Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUTŲ DAUGIABUČIUOSE PASTATUOSE PRADINĖ VIDUTINĖ RINKOS KAINA DIDINAMA ... 
 DARBININKO DARBO VALANDOS KAINA DIDINAMA ... 
 DARBININKO DARBO VALANDOS KAINA  
 DARBO VALANDOS KAINOS PAGAL DARBŲ RŪŠIS  
 DARBŲ IR PASLAUGŲ KAINAS BEI TARIFUS  
 DEGALŲ KAINOS  
 DEKLARAVIMUI PRIKLAUSANČIO TURTO KAINOS DYDŽIO IR PRIVALOMO REGISTRUOTI BRANGAUS TURTO  
 DIDESNĘ KAINĄ  
 DIDESNĘ UŽ VALSTYBĖS SKOLINIMOSI KAINĄ  
 DIDESNĖS KAINOS  
 DIDŽIAUSIA PASIŪLYTA KAINA  
 DIDŽIAUSIĄ KAINĄ PASIŪLĘS DALYVIS  
 DIDŽIAUSIĄ KAINĄ  
 DUJŲ KAINOS  
 DUJŲ KAINĄ  
 DĖL KAINŲ indeksavimo; didinimo; mažinimo; skirtumo 
 DĖL KAINŲ IR TARIFŲ  
 DĖL KAINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS SISTEMOJE  
 DĖL KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 EKONOMINIUS NORMATYVUS IR RINKOS KAINAS  
 ELEKTROS ENERGIJOS KAINA  
 ELEKTROS ENERGIJOS KAINAS  
 ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS  
 ELEKTROS ENERGIJOS KAINĄ  
 ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ  
 ELEKTROS KAINOS  
 ENERGETIKOS IŠTEKLIŲ KAINŲ  
 ENERGIJOS KAINAS  
 EX WORKS KAINOS  
 GAMINAMOS PRODUKCIJOS KAINŲ IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ  
 GAMINIO EX WORKS KAINOS  
 GAMTINIŲ DUJŲ KAINOS  
 GAMTINIŲ DUJŲ KAINĄ  
 GRŪDŲ SUPIRKIMO KAINAS  
 GRŪDŲ SUPIRKIMO KAINOS  
 GRŪDŲ SUPIRKIMO KAINŲ  
nupirkti; parduotas UŽ SIMBOLINĘ KAINĄ  
 KAI KURIŲ PREKIŲ KAINOS JAV DOLERIAIS PASAULIO BIRŽOSE  
 KAINA PRIKLAUSO NUO firmos 
 KAINA SUTARTINĖ  
 KAINAS IR TARIFUS UŽ SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ teikiamas paslaugas 
 KAINAS IR TARIFUS  
 KAINOS DIDINIMO INTERVALAS  
 KAINOS IR KOKYBĖS  
 KAINOS NUSTATYMO  
 KAINŲ APKLAUSOS BŪDU  
 KAINŲ AUGIMAS  
 KAINŲ AUGIMO  
 KAINŲ AUGIMĄ  
 KAINŲ DIDINIMAS  
 KAINŲ INDEKSĄ  
 KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBA  
 KAINŲ IR KONKURENCIJOS  
 KAINŲ IR TARIFŲ  
 KAINŲ KILIMAS  
 KAINŲ KILIMO  
 KAINŲ LYGIO  
 KAINŲ LYGIS  
 KAINŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS  
 KAINŲ NUSTATYMO  
 KAINŲ POLITIKA  
 KAINŲ REGULIAVIMO  
 KAINŲ SKIRTUMAS  
 KAINŲ SKIRTUMĄ  
 KAINŲ ŠUOLIO  
 KAINŲ ŠUOLIS  
