVOS IR SANKT PETERBURGO  
 MASKVOS IR VAŠINGTONO  
 MASKVOS IR VISOS RUSIJOS  
 MASKVOS IR VISOS RUSIOS PATRIARCHAS ALEKSIJUS II  
 MATAVIMO PRIETAISŲ IR AUTOMATIKOS  
 MATEMATIKOS IR FIZIKOS  
 MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS INSTITUTAS  
 MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS INSTITUTO  
 MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS  
 MATERIALINIO IR SOCIALINIO APRŪPINIMO  
 MATERIALINIŲ IR DVASINIŲ VERTYBIŲ  
 MATERIALINIŲ VERTYBIŲ IR LĖŠŲ  
 MATERIALINĖS IR DVASINĖS KULTŪROS  
 MATERIALINĖS IR JOMS PRILYGINTOS IŠLAIDOS  
 MATERIALINĖS IR MORALINĖS ŽALOS ATLYGINIMAS TAIP PAT ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTO DYDŽIO KOMPENSACIJOS  
 MATERIJOS IR DVASIOS  
 MATYTI IR SAVO ATSPINDĮ VEIDRODYJE  
 MAŠINA NUVAŽIAVO NUO KELIO IR APVIRTO  
 MAŠINOS IR ĮRENGIMAI  
 MAŠINOS IR ĮRENGINIAI  
 MAŠINŲ IR MECHANIZMŲ DARBO VALANDOS  
 MAŠINŲ IR MECHANIZMŲ  
 MAŠINŲ IR ĮRENGIMŲ  
 MAŠINŲ IR ĮRENGINIŲ  
 MAŽEIKIŲ IR PLUNGĖS  
 MAŽEIKIŲ NAFTOS IR LUKOIL  
 MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKYBOS IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖSE  
 MAŽMENINĖS PREKYBOS TAISYKLIŲ IR VIEŠOJO MAITINIMO  
 MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONĖS IR DEGALINĖS  
 MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONĖSE IR DEGALINĖSE  
 MAŽŲJŲ IR SPORTINIŲ LAIVŲ REGISTRO  
 MAŽŲJŲ IR SPORTINIŲ LAIVŲ REJESTRE  
 MAŽŲJŲ IR SPORTINIŲ LAIVŲ STOVĖJIMO  
 MAŽŲJŲ IR SPORTINIŲ LAIVŲ  
 MECHANINIO IR BIOLOGINIO VANDENS VALYMO ĮRENGINIUS  
 MEDALIAIS IR DIPLOMAIS  
 MEDELIŲ IR KRŪMŲ  
 MEDICININĘ PAGALBĄ SUTEIKĖ IR IŠNEŠĖ IŠ PAVOJINGOS ZONOS  
 MEDICININĖS PROFESINĖS IR SOCIALINĖS INVALIDŲ REABILITACIJOS PROGRAMĄ  
 MEDICININĖS PROFESINĖS IR SOCIALINĖS INVALIDŲ REABILITACIJOS  
 MEDICININĖS PSICHOLOGIJOS IR SOCIOLOGINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA  
 MEDICINOS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ ATESTAVIMO  
 MEDICINOS IR FARMACIJOS  
 MEDICINOS IR VETERINARIJOS  
 MEDIENOS RUOŠOS IR KITŲ DARBŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO  
 MEDŽIAGA IR ŠALTINIS  
 MEDŽIAGŲ IR ENERGIJOS  
 MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ  
 MEDŽIAGŲ IR KONSTRUKCIJŲ  
 MEDŽIAGŲ IR ŽALIAVŲ  
 MEDŽIAI IR KRŪMAI  
 MEDŽIAIS IR KRŪMAIS  
 MEDŽIO IR ŽMOGAUS  
 MEDŽIOJAMŲJŲ ŽVĖRIŲ IR PAUKŠČIŲ  
 MEDŽIOKLĖS IR ŽŪKLĖS  
 MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJA  
 MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS NARIAI  
 MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS  
 MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ  
 MEDŽIUS IR KRŪMUS  
 MEDŽIŲ IR KRŪMŲ SODINIMAS  
 MEDŽIŲ IR KRŪMŲ  
 MEILĘ IR MIRTĮ  
 MEILĘ IR PAGARBĄ  
 MEILĖ DŽIAZAS IR VELNIAS  
 MEILĖ IR MIRTIS VERONOJE  
 MEILĖ IR NEAPYKANTA  
 MEILĖ IR PAGARBA  
 MEILĖS IR GAILESTINGUMO  
 MEILĖS IR GYVENIMO  
 MEILĖS IR MIRTIES  
 MEILĖS IR NEAPYKANTOS  
 MEILĖS IR PAGARBOS  
 MEILĖS IR RAMYBĖS  
 MEISTERIS IR SŪNŪS  
 MEISTRAS IR MARGARITA  
 MEISTRO IR MARGARITOS  
 MELIORACIJAI IR DIRVŲ KALKINIMUI  
 MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS  
 MELO IR APGAULĖS  
 MELO IR ŠMEIŽTO  
 MENO IR GROŽIO  
 MENO IR KULTŪROS  
 MENO IR LITERATŪROS  
 MENO IR MOKSLO  
 MENO MOKSLO KULTŪROS IR ŠVIETIMO DARBUOTOJAMS  
 MENO VADOVAS IR DIRIGENTAS  
 MERGAITĖMS IR BERNIUKAMS  
 MERGAITĖS IR BERNIUKAI  
 MERGAIČIŲ IR BERNIUKŲ  
teikti tradicinės medicinos LIAUDIES MEDICINOS IR NE MEDICINOS SVEIKATOS atgavimo paslaugas 
 MERGINAS IR MOTERIS  
 MERGINOMS IR VAIKINAMS  
 MERGINOS IR MOTERYS  
 MERGINOS IR VAIKINAI  
 MERGINŲ IR MOTERŲ  
 MERGINŲ IR VAIKINŲ  
 MERKELIS A ANTANAS SMETONA JO VISUOMENINĖ KULTŪRINĖ IR POLITINĖ VEIKLA  
 METAFIZIKOS IR MOKSLO  
 METAI IR DIENOS  
 METODUS IR PRIEMONES  
 METODŲ IR PRIEMONIŲ  
 METŪGLIAI VIDUTINIO ILGUMO IR STORUMO TIESŪS  
 MIELI BROLIAI IR SESERYS KRISTUJE  
 MIELI BROLIAI IR SESERYS  
 MIESTAI IR KAIMAI  
 MIESTAI IR MIESTELIAI  
 MIESTAI IR RAJONAI  
 MIESTAMS IR GYVENVIETĖMS  
 MIESTAMS IR MIESTO TIPO GYVENVIETĖMS  
 MIESTE IR KAIME  
 MIESTE PRIE NEMUNO IR NERIES  
