Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
eina IŠ VIENO KAMBARIO Į KITĄ  
eksporto; išvažiavo Į KITAS ŠALIS  
esančiam KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
gali palaikyti VIENI SU KITAIS TIESIOGINĮ RYŠĮ  
 CUKRAUS AR KITŲ SALDŽIŲJŲ MEDŽIAGŲ PRIEDŲ  
 DALYKO STRUKTŪRA IR RYŠIAI SU KITAIS DALYKAIS  
 DARBO UŽMOKESTĮ IR KITAS SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIAS IŠMOKAS  
 DARBUOTOJUS IR KITUS ASMENIS  
 DAUGELIS KITŲ  
 DAUGELĮ KITŲ  
 DAUGUMA KITŲ  
 DEGTINĘ IR KITUS ALKOHOLINIUS GĖRIMUS  
 DELSPINIGIAI PRADEDAMI SKAIČIUOTI NUO KITOS DIENOS PO TO KAI ... 
iš vieno GALO Į KITĄ  
 DIREKCIJOS SUDĖTYJE GALI BŪTI ĮSTEIGTI GAMTOSAUGOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS BEI KITI SKYRIAI  
 DVASINGOS ASMENYBĖS TURI KITĄ VARDĄ  
išvyko Į KITUS KRAŠTUS  
 DĖL DARBO UŽMOKESČIO IR KITŲ IŠMOKŲ INDEKSAVIMO  
 DĖL KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIŲ  
 DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL KONTROLĖS IR KAI KURIŲ KITŲ VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMO IR DARBUOTOJŲ SKATINIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ŠIO AR KITŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMO  
išvykti Į KITĄ ŠALĮ  
 DĖL VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ BEI KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ PANAUDOJIMO  
 DĖL VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ IR KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 DĖL VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU LENGVATŲ IR KAI KURIŲ KATEGORIJŲ PAREIGŪNŲ TARNAUTOJŲ BEI KITŲ ASMENŲ VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS  
 DĖL VIENŲ AR KITŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŠEIMYNINIŲ APLINKYBIŲ AR KITŲ SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŠEIMYNINIŲ APLINKYBIŲ IR KITŲ SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŠIO IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ  
 DĖL ŠIOS IR KITŲ PRIEŽASČIŲ  
 EKOLOGINIŲ IR KITŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ RENGIMĄ  
 EKSPORTO MUITAI IR MOKESČIAI MUITAI IR KITI MOKESČIAI  
kibo VIENAS KITAM Į ATLAPUS  
kilnojo IŠ VIENOS PARAPIJOS Į KITĄ  
 FIZINIAI JURIDINIAI AR KITI ĮGALIOTIEJI ASMENYS  
 GALI BŪTI APMOKESTINAMOS TOJE KITOJE VALSTYBĖJE  
 GAMYBA KURIOJE VISOS PANAUDOTOS MEDŽIAGOS KLASIFIKUOJAMOS KITOJE POZICIJOJE NEGU PREKĖ  
kraustytis IŠ VIENOS ŠALIES Į KITĄ  
 GAMYBOS MOKSLO MEDICINOS BEI KITIEMS POREIKIAMS  
 GATVIŲ PASTATŲ STATINIŲ IR KITŲ OBJEKTŲ  
 GAUDYTI ŽUVIS BEI KITUS VANDENS GYVŪNUS  
 GAUTŲ IŠ KITŲ VALSTYBIŲ SUBJEKTŲ TURINČIŲ TEISĘ VERSTIS ... 
