Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUS REMIAMASI TEKSTU ANGLŲ KALBA  
 BUS REMIAMASI TEKSTU RUSŲ KALBA  
 CITATŲ KALBA NETAISYTA  
 DABARTINĖJE LIETUVIŲ KALBOJE  
 DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA  
 DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS  
 DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNE  
 DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNO  
 DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS  
 DIDŽIOJO LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNO  
išversti Į SAVO KALBĄ  
 DVIEM KALBOMIS  
 DĖL JO LYTIES RASĖS TAUTYBĖS KALBOS KILMĖS SOCIALINĖS PADĖTIES TIKĖJIMO ĮSITIKINIMŲ AR PAŽIŪRŲ  
 DĖSTOMA LIETUVIŲ KALBA  
 DĖSTOMĄJA KALBA  
 DĖSTĖ LIETUVIŲ KALBĄ IR LITERATŪRĄ  
 DĖSTĖ LIETUVIŲ KALBĄ  
kad negirdėčiau; pasigenda KALBŲ APIE ... 
 ESAMA SKIRTUMŲ BET JŲ KALBOS YRA LYGIAVERTĖS  
 ESPERANTO KALBA  
 ESPERANTO KALBOS  
 EUROPOS KALBŲ  
 EZOPO KALBA  
 FORMALIOSIOS LOGIKOS KALBOS IR PAN  
 GESTŲ KALBOS  
 GIMTAJAI KALBAI  
 GIMTOJI KALBA  
 GIMTOJOJE KALBOJE  
 GIMTOSIOS KALBOS IR LITERATŪROS  
 GIMTOSIOS KALBOS RAŠTU  
 GIMTOSIOS KALBOS  
 GIMTĄJA KALBA  
 GIMTĄJĄ KALBĄ  
 GRAIKŲ KALBA  
 GRAIKŲ KALBOJE  
 GRAIKŲ KALBOS ŽODIS  
 GRAIKŲ KALBOS  
 GRYNOSIOS KALBOS  
 GUDŲ KALBA  
 GYVOSIOS KALBOS  
 HEBRAJŲ IR JIDIŠ KALBOMIS  
 HEBRAJŲ KALBA  
 HEBRAJŲ KALBOS  
 INAUGURACINĖJE KALBOJE  
 INDOEUROPIEČIŲ KALBŲ  
 IŠ ANGLŲ KALBOS VERTĖ ... 
 IŠ ANGLŲ KALBOS  
 IŠ KITŲ KALBŲ  
 IŠ LENKŲ KALBOS  
 IŠ LOTYNŲ KALBOS  
 IŠ RUSŲ KALBOS VERTĖ ... 
 IŠ RUSŲ KALBOS  
 IŠ VOKIEČIŲ KALBOS VERTĖ ... 
 IŠ VOKIEČIŲ KALBOS  
 IŠVERSTA Į LIETUVIŲ KALBĄ  
 IŠVERSTI Į LIETUVIŲ KALBĄ  
 IŠVERTUS IŠ GRAIKŲ KALBOS REIŠKIA ... 
 IŠVERTUS Į LIETUVIŲ KALBĄ  
 IŠVERTĖ Į LIETUVIŲ KALBĄ  
 JIDIŠ IR HEBRAJŲ KALBOMIS  
 JIDIŠ KALBA  
 JIDIŠ KALBOS  
 JONAS PAULIUS II KALBA PASAKYTA ... 
 JONAS PAULIUS II KALBA PER VISUOTINĘ AUDIENCIJĄ  
 JOS SANTYKIS SU KALBA IŠ ESMĖS TOKS PAT KAIP ŽAIDIMO  
 KALBA EINA APIE ... 
 KALBA NETAISYTA  
 KALBA PASAKYTA ... 
 KALBA SUPRANTAMA KAIP SUBSTANCIJA  
 KALBA TURI BŪTI TOKIA  
 KALBA VILNIUS  
 KALBAS APIE tai; galimą bankrotą 
 KALBAS APIE GALIMĄ bankrotą 
 KALBOS APIE demokratiją; evoliuciją; korupciją; teisinę valstybę 
 KALBOS BARJERAS  
 KALBOS DALIŲ  
 KALBOS DALYS  
 KALBOS DUOMENŲ  
 KALBOS ELEMENTAI  
 KALBOS INSPEKCIJA  
 KALBOS IR KULTŪROS  
 KALBOS IR LITERATŪROS  
 KALBOS IR MĄSTYMO  
 KALBOS KLAIDŲ  
 KALBOS KULTŪRA  
 KALBOS KULTŪROS  
 KALBOS MOKSLO  
 KALBOS MOKYMO  
 KALBOS MOKĖJIMO  
 KALBOS PASAKYTOS ... 
