Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO PAŠAUKTI Į BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE  
 BŪTINOSIOS KARINĖS TARNYBOS AR KARINIŲ MOKYMŲ  
 BŪTINOSIOS KARINĖS TARNYBOS  
 BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ  
 GARNIZONO KARINIO TRIBUNOLO  
 JAV KARINIO JŪRŲ LAIVYNO  
 JAV KARINIŲ ORO PAJĖGŲ  
 JAV KARINIŲ PAJĖGŲ  
 KARINE JĖGA  
 KARINEI OPERACIJAI  
 KARINEI TARNYBAI  
 KARINEI VADOVYBEI  
 KARINES BAZES  
 KARINES OPERACIJAS  
 KARINES ORO PAJĖGAS  
 KARINES PAJĖGAS  
 KARINES PRATYBAS  
 KARINIAI DALINIAI  
 KARINIAI LAIPSNIAI  
 KARINIAI MOKYMAI  
 KARINIAI OBJEKTAI  
 KARINIAI SRAIGTASPARNIAI  
 KARINIAI VEIKSMAI  
 KARINIAME DALINYJE  
 KARINIAME JŪRŲ LAIVYNE  
 KARINIAMS DALINIAMS  
 KARINIAMS TIKSLAMS  
 KARINIO BENDRADARBIAVIMO  
 KARINIO DALINIO  
 KARINIO JŪRŲ LAIVYNO  
 KARINIO KOMISARIATO  
 KARINIO KONFLIKTO  
 KARINIO LAIVYNO  
 KARINIO MIESTELIO  
 KARINIO PARENGIMO  
 KARINIO PERVERSMO  
 KARINIO POBŪDŽIO  
 KARINIO PRAMONINIO KOMPLEKSO  
 KARINIO RENGIMO  
 KARINIO TRANZITO  
 KARINIO TRIBUNOLO  
 KARINIO ŠTABO VIRŠININKAS ASLANAS MASCHADOVAS 
 KARINIS DALINYS  
 KARINIS JŪRŲ LAIVYNAS  
 KARINIS MIESTELIS  
 KARINIS PARADAS  
 KARINIS PARENGIMAS  
 KARINIS PERVERSMAS  
 KARINIS RENGIMAS  
 KARINIS TRANZITAS  
 KARINIS TRIBUNOLAS  
 KARINIU POŽIŪRIU  
 KARINIUOSE DALINIUOSE KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS IR VIDAUS TARNYBOS DALINIUOSE  
 KARINIUOSE DALINIUOSE  
 KARINIUOSE VEIKSMUOSE  
 KARINIUS DALINIUS  
 KARINIUS LAIPSNIUS  
 KARINIUS MOKYMUS  
 KARINIUS OBJEKTUS  
 KARINIUS VEIKSMUS  
 KARINIŲ BAZIŲ  
 KARINIŲ DALINIŲ  
 KARINIŲ DALIŲ  
 KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ FLOTILĖS  
 KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ  
 KARINIŲ KONFLIKTŲ  
 KARINIŲ OBJEKTŲ  
 KARINIŲ OPERACIJŲ  
 KARINIŲ ORO PAJĖGŲ VADAS Z VEGELEVIČIUS 
 KARINIŲ ORO PAJĖGŲ VADAS PULKININKAS  
 KARINIŲ ORO PAJĖGŲ  
 KARINIŲ PAJĖGŲ  
 KARINIŲ STRUKTŪRŲ  
 KARINIŲ VEIKSMŲ  
 KARINĮ DALINĮ  
 KARINĮ LAIPSNĮ  
 KARINĮ PARADĄ  
 KARINĮ PARENGIMĄ  
 KARINĮ PERVERSMĄ  
 KARINĘ BAZĘ  
 KARINĘ JĖGĄ  
 KARINĘ KAMPANIJĄ  
 KARINĘ OPERACIJĄ  
 KARINĘ PAGALBĄ  
 KARINĘ PRIEVOLĘ  
 KARINĘ SĄJUNGĄ  
 KARINĘ TARNYBĄ  
 KARINĘ TECHNIKĄ  
 KARINĖ BAZĖ  
 KARINĖ JĖGA  
 KARINĖ OPERACIJA  
 KARINĖ TARNYBA  
