Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
nedarė JOKIO SPAUDIMO  
nedarė JOKIŲ NUOLAIDŲ  
negauna JOKIO ATLYGINIMO  
negauna JOKIOS PARAMOS  
negavo JOKIOS ŽINIOS  
negavo; nesulaukė JOKIO ATSAKYMO  
negavo; neturėjo JOKIOS NAUDOS  
nekelia JOKIO TRIUKŠMO  
nekelia; neliko JOKIŲ ABEJONIŲ  
nekreipti JOKIO DĖMESIO  
nematau JOKIŲ PROBLEMŲ  
nemato; nebeliko; nebeturi JOKIOS VILTIES  
nemoka JOKIŲ MOKESČIŲ  
nenoriu JOKIŲ IŠIMČIŲ  
nepadariau JOKIO NUSIKALTIMO  
nepaisant JOKIŲ KLIŪČIŲ  
nepaliko; neliko JOKIŲ VILČIŲ  
nepalikti JOKIŲ PĖDSAKŲ  
nepateikia JOKIOS INFORMACIJOS APIE ... 
nepateikė JOKIŲ DOKUMENTŲ  
nepriimti JOKIŲ SPRENDIMŲ  
nepriklauso JOKIAI PARTIJAI  
neprisiima JOKIOS ATSAKOMYBĖS nereikalavo 
nerodė JOKIŲ GYVYBĖS ŽENKLŲ  
nesigirdėjo JOKIO GARSO  
nesiima JOKIŲ PRIEMONIŲ  
netaikyti JOKIŲ SANKCIJŲ  
neturi JOKIOS INFORMACIJOS  
neturi JOKIOS REIKŠMĖS  
neturi JOKIŲ GALIMYBIŲ  
neturi JOKIŲ RYŠIŲ  
neturi JOKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ  
neturi JOKIŲ ŠANSŲ  
neturi JOKIŲ ŽINIŲ  
neturi; nedarė JOKIOS ĮTAKOS  
neturiu JOKIŲ PERSPEKTYVŲ  
neturiu JOKIŲ PRIEKAIŠTŲ  
neturėjo JOKIŲ PRETENZIJŲ  
neturėti JOKIŲ REIKALŲ  
nevaidina JOKIO VAIDMENS  
 JOKIA NAUJIENA  
 JOKIAIS BŪDAIS  
 JOKIO ATSISVEIKINIMO RAŠTELIO nerasta; nepaliko 
 JOKIO PAVOJAUS nėra 
 JOKIOMIS APLINKYBĖMIS  
 JOKIOMS PARTIJOMS nepriklausė 
 JOKIOS PAGALBOS nereikia; neteikia 
 JOKIOS PARAMOS nesulaukia 
 JOKIOS PRIEVARTOS nėra 
 JOKIOS REAKCIJOS nesulaukė; nesukelia 
 JOKIU BŪDU NE  
 JOKIU BŪDU NEGALI BŪTI  
 JOKIU BŪDU NEGALIMA  
 JOKIU BŪDU NEVALIA  
 JOKIU BŪDU  
 JOKIŲ KITŲ RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ DIRBTI VERSLO KOMERCIJOS AR KITOKIOSE PRIVAČIOSE ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE  
 JOKIŲ KOMENTARŲ nebereikia 
 JOKIŲ KONFLIKTŲ nekildavo 
 JOKIŲ LENGVATŲ  
 JOKIŲ NURODYMŲ  
 JOKIŲ PRIVILEGIJŲ neturi 
 JOKIŲ REZULTATŲ NEDAVĖ  
 JOKIŲ SUTARČIŲ  
 JOKIŲ SVARBIŲ SPRENDIMŲ  
nėra JOKIO PAGRINDO manyti 
nėra JOKIŲ APRIBOJIMŲ  
nėra; nematau JOKIO SKIRTUMO  
nėra; neturi; nemato JOKIOS PRASMĖS  
 NEDARO JOKIO ĮSPŪDŽIO  
 NEDAVĖ JOKIŲ REZULTATŲ  
 NEGALI GAUTI JOKIO KITO ATLYGINIMO IŠSKYRUS ... 
 NEGALIOJA JOKS ĮSTATYMAS AR KITAS AKTAS PRIEŠINGAS KONSTITUCIJAI  
 NEKELIA JOKIŲ ABEJONIŲ  
 NEKREIPIA JOKIO DĖMESIO  
 NEKREIPĖ JOKIO DĖMESIO  
 NEPADARĖ JOKIO ĮSPŪDŽIO  
 NEPALIKO JOKIŲ VILČIŲ  
 NERODĖ JOKIŲ GYVYBĖS ŽENKLŲ  
 NESIĖMĖ JOKIŲ PRIEMONIŲ  
 NETURI JOKIO PAGRINDO  
 NETURI JOKIOS PRASMĖS  
 NETURI JOKIOS REIKŠMĖS  
 NETURI JOKIOS ĮTAKOS  
 NETURI JOKIŲ GALIMYBIŲ  
 NETURI JOKIŲ ŠANSŲ  
 NETURĖJO JOKIOS ĮTAKOS  
 NETURĖS JOKIOS ĮTAKOS  
 NETURĖS JOKIŲ TEISINIŲ PASEKMIŲ NES ŠIS SUSITARIMAS YRA NETEISĖTAS  
 NEVAIDINA JOKIO VAIDMENS  
 NĖRA JOKIO PAGRINDO  
 NĖRA JOKIO REIKALO  
 NĖRA JOKIO SKIRTUMO  
 NĖRA JOKIOS ABEJONĖS KAD ... 
 NĖRA JOKIOS PRASMĖS  
 NĖRA JOKIŲ GALIMYBIŲ  
 UŽ JOKIUS PINIGUS nenusipirksi 
be JOKIŲ RŪPESČIŲ  
 BE JOKIO ATLYGINIMO  
 BE JOKIO GAILESČIO  
 BE JOKIO KONKURSO  
 BE JOKIO PAGRINDO  
 BE JOKIO PASIPRIEŠINIMO  
 BE JOKIO PERSPĖJIMO  
 BE JOKIO REIKALO  
 BE JOKIO SĄŽINĖS GRAUŽIMO  
 BE JOKIO TIKSLO  
 BE JOKIO UŽMOKESČIO  
 BE JOKIO VARGO  
 BE JOKIOS ABEJONĖS  
 BE JOKIOS BAIMĖS  
 BE JOKIOS DISKRIMINACIJOS  
 BE JOKIOS IRONIJOS  
 BE JOKIOS PRIEŽASTIES  
 BE JOKIOS TVARKOS  
 BE JOKIŲ ABEJONIŲ  
 BE JOKIŲ APRIBOJIMŲ  
 BE JOKIŲ ATSKAITYMŲ  
 BE JOKIŲ CEREMONIJŲ  
 BE JOKIŲ IŠANKSTINIŲ SĄLYGŲ  
 BE JOKIŲ IŠIMČIŲ  
 BE JOKIŲ IŠLYGŲ  
 BE JOKIŲ KOMENTARŲ  
 BE JOKIŲ PAAIŠKINIMŲ  
 BE JOKIŲ PASTANGŲ  
 BE JOKIŲ SKRUPULŲ  
 BE JOKIŲ SĄLYGŲ  
 BET KURIUO METU IR BE JOKIŲ FORMALUMŲ