 KALBOS PER TELEVIZIJĄ  
 KALBOS SANDARA  
 KALBOS SISTEMOS  
 KALBOS STILIAMS  
 KALBOS UGDYMAS  
 KALBOS UGDYMO  
 KALBOS VARTOJIMO  
 KALBOS VARTOSENOS  
 KALBOS VIENETŲ  
 KALBĄ PASAKĖ ... 
 KALBĖTI GIMTĄJA KALBA ARBA TA KALBA KURIĄ JIS MOKA  
 KARAIMŲ KALBA  
 KASDIENYBĖS KALBA DĖL GROŽIO  
paroda skirta SPAUDOS ATGAVIMO KALBOS KNYGOS dienai 
 KELIAS UŽSIENIO KALBAS  
 KELIOMIS KALBOMIS  
 KILĘS IŠ GRAIKŲ KALBOS IR REIŠKIA ... 
 KINŲ IR ANGLŲ KALBOMIS  
 KITA KALBA  
 KITOMIS KALBOMIS  
 KITŲ KALBŲ  
pradėti KALBĄ APIE ... 
 KŪNO KALBOS IR PROTO  
 LAISVUOSIUOSE KALBOS STILIUOSE  
 LATVIŲ KALBA  
 LATVIŲ KALBOS  
 LENKŲ KALBA  
 LENKŲ KALBOS  
 LENKŲ KALBĄ  
 LIETUVIŲ BENDRINĖS KALBOS  
 LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS  
 LIETUVIŲ IR LENKŲ KALBOMIS  
 LIETUVIŲ IR RUSŲ KALBOMIS  
 LIETUVIŲ IR VOKIEČIŲ KALBOMIS  
 LIETUVIŲ KALBA ANT TABAKO GAMINIŲ PAKUOČIŲ  
 LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA  
 LIETUVIŲ KALBA  
 LIETUVIŲ KALBAI  
 LIETUVIŲ KALBOJE  
 LIETUVIŲ KALBOS DĖSTYMO  
 LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINAS  
 LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINO RAŠTU  
 LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINO  
 LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINĄ  
 LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA  
 LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKOJE  
 LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKOS  
 LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKĄ  
 LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS  
 LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTE  
 LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO VYRESNIOJI MOKSLINĖ BENDRADARBĖ  
 LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS INSTITUTE  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS INSTITUTO  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYMO METODIKOS  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJA  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJAS  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS  
 LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJOS  
 LIETUVIŲ KALBOS KATEDROJE  
 LIETUVIŲ KALBOS KATEDROS  
 LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJAI  
 LIETUVIŲ KALBOS LINKSNIŲ IR PRIELINKSNIŲ  
 LIETUVIŲ KALBOS MOKOVAS  
 LIETUVIŲ KALBOS MOKYMO  
 LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA  
 LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJĄ  
 LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJŲ  
 LIETUVIŲ KALBOS MOKĖJIMAS  
 LIETUVIŲ KALBOS MOKĖJIMO  
 LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBOS  
 LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ  
 LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖS  
 LIETUVIŲ KALBOS STILISTIKOS  
 LIETUVIŲ KALBOS TARMĖS  
