Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl transporto ir kitų paslaugų teikimo pervežant Kazachstano KROVINIUS PER KLAIPĖDOS VALSTYBINĮ JŪRŲ UOSTĄ  
... M VIRŠ JŪROS LYGIO  
išgauti IŠ JŪROS DUGNO  
iškilęs VIRŠ JŪROS LYGIO  
... METRŲ VIRŠ JŪROS LYGIO  
išplaukimas Į TERITORINĘ JŪRĄ JŪROS VIDAUS VANDENIS PASIENIO VANDENIS  
išplaukė Į ATVIRĄ JŪRĄ  
išplaukė Į JŪRĄ  
 DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO RINKLIAVŲ  
 EKONOMINEI ZONAI BALTIJOS JŪROJE  
 EKONOMINĖJE ZONOJE BALTIJOS JŪROJE  
katastrofa VIRŠ JUODOSIOS JŪROS  
leisti įplaukti Į KLAIPĖDOS VALSTYBINĮ JŪRŲ UOSTĄ  
 II BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ SPORTO ŽAIDYNES  
 II BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ  
 II BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ SPORTO ŽAIDYNĖMS  
 II BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS  
 II BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ SPORTO ŽAIDYNĖSE  
 IKI JUODOSIOS JŪROS  
naudotis teisėmis Į JŪROS dugną 
 IŠPLAUKTI Į JŪRĄ  
 JAV JŪRŲ PĖSTININKŲ  
 JAV KARINIO JŪRŲ LAIVYNO  
nuvažiuoti; pabūti PRIE JŪROS krantų; tilto 
 JUODOJOJE JŪROJE  
 JUODOSIOS JŪROS LAIVYNO  
 JUODOSIOS JŪROS PAKRANTĖJE  
 JUODOSIOS JŪROS  
 JŪROJE BEI KARTU SU VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PASIENIO POLICIJOS PADALINIAIS  
 JŪROS BANGOS  
 JŪROS DUGNE  
 JŪROS DUGNO  
 JŪROS GĖRYBIŲ  
 JŪROS LINK  
 JŪROS OŠIMAS  
 JŪROS PAKRANTĖJE  
 JŪROS SIENOS  
 JŪROS ŠVENTĖS  
 JŪRŲ IR UPIŲ UOSTŲ PRIEPLAUKŲ  
 JŪRŲ IR UPIŲ  
 JŪRŲ IR VANDENYNŲ  
 JŪRŲ IR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTUI  
 JŪRŲ KIAULYTĖS  
 JŪRŲ LAIVYNO  
 JŪRŲ PREKYBOS  
 JŪRŲ PĖSTININKAI  
 JŪRŲ PĖSTININKŲ  
 JŪRŲ SKAUTŲ  
 JŪRŲ TEISĖS KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 JŪRŲ UOSTAS  
 JŪRŲ UOSTO  
 JŪRŲ UOSTUS PAGAL JŲ FUNKCINĘ PASKIRTĮ  
 KARIBŲ JŪROS  
 KARINIAME JŪRŲ LAIVYNE  
 KARINIO JŪRŲ LAIVYNO  
 KARINIS JŪRŲ LAIVYNAS  
 KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ FLOTILĖS  
 KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ  
 KARINĖS JŪRŲ PAJĖGOS  
 KASPIJOS JŪROS  
 KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO JŪRA  
 KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA KLASCO  
 KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA  
 KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJOS KLASCO  
 KLAIPĖDOS JŪRŲ MUZIEJUJE  
 KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTAS  
 KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTE  
 KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTO  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIAM JŪRŲ UOSTUI PLĖTOTI  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIAM JŪRŲ UOSTUI  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIAME JŪRŲ UOSTE  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJAI  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KAPITONO  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KOMPLEKSO MUITINĖS PRIEŽIŪROS ZONOJE  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KOMPLEKSO MUITINĖS PRIEŽIŪROS ZONOSE  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KOMPLEKSO MUITINĖS PRIEŽIŪROS  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTOJIMO  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO TERITORIJOJE  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO TERITORIJOS NUOMOS  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO  
