Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.




A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 CUKRAUS AR KITŲ SALDŽIŲJŲ MEDŽIAGŲ PRIEDŲ  
 DAUGELIS KITŲ  
 DAUGELĮ KITŲ  
 DAUGUMA KITŲ  
 DĖL DARBO UŽMOKESČIO IR KITŲ IŠMOKŲ INDEKSAVIMO  
 DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL KONTROLĖS IR KAI KURIŲ KITŲ VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMO IR DARBUOTOJŲ SKATINIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ŠIO AR KITŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMO  
 DĖL VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ BEI KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ PANAUDOJIMO  
 DĖL VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ IR KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 DĖL VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU LENGVATŲ IR KAI KURIŲ KATEGORIJŲ PAREIGŪNŲ TARNAUTOJŲ BEI KITŲ ASMENŲ VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS  
 DĖL VIENŲ AR KITŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŠEIMYNINIŲ APLINKYBIŲ AR KITŲ SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŠEIMYNINIŲ APLINKYBIŲ IR KITŲ SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŠIO IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ  
 DĖL ŠIOS IR KITŲ PRIEŽASČIŲ  
 EKOLOGINIŲ IR KITŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ RENGIMĄ  
 GATVIŲ PASTATŲ STATINIŲ IR KITŲ OBJEKTŲ  
 GAUTŲ IŠ KITŲ VALSTYBIŲ SUBJEKTŲ TURINČIŲ TEISĘ VERSTIS ... 
 GAUTŲ PASKOLŲ BEI KITŲ VALSTYBINIŲ FONDŲ LĖŠŲ  
 GELEŽINKELIŲ AUTOMOBILIŲ ARBA KITŲ RŪŠIŲ TRANSPORTU  
lipti; kopti PER KITŲ GALVAS  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITŲ PASTATŲ STATYBAI  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITŲ PASTATŲ  
 GYVULIŲ KITŲ GYVŪNŲ  
 IKI KITŲ METŲ PABAIGOS  
 IKI KITŲ METŲ  
 IKI KITŲ RINKIMŲ  
 IR DAUGELIO KITŲ  
 IR DAUGELIS KITŲ  
 IR DAUGELIU KITŲ  
 IR DAUGELYJE KITŲ  
 IR DAUGELĮ KITŲ  
 IR DAUGYBĖ KITŲ  
 IR KITŲ ASMENŲ  
 IR KITŲ AUTORIŲ  
 IR KITŲ DAIKTŲ  
 IR KITŲ KAIMŲ  
 IR KITŲ KENKSMINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ  
 IR KITŲ LIGŲ  
 IR KITŲ MEDŽIAGŲ  
 IR KITŲ MIESTŲ  
 IR KITŲ MOKSLININKŲ  
 IR KITŲ PASTATŲ BEI STATINIŲ  
 IR KITŲ RŪŠIŲ  
 IR KITŲ SPECIALISTŲ  
 IR KITŲ SPECIALYBIŲ  
 IR KITŲ SRIČIŲ  
 IR KITŲ TAUTŲ  
 IR KITŲ VEISLIŲ  
 IR KITŲ ĮMONIŲ  
 IR KITŲ ĮRENGINIŲ  
 IR KITŲ ŠALIŲ  
 IR KITŲ ŽEMĖS NUOSAVYBĘ PATVIRTINANČIŲ planų 
 KITŲ ASMENŲ  
 KITŲ KALBŲ  
 KITŲ KRAŠTŲ  
 KITŲ MIESTŲ  
 KITŲ VALSTYBIŲ  
 KITŲ ĮMONIŲ  
 KITŲ ŠALIŲ  
 KITŲ ŠALTINIŲ  
 JOKIŲ KITŲ RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ DIRBTI VERSLO KOMERCIJOS AR KITOKIOSE PRIVAČIOSE ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE  
 JURIDINIAMS ASMENIMS ĮTRAUKTIEMS Į MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IR KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ klasifikatorių 
 KIRTIMO MIŠKO NAUDOJIMO TVARKOS PAŽEIDIMŲ IR KITŲ VEIKSMŲ  
 KITŲ ASMENŲ NUOSAVYBĖN  
 KITŲ ASMENŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 KITŲ ASMENŲ  
 KITŲ ATŽVILGIU  
 KITŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ  
 KITŲ AUTORIŲ  
 KITŲ DAIKTŲ  
 KITŲ DALYKŲ  
 KITŲ DALYVIŲ  
 KITŲ DARBŲ  
 KITŲ EUROPOS ŠALIŲ  
 KITŲ FIRMŲ  
 KITŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS BEI PAREIGOS  
 KITŲ GRUPIŲ  
 KITŲ INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTŲ  
 KITŲ INSTITUCIJŲ  
 KITŲ IŠ BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ  
 KITŲ JURIDINIŲ AR FIZINIŲ ASMENŲ  
 KITŲ JURIDINIŲ ARBA FIZINIŲ ASMENŲ  
 KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ SVEIKATOS  
 KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ TEISĖS BEI PAREIGOS  
 KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ  
 KITŲ KALBŲ  
 KITŲ KONFESIJŲ  
 KITŲ KRAŠTŲ  
 KITŲ KULTŪRŲ  
 KITŲ LABUI  
 KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA JIEMS PRILYGINTŲ savarankiškai dirbančių asmenų 
 KITŲ METŲ BALANDĮ  
 KITŲ METŲ BIRŽELĮ  
 KITŲ METŲ BIUDŽETAS  
 KITŲ METŲ BIUDŽETE  
 KITŲ METŲ BIUDŽETO PROJEKTĄ  
 KITŲ METŲ BIUDŽETO ĮSTATYMO  
 KITŲ METŲ BIUDŽETO  
 KITŲ METŲ BIUDŽETĄ  
 KITŲ METŲ GEGUŽĘ  
 KITŲ METŲ PABAIGOJE  
 KITŲ METŲ PAVASARĮ  
 KITŲ METŲ PIRMĄJĮ PUSMETĮ  
 KITŲ METŲ PRADŽIOJE  
 KITŲ METŲ RUDENĮ  
 KITŲ METŲ SAUSĮ  
 KITŲ METŲ VIDURYJE  
 KITŲ METŲ  
 KITŲ MIESTŲ  
 KITŲ NAMŲ GAMYBOS STIPRIŲ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ  
 KITŲ ORGANIZACIJŲ  
 KITŲ PARTIJŲ  
 KITŲ PAVADINIMŲ PREKĖS AR DAIKTAI  
 KITŲ PUNKTŲ NUMERACIJĄ  
 KITŲ RELIGIJŲ  
 KITŲ RUNGTYNIŲ REZULTATAI  
 KITŲ RŪŠIŲ  
 KITŲ SPECIALYBIŲ  
 KITŲ SPORTO ŠAKŲ  
 KITŲ SRIČIŲ  
 KITŲ SUBJEKTŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMĄ  
 KITŲ SUSITIKIMŲ REZULTATAI  
 KITŲ SĄSKAITA  
 KITŲ TAUTYBIŲ  
 KITŲ TAUTŲ  
 KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA IR TERMINAIS  
 KITŲ TEISĖS AKTŲ UŽ KURIŲ ĮGYVENDINIMĄ ATSAKINGA MUITINĖ  
 KITŲ VALIUTŲ ATŽVILGIU  
 KITŲ VALSTYBIŲ AR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAI IR ASMENYS BE PILIETYBĖS  
 KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR ASMENIMS BE PILIETYBĖS  
 KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAMS  
 KITŲ VALSTYBIŲ  
 KITŲ VEIKSMŲ  
 KITŲ VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ IR POLITINIŲ PARTIJŲ  
 KITŲ ĮMONIŲ  
 KITŲ ĮSTATYMŲ  
 KITŲ ŠALIES IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 KITŲ ŠALIŲ PATIRTĮ  
 KITŲ ŠALIŲ  
 KITŲ ŠALTINIŲ TEIGIMU  
 KITŲ ŽINYBŲ  
 KITŲ ŽMONIŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 KITŲ ŽMONIŲ  
 KOMERCINIŲ BANKŲ IR KITŲ KREDITO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAIS  
 KOMISIJOS ŠALČININKŲ RAJONO IR IGNALINOS RAJONO SNIEČKAUS GYVENVIETĖS TAIP PAT KAI KURIŲ KITŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ JŲ ORGANŲ BEI PAREIGŪNŲ ANTIKONSTITUCINEI VEIKLAI IŠTIRTI  
 KONDITERIJOS GAMINIŲ IR KITŲ MAISTO PRODUKTŲ GAMYBA  
 KONTEINERIŲ VAGONŲ IR KITŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 KONVENCIJOS DĖL INVESTICINIŲ GINČŲ TARP ATSKIRŲ VALSTYBIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ  
 KURIOMIS DRAUDŽIAMA PREKIAUTI BE BANDEROLIŲ AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
 LAIVŲ IR KITŲ PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ  
 LIETUVIŲ IR KITŲ TAUTŲ  
 LIETUVOS IR KITŲ BALTIJOS VALSTYBIŲ  
 LIETUVOS IR KITŲ BALTIJOS ŠALIŲ  
 LIETUVOS IR KITŲ ŠALIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS APARATO SKYRIŲ KITŲ STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ VADOVŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
susitikti; susipažinti; ryšius SU KITŲ ŠALIŲ atstovais; jaunimu; mokslininkais 
 MEDIENOS RUOŠOS IR KITŲ DARBŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO  
 MIESTŲ IR RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ BEI MINISTERIJŲ IR KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ  
 MINISTERIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DEPARTAMENTŲ TARNYBŲ IR INSPEKCIJŲ PRIE MINISTERIJOS KITŲ JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ JOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ VADOVUS  
 MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ  
 MINISTERIJŲ IR KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ  
 MINISTERIJŲ IR KITŲ VYRIAUSYBĖS INSTITUCIJŲ  
 MINISTERIJŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ KITŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ VALSTYBINIŲ PARKŲ IR KITŲ MIŠKO VALDYTOJŲ  
 MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETUS  
 MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ  
 MUITAI APSKAIČIUOJAMI APMOKESTINAMŲ PREKIŲ IR KITŲ VERTYBIŲ  
 MUITINIŲ IR KITŲ KOMPETENTINGŲ TARNYBŲ  
 MUITŲ IR KITŲ MOKESČIŲ BEI RINKLIAVŲ  
 NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ IR KITŲ GAMTOS TURTŲ  
 NAUDOTI JAS KARTU SU KITŲ TIPŲ minomis 
 NEGALI SAVO VARDU ĮGALIOTI KITŲ ĮMONIŲ  
 NEMOKAMAI GAUTI IŠ MINISTERIJŲ KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ ADMINISTRACIJŲ  
 NETIKRŲ BANDEROLIŲ AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
 NORINT ĮSITIKINTI AR LAIKOMASI ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 NUGRIEBTO PIENO MILTELIAI SU CUKRAUS AR KITŲ SALDŽIŲJŲ MEDŽIAGŲ PRIEDAIS ARBA BE JŲ  
 NUO KITŲ METŲ PRADŽIOS  
 NUO KITŲ METŲ  
 NUO KITŲ MOKSLO METŲ  
 NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITŲ PASTATŲ  
 NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ  
 NUSTATYTUS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 ORDINŲ MEDALIŲ IR KITŲ PASIŽYMĖJIMO ŽENKLŲ ĮSTATYMO  
 ORDINŲ MEDALIŲ IR KITŲ PASIŽYMĖJIMO ŽENKLŲ  
 PALAIKYTI RYŠIUS SU KITŲ VALSTYBIŲ profesinėmis sąjungomis 
 PAŽEISTI ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ AR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMAI  
 PO METŲ KITŲ  
 POLICIJOS IR KITŲ VIDAUS REIKALŲ ĮSTAIGŲ PAREIGŪNAMS  
 PREKIŲ IR KITŲ VERTYBIŲ  
 PRIVALO LAIKYTIS ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ IR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMŲ  
 REMDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 RENGIAMŲ ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ  
 REZERVATŲ IR KITŲ SAUGOMŲ TERITORIJŲ  
 RUSIJOS IR KITŲ NVS ŠALIŲ SAUSUMOS KARIUOMENIŲ GINKLUOTĖJE  
 RYŠIUS SU ATITINKAMOMIS KITŲ ŠALIŲ INSTITUCIJOMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS  
 SAUGOJIMO IR KITŲ PAPILDOMŲ PASLAUGŲ  
 SAVININKAI NEGALI SAVO VARDU ĮGALIOTI KITŲ ĮMONIŲ  
 SAVIVALDOS VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ MINISTERIJŲ KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ  
 SPAUDINIŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ  
 SPAUDOS IR KITŲ MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ  
 SPAUDOS IR KITŲ VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ  
 STOJAMOJO MOKESČIO IR KITŲ ĮMOKŲ DYDŽIO  
 SVARSTYTI KITŲ METŲ BIUDŽETĄ  
 SVEIKATINIMO VEIKLOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITŲ GYVENTOJŲ APTARNAVIMO ĮSTAIGŲ VADOVAI  
 SĄMONINGAI BENDRADARBIAVO SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 SĄMONINGO BENDRADARBIAVIMO SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 TARP DAUGELIO KITŲ dalykų 
 TARP KITŲ DALYKŲ  
 TAUPOMOJO BANKO KITŲ BANKŲ IR VALSTYBINIO DRAUDIMO  
 APLINKOS APSAUGOS KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTŲ INSTITUCIJŲ PAREIGŪNAMS ARBA VANDENS TELKINIŲ naudotojams ir savininkams 
 APMOKESTINAMŲ PREKIŲ IR KITŲ VERTYBIŲ  
 TRADICINIŲ IR KITŲ VALSTYBĖS PRIPAŽINTŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ IR KITŲ ASMENŲ  
 TVENKINIŲ IR KITŲ VIDAUS VANDENŲ  
 VAISTŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ  
 AR KITŲ MEDŽIOKLĖS ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO ARBA ATĖMIMĄ TEISĖS MEDŽIOTI  
 AR KITŲ MEDŽIOKLĖS ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO  
 AR KITŲ NAMŲ GAMYBOS STIPRIŲ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ GAMINIMAS LAIKYMAS GABENIMAS  
 AR KITŲ NAMŲ GAMYBOS STIPRIŲ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ  
 AR KITŲ PRIEŽASČIŲ  
 AR NĖRA KITŲ POŽYMIŲ LIUDIJANČIŲ KAD ... 