 GAUTŲ PASKOLŲ BEI KITŲ VALSTYBINIŲ FONDŲ LĖŠŲ  
krypsta Į KITĄ PUSĘ  
 GELEŽINKELIŲ AUTOMOBILIŲ ARBA KITŲ RŪŠIŲ TRANSPORTU  
lipti; kopti PER KITŲ GALVAS  
 GYVENAMOJI VIETA YRA KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 GYVENAMOSIOS PATALPOS IR KITI OBJEKTAI  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITŲ PASTATŲ STATYBAI  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITŲ PASTATŲ  
 GYVENTOJAMS IR KITIEMS VARTOTOJAMS  
 GYVULIŲ KITŲ GYVŪNŲ  
 IKI KITO KARTO  
 IKI KITOS VASAROS  
 IKI KITŲ METŲ PABAIGOS  
 IKI KITŲ METŲ  
 IKI KITŲ RINKIMŲ  
 IMPORTO MUITAI IR KITI MOKESČIAI  
 IMPORTO MUITAI IR MOKESČIAI MUITAI IR KITI MOKESČIAI  
 INDIVIDUALIAI STATYBAI AR KITAI NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ SAVININKAI KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA JIEMS PRILYGINTI SAVARANKIŠKAI DIRBANTYS ASMENYS  
 INVESTUOJAMOS LĖŠOS Į ĮMONES BEI KITUS ŪKIO SUBJEKTUS  
 IR DAUGELIO KITŲ  
 IR DAUGELIS KITŲ  
 IR DAUGELIU KITŲ  
 IR DAUGELYJE KITŲ  
 IR DAUGELĮ KITŲ  
 IR DAUGYBĖ KITŲ  
 IR KITAIS ATVEJAIS  
 IR KITAIS BŪDAIS  
 IR KITAIS DOKUMENTAIS  
 IR KITAS PRIEMONES  
 IR KITAS SUTARTIES KONTRAKTO SĄLYGAS  
 IR KITI ALKOHOLINIAI GĖRIMAI  
 IR KITI ASMENYS DĖL FIZINIŲ AR PSICHINIŲ TRŪKUMŲ NEGALINTYS patys pasinaudoti savo teise į gynybą 
 IR KITI AUTORIAI  
 IR KITI DOKUMENTAI  
 IR KITI DUOMENYS APIE JO ASMENYBĘ  
 IR KITI RIZIKOS VEIKSNIAI JŲ POVEIKIS SVEIKATAI  
 IR KITI SPECIALISTAI  
 IR KITI TYRIMAI  
 IR KITIEMS ASMENIMS  
 IR KITOMIS LIGOMIS  
 IR KITOS INSTITUCIJOS PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ  
 IR KITOS LIGOS  
 IR KITOS MEDŽIAGOS GALINČIOS PAKENKTI ŽMOGUI  
 IR KITOS VEIKLOS  
 IR KITOS ĮMONĖS  
 IR KITOSE SRITYSE  
 IR KITOSE VIETOSE  
 IR KITOSE VIETOVĖSE  
 IR KITOSE ŠALYSE  
 IR KITUOSE KAIMUOSE  
 IR KITUOSE LEIDINIUOSE  
 IR KITUOSE MIESTUOSE  
 IR KITUS DARBUS  
 IR KITUS DOKUMENTUS  
 IR KITUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTUS MOKESČIUS  
 IR KITUS NUSIKALTIMUS  
 IR KITUS RENGINIUS  
 IR KITUS TYRIMUS  
 IR KITŲ ASMENŲ  
 IR KITŲ AUTORIŲ  
 IR KITŲ DAIKTŲ  
 IR KITŲ KAIMŲ  
 IR KITŲ KENKSMINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ  
 IR KITŲ LIGŲ  
 IR KITŲ MEDŽIAGŲ  
 IR KITŲ MIESTŲ  
 IR KITŲ MOKSLININKŲ  
 IR KITŲ PASTATŲ BEI STATINIŲ  
 IR KITŲ RŪŠIŲ  
 IR KITŲ SPECIALISTŲ  
 IR KITŲ SPECIALYBIŲ  
 IR KITŲ SRIČIŲ  
 IR KITŲ TAUTŲ  
 IR KITŲ VEISLIŲ  
 IR KITŲ ĮMONIŲ  
 IR KITŲ ĮRENGINIŲ  
 IR KITŲ ŠALIŲ  
 IR KITŲ ŽEMĖS NUOSAVYBĘ PATVIRTINANČIŲ planų 
 IR VIENU IR KITU ATVEJU  
 IŠ KITO GALO  
 IŠ KITOS PLANETOS  
 IŠ KITŲ ASMENŲ  
 IŠ KITŲ KALBŲ  
 IŠ KITŲ KRAŠTŲ  
 IŠ KITŲ MIESTŲ  