 MIESTELIUOSE IR KAIMUOSE  
 MIESTELIUS IR KAIMUS  
 MIESTELIŲ IR KAIMŲ  
 MIESTO IR APSKRITIES  
 MIESTO IR APYLINKIŲ  
 MIESTO IR KAIMO  
 MIESTO IR RAJONO  
 MIESTO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJO  
 MIESTUOSE IR GYVENVIETĖSE  
 MIESTUOSE IR KAIMUOSE  
 MIESTUOSE IR MIESTELIUOSE  
 MIESTUOSE IR MIESTO TIPO GYVENVIETĖSE  
 MIESTUOSE IR RAJONUOSE  
 MIESTUS IR KAIMUS  
 MIESTUS IR MIESTELIUS  
 MIESTŲ AR RAJONŲ VALDYBŲ VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 MIESTŲ IR APSKRIČIŲ  
 MIESTŲ IR GYVENVIEČIŲ  
 MIESTŲ IR KAIMŲ  
 MIESTŲ IR MIESTELIŲ  
 MIESTŲ IR MIESTO TIPO GYVENVIEČIŲ RIBOSE  
 MIESTŲ IR MIESTO TIPO GYVENVIEČIŲ  
 MIESTŲ IR RAJONŲ MERAI  
 MIESTŲ IR RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ BEI MINISTERIJŲ IR KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ  
 MIESTŲ IR RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ  
 MIESTŲ IR RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ  
 MIESTŲ IR RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ  
 MIESTŲ IR RAJONŲ SAVIVALDYBĖMS  
 MIESTŲ IR RAJONŲ STATISTIKOS  
 MIESTŲ IR RAJONŲ VALDYBOMS  
 MIESTŲ IR RAJONŲ VALDYBŲ  
 MIESTŲ IR RAJONŲ VALSTYBINIŲ MOKESČIŲ INSPEKCIJŲ  
 MIESTŲ IR RAJONŲ VALSTYBINĖMS MOKESČIŲ INSPEKCIJOMS  
 MIESTŲ IR RAJONŲ  
 MIESTŲ MIESTELIŲ IR JŲ DALIŲ  
 MIESTŲ MIESTELIŲ IR KAIMŲ  
 MIESTŲ RAJONŲ VALDYBŲ GLOBOS IR RŪPYBOS SKYRIAI  
 MIESTŲ RAJONŲ VALDYBŲ GLOBOS IR RŪPYBOS  
 MIGRANTŲ IR KELEIVIŲ  
 MINA NAUDOJAMA IR JAV KARIUOMENĖJE  
 MINERALINIO VANDENS IŠTEKLIUS IR ŽEMĖS GELMIŲ ERTMES  
 MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ IR VITAMINŲ  
 MINERALINIŲ TRĄŠŲ IR PESTICIDŲ  
 MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATASKAITAS SVARSTO KAIP PARENKAMI IR UGDOMI TINKAMI DARBUOTOJAI  
 MINISTERIJOMS DEPARTAMENTAMS IR KITOMS VALSTYBINĖMS TARNYBOMS  
 MINISTERIJOMS IR KITOMS VALSTYBINĖMS INSTITUCIJOMS  
 MINISTERIJOMS IR SAVIVALDYBĖMS  
 MINISTERIJOS IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGOS  
 MINISTERIJOS IR ŽINYBOS  
 MINISTERIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DEPARTAMENTŲ TARNYBŲ IR INSPEKCIJŲ PRIE MINISTERIJOS KITŲ JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ JOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ VADOVUS  
 MINISTERIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DEPARTAMENTŲ TARNYBŲ IR INSPEKCIJŲ PRIE MINISTERIJOS  
 MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IŠ VISO IŠ JŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAPRASTOSIOS NEPAPRASTOSIOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ IŠLAIDOS IŠLAIDOS PAVADINIMAS IŠ VISO IŠ JŲ DARBO UŽMOKESČIUI  
 MINISTERIJŲ IR DEPARTAMENTŲ  
 MINISTERIJŲ IR KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ  
 MINISTERIJŲ IR KITŲ VYRIAUSYBĖS INSTITUCIJŲ  
 MINISTERIJŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ ATSTOVŲ  
 MINISTERIJŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ  
 MINISTERIJŲ IR ŽINYBŲ  
 MINISTERIJŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ KITŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTRAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRAS ALGIRDAS VAPŠYS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRAS MINDAUGAS STANKEVIČIUS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ  
 MINISTRAS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTRAS VYTAUTAS KNAŠYS  
 MINISTRAS PIRMININKAS IR MINISTRAI  
 MINISTRAS PIRMININKAS MINDAUGAS STANKEVIČIUS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS  
 MINISTRO LEIDŽIAMI ĮSAKYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI REGISTRUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO NUSTATYTA TVARKA PRIREIKUS LEIDŽIA KARTU SU KITAIS MINISTRAIS BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
 MINISTRO PIRMININKO IR MINISTRŲ  
 MINISTRŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ VADOVŲ  
 MINTIES IR JAUSMO  
 MINTIS IR JAUSMUS  
 MINTYS IR IDĖJOS  
 MINČIŲ IR IDĖJŲ  
 MINČIŲ IR JAUSMŲ  
turi išnagrinėti PILIEČIŲ PRAŠYMUS IR PRIIMTI SPRENDIMUS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 MIRTIES IR GYVENIMO  