 KURŠIŲ MARIOSE IR BALTIJOS JŪROJE  
 KURŠIŲ MARIŲ IR BALTIJOS JŪROS  
 LAIVININKYSČIŲ KOMPANIJŲ IR JŪRŲ LAIVŲ PATIKRINIMO  
 LAIVŲ JŪRŲ EŽERŲ UPIŲ IR KANALŲ  
 LAPTEVŲ JŪROS  
 LIETUVA PAGAL SAVO ĮSTATYMUS IR TARPTAUTINĘ TEISĘ GALI NAUDOTIS TEISĖMIS Į JŪROS DUGNĄ  
 LIETUVIAI PRIE LAPTEVŲ JŪROS  
 LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTEI  
 LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĘ  
 LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ  
 LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖS LISCO  
 LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖS  
 LIETUVOS KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ  
 LIETUVOS VALSTYBINĖS ŽVEJYBOS LAIVYNO ĮMONĖS JŪRA  
valstybė NUO JŪROS iki jūros 
 MOTERIS IŠ JŪROS  
įplaukiančių Į KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTĄ  
 NEGYVOSIOS JŪROS  
 NEKOMERCINIŲ LAIVŲ ĮPLAUKIMO Į KLAIPĖDOS VALSTYBINĮ JŪRŲ UOSTĄ IR BUVIMO  
 NUO BALTIJOS IKI JUODOSIOS JŪROS  
 NUO BALTIJOS JŪROS IR KURŠIŲ MARIŲ  
 AB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA  
 PER BALTIJOS JŪRĄ  
 PLAUKTI Į JŪRĄ  
 PRIE BALTIJOS JŪROS  
 PRIE JUODOSIOS JŪROS  
 PRIE LAPTEVŲ JŪROS  
 PRIE VIDURŽEMIO JŪROS  
 PRIVATIZUOJAMOS LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖS LISCO akcijų 
 RUSIJOS KARINIO JŪRŲ LAIVYNO  
 SENIS IR JŪRA  
 ANT JŪROS KRANTO  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS KURI ATSTOVAUJA VALSTYBĖS INTERESAMS AKCINĖJE BENDROVĖJE KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJOJE  
 TARPTAUTINIAME JŪRŲ UOSTE  
 TARPTAUTINĖS JŪRŲ ORGANIZACIJOS  
 TARPTAUTINĖS JŪRŲ PERKĖLOS  
 TARPTAUTINĖS JŪRŲ TEISĖS  
 APLINK BALTIJOS JŪRĄ  
 TERITORINE JŪRA  
 TERITORINĘ JŪRĄ  
 TERITORINĖJE JŪROJE  
 TERITORINĖS JŪROS IŠSKIRTINĖS EKONOMINĖS ZONOS IR KONTINENTINIO ŠELFO BALTIJOS JŪROJE ŠIAURINĖS RIBOS NUSTATYMO  
 TERITORINĖS JŪROS  
 UPIŲ IR JŪRŲ  
 UŽ JŪRŲ MARIŲ  
 VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO  
 VIDURŽEMIO JŪROJE  
 VIDURŽEMIO JŪROS BASEINO  
 VIDURŽEMIO JŪROS PAKRANTĖJE  
 VIDURŽEMIO JŪROS PAKRANTĖS  
 VIDURŽEMIO JŪROS PAKRANTĖSE  
 VIDURŽEMIO JŪROS PAKRANČIŲ  
 VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO  
 VIDURŽEMIO JŪROS  
 VIRŠ JUODOSIOS JŪROS sprogo 
 VIRŠ JŪROS skristi 
 ATGAL Į JŪRĄ  
 Į BALTIJOS JŪRĄ išsiliejo 
 ĮPLAUKTI Į KLAIPĖDOS VALSTYBINĮ JŪRŲ UOSTĄ  
 ŠIAURĖS JŪROJE  
 ŠIAURĖS JŪROS  
 ATVIROJE JŪROJE  
 BALTIJOS JŪRA  
 BALTIJOS JŪROJE IR KURŠIŲ MARIOSE  
 BALTIJOS JŪROJE TIES NIDA  
 BALTIJOS JŪROJE  
 BALTIJOS JŪROS BASEINE  
 BALTIJOS JŪROS BASEINO  
 BALTIJOS JŪROS IR KURŠIŲ MARIŲ APSAUGINĖMS JUOSTOMS  
 BALTIJOS JŪROS IR KURŠIŲ MARIŲ PAKRANTĖS  
 BALTIJOS JŪROS IR KURŠIŲ MARIŲ  
 BALTIJOS JŪROS KRANTO IKI TAŠKO  
 BALTIJOS JŪROS PAKRANTĖJE  
 BALTIJOS JŪROS PAKRANTĖS  
 BALTIJOS JŪROS REGIONE  
 BALTIJOS JŪROS REGIONO  
 BALTIJOS JŪROS VALSTYBIŲ  
 BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ  
 BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ  
 BALTIJOS JŪROS ŠELFE  
 BALTIJOS JŪROS ŽUVIS IŠ UŽSIENIO LAIVŲ  
 BALTIJOS JŪROS  
 BALTIJOS JŪRĄ  
 BARENCO JŪROJE