 IŠ KITŲ VALSTYBIŲ  
 IŠ KITŲ ĮMONIŲ  
 IŠ KITŲ ŠALIŲ  
 IŠ KITŲ ŠALTINIŲ  
 IŠ VIENO STRAIPSNIO Į KITĄ  
 IŠ VIENOS DARBO VIETOS Į KITĄ  
 IŠRINKUS Į KITAS PAREIGAS ARBA JO SUTIKIMU  
 IŠRINKUS Į KITAS PAREIGAS ARBA JŲ SUTIKIMU  
 IŠVADAS BEI KITĄ INFORMACIJĄ  
 JAV DOLERIAIS AR KITA KONVERTUOJAMA VALIUTA PAGAL JAV DOLERIO KURSĄ  
 JEI PREKĖS GABENAMOS TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ IŠ VIENOS TRANSPORTO PRIEMONĖS Į KITĄ  
 JOKIŲ KITŲ RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ DIRBTI VERSLO KOMERCIJOS AR KITOKIOSE PRIVAČIOSE ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE  
nuėjo Į KITĄ KAMBARĮ  
 JUNGTINĖSE TAUTOSE IR KITUOSE TARPTAUTINIUOSE FORUMUOSE  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS O KITAIS ATVEJAIS VALSTYBĖ  
 JURIDINIAMS ASMENIMS ĮTRAUKTIEMS Į MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IR KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ klasifikatorių 
palinkėkite VIENI KITIEMS RAMYBĖS  
paspaudė VIENAS KITAM RANKAS  
patekti Į KITĄ ETAPĄ  
 KIRTIMO MIŠKO NAUDOJIMO TVARKOS PAŽEIDIMŲ IR KITŲ VEIKSMŲ  
 KITA BĖDA  
 KITA DALIS  
 KITA GRUPĖ  
 KITA GYVENAMOJI PATALPA  
 KITA KALBA  
 KITA KRYPTIMI  
 KITA LIETUVOS PORA  
 KITA LINKME  
 KITA MOTERIS  
 KITA PRIEŽASTIS  
 KITA PROBLEMA  
 KITA PROGA  
 KITA PUSĖ  
 KITA RANKA  
 KITA SUSITARIANČIOJI ŠALIS TURI ATSAKYTI Į ŠĮ PRAŠYMĄ NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ ŠIS TERMINAS DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 KITA SUSITARIANČIOJI ŠALIS  
 KITA SŪKURIO PORA  
 KITA VERSIJA  
 KITAI DIENAI  
 KITAI KADENCIJAI  
 KITAI PASKIRČIAI  
 KITAI PUSEI  
 KITAI SAVAITEI  
 KITAI SUSITARIANČIAI ŠALIAI  
 KITAI SUSITARIANČIAJAI ŠALIAI PAGAL SAVO ĮSTATYMUS  
 KITAI SUSITARIANČIAJAI ŠALIAI  
 KITAI VALSTYBEI  
 KITAI ŠALIAI  
 KITAIS ATVEJAIS  
 KITAIS ATŽVILGIAIS  
 KITAIS BŪDAIS  
 KITAIS DOKUMENTAIS  
 KITAIS DUOMENIMIS  
 KITAIS KELIAIS  
 KITAIS KLAUSIMAIS  
 KITAIS METAIS TUO PAČIU LAIKU  
 KITAIS METAIS  
 KITAIS METODAIS  
 KITAIS MOKSLO METAIS  
 KITAIS TEISĖS AKTAIS  
 KITAIS ŽMONĖMIS  
 KITAIS ŽODŽIAIS TARIANT  
 KITAIS ŽODŽIAIS  
 KITAM ASMENIUI AR ASMENŲ GRUPEI  
 KITAM ASMENIUI  
 KITAM KARTUI  
 KITAM POSĖDŽIUI  
 KITAM SEZONUI  
 KITAM ŽMOGUI  
 KITAME ETAPE  
 KITAME KAMBARYJE  
 KITAME KRANTE  
 KITAME LAIDO GALE  
 KITAME LAIŠKE  
 KITAME MIESTE  
 KITAME MIESTO GALE  
 KITAME NAME  
 KITAME NAMO GALE  
 KITAME NUMERYJE  
 KITAME PASAULYJE  
 KITAME POSĖDYJE  
 KITAME PUSFINALYJE  
 KITAME SKYRIUJE  
 KITAME STRAIPSNYJE  
 KITAME TROBOS GALE  
 KITAME ŽMOGUJE  
 KITAS ASMUO  
 KITAS ATVEJIS  
 KITAS BŪDAS  
 KITAS DALYKAS KAD ... 
 KITAS DALYKAS KAI ... 
