Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BURTŲ KELIU  
 BŪTŲ UŽKIRSTAS KELIAS  
 DERYBŲ KELIU  
 DIPLOMATINIU KELIU  
išvažiuodamas Į KELIĄ  
 DĖL KELIŲ EISMO SAUGUMO  
 DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ  
 EINANT ŠIUO KELIU  
kairiąja; kita KELIO PUSE  
 ESANT SLIDŽIAI KELIO DANGAI  
 EUROPOS ŠALIŲ SUSITARIMĄ DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ EKIPAŽŲ  
 GATVĖSE IR KELIUOSE  
 GYVENIMO KELIAS  
 GYVENIMO KELIO  
 GYVENIMO KELIU  
 GYVENIMO KELIĄ  
 GYVENIMO KELYJE  
 GYVYBĖS IR MIRTIES KELIU NUO ANTAKALNIO KAPINIŲ  
 GYVYBĖS IR MIRTIES KELIU  
 JAM KELIĄ pastojo 
nuvažiavo; nulėkė NUO KELIO  
 JIEMS KELIĄ pastojo ... 
 KAD BŪTŲ UŽKIRSTAS KELIAS  
 KALVARIJOS KELIO POSTE  
 KALVARIJŲ KRYŽIAUS KELIŲ  
palinko liepa ŠALIA KELIO  
 KAUNO KELIŲ POLICIJOS VYRESNYSIS KOMISARAS  
 KAUNO KELIŲ  
 KAUNO RAJONO PK KELIŲ POLICIJOS INSPEKTORIUS  
pasitrauktų; pasuko IŠ KELIO  
 KELIAI IR GATVĖS SU VISAIS JŲ ELEMENTAIS  
 KELIAI IŠSISKYRĖ  
 KELIAI MAŠINOS ŽMONĖS  
 KELIAIS IR TAKELIAIS  
 KELIAMS TIESTI  
 KELIAS DEŠIMTIS  
 KELIAS DIENAS  
 KELIAS MINUTES  
 KELIAS NUO pirmosios koplyčios 
 KELIAS PARAS  
 KELIAS SAVAITES  
 KELIAS SEKUNDES  
 KELIAS UŽSIENIO KALBAS  
 KELIAS VALANDAS  
 KELIAS Į ateitį; Dievą; gyvenimą; literatūrą; naująjį gyvenimą; nepriklausomybę 
 KELIAS Į EUROPĄ  
 KELIAS Į MOKYKLĄ IR IŠ JOS  
 KELIAS Į SĖKMĘ  
 KELIAS Į ŠVIESĄ  
 KELIO ATGAL nebėra 
 KELIO ATKARPA  
 KELIO ATKARPĄ  
 KELIO DANGA  
 KELIO DANGOS  
 KELIO GALĄ  
 KELIO IKI žiočių 
 KELIO PRADŽIA  
 KELIO RUOŽAS  
 KELIO RUOŽĄ  
 KELIO SĄNARIO  
 KELIO VIA BALTICA  
 KELIO Į ateitį; bažnyčią; Dievą; griovį; mišką; Lietuvą; mokslą 
 KELIO ŽENKLAI  
 KELIO ŽENKLAIS  
 KELIO ŽENKLAS  
 KELIO ŽENKLUS  
 KELIO ŽENKLŲ  
 KELIU Į Dievą; Lietuvą; nušvitimą 
 KELIUOSE IR GATVĖSE  
 KELIUS Į Europą; Lietuvą; taiką 
 KELIĄ IKI galo; mirties; Kauno 
 KELIĄ NUO Vilniaus; Kauno 
 KELIĄ PASTOJO  
 KELIĄ PER brūzgynus; minią; lauką 
 KELIĄ Į ateitį 
 KELIĄ Į FINALĄ  
 KELIĄ Į LIETUVĄ  
 KELIŲ EISME DALYVAUJANČIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS  
 KELIŲ EISMO SAUGUMO  
 KELIŲ EISMO TAISYKLES  
 KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI  
 KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS  
 KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS  
 KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ  
 KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDĖJAI  
 KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDĖJUS  
 KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ  
 KELIŲ EISMO TAISYKLĖS  
 KELIŲ EISMO TAISYKLĖSE  
 KELIŲ EISMO  
 KELIŲ FONDAS  
 KELIŲ FONDO MOKESČIŲ  
 KELIŲ FONDO  
 KELIŲ IR GATVIŲ  
 KELIŲ IR GELEŽINKELIŲ  
 KELIŲ IR TILTŲ  
 KELIŲ PATRULIS  
 KELIŲ POLICIJA PRANEŠA  
 KELIŲ POLICIJA  
 KELIŲ POLICIJAI  
 KELIŲ POLICIJOJE  
 KELIŲ POLICIJOS DARBUOTOJAI  
 KELIŲ POLICIJOS EKIPAŽAS  
 KELIŲ POLICIJOS KOMISARAS  
 KELIŲ POLICIJOS PAREIGŪNAI  
 KELIŲ POLICIJOS PAREIGŪNŲ  
 KELIŲ POLICIJOS PATRULIAI  
 KELIŲ POLICIJOS VALDYBOS  
 KELIŲ POLICIJOS  
 KELIŲ POLICININKAI  
 KELIŲ POLICININKAMS  