 LIETUVIŲ KALBOS TEKSTYNAS  
 LIETUVIŲ KALBOS VADOVĖLIS  
 LIETUVIŲ KALBOS VARTOJIMO  
 LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS  
 LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNE  
 LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNO  
 LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNUI  
 LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ  
 LIETUVIŲ KALBOS ŽODŽIŲ  
 LIETUVIŲ KALBOS  
 LIETUVIŲ KALBĄ IR LITERATŪRĄ  
 LIETUVIŲ KALBĄ  
 LIETUVIŲ RUSŲ IR ANGLŲ KALBOMIS  
 LITERATŪRINĖS KALBOS  
 LITERATŪROS IR KALBOS  
 LOGINĖS KALBOS  
 LOTYNŲ KALBA  
 LOTYNŲ KALBOS ŽODIS  
 LOTYNŲ KALBOS  
 LOTYNŲ KALBĄ  
 LYTIES RASĖS TAUTYBĖS KALBOS KILMĖS SOCIALINĖS PADĖTIES TIKĖJIMO ĮSITIKINIMŲ AR PAŽIŪRŲ  
 MENO KALBA  
 MOKA VALSTYBINĘ KALBĄ  
 MOKYTIS ANGLŲ KALBOS  
 MOKYTIS LIETUVIŲ KALBOS  
 MOKYTIS UŽSIENIO KALBŲ  
... EGZEMPLIORIAIS LIETUVIŲ ŠVEDŲ IR ANGLŲ KALBOMIS  
 MĄSTYMO IR KALBOS  
vertimas Į LIETUVIŲ KALBĄ  
vertimas Į RUSŲ KALBĄ  
 NEGALI BŪTI IR KALBOS  
 NEGALI BŪTI NĖ KALBOS  
 NEGALĖJO BŪTI NĖ KALBOS  
įteisino lietuvių KALBĄ KAIP valstybinę 
 NESILEIDO Į KALBAS  
 NESILEIDŽIA Į KALBAS  
 OFICIALIUOSIUOSE KALBOS STILIUOSE  
 ORIGINALO KALBA  
 PAMALDOS LIETUVIŲ KALBA  
 PASAKĖ KALBĄ  
 PASAULIO KALBŲ  
 PASISAKOME UŽ TAI KAD BŪTŲ SUDARYTOS SĄLYGOS KIEKVIENAM VAIKUI MOKYTIS GIMTĄJA KALBA VISŲ LYGIŲ mokyklose 
 PATEIKIAMI KARTU SU VERTIMAIS Į VALSTYBINĘ KALBĄ  
 PER LIETUVIŲ KALBOS PAMOKAS  
 PLAČIAI SUPRANTAMA KAIP KALBA APIE KALBĄ  
 POETINĖS KALBOS  
 PRANCŪZŲ KALBA  
 PRANCŪZŲ KALBOS  
 PRANCŪZŲ KALBĄ IR LITERATŪRĄ  
 PRANCŪZŲ KALBĄ  
 PRŪSŲ KALBOS  
 PUOSELĖTI SAVO KALBĄ KULTŪRĄ IR PAPROČIUS  
 RASTI BENDRĄ KALBĄ  
 RAŠOMOSIOS KALBOS  
 RAŠYTINĖS KALBOS  
 RENGINIUOSE SUSIJUSIUOSE SU VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMU  
 RUSŲ KALBA  
 RUSŲ KALBOS IR LITERATŪROS  
 RUSŲ KALBOS  
 RUSŲ KALBĄ  
 SAKYDAMAS KALBĄ  
 SAKYTINĖS IR RAŠYTINĖS KALBOS VARTOJIMAS  
 SAKYTINĖS IR RAŠYTINĖS KALBOS  
 SAKYTINĖS KALBOS  
 SAVA KALBA  
 ANGLŲ IR LIETUVIŲ KALBOMIS  
 ANGLŲ IR PRANCŪZŲ KALBOMIS  
 ANGLŲ IR VOKIEČIŲ KALBOMIS  
 ANGLŲ ISPANŲ ITALŲ IR PRANCŪZŲ KALBŲ  
 SAVO GIMTĄJĄ KALBĄ  
 SAVO KALBOS IR TAUTOS DVASIĄ  
 ANGLŲ KALBA  
 ANGLŲ KALBOJE  
 ANGLŲ KALBOS IR LITERATŪROS  
 ANGLŲ KALBOS KURSAI  
 ANGLŲ KALBOS KURSUS  
 ANGLŲ KALBOS MOKYMO  
 ANGLŲ KALBOS MOKYTOJA  
 ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS  
 ANGLŲ KALBOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ  
 ANGLŲ KALBOS MOKYTOJŲ  
 ANGLŲ KALBOS MOKĖJIMAS  
 ANGLŲ KALBOS ŽINIAS  
 ANGLŲ KALBOS ŽINIOS  
 ANGLŲ KALBOS ŽINIŲ  
 ANGLŲ KALBOS ŽODIS  
 ANGLŲ KALBOS  
 ANGLŲ KALBĄ  
 ANGLŲ KALBĄ  
 ANGLŲ PRANCŪZŲ IR VOKIEČIŲ KALBOMIS  
 ANGLŲ PRANCŪZŲ VOKIEČIŲ RUSŲ UŽSIENIO KALBŲ  
 ANGLŲ VOKIEČIŲ IR PRANCŪZŲ KALBOMIS  
 SKIRTINGOMIS KALBOMIS  
 SKLIDO KALBOS KAD ... 