 KITAS DALYKAS  
 KITAS ETAPAS  
 KITAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 KITAS KELIAS  
 KITAS KLAUSIMAS  
 KITAS KRANTAS  
 KITAS KRAŠTUTINUMAS  
 KITAS LIETUVIS  
 KITAS PATALPAS  
 KITAS PAVYZDYS  
 KITAS PREKES  
 KITAS REIKALAS  
 KITAS SVARBUS DALYKAS  
 KITAS VAIKAS  
 KITAS VARIANTAS  
 KITAS ŠALIS  
 KITAS ŽINGSNIS  
 KITAS ŽMOGUS  
 KITI ASMENYS AR ORGANIZACIJOS  
 KITI ASMENYS  
 KITI AUDINIAI IŠ ĮVAIRIŲ SPALVŲ VERPALŲ  
 KITI AUTORIAI  
 KITI DALYKAI  
 KITI DARBUOTOJAI  
 KITI DIENOS ĮVYKIAI  
 KITI DUOMENYS TIKSLINAMI  
 KITI DUOMENYS  
 KITI GARBINGI SVEČIAI  
 KITI GARBŪS SVEČIAI  
 KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 KITI KLAUSIMAI  
 KITI LANGELIAI NEPILDOMI  
 KITI OFICIALŪS ASMENYS  
 KITI PAREIGŪNAI  
 KITI PRODUKTAI IR PREPARATAI  
 KITI RENGINIAI  
 KITI SPECIALISTAI  
 KITI SVEČIAI  
 KITI TEISĖS AKTAI  
 KITI VAIKAI  
 KITI ĮSTATYMAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS  
 KITI ĮVYKIAI  
 KITI ČEMPIONATO ĮVYKIAI  
 KITI ŠALTINIAI  
 KITI ŠEIMOS NARIAI  
 KITI ŽAIDĖJAI  
 KITI ŽMONĖS  
 KITIEMS ASMENIMS  
 KITIEMS DALYKAMS  
 KITIEMS EISMO DALYVIAMS  
 KITIEMS FIZINIAMS ASMENIMS  
 KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS  
 KITIEMS JURIDINIAMS AR FIZINIAMS ASMENIMS  
 KITIEMS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS GALINTIEMS CENTRALIZUOTAI PIRKTI  
 KITIEMS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 KITIEMS METAMS  
 KITIEMS REIKALAMS  
 KITIEMS TIKSLAMS  
 KITIEMS ŠEIMOS NARIAMS  
 KITIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS  
 KITIEMS ŽMONĖMS  
 KITO ASMENS VARDU  
 KITO ASMENS  
 KITO BŪDO  
 KITO DARBO KURĮ JIS GALĖTŲ DIRBTI  
 KITO DARBO  
 KITO KELIO NĖRA  
 KITO KELIO  
 KITO PASAULIO  
 KITO PASIRINKIMO  
 KITO SEZONO  
 KITO TIPO  
 KITO VARIANTO  
 KITO ŽMOGAUS  
 KITOJ GATVĖS PUSĖJ  
 KITOJE BYLOJE  
 KITOJE GATVĖS PUSĖJE  
 KITOJE GRUPĖJE  
 KITOJE KELIO PUSĖJE  
 KITOJE POZICIJOJE  
 KITOJE PUSĖJE  
 KITOJE SUSITARIANČIOJOJE ŠALYJE  
 KITOJE SUTARTĮ SUDARANČIOJE ŠALYJE  
 KITOJE UPĖS PUSĖJE  
 KITOJE VALSTYBĖJE  
 KITOJE VIETOJE AR VIETOVĖJE  
 KITOJE VIETOJE  
 KITOJE ŠALYJE  
 KITOMIS AKIMIS  
 KITOMIS APLINKYBĖMIS  
 KITOMIS DIENOMIS  
 KITOMIS KALBOMIS  
 KITOMIS NAUDMENOMIS  
 KITOMIS PRIEMONĖMIS  
 KITOMIS VALSTYBINĖMIS TARNYBOMIS  
 KITOMS INSTITUCIJOMS  
 KITOMS IŠLAIDOMS  
 KITOMS KARTOMS  
 KITOMS KULTŪROMS  
 KITOMS PARTIJOMS  
 KITOMS REIKMĖMS  
 KITOMS SU REGIONINIO PARKO VEIKLA SUSIJUSIOMS PRIEMONĖMS VYKDYTI  
 KITOMS SU REGIONINIO PARKO VEIKLA SUSIJUSIOMS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI  
 KITOMS TAUTOMS  
 KITOMS VALSTYBĖMS  
 KITOMS ĮMONĖMS ĮSTAIGOMS IR ORGANIZACIJOMS  
 KITOMS ĮMONĖMS  
 KITOMS ŠALIMS  
 KITOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS  
 KITOS DIENOS RYTĄ  
 KITOS DIENOS VAKARE  
 KITOS DIENOS  
 KITOS FIRMOS  
 KITOS GRUPĖS  
 KITOS GYVENAMOSIOS PATALPOS  
 KITOS INSTITUCIJOS  
 KITOS IŠEITIES NEBUVO  
 KITOS IŠEITIES NĖRA  
 KITOS IŠEITIES  
 KITOS IŠLAIDOS  
 KITOS KOMANDOS  
 KITOS KULTŪROS  
 KITOS LYTIES  
 KITOS MATERIALINĖS VERTYBĖS  
 KITOS MOTERS  
 KITOS NUOMONĖS  
 KITOS ORGANIZACIJOS  
 KITOS PARTIJOS IR POLITINĖS ORGANIZACIJOS  
 KITOS PARTIJOS  
 KITOS PASKIRTIES  
 KITOS PLASTIKINĖS PLOKŠTĖS LAKŠTAI PLĖVELĖS KT  
 KITOS PLOKŠTĖS LAKŠTAI PLĖVELĖS KT  
pensionuose IR KITOSE ĮSTAIGOSE VALSTYBĖS IŠLAIKOMI asmenys 
 KITOS PREKĖS  
 KITOS PRIEMONĖS  
 KITOS PRIEŽASTYS  
 KITOS PUSĖS  
 KITOS RŪŠIES  
 KITOS SAVAITĖS DARBOTVARKĘ  
 KITOS SAVAITĖS DARBOTVARKĖJE  
 KITOS SAVAITĖS PRADŽIOJE  
 KITOS SAVAITĖS  
 KITOS SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS išmokos; pajamos 
 KITOS SUDĖTINĖS MEDŽIAGOS  
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES AERONAUTIKOS VADOVYBEI  
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES KOMPETENTINGAI ĮSTAIGAI  
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES PASKIRTAJAI AVIAKOMPANIJAI  
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES PASKIRTOJI AVIAKOMPANIJA NAUDOJA ... 