 KELIŲ POLICININKAS  
 KELIŲ POLICININKŲ  
 KELIŲ TIESIMO  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONEI  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ CENTRŲ  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ RENGIMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO įstaigos 
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ RENGIMO  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ RUOŠIMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO įstaigos 
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖ  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMS  
 KELIŲ TRANSPORTO  
 KELIŲ TRANSPORTU  
 KELYJE VILNIUS KAUNAS  
 KELYJE Į DAMASKĄ  
 KELYJE Į EUROPOS SĄJUNGĄ  
 KELYJE Į LAISVĘ  
 KELYJE Į XXI AMŽIŲ  
 KITAIS KELIAIS  
 KITAS KELIAS  
 KITO KELIO NĖRA  
 KITO KELIO  
 KITOJE KELIO PUSĖJE  
 KITU KELIU  
 KONKURSO KELIU  
 KROVINIŲ VEŽIMO VIDAUS VANDENŲ KELIAIS  
 KRYŽIAUS KELIAI  
 KRYŽIAUS KELIAS  
 KRYŽIAUS KELIO STOTYS  
 KRYŽIAUS KELIO STOČIŲ  
 KRYŽIAUS KELIO  
 KRYŽIAUS KELIUS  
 KRYŽIAUS KELIĄ  
 KRYŽIAUS KELIŲ  
 LAIMINGO KELIO  
 LATVIJOS KELIO  
skinasi SAU KELIĄ  
 LENGVIAUSIU KELIU  
 LENKIJOS KELIUOSE  
spyrė SU KELIU Į ... 
stoja SKERSAI KELIO  
 LIETUVOS KELIUOSE  
 LYTINIU KELIU PLINTANČIŲ LIGŲ  
 LYTINIU KELIU  
 MAGISTRALINIŲ IR KRAŠTO KELIŲ  
sustojo; stovi VIDURY KELIO  
 MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS MUITINĖS KALVARIJOS KELIO POSTE  
 MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS MUITINĖS KALVARIJOS KELIO POSTĄ  
 MAŠINA NUVAŽIAVO NUO KELIO IR APVIRTO  
užkirto JIEMS KELIĄ  
 MOKI ŽODĮ ŽINAI KELIĄ  
 MŪSŲ KELYJE Į EUROPOS SĄJUNGĄ  
 NAUJUS KELIUS  
 NAUJŲ KELIŲ  
 NE TUO KELIU  
 NEUŽKERTA KELIO  
 NUEITO KELIO  
 NUEITĄ KELIĄ  
ėjo; bėgo PER KELIĄ  
 NULĖKĖ NUO KELIO IR APVIRTO  
 NULĖKĖ NUO KELIO  
 NUVAŽIAVO NUO KELIO IR APSIVERTĖ  
 NUVAŽIAVO NUO KELIO IR APVIRTO  
 NUVAŽIAVO NUO KELIO IR ATSITRENKĖ Į MEDĮ  
 NUVAŽIAVO NUO KELIO IR TRENKĖSI Į MEDĮ  
 NUŠLAVĖ NUO KELIO  
 ABIPUS KELIO  
 PASIRINKO KITĄ KELIĄ  
 PASIRINKTO KELIO  
 PASTOJO KELIĄ  
 AIKŠTELIŲ IR KELIŲ DANGA  
 PO KELIAS DEŠIMTIS  
 PRIE DIDELIO KELIO  
 PRIE KELIO esantis ... 
 PRIE KELIO Į ... 
 PRIE KELIŲ policijos 
 PRIEKABŲ IR KELIŲ TIESIMO MAŠINŲ  
Kalvarijos; Lazdijų KELIO POSTAS  
 PUŠYNO KELIAS  
 RADIJO STOTIES KELYJE  
 RAIDOS KELIĄ  
 RINKLIAVOS UŽ KELIŲ POLICIJOS teikiamas paslaugas 
 SAVAIS KELIAIS  
 SAVO GYVENIMO KELIĄ  
 SERTIFIKATUS IŠDUODA VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TOLIAU INSPEKCIJA  
 SIEKDAMA UŽKIRSTI KELIĄ  
 SIEKDAMAS UŽKIRSTI KELIĄ  
 SIEKDAMOS UŽKIRSTI KELIĄ  
 SIEKIANT UŽKIRSTI KELIĄ TOLESNIAM įstatymų ir teisės aktų pažeidinėjimui 
 SIEKIANT UŽKIRSTI KELIĄ  
 SKINASI KELIĄ  
 SKIRTINGAIS KELIAIS  
 SLIDAUS KELIO  
 SLIDŽIAME KELYJE  
 SLIDŽIOS KELIO DANGOS  
 STABDYMO KELIAS  
 SUSISIEKIMO KELIŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 SUSISIEKIMO KELIŲ  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS KELIŲ TRANSPORTO  
 TAISYKITE VIEŠPAČIUI KELIĄ  
 APLINKINIAIS KELIAIS  
 TEISINGU KELIU  
 TIESIANT KELIUS  
 TIESIAUSIAS KELIAS Į ... 
