Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BĖDA TA KAD ... 
 CENTRINIS LOTERIJOS KOMPIUTERIS RODO KAD ... 
 CENTRINIS LOTERIJOS KOMPIUTERIS RODO KAD LAIMINGIEJI BILIETAI PIRKTI ... 
 DARBDAVYS NETURI TEISĖS REIKALAUTI KAD ... 
 DARBDAVYS PRIVALO PAREIKALAUTI KAD ... 
 DARO IŠVADĄ KAD ... 
 DARO PRIELAIDĄ KAD ... 
 DAROMA IŠVADA KAD ... 
 DAROMA PRIELAIDA KAD ... 
 DARYTI IŠVADĄ KAD ... 
 DARYTINA IŠVADA KAD ... 
 DEMOKRATINĖSE VALSTYBĖSE JAU SENIAI SUPRASTA KAD ... 
 DIDELĖ TIKIMYBĖ KAD ... 
 DOKUMENTAS PATVIRTINANTIS KAD SUMOKĖTAS MOKESTIS UŽ ... 
 DOKUMENTAS PATVIRTINANTIS KAD SUMOKĖTAS MOKESTIS  
 DUOK DIEVE KAD ... 
 DUOMENYS PARODĖ KAD ... 
 DUOMENYS RODO KAD ... 
 DĖKOJU UŽ POKALBĮ IR LINKIU KAD ... 
 DĖL TOS PAPRASTOS PRIEŽASTIES KAD ... 
 EKSPERTAI MANO KAD ... 
 EKSPERTAI NUSTATĖ KAD ... 
 EKSPERTAI SAKO KAD ... 
 EKSPERTAI TEIGIA KAD ... 
 ESMĖ TA KAD ... 
 ESMĖ YRA TA KAD ... 
 FAKTAS KAD ... 
 FAKTĄ KAD ... 
 GALIMA DARYTI IŠVADĄ KAD ... 
 GALIMA DARYTI PRIELAIDĄ KAD ... 
 GALIMAS DAIKTAS KAD ... 
 GALIMAS DALYKAS KAD ... 
 GARANTO RAŠTIŠKAS ĮSIPAREIGOJIMAS MUITINEI KAD JOS ATŽVILGIU PRISIIMTI SKOLININKO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA BUS ĮVYKDYTI  
 GAUTAS PRANEŠIMAS KAD ... 
 GAVO PRANEŠIMĄ KAD ... 
 GERBIAMAS IR VERTINAMAS KAIP TIK DĖL TO KAD JIS AR JI YRA ASMUO  
muitinė IMASI VISŲ BŪTINŲ PRIEMONIŲ KAD PASKIRTIES ĮSTAIGOJE būtų įmanoma identifikuoti prekes ir nustatyti visus su jomis atliktus veiksmus 
 IMTIS PRIEMONIŲ KAD BŪTŲ PAŠALINTI ... 
 ISTORIJA RODO KAD ... 
 IŠ PIRMO ŽVILGSNIO ATRODO KAD ... 
 IŠ PIRMO ŽVILGSNIO ATRODYTŲ KAD ... 
 IŠ PIRMO ŽVILGSNIO GALI ATRODYTI KAD ... 
 IŠ PIRMO ŽVILGSNIO GALI PASIRODYTI KAD ... 
 IŠ TO GALIMA DARYTI IŠVADĄ KAD ... 
 IŠREIŠKĖ VILTĮ KAD ... 
 IŠVADOSE TEIGIAMA KAD ... 
 JEIGU NUSTATYTA KAD ĮMONĖ NE KARTĄ YRA pažeidusi įstatymų ar kitų teisės aktų miškų inventorizavimo ir miškotvarkos projektų rengimo klausimais reikalavimus 
 JEIGU NĖRA ĮRODYMŲ KAD ŽALA ATSIRADO DĖL nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo tyčios 
 JEIGU YRA PAGRINDO MANYTI KAD ... 
 JEIGU YRA PAGRINDO ĮTARTI KAD ... 