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES PASKIRTOSIOS AVIAKOMPANIJOS  
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS VALSTYBĖS  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES AERONAUTIKOS VADOVYBEI  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIAMS  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIŲ INVESTICIJAS  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIŲ  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KOMPETENTINGAI ĮSTAIGAI  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KOMPETENTINGOS ĮSTAIGOS  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES MUITINĖS ADMINISTRACIJA  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES MUITINĖS ADMINISTRACIJAI  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PASKIRTOSIOS AVIAKOMPANIJOS  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETĮ  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIO  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES REZIDENTUI  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE GALIOJANČIUS ... 
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES VALSTYBĖS TERITORIJOJE  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES  
 KITOS SUTARTĮ SUDARANČIOS ŠALIES REZIDENTUI  
 KITOS SUTARTĮ SUDARANČIOS ŠALIES  
 KITOS TAUTOS  
 KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĘ AR JOS ATSISAKYMĄ  
 KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĘ  
 KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĖS  
 KITOS VALSTYBĖS PILIEČIO PASĄ ARBA KITĄ TOS VALSTYBĖS PILIETYBĘ PATVIRTINANTĮ DOKUMENTĄ  
 KITOS VALSTYBĖS TEISĖSAUGOS INSTITUCIJOMS  
 KITOS VALSTYBĖS TERITORIJOJE  
 KITOS VALSTYBĖS  
 KITOS VIETOS  
 KITOS ĮMONĖS PREKĖS ŽENKLO  
 KITOS ĮMONĖS  
 KITOS ŠALIES MUITINĖS ADMINISTRACIJOS PRAŠYMĄ  
 KITOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 KITOS ŠALIES  
 KITOS ŠALYS  
 KITOSE AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE  
 KITOSE EUROPOS ŠALYSE  
 KITOSE GRUPĖSE  
 KITOSE INSTITUCIJOSE  
 KITOSE LIETUVOS VIETOSE  
 KITOSE PASAULIO DALYSE  
 KITOSE PASAULIO ŠALYSE  
 KITOSE RUNGTYNĖSE  
 KITOSE SRITYSE  
 KITOSE VALSTYBĖS INSTITUCIJOSE AR RAJONŲ miestų valdybose 
 KITOSE VALSTYBĖSE  
 KITOSE VIETOSE  
 KITOSE VIETOVĖSE  
 KITOSE VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖSE  
 KITOSE ĮMONĖSE  
 KITOSE ŠALYSE ĮREGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ BUVIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 KITOSE ŠALYSE  
 KITOSE ŠIOS GRUPĖS RUNGTYNĖSE  
 KITOSE ŪKIO ŠAKOSE  
 KITU ASPEKTU  
 KITU ATVEJU  
 KITU BŪDU  
 KITU KELIU  
 KITU LAIKU  
 KITU METU  
 KITU POŽIŪRIU  
 KITU VARDU  
 KITU ŽMOGUMI  
 KITUOSE BANKUOSE  
 KITUOSE KRAŠTUOSE  
 KITUOSE LEIDINIUOSE  
 KITUOSE LIETUVOS MIESTUOSE  
 KITUOSE MIESTUOSE BEI RAJONUOSE  
 KITUOSE MIESTUOSE IR MIESTO TIPO GYVENVIETĖSE  
 KITUOSE MIESTUOSE IR RAJONUOSE  
 KITUOSE MIESTUOSE RAJONUOSE  
 KITUOSE MIESTUOSE  
 KITUOSE RAJONUOSE  
 KITUOSE REGIONUOSE  
 KITUOSE SKYRIUOSE  
 KITUOSE STRAIPSNIUOSE  
 KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 KITUOSE ĮSTATYMUOSE  
 KITUOSE ŠALTINIUOSE  
 KITUOSE ŽMONĖSE  
 KITUS ASMENIS  
 KITUS DAIKTUS  
 KITUS DALYKUS  
 KITUS DARBUS  
 KITUS KLAUSIMUS  
 KITUS ŽMONES  
 KITĄ ANTRADIENĮ  
 KITĄ ASMENĮ  
 KITĄ DALĮ  
 KITĄ DIENĄ PO įvykio; incidento 
 KITĄ DIENĄ PO JŲ PASKELBIMO VALSTYBĖS ŽINIOSE  
 KITĄ DIENĄ PO JŲ PASKELBIMO  
 KITĄ DIENĄ PO PASKELBIMO VALSTYBĖS ŽINIOSE  
 KITĄ DIENĄ PO TO KAI ... 
