Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DAUG KAS BŪNA AIŠKU IR BE ŽODŽIŲ  
 DIENOS KLAUSIMAS KĄ MANOTE APIE ... 
 DIEVAS BŪTŲ VISKAS VISAME KAME  
 JEI KAS EIS PER MANE BUS IŠGELBĖTAS  
 JEI KAS SAKOSI TURĮS TIKĖJIMĄ  
 KAS AKIMIRKĄ  
 KAS ANTRI METAI  
 KAS ANTRĄ DIENĄ  
 KAS ANTRĄ SAVAITĘ  
 KAS DIEVO DIEVUI KAS CIESORIAUS CIESORIUI  
 KAS DVEJI METAI  
 KAS DVEJUS METUS  
 KAS DVI SAVAITES  
 KAS DVI SAVAITĖS  
 KAS DVI VALANDAS  
 KAS GERESNIO PREMJERE  
 KAS IŠ JŪSŲ BE NUODĖMĖS  
 KAS KETVERI METAI  
 KAS KETVIRTĮ  
 KAS METAI  
 KAS MINUTĘ  
 KAS MĖNESĮ  
 KAS PASILIEKA MANYJE IR AŠ JAME TAS DUODA DAUG VAISIŲ NUO MANĘS  
 KAS PENKERI METAI  
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJA PRIEŠ NĖRA PIRMININKAS PRIEŠ NĖRA KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJA ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS NĖRA PIRMININKAS NĖRA KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS NĖRA PIRMININKAS PRIEŠ NĖRA KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS PRIEŠ NĖRA PIRMININKAS KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS PRIEŠ NĖRA PIRMININKAS PRIEŠ NĖRA KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KAS PUSMETĮ  
 KAS PUSVALANDĮ  
 KAS PUSĘ METŲ  
 KAS RYTĄ  
 KAS SAVAITĘ  
 KAS SEKMADIENĮ  
 KAS TIKI MANE NIEKUOMET nebetrokš 
 KAS TREJI METAI  
 KAS TRIS MĖNESIUS  
 KAS TRYS MĖNESIAI  
 KAS UŽ ŠĮ NUTARIMĄ  
 KAS UŽ ŠĮ ĮSTATYMĄ  
 KAS VAKARĄ  
 KAS VALANDĄ  
 KAS VALGO MANO KŪNĄ IR GERIA MANO KRAUJĄ TAS PASILIEKA MANYJE IR AŠ JAME  
 KAS VALGO MANO KŪNĄ IR GERIA MANO KRAUJĄ TAS TURI AMŽINĄJĮ GYVENIMĄ  
 KAS YRA GYVENIMAS  
 KAS YRA KAS LIETUVOJE  
 KAS ŽINGSNIS  
 KASDIEN AR KAS ANTRĄ DIENĄ  
 KLAUSIMAS KĄ TU PADAREI  
 KO DAR TRŪKSTA KRISTAUS VARGAMS  
 KOMITETĄ KURIS GALI DARYTI VISKĄ KAS YRA BŪTINA  
 KUO TU VARDU  
 KĄ DVASIA KALBA BAŽNYČIAI  
 KĄ GIRDĖJOME IR SAVO AKIMIS regėjome 
 KĄ PASAKYTŲ HIPOKRATAS  
 KĄ REIŠKIA ŽODIS ... 
 KĄ REIŠKIA ŽODŽIAI ... 
 KĄ VEIKI LAISVALAIKIU  
 KĄ VEIKIATE LAISVALAIKIU  
 KĄ ŽINAI APIE LIETUVOS KARIUOMENĘ  
 KĄ ŽMONĖS PASAKYS  
 MOKYTOJAU KĄ GERA TURIU DARYTI  
 MOKYTOJAU KĄ TURIU DARYTI  
 NE VISKAS AUKSAS KAS AUKSU ŽIBA  
 NEŽINO KĄ DARO DEŠINĖ  
 SANTYKIAI TARP DUOMENŲ IR TO KAS NEŽINOMA  
 SEIMO RINKIMUS RENGTI KAS KETVERI METAI  
 SU KUO TURI REIKALĄ  
 TEIGINIAI IR VISA KITA KAS GALIOJA  
 TEIKTI PASLAUGAS O VĖLIAU NE REČIAU KAIP KAS PENKERI METAI  
 TĖVE ATLEISK JIEMS NES JIE NEŽINO KĄ DARĄ  
 UŽSIIMTI TEISININKO PRAKTIKA JEI KO KITA NENUSTATO ĮSTATYMAI  
 VIEŠPATIE PAS KĄ MES EISIME  
 VISA KAS YRA DANGUJE IR ŽEMĖJE  
 VISKĄ KAS PO RANKA  
 ATLEISK JIEMS VIEŠPATIE NES JIE NEŽINO KĄ DARO  
 BEVEIK KAS MĖNESĮ