 JIE SUTINKA KAD APYLINKIŲ AGRARINĖS REFORMOS TARNYBŲ išvados būtų pakeistos 
 KAD BŪTŲ UŽKIRSTAS KELIAS  
 KAD DIEVAS BŪTŲ VISKAS VISAME KAME  
 KAD GALĖTUMĖTE SUVOKTI DIEVO VALIĄ  
 KAD MŪSŲ DŽIAUGSMAS BŪTŲ TOBULAS  
 KAD PASAULIS PER JĮ BŪTŲ IŠGELBĖTAS  
 KAUNO DIENAI SAKĖ KAD ... 
 KAUNO DIENAI TEIGĖ KAD ... 
 KILO ĮTARIMAS KAD ... 
 KITAS DALYKAS KAD ... 
 KOKIOS GARANTIJOS KAD KONSTITUCINIO ĮSTATYMO "saugikliai" veiks 
 KOMISIJA NUSTATĖ KAD ... 
 KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS INFORMAVO PREZIDENTĄ KAD ŠIUO METU LIETUVOJE JAU PRADĖTAS karo prievolininkų surašymas 
pritaria MINČIAI KAD reikia ... 
 KYLA ĮTARIMAS KAD ... 
 LA SAKĖ KAD ... 
 LABAI GALIMAS DALYKAS KAD ... 
 LAIKOMA KAD ATLYGINIMAI UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ susidaro 
 LAIKOMA KAD PRAŠYMAS SUTEIKTI PRIORITETĄ NEBUVO paduotas 
 LAIKOMA KAD SĄVOKA NUOLATINĖ BUVEINĖ neapima ... 
 LAIKOSI NUOMONĖS KAD ... 
 LEGENDOS BYLOJA KAD ... 
 LEIDŽIA DARYTI IŠVADĄ KAD ... 
 LIETUVOS RYTUI PAVYKO SUŽINOTI KAD ... 
 LIETUVOS RYTUI SAKĖ KAD ... 
 LIETUVOS RYTUI TEIGĖ KAD ... 
 LITERATŪROJE NURODOMA KAD ... 
susitaiko SU MINTIMI KAD ... 
 MAN ATRODO KAD YRA KELIOS PRIEŽASTYS  
 MANOMA KAD GAISRĄ SUKĖLĖ ... 
 MOKAMĄJĮ PAVEDIMĄ SU BANKO ŽYMOMIS ARBA KVITĄ PATVIRTINANTĮ KAD SUMOKĖTAS ŽYMINIS MOKESTIS  
 MOKSLININKAI MANO KAD ... 
 MOKSLININKAI NUSTATĖ KAD ... 
 MOKSLININKAI TEIGIA KAD ... 
 MOKĖJIMO PAVEDIMĄ SU BANKO ŽYMOMIS ARBA KVITĄ PATVIRTINANTĮ KAD SUMOKĖTAS žyminis mokestis 
 NE PASLAPTIS KAD ... 
 NEATMETA GALIMYBĖS KAD ... 
 NEATMETAMA GALIMYBĖ KAD ... 
 NEATMETAMA PRIELAIDA KAD ... 
 NEATMETAMA VERSIJA KAD ... 
 NEATMETĖ GALIMYBĖS KAD ... 
 NEDELSIANT SUDARYTI SĄLYGAS KAD JOSE GALĖTŲ LAISVAI VEIKTI ... 
 NEKYLA ABEJONIŲ KAD ... 
 NENORĖJĘS KAD JO PAVARDĖ BŪTŲ MINIMA  
 NENORĖJĘS KAD JO PAVARDĖ BŪTŲ SKELBIAMA  
 NIEKAM NE PASLAPTIS KAD ... 
 NUSTATYTĄJA TVARKA NAGRINĖJA GYVENTOJŲ PAREIŠKIMUS SKUNDUS BEI PASIŪLYMUS IR IMASI REIKIAMŲ PRIEMONIŲ KAD BŪTŲ IŠSPRĘSTI JUOSE KELIAMI KLAUSIMAI  
 NĖRA ABEJONIŲ KAD ... 
 NĖRA ABEJONĖS KAD ... 