 KITĄ DIENĄ  
 KITĄ KARTĄ  
 KITĄ KETVIRTADIENĮ  
 KITĄ LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS posėdį numatyta surengti ... 
 KITĄ MOTERĮ  
 KITĄ MĖNESĮ  
 KITĄ NAKTĮ  
 KITĄ PAMOKĄ  
 KITĄ PAVASARĮ  
 KITĄ PENKTADIENĮ  
 KITĄ PIRMADIENĮ  
 KITĄ PUSĘ  
 KITĄ RYTĄ  
 KITĄ SAVAITGALĮ  
 KITĄ SAVAITĘ  
 KITĄ SEKMADIENĮ  
 KITĄ SEZONĄ ŽAIS ... 
 KITĄ SEZONĄ  
 KITĄ SUNKŲ NUSIKALTIMĄ  
pereina IŠ VIENŲ RANKŲ Į KITAS  
 KITĄ SYKĮ  
 KITĄ TREČIADIENĮ  
 KITĄ VAKARĄ  
 KITĄ VASARĄ  
 KITĄ ŠEŠTADIENĮ  
 KITĄ ŽMOGŲ  
 KITŲ ASMENŲ NUOSAVYBĖN  
 KITŲ ASMENŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 KITŲ ASMENŲ  
 KITŲ ATŽVILGIU  
 KITŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ  
 KITŲ AUTORIŲ  
 KITŲ DAIKTŲ  
 KITŲ DALYKŲ  
 KITŲ DALYVIŲ  
 KITŲ DARBŲ  
 KITŲ EUROPOS ŠALIŲ  
 KITŲ FIRMŲ  
 KITŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS BEI PAREIGOS  
 KITŲ GRUPIŲ  
 KITŲ INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTŲ  
 KITŲ INSTITUCIJŲ  
 KITŲ IŠ BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ  
 KITŲ JURIDINIŲ AR FIZINIŲ ASMENŲ  
 KITŲ JURIDINIŲ ARBA FIZINIŲ ASMENŲ  
 KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ SVEIKATOS  
 KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ TEISĖS BEI PAREIGOS  
 KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ  
 KITŲ KALBŲ  
 KITŲ KONFESIJŲ  
 KITŲ KRAŠTŲ  
 KITŲ KULTŪRŲ  
 KITŲ LABUI  
 KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA JIEMS PRILYGINTŲ savarankiškai dirbančių asmenų 
 KITŲ METŲ BALANDĮ  
 KITŲ METŲ BIRŽELĮ  
 KITŲ METŲ BIUDŽETAS  
 KITŲ METŲ BIUDŽETE  
 KITŲ METŲ BIUDŽETO PROJEKTĄ  
 KITŲ METŲ BIUDŽETO ĮSTATYMO  
 KITŲ METŲ BIUDŽETO  
 KITŲ METŲ BIUDŽETĄ  
 KITŲ METŲ GEGUŽĘ  
 KITŲ METŲ PABAIGOJE  
 KITŲ METŲ PAVASARĮ  
 KITŲ METŲ PIRMĄJĮ PUSMETĮ  
 KITŲ METŲ PRADŽIOJE  
 KITŲ METŲ RUDENĮ  
 KITŲ METŲ SAUSĮ  
 KITŲ METŲ VIDURYJE  
 KITŲ METŲ  
 KITŲ MIESTŲ  
 KITŲ NAMŲ GAMYBOS STIPRIŲ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ  
 KITŲ ORGANIZACIJŲ  
 KITŲ PARTIJŲ  
 KITŲ PAVADINIMŲ PREKĖS AR DAIKTAI  
 KITŲ PUNKTŲ NUMERACIJĄ  
 KITŲ RELIGIJŲ  
 KITŲ RUNGTYNIŲ REZULTATAI  
 KITŲ RŪŠIŲ  
 KITŲ SPECIALYBIŲ  
 KITŲ SPORTO ŠAKŲ  
 KITŲ SRIČIŲ  
 KITŲ SUBJEKTŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMĄ  
 KITŲ SUSITIKIMŲ REZULTATAI  
 KITŲ SĄSKAITA  
 KITŲ TAUTYBIŲ  
 KITŲ TAUTŲ  
 KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA IR TERMINAIS  
 KITŲ TEISĖS AKTŲ UŽ KURIŲ ĮGYVENDINIMĄ ATSAKINGA MUITINĖ  
 KITŲ VALIUTŲ ATŽVILGIU  
 KITŲ VALSTYBIŲ AR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAI IR ASMENYS BE PILIETYBĖS  
 KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR ASMENIMS BE PILIETYBĖS  
 KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAMS  
 KITŲ VALSTYBIŲ  
 KITŲ VEIKSMŲ  
 KITŲ VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ IR POLITINIŲ PARTIJŲ  
 KITŲ ĮMONIŲ  
 KITŲ ĮSTATYMŲ  
 KITŲ ŠALIES IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 KITŲ ŠALIŲ PATIRTĮ  
 KITŲ ŠALIŲ  
 KITŲ ŠALTINIŲ TEIGIMU  
 KITŲ ŽINYBŲ  
 KITŲ ŽMONIŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 KITŲ ŽMONIŲ  
perkelti darbuotoją JO SUTIKIMU Į KITĄ DARBĄ  
perkelti Į KITAS PATALPAS  
perkelti; keliavo IŠ VIENOS VIETOS Į KITĄ  