 SKLINDA KALBOS KAD ... 
 SLAVŲ KALBŲ  
 SPAUDOS ATGAVIMO KALBOS IR KNYGOS dieną 
 SPAUDOS ATGAVIMO KALBOS IR KNYGOS DIENOS PROGA  
 STRUKTŪRAS BEI SANTYKĮ SU SAVO KALBA  
 SUPRANTAMA KALBA  
 SUPRANTAMOS KAIP SANTYKIŲ TARP KALBOS ELEMENTŲ AR STRUKTŪRŲ IŠRAIŠKA  
 SVEIKINIMO KALBOJE  
 SVEIKINIMO KALBĄ  
 SVETIMA KALBA  
 SVETIMOMIS KALBOMIS  
 SVETIMOS KALBOS  
 SVETIMŲ KALBŲ  
 TA PAČIA KALBA  
 TAISYKLINGA KALBA  
 TAISYKLINGA LIETUVIŲ KALBA  
 TARNAUTOJAI IR PAREIGŪNAI TURI MOKĖTI VALSTYBINĘ KALBĄ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTAS kategorijas 
 TEKSTAS ANGLŲ KALBA  
 TEKSTU ANGLŲ KALBA  
 TEKSTU RUSŲ KALBA  
 UŽSIENIO KALBA  
 UŽSIENIO KALBAS  
 UŽSIENIO KALBOMIS  
 UŽSIENIO KALBOS  
 UŽSIENIO KALBĄ  
 UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMAS  
 UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMĄ  
 UŽSIENIO KALBŲ  
 VALSTYBINE KALBA  
 ARABŲ KALBA  
 VALSTYBINĘ KALBĄ  
 VALSTYBINĖ KALBA  
 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA  
 VALSTYBINĖS KALBOS INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO  
 VALSTYBINĖS KALBOS STATUSĄ  
 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR UGDYMO  
 VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMAS  
 VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMO  
 VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMĄ  
 VALSTYBINĖS KALBOS  
 VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS  
 VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS  
 VERSTA IŠ RUSŲ KALBOS  
 VERTIMAI Į LIETUVIŲ KALBĄ  
 VERTIMAS IŠ VIENOS KALBOS Į KITĄ  
 VERTIMAS Į ANGLŲ KALBĄ  
 VERTIMAS Į LIETUVIŲ KALBĄ  
 VERTIMO IŠ VIENOS KALBOS Į KITĄ  
 VERTIMO Į LIETUVIŲ KALBĄ  
 VERTIMUS Į LIETUVIŲ KALBĄ  
 VERTIMĄ Į LIETUVIŲ KALBĄ  
 VERTĖJAS Į LIETUVIŲ KALBĄ  
 VIDURINĖS MOKYKLOS LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA  
 VIEŠOSIOS KALBOS  
 VIEŠŲJŲ KALBŲ  
 VISI KALBOS DUOMENYS  
 VISOS KALBOS  
 VOKIEČIŲ KALBA  
 VOKIEČIŲ KALBOS  
 VOKIEČIŲ KALBĄ  
 XVI XVII A LIETUVIŲ KALBOS  
 Į LIETUVIŲ KALBĄ IŠVERTĖ ... 
 Į VOKIEČIŲ KALBĄ išvertė ... 
 ĮVAIRIOMIS KALBOMIS  
 ŠNEKAMOJOJE KALBOJE  
 ŠNEKAMOSIOS KALBOS  
 ŠVEDŲ KALBA  
 ŠVEDŲ KALBOS  
 ŽMONIŲ KALBOS  
 ŽODŽIO VARTOJIMAS KALBOJE YRA JO REIKŠMĖ  
 BAIGDAMAS SAVO KALBĄ  
 BAIGĖ SAVO KALBĄ  
 BALTARUSIŲ KALBA  
 BALTARUSIŲ LATVIŲ LENKŲ RUSŲ VOKIEČIŲ KALBĄ  
 BALTŲ IR SLAVŲ KALBŲ  
 BALTŲ KALBOSE  
 BALTŲ KALBŲ  
 BENDRINEI KALBAI NETINKA  
 BENDRINEI KALBAI  
 BENDRINĘ KALBĄ  
 BENDRINĖJE KALBOJE  
 BENDRINĖS KALBOS  
 BENDRINĖS LIETUVIŲ KALBOS  
 BENDROS KALBOS  
 BENDRĄ KALBĄ