 KARINĖ TECHNIKA  
 KARINĖ VADOVYBĖ  
 KARINĖ VALDŽIA  
 KARINĖJE BAZĖJE  
 KARINĖJE SRITYJE  
 KARINĖJE TARNYBOJE  
 KARINĖMIS PAJĖGOMIS  
 KARINĖMIS PRIEMONĖMIS  
 KARINĖMS OPERACIJOMS  
 KARINĖMS ORO PAJĖGOMS  
 KARINĖMS PAJĖGOMS  
 KARINĖS APYGARDOS  
 KARINĖS BAZĖS  
 KARINĖS DOKTRINOS  
 KARINĖS JĖGOS  
 KARINĖS JŪRŲ PAJĖGOS  
 KARINĖS KATEDROS  
 KARINĖS OPERACIJOS  
 KARINĖS ORO PAJĖGOS  
 KARINĖS PAJĖGOS  
 KARINĖS PRATYBOS  
 KARINĖS PRIEVOLĖS  
 KARINĖS TARNYBOS  
 KARINĖS TECHNIKOS  
 KARINĖS VADOVYBĖS  
 KARINĖS ŽVALGYBOS  
 KARINĖSE ORO PAJĖGOSE  
 KARINĖSE PRATYBOSE  
 KARINĖSE STRUKTŪROSE  
 KOMPENSACIJŲ ASMENIMS SUŽALOTIEMS ATLIEKANT BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE IR ŠIOJE ARMIJOJE ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOMS IŠMOKĖJIMO  
pradėti KARINIUS VEIKSMUS PRIEŠ Afganistaną; teroristines grupuotes 
 KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ  
stoti kitos valstybės KARINĖN TARNYBON AR DIRBTI PAREIGŪNU VALSTYBINĖJE TARNYBOJE  
 LIETUVOS KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ  
 LIETUVOS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ  
 PABALTIJO KARINĖS APYGARDOS  
 PAVOJINGŲ IR KARINIŲ KROVINIŲ VEŽIMO PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 RUKLOS KARINIAME POLIGONE  
 RUSIJOS KARINIO JŪRŲ LAIVYNO  
 RUSIJOS KARINIO TRANZITO  
 RUSIJOS KARINIŲ BAZIŲ  
 RUSIJOS KARINĖ VADOVYBĖ  
 RUSIJOS KARINĖS VADOVYBĖS  
 SAVO KARINES PAJĖGAS  
 SOCIALINĖS RŪPYBOS IR GLOBOS ĮSTAIGOSE KARINIUOSE DALINIUOSE IR BAUSMĖS ATLIKIMO VIETOSE  
 SOCIALINĖS RŪPYBOS IR GLOBOS ĮSTAIGŲ KARINIŲ DALINIŲ  
 SUSITARIMO DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO IR ŠIO SUSITARIMO  
 SUSITARIMĄ DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO IR ŠIO SUSITARIMO  
 UŽ KARINIUS NUSIKALTIMUS IR NUSIKALTIMUS ŽMONIJAI  
 ASMENIMS SUŽALOTIEMS ATLIEKANT BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE IR ŠIOJE ARMIJOJE ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOMS  
 ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES DALYVIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ DALYVAUJANČIŲ PROGRAMOJE PARTNERYSTĖ TAIKOS LABUI SUSITARIMO DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO  
 ŠIAURĖS KAUKAZO KARINĖS APYGARDOS  
 ATLIKTI KARINĘ TARNYBĄ  
 ATLIKĘS KARINĘ TARNYBĄ