 KASOS APARATO NUMERIS PREKĖS PASLAUGOS PAVADINIMAS ARBA KODAS PREKĖS ARBA PASLAUGOS KAINA  
parduoti UŽ TĄ PAČIĄ KAINĄ  
 KLASIFIKUOTI SKELBIMAI TV PROGRAMA STRAIPSNIŲ PAIEŠKA PRENUMERATA REDAKCIJA REKLAMOS KAINOS NAUJIENA PRENUMERATA TIESIOGINIO DEBETO BŪDU  
 KODAS PASLAUGOS PAVADINIMAS BALAI KAINA LITAIS  
 KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
prekės; kokybė UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ  
 LENGVATINĖMIS KAINOMIS  
 LITO KAINA CENTRINĖJE RINKOJE  
 MAISTO PRODUKTŲ KAINAS  
 MAISTO PRODUKTŲ KAINOS  
 MAŽESNE KAINA  
 MAŽESNĘ KAINĄ  
 MAŽESNĖMIS KAINOMIS  
 MAŽMENINES KAINAS  
 MAŽMENINIŲ KAINŲ KAINYNĄ  
 MAŽMENINIŲ KAINŲ  
 MAŽMENINĖS KAINOS  
taikant KETVIRČIO VARTOJIMO KAINŲ INDEKSĄ JEIGU ŠIS DIDESNIS NEGU ... 
 MINIMALIAS RIBINES SUPIRKIMO KAINAS  
 MINIMALŲ DEKLARAVIMUI PRIKLAUSANČIO TURTO KAINOS DYDĮ  
važinėja; parduoti UŽ PUSĘ KAINOS  
 NAFTOS KAINA  
 NAFTOS KAINAS  
 NAFTOS KAINOS  
 NAFTOS KAINŲ  
 NAUJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS KAINĄ  
 NAUJŲ PASTATŲ VIDUTINĖS RINKOS KAINOS APSKAIČIUOJAMOS  
 NEKILNOJAMOJO TURTO KAINOS  
 NEKILNOJAMOJO TURTO KAINŲ  
 NOMINALIOS INDEKSUOTOS ŽEMĖS KAINOS  
 NUOMOS KAINA  
 NURODYTO VIEŠOJO PIRKIMO KAINŲ  
 NUSTATO KAINAS IR TARIFUS  
 NUSTATYTA RINKOS KAINA BENDRA BIRŽOS PREKYBOS APYVARTA  
 NUSTATYTI ŠIOS AKCINĖS BENDROVĖS AKCIJOS PARDAVIMO KAINĄ  
 NUSTATYTI ŠIOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS AKCIJOS PARDAVIMO KAINĄ  
 NUSTATYTOMIS KAINOMIS  
 OBJEKTO KAINOS  
 PAGAL ŠIAS KAINAS  
 PAGRINDINIŲ PREKIŲ BEI PASLAUGŲ GRUPIŲ KAINŲ INDEKSAI  
 PAGRINDINIŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ GRUPIŲ KAINŲ INDEKSAI  
 PALYGINAMOSIOMIS KAINOMIS  
 PARDAVIMO KAINA  
 PARDAVIMO KAINOS  
 PARDAVIMO KAINĄ  
 PARDAVĖJO IR PIRKĖJO SUTARTA KAINA  
 PASAULINĖMIS KAINOMIS  
 PASLAUGŲ KAINAS  
 PASLAUGŲ KAINOS  
 PASLAUGŲ KAINŲ  
 PASTATO RINKOS KAINĄ  
 PERKAMOS ŽEMĖS MIŠKO IR VANDENS TELKINIŲ NOMINALIOS KAINOS NUSTATYMO METODIKĄ  
 PERKAMOS ŽEMĖS MIŠKO IR VANDENS TELKINIŲ NOMINALIOS KAINOS  
 PIENO SUPIRKIMO KAINA  
 PIENO SUPIRKIMO KAINAS  
 PIENO SUPIRKIMO KAINŲ  
 PIRKIMO KAINOS  
 AKCIJOS PARDAVIMO KAINĄ  
 AKCIJŲ KAINA NEPAKITO BENDRA CENTRINĖS RINKOS AKCIJŲ APYVARTA BUVO ... 