 NĖRA JOKIOS ABEJONĖS KAD ... 
 PADARĖ IŠVADĄ KAD ... 
 PAREIGŪNAI MANO KAD ... 
 PAREIGŪNAI NUSTATĖ KAD ... 
 PAREIGŪNAI SAKĖ KAD ... 
 PARENGTINIO TARDYMO METU NUSTATYTA KAD ... 
 PASIEKĖ ŽINIA KAD ... 
 PASIGIRSTA BALSŲ KAD ... 
 PASISAKOME UŽ TAI KAD BŪTŲ SUDARYTOS SĄLYGOS KIEKVIENAM VAIKUI MOKYTIS GIMTĄJA KALBA VISŲ LYGIŲ mokyklose 
 PASKLIDO GANDAI KAD ... 
 PASKLIDO GANDAS KAD ... 
 PASKLIDO ŽINIA KAD ... 
 PATIRTIS RODO KAD ... 
 PATVIRTINANTIS KAD SUMOKĖTAS ŽYMINIS MOKESTIS  
 PATYRIMAS RODO KAD ... 
 PAVYZDYS RODO KAD ... 
 PAVYZDŽIAI RODO KAD ... 
 PAŽYMĄ KAD VYKDOMI ĮSIPAREIGOJIMAI MUITINEI IR SUMOKĖTI MOKESČIAI  
 PERŠASI IŠVADA KAD ... 
 PRAKTIKA PARODĖ KAD ... 
 PRAKTIKA RODO KAD ... 
 PRANEŠIME TEIGIAMA KAD ... 
 PREKĖ TURI BŪTI APRAŠOMA TAIP KAD PAKAKTŲ DUOMENŲ  
 PRIPAŽĮSTA KAD LAIKO SAVE LIETUVIU  
 PRIĖJO IŠVADĄ KAD ... 
 PRIĖJO PRIE IŠVADOS KAD ... 
 PSICHOLOGAI TEIGIA KAD ... 
 REIKALAS TAS KAD ... 
 REIKIA ATKREIPTI DĖMESĮ Į TAI KAD ... 
 REZULTATAI PARODĖ KAD ... 
 REZULTATAI RODO KAD ... 
 ANALIZĖ RODO KAD ... 
 SKAIČIAVIMAI RODO KAD ... 
 SKIRTUMAS TAS KAD ... 
 SKIRTUMAS TIK TAS KAD ... 
 SKIRTUMAS TIK TOKS KAD ... 
 SKLANDO GANDAI KAD ... 
 SKLIDO GANDAI KAD ... 
 SKLIDO KALBOS KAD ... 
 SKLINDA GANDAI KAD ... 
 SKLINDA KALBOS KAD ... 
 SMŪGIS BUVO TOKS STIPRUS KAD ... 
 SPECIALISTAI ATKREIPIA DĖMESĮ Į TAI KAD ... 
 SPECIALISTAI MANO KAD ... 
 SPECIALISTAI SAKO KAD ... 
 SPECIALISTAI TEIGIA KAD ... 
 SPECIALISTAI TVIRTINA KAD ... 
 STATISTIKA RODO KAD ... 
 STEBĖJIMAI RODO KAD ... 
 SU SĄLYGA KAD ... 
 SUINTERESUOTO ASMENS ATSTOVAS PAAIŠKINO KAD ... 
 SUSIDARO ĮSPŪDIS KAD ... 
 SUSIDARĖ ĮSPŪDIS KAD ... 
 APKLAUSA PARODĖ KAD ... 
 APKLAUSOS RODO KAD ... 
 TEIKIA VILČIŲ KAD ... 
 TEISMAS NUSPRENDĖ KAD ... 
 TEISMAS NUSTATĖ KAD ... 
 TEISMO MEDICINOS EKSPERTAI NUSTATĖ KAD ... 
 TEISYBĖS DĖLEI REIKIA PASAKYTI KAD ... 
 TEISYBĖS DĖLEI REIKĖTŲ PASAKYTI KAD ... 
 TERITORINĖS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAŽYMA KAD DEKLARUOTOS PAJAMOS IR SUMOKĖTI MOKESČIAI  
 TODĖL GALIMA DARYTI IŠVADĄ KAD ... 
 TUO DIDESNĖ TIKIMYBĖ KAD ... 
 TURINT GALVOJE KAD ... 
 TURINT OMENYJE KAD ... 
 TYRIMAI PARODĖ KAD ... 
 TYRIMAI RODO KAD ... 
 TYRIMAIS NUSTATYTA KAD ... 
 TYRIMAS PARODĖ KAD ... 
 TYRIMŲ DUOMENYS RODO KAD ... 
 TYRIMŲ REZULTATAI PARODĖ KAD ... 
 TĖVIŠKĖS ŽINIOMS SAKĖ KAD ... 
 UŽTIKRINANT KAD ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA BUS ĮVYKDYTI  
 APŽVALGININKAI MANO KAD ... 
 AR NĖRA KITŲ POŽYMIŲ LIUDIJANČIŲ KAD ... 
 VALSTYBĖ REGULIUOJA ŪKINĘ VEIKLĄ TAIP KAD JI TARNAUTŲ BENDRAI TAUTOS GEROVEI  
atkreipti DĖMESĮ Į TAI KAD ... 
atkreipė DĖMESĮ KAD ... 
 VISA BĖDA KAD ... 
 VISA LAIMĖ KAD ... 
 VYRAUJA NUOMONĖ KAD ... 
 VYRAVO NUOMONĖ KAD ... 
 ATKREIPIA DĖMESĮ Į TAI KAD ... 
 ATKREIPIAMAS DĖMESYS Į TAI KAD ... 
 ĮSTATYMAS NUMATO KAD ... 
 ĮSTATYME NUMATYTA KAD ... 
 ATKREIPTAS DĖMESYS Į TAI KAD ... 
 ATKREIPTI DĖMESĮ Į TAI KAD ... 
 ATKREIPTINAS DĖMESYS Į TAI KAD ... 
 ATKREIPĖ DĖMESĮ KAD ... 
 ATKREIPĖ DĖMESĮ Į TAI KAD ... 
 ŠALTINIAI TEIGIA KAD ... 
 ŠTAI KAD IR TOKS PAVYZDYS ... 
 ATLIKTI TYRIMAI PARODĖ KAD ... 
 ATLIKTI TYRIMAI RODO KAD ... 
 ŽINIA KAD ... 
 ŽMONĖS MANO KAD ... 
 ŽURNALISTAMS SAKĖ KAD ... 
 ATSIŽVELGDAMA Į TAI KAD ĮMONĖS SUMOKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS įsisenėjusių skolų biudžetui įstatyme numatytus juridinių asmenų pelno, fizinių asmenų pajamų bei pridėtinės vertės mokesčius 
 ATSIŽVELGDAMOS Į TAI KAD ... 
 ATSIŽVELGIANT Į IŠDĖSTYTUS MOTYVUS DARYTINA IŠVADA KAD ... 
 ATĖJAU KAD JIE TURĖTŲ GYVENIMĄ  
aš jums duodu NAUJĄ ĮSAKYMĄ KAD JŪS VIENAS KITĄ mylėtumėte 
 AUTORIUS RAŠO KAD ... 
 AUTORIUS TEIGIA KAD ... 
 BANDYMAI PARODĖ KAD ... 
 BANDYMAIS NUSTATYTA KAD ... 
 BANDYMŲ REZULTATAI PARODĖ KAD ... 
darbuotojas negali tinkamai atlikti DARBO DĖL PABLOGĖJUSIOS SVEIKATOS ARBA DĖL TO KAD JIS NETURI REIKIAMOS KVALIFIKACIJOS  
 BIURAS PRANEŠĖ KAD ... 
 BIURAS PRANEŠĖ KAD NUSTATYTI NAUJI PAVOJINGŲ LIGŲ ŽIDINIAI  
 BLOGIAUSIU ATVEJU YRA TIKIMYBĖ KAD ... 
 BNS KORESPONDENTUI SAKĖ KAD ...