 MIRTIES IR PRISIKĖLIMO  
 MIRTIMI IR PRISIKĖLIMU  
 MIRTINGUMAS NUO ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ  
 MIRTIS IR PRISIKĖLIMAS  
 MIRIR GYVASTĮ  
 MIRIR PRISIKĖLIMĄ  
 MISIJOJE BOSNIJOJE IR HERCEGOVINOJE BEI RYTŲ SLAVONIJOJE  
 MISTIKOS IR POEZIJOS  
 MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS  
 MIŠKININKYSTĖS ŽINIŲ IR MIŠKŲ TVARKYMO PATIRTIES  
 MIŠKO GENETIKOS IR ATKŪRIMO  
 MIŠKO NAUDOJIMO ATKŪRIMO IR APSAUGOS  
 MIŠKO NAUDOJIMO ATKŪRIMO IR PRIEŽIŪROS DARBUS  
 MIŠKO RUOŠOS IR MEDIENOS APDIRBIMO  
 MIŠKO VALDYTOJŲ SAVININKŲ IR NAUDOTOJŲ  
 MIŠKŲ BŪKLĖS NAUDOJIMO ATKŪRIMO IR APSAUGOS  
 MIŠKŲ IR LAUKŲ  
 MIŠKŲ IR SAUGOMŲ TERITORIJŲ  
 MIŠKŲ SAVININKŲ TEISES IR PAREIGAS  
 MIŠKŲ URĖDIJOMS IR NACIONALINIAMS PARKAMS  
 MIŠKŲ URĖDIJOS IR NACIONALINIAI PARKAI  
 MIŠKŲ URĖDIJOS IR NACIONALINIŲ PARKŲ  
 MIŠKŲ URĖDIJOSE IR NACIONALINIUOSE PARKUOSE  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ IR NACIONALINIŲ PARKŲ  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ IR VALSTYBINIŲ PARKŲ  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ VALSTYBINIŲ PARKŲ IR KITŲ MIŠKO VALDYTOJŲ  
 MIŠKŲ VALDYTOJAMS SAVININKAMS IR NAUDOTOJAMS  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA IR APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS IR NACIONALINIŲ PARKŲ  
 MIŠKŲ ŪKIO PRAMONĖS IR PREKYBOS  
 MODERNIZMO IR POSTMODERNIZMO  
 MODERNIŲJŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄJUNGOS IR LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS  
 MODERNIŲJŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄJUNGOS IR LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS  
 MOKANT DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS  
 MOKESČIAI IR RINKLIAVOS  
 MOKESČIAI UŽ PATENTUS IR LICENCIJAS  
 MOKESČIAI UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS IR APLINKOS TERŠIMĄ  
 MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLES IR REGISTRO pildymo tvarką 
 MOKESČIO SUMA BAUDA IR DELSPINIGIAI  
 MOKESČIO SUMA IR BAUDA IŠIEŠKOMA IŠ ĮSTAIGOS  
 MOKESČIO SUMĄ IR JOS DYDŽIO BAUDĄ  
 MOKESČIO UŽ KARŠTĄ VANDENĮ IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 MOKESČIUS IR RINKLIAVAS  
 MOKESČIUS Į VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS BEI IMPORTO MOKESČIUS AKCIZĄ  
uždirbti; užtikrinti SAU IR SAVO ŠEIMAI  
 MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETUS  
 MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ  
 MOKESČIŲ IR MUITŲ  
 MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ  
 MOKESČIŲ IR SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ  
 MOKESČIŲ SUMĄ BET NE DAUGIAU KAIP SUMA SKAIČIAIS IR ŽODŽIAIS  
 MOKESČIŲ SUMĄ BET NE DIDESNĘ KAIP SUMA SKAIČIAIS IR ŽODŽIAIS  
 MOKESČIŲ UŽ EKSPLOATAVIMĄ IR KOMUNALINES BEI LAIDINIO RADIJO PASLAUGAS  
 MOKINIAI IR MOKYTOJAI  
 MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS  
 MOKINIO IR MOKYTOJO  
 MOKINIUS IR MOKYTOJUS  
 MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ  
 MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ  
 MOKINIŲ JŲ TĖVŲ IR MOKYTOJŲ  
 MOKINIŲ ŽINIŲ MOKĖJIMŲ IR ĮGŪDŽIŲ  
 MOKSLAS IR GYVENIMAS  
 MOKSLAS IR MENAS  
 MOKSLAS IR STUDIJOS  
 MOKSLAS IR TECHNIKA  
 MOKSLAS IR TECHNOLOGIJA  
 MOKSLAS IR ŠVIETIMAS  
 MOKSLE IR GYVENIME  
 MOKSLE IR PRAKTIKOJE  
 MOKSLEIVIAI IR MOKYTOJAI  
 MOKSLEIVIAI IR STUDENTAI  
 MOKSLEIVIAMS IR STUDENTAMS  
 MOKSLEIVIUS IR STUDENTUS  
 MOKSLEIVIŲ IR MOKYTOJŲ  
 MOKSLEIVIŲ IR STUDENTŲ  
 MOKSLININKŲ IR INŽINIERIŲ  
 MOKSLININKŲ IR PEDAGOGŲ  
 MOKSLININKŲ IR PRAKTIKŲ  
 MOKSLININKŲ IR SPECIALISTŲ  
 MOKSLINIO IR PEDAGOGINIO DARBO  
 MOKSLINIO IR TECHNOLOGINIO PARKO NOVA  
 MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR MONITORINGO  
 MOKSLINIŲ TYRIMŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS IR DEMONSTRAVIMO  
 MOKSLO FINANSAVIMAS IR VISUOMENĖS RAIDA  
 MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS INSTITUTAS  
 MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS INSTITUTO  
 MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYKLA IŠLEIDO ... 
 MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYKLA VILNIUS  
 MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYKLA  
 MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYKLOS  
 MOKSLO IR FILOSOFIJOS  
 MOKSLO IR GAMYBOS  
 MOKSLO IR GYVENIMO  
 MOKSLO IR KULTŪROS  
 MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUME ČIKAGOJE  
 MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMŲ  
 MOKSLO IR KŪRYBOS  
 MOKSLO IR MENO  
 MOKSLO IR MOKYMO ĮSTAIGAS  
 MOKSLO IR MOKYMO ĮSTAIGOMS  
 MOKSLO IR MOKYMO  
 MOKSLO IR PRAKTIKOS  
 MOKSLO IR PRAMONĖS  
 MOKSLO IR RELIGIJOS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ DEPARTAMENTAS PRIE ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ DEPARTAMENTAS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ DEPARTAMENTO STUDIJŲ SKYRIAUS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ DEPARTAMENTO  
 MOKSLO IR STUDIJŲ FONDUI  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJA  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS BEI PROGRAMOMS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS VADOVAS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOMS SUTEIKIAMA TEISĖ TEIKTI DAKTARO MOKSLO LAIPSNĮ  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJUS IR PEDAGOGUS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ VEIKLOS VERTINIMO  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ  
 MOKSLO IR STUDIJŲ KLAUSIMAIS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ ORGANIZAVIMO BEI FINANSAVIMO  
 MOKSLO IR STUDIJŲ SISTEMOS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTAIGŲ KURIOSE MOKSLININKO DARBAS ĮSKAITOMAS Į DAKTARO AR HABILITUOTO DAKTARO STAŽĄ IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO PRIĖMIMO  
 MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMĄ  
 MOKSLO IR STUDIJŲ  
 MOKSLO IR TECHNIKOS AR KITOS ŽINIOS  
 MOKSLO IR TECHNIKOS LAIMĖJIMAI  
 MOKSLO IR TECHNIKOS NAUJIENOS  
 MOKSLO IR TECHNIKOS PAŽANGA  
 MOKSLO IR TECHNIKOS PAŽANGOS  
 MOKSLO IR TECHNIKOS PAŽANGĄ  
 MOKSLO IR TECHNIKOS  
 MOKSLO IR TECHNOLOGIJOS  
 MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS  
 MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS  
 MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ SRITYJE  
 MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ  
 MOKSLO IR TIKĖJIMO  
 MOKSLO IR ŠVIETIMO  
 MOKSLO IR ŽINIŲ  
 MOKSLO LAIPSNIŲ IR PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ NOSTRIFIKAVIMO  
 MOKSLO LAIPSNIŲ IR PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ SISTEMOS  
 MOKSLO LAIPSNIŲ IR PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ TEIKIMO  
 MOKSLO LAIPSNIŲ IR PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ  
 MOKSLO LAIPSNIŲ IR VARDŲ  
 MOKSLUI IR GYVENIMUI  
 MOKSLUI IR KULTŪRAI  
 MOKSLUI IR STUDIJOMS  
 MOKSLUI IR ŠVIETIMUI  
 MOKSLĄ IR KULTŪRĄ  
 MOKSLĄ IR STUDIJAS  
 MOKSLĄ IR TECHNIKĄ  
 MOKSLŲ IR MENŲ  
 MOKYKLOJE IR UŽ JOS RIBŲ  
 MOKYKLOS IR VISUOMENĖS  
 MOKYMAS IR AUKLĖJIMAS  
 MOKYMO INSTRUKTAVIMO IR ATESTAVIMO SAUGOS DARBE KLAUSIMAIS  
 MOKYMO IR AUKLĖJIMO  
 MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  
 MOKYMO IR LAVINIMO  
 MOKYMO IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ TIKSLAIS  
 MOKYMO IR MOKSLO  
 MOKYMO IR MOKYMOSI  
 MOKYMO PLANAI IR PROGRAMOS  
 MOKYMO PLANUS IR PROGRAMAS  
 MOKYTOJAI IR MOKINIAI  
 MOKYTOJAI IR MOKSLEIVIAI  
 MOKYTOJAI IR TĖVAI  
 MOKYTOJAMS IR MOKINIAMS  
 MOKYTOJAMS IR MOKSLEIVIAMS  
 MOKYTOJAS IR MOKINIAI  
 MOKYTOJO IR MOKINIO  
 MOKYTOJO IR MOKINIŲ  
 MOKYTOJUI IR MOKINIUI  
 MOKYTOJUS IR MOKINIUS  
 MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ  
 MOKYTOJŲ IR MOKSLEIVIŲ  
 MOKYTOJŲ IR TĖVŲ  
 MOKYTOJŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRO  
 MOKĖJIMAI IR ĮGŪDŽIAI  
 MOKĖJIMUS IR ĮGŪDŽIUS  
 MOKĖJIMŲ IR ĮGŪDŽIŲ  
 MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  
... EGZEMPLIORIAIS LIETUVIŲ ŠVEDŲ IR ANGLŲ KALBOMIS  
 MORALĖS IR POLITIKOS  
 MORKŪNAS IR KO  
 MOTERIMS IR MERGINOMS  
 MOTERIMS IR VAIKAMS  
 MOTERIMS IR VYRAMS  
 MOTERIS IR MERGINAS  
 MOTERIS IR VAIKUS  
 MOTERIS IR VYRAS  
 MOTERIS IR VYRUS  
 MOTERIŠKUMO IR VYRIŠKUMO  
 MOTERS DALIS IR DALIA  
 MOTERS IR VYRO  
 MOTERYS IR MERGINOS  
 MOTERYS IR VAIKAI  
 MOTERYS IR VYRAI  
 MOTERŲ BEI MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ TEISIŲ IR GALIMYBIŲ  
 MOTERŲ IR MERGAIČIŲ  
 MOTERŲ IR MERGINŲ  
 MOTERŲ IR VAIKŲ  
 MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBA  
 MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS  
 MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS  
 MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERĖ AUŠRINĖ BURNEIKIENĖ 
 MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERĖS  
 MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ  
 MOTERŲ IR VYRŲ  
 MOTINA IR DUKTĖ  
 MOTINA IR SŪNUS  
 MOTINA IR VAIKAS  
 MOTINOS IR DUKTERS  
 MOTINOS IR SŪNAUS  
 MOTINOS IR TĖVO  
 MOTINOS IR VAIKO SVEIKATOS APSAUGOS  
 MOTINOS IR VAIKO  
 MOTINYSTĖS IR TĖVYSTĖS  
 MOTINYSTĖS IR VAIKYSTĖS  
 MOTINYSTĖS PAŠALPA UŽ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGAS  
 MOTINYSTĖS PAŠALPA UŽ NĖŠTUMO IR GIMDYMO LAIKOTARPĮ  
 MOTINYSTĖS PAŠALPAS UŽ NĖŠTUMO IR GIMDYMO LAIKOTARPĮ  
 MOTINYSTĖS PAŠALPĄ UŽ NĖŠTUMO IR GIMDYMO LAIKOTARPĮ BEI ŠEIMOS NARIO slaugos pašalpą 
 MUGIŲ IR PARODŲ  
 MUITAI APSKAIČIUOJAMI APMOKESTINAMŲ PREKIŲ IR KITŲ VERTYBIŲ  
 MUITAI IR KITI MOKESČIAI SUMOKĖTI ... 
