Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DĖL KIEKVIENOS SMULKMENOS  
 KIEKVIENA DIENA  
 KIEKVIENA EPOCHA  
 KIEKVIENA GRUPĖ  
 KIEKVIENA KOMANDA  
 KIEKVIENA MOTERIS  
 KIEKVIENA PARTIJA  
 KIEKVIENA PROGA  
 KIEKVIENA SUSITARIANTI ŠALIS  
 KIEKVIENA SUSITARIANČIOJI ŠALIS KIEK TAI ĮMANOMA IR TIKSLINGA  
 KIEKVIENA SUSITARIANČIOJI ŠALIS  
 KIEKVIENA TAUTA TURI SAVO dugną 
 KIEKVIENA TAUTA  
 KIEKVIENA VALSTYBĖ  
 KIEKVIENA ĮMONĖ  
 KIEKVIENA ŠALIS  
 KIEKVIENA ŠEIMA  
 KIEKVIENA ŠEIMININKĖ  
 KIEKVIENAI GRUPEI  
 KIEKVIENAI MOTERIAI  
 KIEKVIENAI TAUTAI  
 KIEKVIENAI VALSTYBEI  
 KIEKVIENAI ŠALIAI  
 KIEKVIENAI ŠEIMAI  
 KIEKVIENAIS METAIS  
 KIEKVIENAM ASMENIUI  
 KIEKVIENAM BUTUI  
 KIEKVIENAM INDIVIDUI  
 KIEKVIENAM KRIKŠČIONIUI  
 KIEKVIENAM LIETUVIUI  
 KIEKVIENAM LIETUVOS PILIEČIUI  
 KIEKVIENAM LIGONIUI  
 KIEKVIENAM MOKINIUI  
 KIEKVIENAM PILIEČIUI  
 KIEKVIENAM PRETENDENTUI  
 KIEKVIENAM VAIKUI  
 KIEKVIENAM ŠEIMOS NARIUI  
 KIEKVIENAM ŽMOGUI  
 KIEKVIENAME NUMERYJE  
 KIEKVIENAME RAJONE  
 KIEKVIENAME ŽINGSNYJE  
 KIEKVIENAME ŽMOGUJE  
 KIEKVIENAS ASMUO  
 KIEKVIENAS DAIKTAS  
 KIEKVIENAS DALYVIS  
 KIEKVIENAS FIZINIS AR JURIDINIS ASMUO TURI TEISĘ DISPONUOTI SAVO NUOSAVYBE  
 KIEKVIENAS INDIVIDAS  
 KIEKVIENAS IŠ BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 KIEKVIENAS KANDIDATAS Į TARYBOS NARIUS GALI BŪTI ĮRAŠYTAS  
 KIEKVIENAS KRIKŠČIONIS  
 KIEKVIENAS LIETUVOS GYVENTOJAS  
 KIEKVIENAS MOKINYS  
 KIEKVIENAS PILIETIS  
 KIEKVIENAS SEIMO NARYS  
 KIEKVIENAS STUDENTAS  
 KIEKVIENAS TURI TEISĘ  
 KIEKVIENAS TURINTIS TEISĘ RINKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS  
 KIEKVIENAS VAIKAS  
 KIEKVIENAS VAISMEDIS  
 KIEKVIENAS ŽINGSNIS  
 KIEKVIENAS ŽMOGUS TURI TEISĘ  
 KIEKVIENAS ŽMOGUS  
 KIEKVIENO ASMENS  
 KIEKVIENO DALYKO  
 KIEKVIENO DALYVIO  
 KIEKVIENO DARBUOTOJO  
 KIEKVIENO INDIVIDO  
 KIEKVIENO LIETUVIO  
 KIEKVIENO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO TEISĖ IR PAREIGA  
 KIEKVIENO MOKINIO  
 KIEKVIENO MĖNESIO ANTRĄJĮ šeštadienį 
 KIEKVIENO MĖNESIO PABAIGOJE  
 KIEKVIENO MĖNESIO  
 KIEKVIENO PILIEČIO  
 KIEKVIENO VAIKO TEISĘ TURĖTI TOKIAS GYVENIMO SĄLYGAS  
 KIEKVIENO VAIKO  
 KIEKVIENO ŽMOGAUS ŠIRDYJE  
 KIEKVIENO ŽMOGAUS  
 KIEKVIENOJE APSKRITYJE  
 KIEKVIENOJE GRUPĖJE  
 KIEKVIENOJE KLASĖJE  
 KIEKVIENOJE MOKYKLOJE  
 KIEKVIENOJE PARAPIJOJE  
 KIEKVIENOJE VALSTYBĖJE  
 KIEKVIENOJE ŠALYJE  
 KIEKVIENOS DALIES  
 KIEKVIENOS DIENOS  
 KIEKVIENOS GRUPĖS  
 KIEKVIENOS KULTŪROS  
 KIEKVIENOS MOTERS  
 KIEKVIENOS RŪŠIES  
 KIEKVIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PASKIRTAJAI AVIAKOMPANIJAI  
 KIEKVIENOS TAUTOS  
 KIEKVIENOS VALSTYBĖS  
 KIEKVIENOS ŠALIES  
 KIEKVIENOSE RUNGTYNĖSE  
 KIEKVIENU ATSKIRU ATVEJU  
 KIEKVIENU ATVEJU  
 KIEKVIENU IŠ ŠIŲ ATVEJŲ  
 KIEKVIENU KONKREČIU ATVEJU  
 KIEKVIENU MOMENTU  
 KIEKVIENU TOKIU ATVEJU  
 KIEKVIENUOSE NAMUOSE  
 KIEKVIENĄ AKIMIRKĄ  
 KIEKVIENĄ CENTĄ  
 KIEKVIENĄ DARBO DIENĄ  
 KIEKVIENĄ DIENĄ  
 KIEKVIENĄ KARTĄ  
 KIEKVIENĄ KETVIRTADIENĮ  
 KIEKVIENĄ KETVIRTĮ  
 KIEKVIENĄ LAISVĄ MINUTĘ  
 KIEKVIENĄ LITĄ  
 KIEKVIENĄ METŲ KETVIRTĮ  
 KIEKVIENĄ MINUTĘ  
 KIEKVIENĄ MĖNESĮ  
 KIEKVIENĄ NAKTĮ  
 KIEKVIENĄ PAVASARĮ  
 KIEKVIENĄ PENKTADIENĮ  
 KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ  
 KIEKVIENĄ RUDENĮ  
 KIEKVIENĄ RYTĄ  
 KIEKVIENĄ SAVAITGALĮ  
 KIEKVIENĄ SAVAITĘ  
 KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ  
 KIEKVIENĄ SMULKMENĄ  
 KIEKVIENĄ SYKĮ  
 KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ  
 KIEKVIENĄ VAKARĄ  
 KIEKVIENĄ VASARĄ  
 KIEKVIENĄ ŠEIMĄ  
 KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ  
 KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ  
 KIEKVIENĄ ŽINGSNĮ  
 KIEKVIENĄ ŽMOGŲ  
 KIEKVIENĄ ŽODĮ  
 KIEKVIENŲ METŲ PABAIGOJE  
 KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKESČIŲ UŽ KIEKVIENĄ PRADELSTĄ DIENĄ  
 LAIKU NESUMOKĖJUS UŽ KIEKVIENĄ PAVĖLUOTĄ DIENĄ imama po 0,5 proc. delspinigių 
 MINIMALUS VALANDINIS ATLYGIS UŽ KIEKVIENĄ PRASTOVOS valandą 
 MOKĖJIMŲ PERTEKLIUS APMOKESTINAMAS PAGAL KIEKVIENOS susitariančios valstybės įstatymus 
 MOKĖJIMŲ PERTEKLIUS APMOKESTINAMAS PAGAL KIEKVIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES ĮSTATYMUS  
 MYLĖTI IR GERBTI KIEKVIENO ŽMOGAUS GYVYBĘ  
 NAŠLAIČIŲ PENSIJĄ UŽ KIEKVIENĄ IŠ MIRUSIŲ TĖVŲ  
 PASISAKOME UŽ TAI KAD BŪTŲ SUDARYTOS SĄLYGOS KIEKVIENAM VAIKUI MOKYTIS GIMTĄJA KALBA VISŲ LYGIŲ mokyklose 
 PO KIEKVIENŲ EKSPLOATACIJOS METŲ  
 ANT KIEKVIENO KAMPO  
 SU KIEKVIENA DIENA vis mažiau 
 SULIG KIEKVIENA DIENA  
 APMOKESTINAMAS PAGAL KIEKVIENOS SUSITARIANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮSTATYMUS  
 UŽ KIEKVIENĄ VIETĄ  
 VOS NE KIEKVIENAME ŽINGSNYJE  
 ATITINKAMU KOEFICIENTU PRIKLAUSOMAI NUO VIETOVĖS KURIOJE JIS YRA PO KIEKVIENŲ EKSPLOATACIJOS METŲ  
 ŽALOS ATLYGINIMAS UŽ KIEKVIENĄ SUGAUTĄ arba sunaikintą žuvį ar kitą vandens bestuburį 
 AUGIMO SODE METŲ IŠ KIEKVIENO VAISMEDŽIO PRISKINTA ... 
 BALSAVIMO METU KIEKVIENAS NARYS TURI VIENĄ BALSĄ  
 BEVEIK KIEKVIENĄ DIENĄ  
 BEVEIK KIEKVIENĄ SAVAITGALĮ