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IR KITŲ IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJĄ  
 ARBA KITŲ ASMENŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 ARBA KITŲ NAMŲ GAMYBOS STIPRIŲ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ GAMINIMAS AR LAIKYMAS  
 VALSTYBINIŲ BEI VALSTYBINIŲ AKCINIŲ IR KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SEIMO NARIŲ IR KITŲ PAREIGŪNŲ POLITINIŲ PARTIJŲ POLITINIŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ AR PILIEČIŲ  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ BEI KITŲ BIUDŽETINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ BEI KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ ESANČIŲ GYVENTOJŲ INVESTICINĖSE SĄSKAITOSE DEPONAVIMO  
 VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ BEI KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ IR KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 VARIO IR KITŲ SPALVOTŲJŲ METALŲ JŲ LYDINIŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ SUPIRKIMO  
 VARIO IR KITŲ SPALVOTŲJŲ METALŲ JŲ LYDINIŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ  
 ASMENIMS GAUNANTIEMS PENSIJAS IŠ KITŲ INSTITUCIJŲ  
 VII SKYRIUS LIETUVOS BANKO MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ BEI KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ PRIIMTI TEISĖS AKTAI  
atleidžiant JAS NUO NESUMOKĖTŲ MOKESČIŲ BEI KITŲ ĮMOKŲ IR VEIKLOS  
 ATEIVIAI IŠ KITŲ PLANETŲ  
 YRA SĄMONINGAI BENDRADARBIAVĘS SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 ĮMONIŲ APSKAITOS IR KITŲ DOKUMENTŲ  
 ĮMONIŲ PASTATŲ IR KITŲ STATINIŲ PRIĖMIMO NAUDOTI  
 ĮSAKYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTUS IŠKLAUSO ... 
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ AKTŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ AKTŲ PROJEKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISINIŲ AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ UŽ PREKES  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ PROJEKTAI DĖL KITŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMO PAPILDYMO  
 ŠALIA JOS ATSIRANDA KITŲ DETALIŲ  
 ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES DALYVIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ DALYVAUJANČIŲ PROGRAMOJE PARTNERYSTĖ TAIKOS LABUI SUSITARIMO DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO  
 ŠIO IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ  
 ŠIO ĮSTATYMO IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIŲ TAISYKLIŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NUOMOS SUTARČIŲ  
 ŪKININKŲ IR KITŲ GYVENTOJŲ  
 ATSAKINGA UŽ GATVIŲ BEI KITŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ PAVADINIMŲ apskaitos tvarkymą 
 ŽUVIES BEI KITŲ VANDENS GYVŪNŲ GAUDYMUI  
 ŽUVŲ BEI KITŲ VANDENS GYVŪNŲ  
 ŽUVŲ IR KITŲ VANDENS GYVŪNŲ  
 ŽUVŲ KITŲ VANDENS GYVŪNŲ IR AUGALŲ IŠTEKLIŲ APSAUGĄ  
atėmimą teisės medžioti IKI TREJŲ METŲ SU ŠAUTUVŲ IR KITŲ MEDŽIOKLĖS ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU  
 BANDEROLIŲ PREKĖMS AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
 BANKŲ IR KITŲ KREDITO ĮSTAIGŲ  
 BAŽNYČIŲ IR KITŲ RELIGINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 BE BANDEROLIŲ AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
 BE KITŲ DALYKŲ  
 BE KITŲ PAGALBOS  
 BE KITŲ POŽYMIŲ  
 BEI DAUGELIS KITŲ ... 
 BEI KITŲ ASMENŲ TEISĖS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 BEI KITŲ ASMENŲ  
 BEI KITŲ DAIKTŲ  
 BEI KITŲ ŠALIŲ  
 BENDRADARBIAVIMO SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS