Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU  
 DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ PREKIŲ  
 DĖL KAI KURIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINANČIŲ NUOSAVYBĖS TEISĘ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 DĖL KAI KURIŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJŲ  
 DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ IR POTVARKIŲ  
 DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  
 DĖL KAI KURIŲ PRIVATIZAVIMO TARNYBŲ SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO  
 DĖL KAI KURIŲ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO PAKEISTI IR PAPILDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTĄ  
 DĖL KAI KURIŲ ĮMONIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PERDAVIMO APSKRIČIŲ VALDYTOJAMS  
 DĖL KONTROLĖS IR KAI KURIŲ KITŲ VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMO IR DARBUOTOJŲ SKATINIMO  
 DĖL VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU LENGVATŲ IR KAI KURIŲ KATEGORIJŲ PAREIGŪNŲ TARNAUTOJŲ BEI KITŲ ASMENŲ VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS  
 KAI KURIAIS ASPEKTAIS  
 KAI KURIAIS ATVEJAIS  
 KAI KURIAIS ATŽVILGIAIS  
 KAI KURIAIS DUOMENIMIS  
 KAI KURIAIS KLAUSIMAIS  
 KAI KURIAIS METAIS  
 KAI KURIAS DETALES  
 KAI KURIAS FUNKCIJAS  
 KAI KURIAS TEMAS  
 KAI KURIE APŽVALGININKAI  
 KAI KURIE ASMENYS  
 KAI KURIE AUTORIAI  
 KAI KURIE DALYKAI  
 KAI KURIE DEPUTATAI  
 KAI KURIE EKONOMISTAI  
 KAI KURIE GYDYTOJAI  
 KAI KURIE ISTORIKAI  
 KAI KURIE KRITIKAI  
 KAI KURIE KUNIGAI  
 KAI KURIE LAIKRAŠČIAI  
 KAI KURIE LEIDINIAI  
 KAI KURIE LIETUVIAI  
 KAI KURIE MINISTRAI  
 KAI KURIE MOKSLININKAI  
 KAI KURIE MOKYTOJAI  
 KAI KURIE PAREIGŪNAI  
 KAI KURIE PARLAMENTARAI  
 KAI KURIE POLITIKAI  
 KAI KURIE SEIMO NARIAI  
 KAI KURIE SKAITYTOJAI  
 KAI KURIE SPECIALISTAI  
 KAI KURIE SPORTININKAI  
 KAI KURIE STUDENTAI  
 KAI KURIE TARYBOS NARIAI  
 KAI KURIE TYRINĖTOJAI  
 KAI KURIE TĖVAI  
 KAI KURIE VAIKAI  
 KAI KURIE VAIRUOTOJAI  
 KAI KURIE VERSLININKAI  
 KAI KURIE VYRAI  
 KAI KURIE ŪKININKAI  
 KAI KURIE ŽAIDĖJAI  
 KAI KURIE ŽIŪROVAI  
 KAI KURIE ŽMONĖS  
 KAI KURIE ŽURNALISTAI  
 KAI KURIEMS LIGONIAMS  
 KAI KURIEMS ŽMONĖMS  
 KAI KURIOS FIRMOS  
 KAI KURIOS MOTERYS  
 KAI KURIOS PARTIJOS  
 KAI KURIOS RŪŠYS  
 KAI KURIOS ĮMONĖS  
 KAI KURIOS ŠALYS  
 KAI KURIOSE SRITYSE  
 KAI KURIOSE VAKARŲ EUROPOS ŠALYSE  
 KAI KURIOSE VALSTYBĖSE  
 KAI KURIOSE VIETOSE  
 KAI KURIOSE VIETOVĖSE  
 KAI KURIOSE ŠALYSE  
 KAI KURIUOS ASMENIS  
 KAI KURIUOS DALYKUS  
 KAI KURIUOS DARBUS  
 KAI KURIUOS DOKUMENTUS  
 KAI KURIUOS FAKTUS  
 KAI KURIUOS JŲ MODELIUS ĮSIGIJO ... 
 KAI KURIUOS KLAUSIMUS  
 KAI KURIUOS STRAIPSNIUS  
 KAI KURIUOS ĮSTATYMUS  
 KAI KURIUOS ŠIOS PARTIJOS NARIUS  
 KAI KURIUOS ŽMONES  
 KAI KURIUOSE RAJONUOSE  
 KAI KURIUOSE REGIONUOSE  
 KAI KURIŲ ASMENŲ  
 KAI KURIŲ DALYKŲ  
 KAI KURIŲ DEPUTATŲ  
 KAI KURIŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJŲ TURINČIŲ TEISĘ Į pailgintas kasmetines atostogas 
 KAI KURIŲ KATEGORIJŲ  
 KAI KURIŲ KLAUSIMŲ  
 KAI KURIŲ LIETUVIŲ  
 KAI KURIŲ MINISTERIJŲ  
 KAI KURIŲ PAREIGŪNŲ  
 KAI KURIŲ PARTIJŲ  
 KAI KURIŲ POLITIKŲ  
 KAI KURIŲ PREKIŲ KAINOS JAV DOLERIAIS PASAULIO BIRŽOSE  
 KAI KURIŲ PUNKTŲ  
 KAI KURIŲ RYTŲ EUROPOS ŠALIŲ  
 KAI KURIŲ RŪŠIŲ  
 KAI KURIŲ SEIMO NARIŲ  
 KAI KURIŲ STRAIPSNIŲ  
 KAI KURIŲ TEMŲ  
 KAI KURIŲ VEISLIŲ  
 KAI KURIŲ ĮMONIŲ  
 KAI KURIŲ ŠALIŲ  
 KAI KURIŲ ŠALTINIŲ TEIGIMU  
 KAI KURIŲ ŽAIDĖJŲ  
 KAI KURIŲ ŽMONIŲ  
 KOMISIJOS ŠALČININKŲ RAJONO IR IGNALINOS RAJONO SNIEČKAUS GYVENVIETĖS TAIP PAT KAI KURIŲ KITŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ JŲ ORGANŲ BEI PAREIGŪNŲ ANTIKONSTITUCINEI VEIKLAI IŠTIRTI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL VILNIAUS MIESTO TARYBOS PALEIDIMO IR KAI KURIŲ PRIEMONIŲ TVARKAI SAVIVALDYBĖSE PAGERINTI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI SPRĘSTI KAI KURIUOS KLAUSIMUS  
 NUSTATYTUOSE GYVULIŲ PAVOJINGŲ LIGŲ ŽIDINIUOSE AFRIKOS AZIJOS AMERIKOS IR EUROPOS KAI KURIOSE VALSTYBĖSE  
 PAKEISTI IR PAPILDYTI KAI KURIUOS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS REGLAMENTO straipsnius 
 PASAK KAI KURIŲ ŠALTINIŲ  
 ATSAKYTI Į KAI KURIUOS KLAUSIMUS