 MUITAI IR MOKESČIAI SUMOKĖTI UŽ PREKES  
 MUITAI IR MOKESČIAI TURI BŪTI APSKAIČIUOTI  
 MUITAI IR MOKESČIAI TURI BŪTI SUMOKĖTI  
 MUITAI IR MOKESČIAI  
 MUITAIS IR MOKESČIAIS  
 MUITAS AKCIZAS IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS VYKDYTOJO VEŽĖJO ATSTOVO PARAŠU IR PASKIRTIES ĮSTAIGOS MUITINĖS PAREIGŪNO PARAŠU  
 MUITINIS TIKRINIMAS IR ĮFORMINIMAS ATLIEKAMAS  
 MUITINIŲ IR KITŲ KOMPETENTINGŲ TARNYBŲ  
 MUITINĖ VERTĖ IR KIEKIS  
 MUITINĖS PAREIGŪNO PARAŠU IR ASMENINIU SPAUDU  
 MUITINĖS PAREIGŪNO VARDAS PAVARDĖ IR PARAŠAS  
 MUITINĖS POLICIJOS PAREIGŪNO PARAŠU IR SPAUDU  
 MUITINĖS SĄSKAITĄ MUITĄ IR AKCIZĄ  
 MUITINĖS ĮSTAIGOSE IR VALSTYBĖS SIENOS PERĖJIMO PUNKTŲ MUITINĖS KONTROLĖS zonose 
 MUITO IR AKCIZO  
 MUITO IR IMPORTO MOKESČIŲ  
 MUITO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SUMĄ  
 MUITO SUMA LITAIS IR CENTAIS UŽ VIENĄ LAIKINAI IŠVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ KIEKIO MATAVIMO VIENETĄ  
 MUITO SUMA LITAIS IR CENTAIS UŽ VIENĄ PREKIŲ KIEKIO MATO VIENETĄ  
 MUITUS IR MOKESČIUS  
 MUITŲ IR ARBA MOKESČIŲ  
 MUITŲ IR KITŲ MOKESČIŲ BEI RINKLIAVŲ  
važiuojantiems Į MOKYKLĄ IR ATGAL  
 MUITŲ IR MOKESČIŲ SUMA VIRŠIJA ... 
 MUITŲ IR MOKESČIŲ SUMOS DALIS  
 MUITŲ IR MOKESČIŲ TARIFUS  
 MUITŲ IR MOKESČIŲ  
 MUITŲ TARIFŲ IR UŽSIENIO PREKYBOS STATISTIKOS NOMENKLATŪROS NAUDOJIMO  
 MUITŲ TARIFŲ IR UŽSIENIO PREKYBOS STATISTIKOS NOMENKLATŪROS  
 MUITŲ TARIFŲ IR UŽSIENIO PREKYBOS STATISTIKOS  
 MUSULMONAI IR KROATAI  
 MUSULMONŲ IR KROATŲ FEDERACIJAI  
 MUSULMONŲ IR KROATŲ  
 MUZIKANTAI IR DAINININKAI  
 MUZIKANTŲ IR DAINININKŲ  
 MUZIKOS IR DAILĖS  
 MUZIKOS IR POEZIJOS  
 MUZIKOS IR TEATRO ŠVENTĖ VAIKAMS IR JAUNIMUI  
 MUZIKOS IR TEATRO  
 MYLĖTI IR GERBTI KIEKVIENO ŽMOGAUS GYVYBĘ  
 MĄSTYMO IR BŪTIES  
 MĄSTYMO IR ELGESIO  
 MĄSTYMO IR KALBOS  
 MĄSTYMO IR VEIKLOS  
 MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS IR ŽUVŲ APSAUGOS TAISYKLES  
 MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS IR ŽUVŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ  
 MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS IR ŽUVŲ APSAUGOS  
 MĖGĖJŲ IR PROFESIONALŲ  
 MĖNULIO IR SAULĖS  
 MĖSOS IR DARŽOVIŲ  
 MĖSOS IR PIENO BEI MAISTO PRAMONĖS  
 MĖSOS IR PIENO PRAMONĖS SKYRIAUS VIRŠININKĖ  
 MĖSOS IR PIENO PRAMONĖS  
 MĖSOS IR PIENO  
 MĖSOS IR ŽUVIES  
 MŪSŲ TĖVAI IR SENELIAI  
 NACIONALINIAI IR REGIONINIAI PARKAI  
 NACIONALINIAME OPEROS IR BALETO TEATRE  
 NACIONALINIO OPEROS IR BALETO TEATRO  
 NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS TARYBA  
 NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS TARYBOS  
 NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS  
 NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO PIRMININKAS ALVYDAS SADECKAS 
 NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO  
 NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS  
 NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETAS PRITARĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPČIŲ IR JŲ APSAUGOS ĮSTATYMO PROJEKTUI  
 NACIONALINIU IR TARPTAUTINIU LYGIU  
 NACIONALINIŲ IR REGIONINIŲ PARKŲ REZERVATŲ  
 NACIONALINIŲ IR REGIONINIŲ PARKŲ  
 NACIONALINIŲ PARKŲ TERITORIJOSE IR JŲ APSAUGOS ZONOSE  
 NACIONALINĮ RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ  
 NACIŲ IR SOVIETINIO OKUPACINIŲ REŽIMŲ NUSIKALTIMAMS LIETUVOJE ĮVERTINTI  
 NACIŲ IR SOVIETŲ  
 NAFTA IR DUJOS  
 NAFTA IR JOS PRODUKTAIS  
 NAFTOS ALYVŲ IR ALYVŲ GAUTŲ IŠ BITUMINIŲ MINERALŲ  
 NAFTOS IR DUJŲ IŠTEKLIŲ  
 NAFTOS IR DUJŲ  
 NAFTOS IR JOS PRODUKTŲ SANDĖLIŲ  
 NAFTOS IR JOS PRODUKTŲ  
 NAFTOS IR MAZUTO  
 NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ MĖGINIŲ ĖMIMO INSTRUKCIJA  
 NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ  
 NAFTOS PAIEŠKŲ IR GAVYBOS  
vežti KELEIVIUS IR ARBA KROVINIUS TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS  
 NAFTOS PRODUKTŲ IMPORTO EKSPORTO DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS JAIS  
vežti KELEIVIUS IR KROVINIUS TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS  
 NAFTOTIEKIO IR DUJOTIEKIO  
 NAFTĄ IR DUJAS  
 NAFTĄ IR JOS PRODUKTUS  
 NAFTĄ IR NAFTOS PRODUKTUS  
 NAGRINĖJA IR SPRENDIMUS PRIIMA ... 
 NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS IR SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS  
 NAMO I A YRA ŠALTAS IR KARŠTAS VANDUO ELEKTRA  
 NAMŲ IR BUTŲ  
 NAMŲ IR ŽEMĖS SKLYPŲ  
 NARBUTAS IR KO  
 NARKOTIKŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ  
 NARKOTIKŲ KONTROLĖS IR NARKOMANIJOS PREVENCIJOS  
 NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ  
 NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ VAISTŲ BEI VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ  
 NARKOTINIŲ PRIEMONIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ  
 NARKOTINIŲ VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ LAIKYMO APSKAITOS BEI IŠDAVIMO  
 NARKOTINIŲ VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ  
 NARYSTĖ NATO IR EUROPOS SĄJUNGOJE  
 NATO IR EUROPOS SĄJUNGOS  
 NATO IR PARTNERIŲ  
 NATO IR RUSIJA  
 NATO IR RUSIJOS  
 NATO LIETUVOJE IR APLINK LIETUVĄ  
 NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ IR KITŲ GAMTOS TURTŲ  
 NAUDOJAMAS NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATINIŲ IR PATALPŲ PRADINEI 1 kvadratinio metro nuomos kainai apskaičiuoti 
 NAUDOJAMŲ PATALPŲ IR VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PARDAVIMO  
 NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS IR ERTMES  
 NAUJI ĮSTATYMAI IR NUTARIMAI  
 NAUJIENOS IŠ EUROPOS IR JAV KREPŠINIO AIKŠTELIŲ  
 NAUJIENOS IŠ PASAULIO IR EUROPOS FUTBOLO  
 NAUJOS MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS  
 NAUJOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS KONSTRUKCIJOS IR TECHNOLOGIJOS  
 NAUJOSIOS IR AMŽINOSIOS SANDOROS  
 NAUJOSIOS VILNIOS VILNIAUS ŠALČININKŲ VILNIAUS TRAKŲ IR TRAKŲ APYGARDOSE  
 NAUJŲ RŪŠIŲ ŽUVIS IR VANDENS BESTUBURIUS GYVŪNUS  
 NAUJŲ RŪŠIŲ ŽUVIS IR VANDENS BESTUBURIUS  
 NAŠLAIČIAI IR LIKĘ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAI  
 NAŠLAIČIAMS IR LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS  
 NAŠLAIČIAMS IR LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS  
 NAŠLAIČIŲ IR LIKUSIŲ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKŲ  
 NAŠLIŲ IR NAŠLAIČIŲ MAITINTOJO NETEKIMO PENSIJOS  
 NAŠLIŲ IR NAŠLAIČIŲ PENSIJA  
 NAŠLIŲ IR NAŠLAIČIŲ PENSIJAS  
 NAŠLIŲ IR NAŠLAIČIŲ  
 NE IŠIMTIS BUVO IR ... 
 NE IŠIMTIS IR ŠIE METAI  
 NE KARTĄ IR NE DU  
 NE LAIKU IR NE VIETOJE  
 NE MIESTŲ IR PILIŲ  
 NEAPMOKESTINAMOS IMPORTO MUITAIS IR MOKESČIAIS  
 NEAPMOKESTINANT IMPORTO MUITAIS IR MOKESČIAIS  
 NEAPMUITINAMŲ PARDUOTUVIŲ STEIGIMO IR VEIKLOS TVARKĄ REGLAMENTUOJA ĮSTATYMAS  
 NEDENATŪRUOTO ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ  
 NEGALAVIMŲ AR LIGŲ GYDYMAS IR OPERACIJOS  
 NEGALI BŪTI IR KALBOS  
 NEGALI BŪTI TAIKOMA IR PRIEŽASTYS DĖL KURIŲ JI NEGALI BŪTI TAIKOMA  
 NEGALI NET SUVOKTI SAVO VEIKIMO IR SAVO GYVENIMO PRASMĖS  
 NEGALI SUPRASTI SAVO VEIKSMŲ ESMĖS IR JŲ VALDYTI  
 NEGAMYBINĖS PASKIRTIES IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ STATYBOS FINANSAVIMO  
 NEGYVENAMIEJI PASTATAI STATINIAI IR PATALPOS  
 NEGYVENAMUOSIUS PASTATUS STATINIUS IR PATALPAS IŠNUOMOJA  
 NEGYVENAMUOSIUS PASTATUS STATINIUS IR PATALPAS  
 NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATINIŲ IR PATALPŲ NUOMOS BEI PASKIRSTYMO  
 NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATINIŲ IR PATALPŲ NUOMOS  
 NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATINIŲ IR PATALPŲ NUOMĄ  
 NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATINIŲ IR PATALPŲ  
 NEIGIAMOS ĮTAKOS APLINKAI IR ŽMONIŲ SVEIKATAI  
įrodyti; atviras SAU IR PASAULIUI  
 NEKILNOJAMASIS TURTAS IR TEISĖS Į JĮ  
 NEKILNOJAMASIS TURTAS ŽEMĖ IR SU JA SUSIJĘ OBJEKTAI KURIŲ BUVIMO VIETOS NEGALIMA PAKEISTI  
 NEKILNOJAMOJO TURTO IR TEISIŲ Į JĮ  
 NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ BEI DOKUMENTUS  
 NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ  
 NEKOMERCINIŲ LAIVŲ ĮPLAUKIMO Į KLAIPĖDOS VALSTYBINĮ JŪRŲ UOSTĄ IR BUVIMO  
 NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS  
 NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ  
 NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS  
 NEMUNAS IR NERIS  
 NEMUNO IR NERIES SANTAKA  
 NEMUNO IR NERIES SANTAKOJE  
 NEMUNO IR NERIES  
 NENUSTATYTAS AUTOMOBILIS PARTRENKĖ IR MIRTINAI SUŽALOJO ... 