perkraunamos IŠ VIENOS TRANSPORTO PRIEMONĖS Į KITĄ  
perkraunamos Į KITĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ  
perkrauti nurodytąsias prekes KITOJE VIETOJE GALIMA TIK ĮVYKUS NELAIMINGAM ATSITIKIMUI  
perkėlimas Į KITAS PAREIGAS  
perkėlimas Į KITĄ DARBĄ  
perkėlimas Į KITĄ VIETĄ  
 KLASIFIKUOJAMOS PREKĖS EX KITOSE POZICIJOSE  
persikelti Į KITĄ PASAULĮ  
perėjimas IŠ VIENO GYVENIMO Į KITĄ  
 KOMERCINIŲ BANKŲ IR KITŲ KREDITO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAIS  
 KOMISIJOS ŠALČININKŲ RAJONO IR IGNALINOS RAJONO SNIEČKAUS GYVENVIETĖS TAIP PAT KAI KURIŲ KITŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ JŲ ORGANŲ BEI PAREIGŪNŲ ANTIKONSTITUCINEI VEIKLAI IŠTIRTI  
plaukė Į KITĄ KRANTĄ  
 KONDITERIJOS GAMINIŲ IR KITŲ MAISTO PRODUKTŲ GAMYBA  
 KONTEINERIŲ VAGONŲ IR KITŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 KONVENCIJOS DĖL INVESTICINIŲ GINČŲ TARP ATSKIRŲ VALSTYBIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ  
 KRAŠTO APSAUGOS POLICIJOS VALSTYBĖS SAUGUMO IR KITOSE ORGANIZACIJOSE  
 KREIPTIS Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES teismus 
 KURIOMIS DRAUDŽIAMA PREKIAUTI BE BANDEROLIŲ AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
puolė Į KITĄ KRAŠTUTINUMĄ  
 LABDARAI KULTŪRAI ŠVIETIMUI IR KITIEMS VISUOMENEI NAUDINGIEMS REIKALAMS  
 LAISVA VALIA SUTINKA PERSIKELTI Į JIEMS SUTEIKIAMAS KITAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 LAISVA VALIA SUTINKA PERSIKELTI Į JIEMS SUTEIKTAS KITAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 LAIVUS IR KITAS PAGRINDINES PRIEMONES  
 LAIVŲ IR KITŲ PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ  
siuntinėjo IŠ VIENO KABINETO Į KITĄ  
 LEIDYBINĖS KULTŪRINĖS IR KITOKIOS VEIKLOS SAVANORIŠKI FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ ĮNAŠAI KITOS ĮPLAUKOS  
 LEIDŽIA ĮSAKYMUS IR ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS TIKRINA KAIP JIE VYKDOMI  
 LIAUKOS IR KITI ORGANAI  
 LIETUVAI IR KITOMS BALTIJOS ŠALIMS  
 LIETUVIŲ IR KITŲ TAUTŲ  
spaudė VIENI KITIEMS RANKAS  
 LIETUVOJE IR KITOSE BALTIJOS ŠALYSE  
 LIETUVOJE IR KITOSE ŠALYSE  
 LIETUVOJE KAIP IR KITOSE ŠALYSE  
 LIETUVOS IR KITŲ BALTIJOS VALSTYBIŲ  
 LIETUVOS IR KITŲ BALTIJOS ŠALIŲ  
 LIETUVOS IR KITŲ ŠALIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ ŠĮ AR KITUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS APARATO SKYRIŲ KITŲ STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ VADOVŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS KITAIS NORMINIAIS AKTAIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS BEI KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO NUOSTATOS AR KITAS SPRENDIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO NUOSTATŲ AR KITO SPRENDIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS aktus 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 LITĄ KITĄ  
susitikti; susipažinti; ryšius SU KITŲ ŠALIŲ atstovais; jaunimu; mokslininkais 
 MEDIENOS RUOŠOS IR KITŲ DARBŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO  
 MEDŽIAGĄ BEI KITUS NORMINIUS DOKUMENTUS  
teikti VIENA KITAI PAGALBĄ  
teisė įkurti KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES TERITORIJOJE SAVO ATSTOVYBES  
