Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO ATVEJŲ KAI ... 
 BUVO LAIKAS KAI ... 
 BUVO METAS KAI ... 
 BŪDAS KAI PRIVATIZAVIMO SANDORIS SUDAROMAS  
 DAR IŠ TŲ LAIKŲ KAI ... 
 DARBDAVIO INICIATYVA KAI NĖRA DARBUOTOJO KALTĖS  
 DAŽNI ATVEJAI KAI ... 
 DELSPINIGIAI PRADEDAMI SKAIČIUOTI NUO KITOS DIENOS PO TO KAI ... 
 DIENĄ PO TO KAI ... 
 GALI ĮVYKTI TIK TUO ATVEJU KAI ... 
 GALIMA TIK TUO ATVEJU KAI  
 GINKLUOTO UŽPUOLIMO ATVEJU KAI KYLA GRĖSMĖ  
 INVALIDUS SU AIŠKIAIS INVALIDUMO POŽYMIAIS IŠSKYRUS ATVEJUS KAI JIE PATYS UŽPUOLA ARBA PRIEŠINASI  
 INVALIDUS SU AIŠKIAIS INVALIDUMO POŽYMIAIS IŠSKYRUS ATVEJUS KAI JIE PATYS UŽPUOLA  
 IŠSKYRUS ATVEJUS KAI ... 
 IŠSKYRUS ATVEJUS KAI DARBAS ATLIEKAMAS ... 
 IŠSKYRUS ATVEJUS KAI PREKĖS NUO MUITO ARBA MOKESČIO MOKĖJIMO ATLEISTOS  
 IŠSKYRUS TUOS ATVEJUS KAI ... 
 KITAS DALYKAS KAI ... 
 KITĄ DIENĄ PO TO KAI ... 
 NERETI ATVEJAI KAI ... 
 NET IR TUO ATVEJU KAI ... 
 NUO TO LAIKO KAI ... 
 NUO TO MOMENTO KAI ... 
 NUO TOS AKIMIRKOS KAI ... 
 NUO TOS DIENOS KAI ... 
 NURODOMAS SUTRUMPINTAS GARANTIJOS PAVADINIMAS DP DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS BG BANKO LAIDAVIMO DOKUMENTAS BB BENDROJI GARANTIJA PG PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS GN KAI GARANTIJA NETAIKOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS MUITINĖS DEPARTAMENTO AR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS SPRENDIMU  
 NUSIKALSTAMU BŪDU ŠIE DAIKTAI PERDUODAMI PAGAL PRAŠYMĄ IR TUO ATVEJU KAI ASMUO NEGALI BŪTI IŠDUOTAS  
 PASITAIKO ATVEJŲ KAI ... 
 PASITAIKĖ ATVEJŲ KAI ... 
 PATENKA Į LAIKOTARPĮ KAI IKI SEIMO KADENCIJOS PABAIGOS YRA LIKĘ MAŽIAU KAIP PUSĖ METŲ  
 PRAĖJO TIE LAIKAI KAI ... 
 AKTAS AR JO DALIS NEGALI BŪTI TAIKOMI NUO TOS DIENOS KAI OFICIALIAI PASKELBIAMAS  
 TAI JAU NE PIRMAS KARTAS KAI ... 
 TAI NE PIRMAS ATVEJIS KAI ... 
 TAI NE PIRMAS KARTAS KAI ... 
 TAI PIRMAS KARTAS KAI ... 
 TAIS ATVEJAIS KAI ... 
 TAIS ATVEJAIS KAI LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE YRA NUSTATYTOS KITOKIOS TAISYKLĖS  
 TAIS ATVEJAIS KAI PREKĖS GABENAMOS IŠ VIENOS MUITINĖS ĮSTAIGOS Į KITĄ NE PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TAIS LAIKAIS KAI ... 
 TAIS METAIS KAI ... 
 TIK SU POLICIJOS APSAUGA IŠSKYRUS ATVEJUS KAI ŠIOS PREKĖS GABENAMOS SU CARNET TIR KNYGELE  
 TIK TAIS ATVEJAIS KAI ... 
 TIK TUO ATVEJU KAI ... 
 TOKIU ATVEJU KAI ... 
 TOMIS DIENOMIS KAI ... 
 TUO ATVEJU KAI ... 
 TUO ATVEJU KAI JAME GYVENA NUOMININKAI  
 TUO ATVEJU KAI JOS NEPAKANKA  
 TUO ATVEJU KAI PREKĖS PERKRAUNAMOS  
 TUO MOMENTU KAI ... 
 TUO PAT METU KAI ... 
 TURIMOS KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĖS KAI JAM BUS SUTEIKTA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ  
 VALANDA KAI MES NIEKO NEŽINOJOM  
 VALANDA KAI MES NIEKO NEŽINOJOME  
 ATEINA LAIKAS KAI ... 
 ATEIS DIENA KAI ... 
 ATEIS LAIKAS KAI ... 
 ATIMAMOS IŠ SANDORIO VERTĖS TIK TUOMET KAI ... 
 YPAČ TAIS ATVEJAIS KAI ... 
 ĮSIGALIOJA PO DVYLIKOS MĖNESIŲ NUO TOS DIENOS KAI GENERALINIS DIREKTORIUS UŽREGISTRUOJA DVIEJŲ ORGANIZACIJOS NARIŲ ratifikavimo raštus 
 ATĖJO LAIKAS KAI ...