 NEPAPRASTASIS IR ĮGALIOTASIS AMBASADORIUS LIETUVOJE  
 NEPAPRASTASIS IR ĮGALIOTASIS AMBASADORIUS  
 NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS RANGO SUTEIKIMO  
 NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS RANGĄ  
 NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS  
 NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI  
 NEPAPRASTĄJĮ IR ĮGALIOTĄJĮ AMBASADORIŲ LIETUVOJE  
 NEPAPRASTĄJĮ IR ĮGALIOTĄJĮ AMBASADORIŲ  
 NEPAŽEIDĖ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO  
 NEPAŽEIDĖ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO  
 NEPILNAMEČIŲ SOCIALINĖS PAGALBOS IR PREVENCIJOS  
 NEPILNAMEČIŲ SOCIALINĖS PAGALBOS IR SKIRSTYMO CENTRO  
 NEPILNAMEČIŲ SOCIALINĖS PAGALBOS IR SKIRSTYMO  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI ŠIS KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAS YRA GALUTINIS IR neskundžiamas 
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 NEPRIEŠTARAUJANČIĄ ĮSTATYMAMS IR ŠIEMS NUOSTATAMS  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO JŲ NUOSAVYBĖS FORMOS IR PAVALDUMO  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO SVORIO IR DYDŽIO  
 NEREGIAI IR SILPNAREGIAI  
 NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ  
 NEREGYS IR VISUOMENĖ  
 NERIES IR NEMUNO  
 NERIES IR VILNIOS  
 NERIMO IR BAIMĖS  
 NERVŲ IR RAUMENŲ  
 NESUGEBĖJO APGINTI VALSTYBĖS INTERESŲ IR IŠVENGTI KONFLIKTO ĮSPŪDŽIO  
 NESUMOKĖTŲ DELSPINIGIŲ IR BAUDŲ  
 NESUTARIMUS TARP JURIDINIŲ ARBA FIZINIŲ ASMENŲ IR MERO VALDYBOS  
 NET IR TUO ATVEJU JEI ... 
 NET IR TUO ATVEJU JEIGU ... 
 NET IR TUO ATVEJU KAI ... 
 NETEISINGŲ DUOMENŲ APIE PAJAMAS PELNĄ IR MOKESČIUS  
 NETEISĖTAS ŠAUNAMOJO GINKLO ŠAUDMENŲ IR SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ nešiojimas; laikymas 
 NETEISĖTĄ ŠAUNAMOJO GINKLO ŠAUDMENŲ IR SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ nešiojimą 
 NEVALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ DOKUMENTUS  
 NEVALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ  
įvežamas; išvežamas Į PARODAS IR KITUS RENGINIUS  
 NEĮTRAUKTAS Į ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT REJESTRĄ  
 NIEKIO IR ESMO  
 NIUJORKE IR VAŠINGTONE  
 NORINT ĮSITIKINTI AR LAIKOMASI ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 NORMAS IR TAISYKLES  
 NORMATYVAI IR DOTACIJOS  
 NORMATYVINIŲ AKTŲ SAUGOS DARBE KLAUSIMAIS RENGIMO IR TVIRTINIMO TVARKOS  
 NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ IR STANDARTŲ  
 NORMATYVUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS IR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 NORMATYVŲ IR STANDARTŲ  
 NORMOS IR TAISYKLĖS  
 NORMŲ IR TAISYKLIŲ  
 NORO IR PASTANGŲ  
 NORĖTŲ SUSIPAŽINTI IR SUKURTI ŠEIMĄ  
 NPK TRĄŠŲ IR PESTICIDŲ  
 NUGALĖTOJAI IR PRIZININKAI BUVO APDOVANOTI  
 NUGALĖTOJAI IR PRIZININKAI  
 NUGALĖTOJAMS IR PRIZININKAMS  
 NUGALĖTOJŲ IR PRIZININKŲ  
 NULĖKĖ NUO KELIO IR APVIRTO  
 NUMATYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMUOSE  
 NUMERIAI PAGAMINIMO METAI IR FIZINIO ASMENS ADRESAS  
 NUMERIS AUTOMOBILIO MARKĖ BEI REGISTRACIJOS NUMERIS IR PAN  
 NUMERIS AUTOMOBILIO MARKĖ BEI REGISTRAVIMO NUMERIS IR PAN  
 NUMERIS IR DATA  
 NUMERIUS IR DUOMENIS APIE JUOS  
 NUMERĮ BANKO ĮSTAIGOS PAVADINIMĄ IR ADRESĄ  
 NUMERĮ IR DATĄ  
 NUO ADOMO IR IEVOS  
 NUO BALTIJOS JŪROS IR KURŠIŲ MARIŲ  
 NUO VAISIAUS ATSISKIRIA LENGVAI IR SAUSAI  
 NUODĖMĘ IR MIRTĮ  
šią problemą IŠSAMIAI NAGRINĖJO IR LIETUVOS KARO SPECIALISTAI  
 NUOLAT GYVENA LIETUVOJE IR NĖRA KITOS VALSTYBĖS PILIEČIAI  
 NUOLAT GYVENANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ESTIJOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 NUOMININKAS IR JO ŠEIMOS NARIAI  
 NUOMININKO IR JO ŠEIMOS NARIŲ  
 NUOMOS SU IŠSIPIRKIMU KONKURSO DOKUMENTŲ PERŽIŪROS IR REZULTATŲ VERTINIMO  
 NUOMOTOJO IR NUOMININKO  
 NUOMĄ IR KOMUNALINES BEI RYŠIŲ PASLAUGAS  
 NUORAŠĄ PATVIRTINA SAVO PARAŠU IR ANTSPAUDU  
 NUOSAVYBĖ GALI BŪTI PAIMAMA TIK ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA VISUOMENĖS POREIKIAMS IR TEISINGAI ATLYGINAMA  
 NUOSAVYBĖ IR VALSTYBINĖ NUOSAVYBĖ  
 NUOSAVYBĖS NELIEČIAMUMO IR NUOSAVYBĖS TEISIŲ GYNIMO  
 NUOSAVYBĖS TEISE GALI PRIKLAUSYTI TIK LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS IR VALSTYBEI  
 NUOSAVYBĖS TEISE LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA IR SĄLYGOMIS GALI PRIKLAUSYTI ... 
 NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITŲ PASTATŲ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO TVARKĄ IR SĄLYGAS  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ IR GIMINYSTĖS RYŠĮ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į PASTATUS IR BUTUS SUTEIKIMO IR DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ  
 NUOSTATAI SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS  
 NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS BEI ASMENIMS NUOLAT IR LEGALIAI GYVENANTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 NURODOMAS IR PVM MOKĖTOJO KODAS PAVADINIMAS ADRESAS  
 NURODOMAS JO VARDAS IR PAVARDĖ ADRESAS  
 NURODOMAS MUITO KODAS IŠ EKSPORTO IR IMPORTO MOKESČIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 NURODYTĄ DIENĄ IR VALANDĄ  
 NUSIKALSTAMO SUSIVIENIJIMO ORGANIZAVIMU IR DALYVAVIMU  
 NUSIKALSTAMU BŪDU GAUTO TURTO ĮGIJIMO IR REALIZAVIMO  
 NUSIKALSTAMU BŪDU ŠIE DAIKTAI PERDUODAMI PAGAL PRAŠYMĄ IR TUO ATVEJU KAI ASMUO NEGALI BŪTI IŠDUOTAS  
 NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI  
 NUSIKALTIMAS IR BAUDŽIAMASIS NUSIŽENGIMAS  
 NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ  
 NUSIKALTIMO IR BAUSMĖS  
 NUSIKALTIMĄ IR BAUSMĘ  
 NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ  
 NUSTATO IR KEIČIA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEIKIMU  
 NUSTATO JOS FUNKCIJAS ORGANIZUOJANT IR VYKDANT kitus rinkimus ir referendumą 
 NUSTATO KAINAS IR TARIFUS  
ūkininkų KVALIFIKACIJOS KĖLIMO BEI FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ  
 NUSTATO ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 NUSTATOMAS PAGAL ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ METODIKĄ  
 NUSTATYTA MUITO SUMA LITAIS IR CENTAIS  
 NUSTATYTA TVARKA IR TERMINAIS  
 NUSTATYTAS RIBAS IR PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ  
 NUSTATYTI IMPORTO MUITAI IR KITI MOKESČIAI  
 NUSTATYTOMIS SĄLYGOMIS IR TERMINAIS  
 NUSTATYTOMIS SĄLYGOMIS IR TVARKA  
 NUSTATYTUOSE GYVULIŲ PAVOJINGŲ LIGŲ ŽIDINIUOSE AFRIKOS AZIJOS AMERIKOS IR EUROPOS KAI KURIOSE VALSTYBĖSE  
 NUSTATYTUS IMPORTO MUITUS IR MOKESČIUS  
 NUSTATYTUS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 NUSTATYTĄJA TVARKA NAGRINĖJA GYVENTOJŲ PAREIŠKIMUS SKUNDUS BEI PASIŪLYMUS IR IMASI REIKIAMŲ PRIEMONIŲ KAD BŪTŲ IŠSPRĘSTI JUOSE KELIAMI KLAUSIMAI  
 NUSTATYTĄJA TVARKA STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 NUSTATYTĄJA TVARKA SUDERINTI IR PATVIRTINTI  
 NUSTATYTŲ IMPORTO MUITŲ IR ARBA MOKESČIŲ SUMĄ  
 NUSTATYTŲ IMPORTO MUITŲ IR MOKESČIŲ  
 NUTEISTA LAISVĖS ATĖMIMU IR PATAISOS DARBAIS BE LAISVĖS ATĖMIMO  
 NUTOLĘ NUO KRISTAUS IR JO EVANGELIJOS DVASIOS  
 NUTRAUKIANT DARBO SUTARTĮ SU NĖŠČIA MOTERIMI IR MOTINA  
 NUVAŽIAVO NUO KELIO IR APSIVERTĖ  
 NUVAŽIAVO NUO KELIO IR APVIRTO  
 NUVAŽIAVO NUO KELIO IR ATSITRENKĖ Į MEDĮ  
 NUVAŽIAVO NUO KELIO IR TRENKĖSI Į MEDĮ  
 NUŠALINTI NUO PAREIGŲ IR PATRAUKTI ATSAKOMYBĖN  
 NYKSTANČIŲ AUGALŲ GRYBŲ IR GYVŪNŲ  
 NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGOS  
 NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ  
 NĖŠTUMO IR GIMDYMO  
 NĖŠČIAS MOTERIS IR MOTERIS SU VAIKAIS  
 OBELYS IR KRIAUŠĖS  
 OBELŲ IR KRIAUŠIŲ  
 OBJEKTO IR SUBJEKTO  
 OBUOLIŲ IR KRIAUŠIŲ  
 ODOS IR GLEIVINIŲ  
 ODOS IR GLEIVINĖS  
 ODOS IR VENERINIŲ LIGŲ DISPANSERIO  
 ODOS IR VENERINIŲ LIGŲ  
 ODOS IR VENEROS LIGŲ DISPANSERIO  
 ODOS IR VENEROS LIGŲ LIGONINĖS  
 ODOS IR VENEROS LIGŲ  
 OKUPACIJOMS DALYVIŲ TEISINIO STATUSO PRIPAŽINIMO IR VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO  
 OKUPACIJOS IR ANEKSIJOS  
 OKUPACIJŲ PADARINIŲ LIETUVOS RESPUBLIKAI IR JOS GYVENTOJAMS ĮVERTINIMO  
 OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ IR PASAULIO ČEMPIONATŲ  
 OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE PASAULIO IR EUROPOS ČEMPIONATUOSE  
 OMNITEL IR BITĖ GSM  
 OMNITEL IR BITĖS GSM  
 OPERACIJAS SU VERTYBINIAIS POPIERIAIS IR PINIGAIS  
 OPERACIJOJE BOSNIJOJE IR HERCEGOVINOJE  
 OPEROS IR BALETO TEATRAS  
 OPEROS IR BALETO TEATRE  
 OPEROS IR BALETO TEATRO SCENOJE  
 OPEROS IR BALETO TEATRO  
 OPEROS IR BALETO TEATRUI  
 OPEROS IR BALETO  
 ORDINAI IR MEDALIAI  
 ORDINAIS IR MEDALIAIS  
 ORDINUS IR MEDALIUS  
 ORDINŲ IR MEDALIŲ  
 ORDINŲ MEDALIŲ IR KITŲ PASIŽYMĖJIMO ŽENKLŲ ĮSTATYMO  
 ORDINŲ MEDALIŲ IR KITŲ PASIŽYMĖJIMO ŽENKLŲ  
 ORGANINĖS CHEMIJOS IR ORGANINĖS TECHNOLOGIJOS  
 ORGANIZACIJŲ IR FIZINIŲ BEI JURIDINIŲ ASMENŲ  
 ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT REJESTRĄ  
 ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI  
 ORGANIZATORIUS IR VYKDYTOJUS  
 ORGANIZATORIŲ IR DALYVIŲ  
 ORGANIZATORIŲ IR VYKDYTOJŲ  
 ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS  
 ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO  
 ORGANIZAVIMO IR VALDYMO  
 ORGANIZAVIMĄ IR VYKDYMĄ  
 ORGANIZUOTŲ NUSIKALTIMŲ IR KORUPCIJOS TYRIMO  
 ORGANŲ IR AUDINIŲ  
 ORGANŲ IR SISTEMŲ  
 ORIENTACIJOS IR MOBILUMO  
 ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KOORDINAVIMO