 AKCIJŲ KAINA NEPAKITO CENTRINĖS RINKOS AKCIJŲ APYVARTA BUVO ... 
 AKCIJŲ KAINA PADIDĖJO  
 AKCIJŲ KAINA SUMAŽĖJO  
 AKCIJŲ KAINA  
 AKCIJŲ KAINOS  
 AKCIJŲ PARDAVIMO KAINĄ  
 PRADINES PARDAVIMO AUKCIONUOSE KAINAS  
 PRADINĘ KAINĄ  
 PRADINĘ PARDAVIMO KAINĄ  
 PRADINĘ VIDUTINĘ RINKOS KAINĄ  
 PRADINĖ KAINA  
 PRADINĖ OBJEKTO PARDAVIMO KAINA TŪKST LT  
 PRADINĖ PARDAVIMO KAINA  
 PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS  
 PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINAS  
 PREKIŲ KAINAS  
 PREKIŲ KAINOS  
 PREKIŲ KAINŲ  
 PREKIŲ PASLAUGŲ KAINAS  
 PREKĖS EX WORKS KAINOS  
 PRENUMERATOS KAINA  
 PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 PRIVALOMO REGISTRUOTI BRANGAUS TURTO VIDUTINĖS RINKOS KAINOS NUSTATYMO IR PASKELBIMO  
 PRIVALOMO REGISTRUOTI BRANGAUS TURTO VIDUTINĖS RINKOS KAINOS  
 PRODUKTO EX WORKS KAINOS  
 RINKOS KAINA  
 RINKOS KAINAS  
 RINKOS KAINOMIS  
 RINKOS KAINOS  
 RINKOS KAINĄ  
 RINKOS KAINŲ  
 SEIMO NARYS VYTENIS ANDRIUKAITIS PERSKAITĖ LSDP FRAKCIJOS PAREIŠKIMĄ DĖL KURO KAINŲ DIDINIMO  
 SKELBTI SAVO SIŪLOMĄ KAINĄ  
 STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ KAINŲ INDEKSAS  
 STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ KAINŲ PADIDĖJIMO  
 STATYBOS OBJEKTŲ DARBŲ KAINĄ  
 STAČIOJO MIŠKO KAINA  
 SUMAŽINTA KAINA VERTĖ JEIGU ŠIE DAIKTAI SUNAUDOTI  
 SUMAŽINTA KAINA VERTĖ  
 SUMAŽINTOMIS KAINOMIS  
 SUPIRKIMO KAINAS  
 SUPIRKIMO KAINOS  
 SUPIRKIMO KAINŲ  
 SĄMATINĖMIS KAINOMIS BENDRAS STATYBOS KAINŲ INDEKSAS  
 SĄMATINĖMIS KAINOMIS GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS KAINŲ INDEKSAS SU PVM  
 TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINAS  
 TELEKOMO AKCIJŲ KAINA  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DARBŲ KAINOS SKAIČIAVIMO METODIKOS  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ VIDUTINĖS RINKOS KAINOS  
 APSKAIČIUOJAMAS PAGAL VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ NUSTATYTAS KAINAS  
 VAISTŲ BAZINIŲ KAINŲ  
 VAISTŲ KAINAS  
 VAISTŲ MAŽMENINIŲ KAINŲ KAINYNE  
 VAISTŲ MAŽMENINIŲ KAINŲ  
 VALSTYBINE KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINEI KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS komisijai 
 VALSTYBINEI KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINEI KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBAI  
 VALSTYBINĘ KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA  
 VALSTYBINĖ KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBA  
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS PIRMININKAS VIDMANTAS JANKAUSKAS 
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS VADOVAS VIDMANTAS JANKAUSKAS 