 TRAKTORIŲ SAVAEIGIŲ VAŽIUOKLIŲ TRAKTORIŲ PRIEKABŲ IR KELIŲ TIESIMO MAŠINŲ  
 TRAKTORIŲ SAVAEIGIŲ VAŽIUOKLIŲ TRAKTORIŲ PRIEKABŲ KELIŲ TIESIMO MAŠINŲ IR KITOS ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS  
 TREČIOJO KELIO  
 TUO PAČIU KELIU  
 UŽ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS  
 UŽ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ  
 UŽKERTA KELIĄ  
 UŽKERTAMAS KELIAS  
 UŽKERTANT KELIĄ  
 UŽKIRS KELIĄ  
 UŽKIRSTAS KELIAS  
 UŽKIRSTI KELIO  
 UŽKIRSTI KELIĄ GALIMIEMS ... 
 UŽKIRSTI KELIĄ KONTRABANDAI  
 UŽKIRSTI KELIĄ NUSIKALTIMAMS  
 UŽKIRSTI KELIĄ TOKIEMS pažeidimams; įvykiams 
 UŽKIRSTI KELIĄ  
 UŽKIRSTI TAM KELIĄ  
 UŽKIRSTŲ KELIĄ  
 UŽKIRTO KELIĄ  
 UŽTVĖRĖ KELIĄ  
 VAIRUOTOJAS PRIVALO DUOTI KELIĄ  
 VALSTYBINIAMS AUTOMOBILIŲ KELIAMS TIESTI TAISYTI IR PRIŽIŪRĖTI  
 VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA  
 VALSTYBINĖ KELIŲ VALDYBA  
 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ IR JŲ STATINIŲ  
 VANDENS KELIŲ  
 VANDENS TELKINIŲ IR KELIŲ APSAUGOS ZONOS  
 VAŽIUOJAMOSIOS KELIO DALIES  
 VAŽIUOJAMĄJĄ KELIO DALĮ  
 VIA BALTICA KELIO  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO KELIŲ POLICIJOS VALDYBA  
 VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA  
 VIDAUS VANDENS KELIŲ  
 VIDAUS VANDENŲ KELIAIS  
 VIDURIO KELIO  
 VIENINTELIS KELIAS  
 VIETINIŲ KELIŲ  
 VILNIAUS MIESTO KELIŲ POLICIJA PRANEŠA PER PRAĖJUSIAS TRIS PARAS ... 
 VILNIAUS MIESTO KELIŲ POLICIJA PRANEŠA  
 VISI KELIAI VEDA Į ROMĄ  
 VISI KELIAI  
 VISUS KELIUS  
 VISĄ KELIĄ  
 Į PAGRINDINĮ KELIĄ įvažiavo; išvažiavo 
 ĮVAIRIAIS KELIAIS  
 ŠALIA KELIO karčema; vieškelėlio 
 ŠALIA KELIO VILNIUS KAUNAS  
 ŠALIES KELIUOSE  
 ATLIKTI ĮVAIRIUS DARBUS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ KOMPLEKSO DALYJE  
 ATSKAITYMAI NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ FONDO įstatymą 
 ATSKAITYMAI Į KELIŲ FONDĄ  
 ATSKAITYMUS VALSTYBINIAMS AUTOMOBILIŲ KELIAMS TIESTI TAISYTI IR PRIŽIŪRĖTI  
 ATSKAITYMUS Į KELIŲ FONDĄ  
 ATSKAITYMŲ NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ Į KELIŲ FONDĄ  
 ATSKAITYMŲ NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ ĮPLAUKŲ Į KELIŲ FONDĄ  
 ATSKAITYMŲ VALSTYBINIAMS AUTOMOBILIŲ KELIAMS TIESTI TAISYTI IR PRIŽIŪRĖTI  
 ATSKAITYMŲ Į KELIŲ FONDĄ NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ  
 ATSKAITYMŲ Į KELIŲ FONDĄ  
 ATVERIA KELIĄ  
 ATVERTAS KELIAS  
 ATVĖRĖ KELIĄ  
 AUTOMOBILIS KELIAS EISMAS  
 AUTOMOBILIŲ KELIAI  
 AUTOMOBILIŲ KELIAMS TIESTI TAISYTI IR PRIŽIŪRĖTI  
 AUTOMOBILIŲ KELIO VIA BALTICA PROJEKTUI FINANSUOTI  
 AUTOMOBILIŲ KELIO VIA BALTICA  
 AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA  
 AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS  
 AUTOMOBILIŲ KELIŲ IR GELEŽINKELIŲ  
 AUTOMOBILIŲ KELIŲ  
 AŠ ESU KELIAS TIESA IR GYVENIMAS  
 BALTIJOS KELIAS  
 BALTIJOS KELIO  
 BALTIJOS KELYJE  
 BAROKO KELIAS LIETUVOJE  
 BAROKO KELIAS  
 BAROKO KELIO  
 BAUDŲ UŽ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS  
 BE KELIŲ eismo kontrolės