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS  
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBOS  
 VALSTYBĖS PARDUODAMOS ŽEMĖS NOMINALIOS KAINOS NUSTATYMO METODIKĄ  
 VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ VIDUTINĖS RINKOS KAINOS  
 VARTOJAMŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSAS  
 VARTOJAMŲJŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSO  
 VARTOJAMŲJŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSĄ  
 VARTOJIMO KAINŲ INDEKSAS  
 VARTOJIMO KAINŲ INDEKSAS  
 VARTOJIMO KAINŲ INDEKSO  
 VARTOJIMO KAINŲ INDEKSU  
 VARTOJIMO KAINŲ INDEKSĄ  
 VARTOJIMO PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSAS  
 VARTOJIMO PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSĄ  
 VARTOTOJŲ KAINŲ INDEKSAS  
 VARTOTOJŲ KAINŲ INDEKSĄ  
 VARŽYTYNIŲ DALYVIS PASIŪLĘS DIDŽIAUSIĄ KAINĄ  
 VERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 VIDUTINES RINKOS KAINAS  
 VIDUTINIŲ RINKOS KAINŲ NUSTATYMO  
 VIDUTINĘ RINKOS KAINĄ  
 VIDUTINĖ KAINA  
 VIDUTINĖ RINKOS KAINA AR LĖŠŲ SUMA  
 VIDUTINĖ RINKOS KAINA DIDINAMA  
 VIDUTINĖ RINKOS KAINA YRA DIDESNĖ NEGU ... 
 VIDUTINĖ RINKOS KAINA YRA MAŽESNĖ NEGU ... 
 VIDUTINĖ RINKOS KAINA  
 VIDUTINĖS KAINOS  
 VIDUTINĖS RINKOS KAINOS APSKAIČIUOJAMOS SUMAŽINANT naujos transporto priemonės kainą 
 VIDUTINĖS RINKOS KAINOS  
 VIDUTINĖS VALANDOS KAINOS  
 WORKS KAINOS  
 ĮSIGIJIMO RINKOS KAINA NE MAŽESNĖ KAIP ... 
 ĮSKAITANT ANKSTESNIUOSE ETAPUOSE PASIRAŠYTAS AKCIJAS IR PARDUODANT AKCIJAS UŽ NOMINALIĄ JŲ KAINĄ NETAIKANT PINIGŲ KVOTŲ  
 ŠILUMOS KAINA  
 ŠILUMOS KAINOS  
 ŠILUMOS KAINĄ  
 ŽEMĖS KAINA  
 ŽEMĖS KAINOS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS SUPIRKIMO KAINAS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS SUPIRKIMO KAINOS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS SUPIRKIMO KAINŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ SUPIRKIMO KAINAS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ SUPIRKIMO KAINOS  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS LAIKINOSIOS ADMINISTRACIJOS PRAŠYMĄ PADIDINTI ŠIŲ OBJEKTŲ PRADINES PARDAVIMO AUKCIONUOSE KAINAS  
 ATSIŽVELGIANT Į INFLIACIJOS IR KAINŲ LYGĮ  
 AUKCIONO DALYVIS PASIŪLĘS DIDŽIAUSIĄ KAINĄ  
 AUKCIONO OBJEKTO KAINA  
 BAZINIŲ KAINŲ KAINYNE  
 BAZINIŲ KAINŲ KAINYNĄ  
 BAZINIŲ KAINŲ  
 BAZINĖS KAINOS  
derėtis; susitarė DĖL KAINOS  
 BENDROVIŲ AKCIJŲ KAINA NEPAKITO BENDRA CENTRINĖS RINKOS AKCIJŲ APYVARTA BUVO ... 
 BENZINO KAINOS  
 BET KOKIA KAINA  
 BET KURIA KAINA  
 BILIETO KAINA  
 BILIETO KAINĄ  
 BILIETŲ KAINAS  
 BILIETŲ KAINOS