 MIESTŲ IR RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ BEI MINISTERIJŲ IR KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ  
transporto priemonėms, vežančioms keleivius ir krovinius Į KITAS VALSTYBES ARBA PER JŲ TERITORIJAS  
 MINISTERIJA APSKRITIES VALDYTOJAS AR KITA VALSTYBĖS INSTITUCIJA  
 MINISTERIJOMS DEPARTAMENTAMS IR KITOMS VALSTYBINĖMS TARNYBOMS  
 MINISTERIJOMS DEPARTAMENTAMS KITOMS VALSTYBINĖMS TARNYBOMS BEI INSTITUCIJOMS  
 MINISTERIJOMS DEPARTAMENTAMS KITOMS VALSTYBINĖMS TARNYBOMS BEI SAVIVALDYBĖMS  
 MINISTERIJOMS DEPARTAMENTAMS KITOMS VALSTYBINĖMS TARNYBOMS  
 MINISTERIJOMS IR KITOMS VALSTYBINĖMS INSTITUCIJOMS  
 MINISTERIJOS AR KITOS VALDYMO INSTITUCIJOS  
 MINISTERIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DEPARTAMENTŲ TARNYBŲ IR INSPEKCIJŲ PRIE MINISTERIJOS KITŲ JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ JOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ VADOVUS  
 MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ  
 MINISTERIJŲ IR KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ  
 MINISTERIJŲ IR KITŲ VYRIAUSYBĖS INSTITUCIJŲ  
 MINISTERIJŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ KITŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ  
 MINISTRO LEIDŽIAMI ĮSAKYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI REGISTRUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO NUSTATYTA TVARKA PRIREIKUS LEIDŽIA KARTU SU KITAIS MINISTRAIS BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
 MIŠKAI BUVO PAVERSTI KITOMIS NAUDMENOMIS  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ VALSTYBINIŲ PARKŲ IR KITŲ MIŠKO VALDYTOJŲ  
 MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI ARBA KITAM TIKSLUI  
 MOKESČIUS AR KITAS mokėtinas sumas 
 MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETUS  
 MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ  
 MOKSLO IR TECHNIKOS AR KITOS ŽINIOS  
 MUITAI APSKAIČIUOJAMI APMOKESTINAMŲ PREKIŲ IR KITŲ VERTYBIŲ  
 MUITAI IR KITI MOKESČIAI SUMOKĖTI ... 
 MUITINIŲ IR KITŲ KOMPETENTINGŲ TARNYBŲ  
 MUITINĖS DEKLARACIJOJE AR KITAME DOKUMENTE  
 MUITŲ IR KITŲ MOKESČIŲ BEI RINKLIAVŲ  
 NACIONALINIAI ĮSTATYMAI AR KITI NORMINIAI AKTAI  
 NACIONALINIUOSE ĮSTATYMUOSE AR KITUOSE NORMINIUOSE AKTUOSE  
 NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ IR KITŲ GAMTOS TURTŲ  
 NAUDOTI JAS KARTU SU KITŲ TIPŲ minomis 
 NAUJĄ ŽEMĖS SKLYPĄ INDIVIDUALIAI STATYBAI BEI KITAI PASKIRČIAI  
 NE VĖLIAU KAIP KITĄ DARBO DIENĄ  
 NE VĖLIAU KAIP KITĄ DIENĄ  
 NEBELIKO NIEKO KITO KAIP ... 
 NEDELSIANT TURI BŪTI PRANEŠTA KITAI SUSITARIANČIAJAI ŠALIAI  
 NEGALI GAUTI JOKIO KITO ATLYGINIMO IŠSKYRUS ... 
 NEGALI SAVO VARDU ĮGALIOTI KITŲ ĮMONIŲ  
 NEGALI TRUKDYTI ĮSTATYMUOSE AR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE NUMATYTAIS bei pažintiniais tikslais lankyti saugomų kraštovaizdžio kompleksų bei objektų 
 NEGALIOJA JOKS ĮSTATYMAS AR KITAS AKTAS PRIEŠINGAS KONSTITUCIJAI  
 NEMOKAMAI GAUTI IŠ MINISTERIJŲ KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ ADMINISTRACIJŲ  
 NENURODYTI KITOJE VIETOJE  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI ŠIAM AR KITIEMS ĮSTATYMAMS  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 NETIKRŲ BANDEROLIŲ AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
įvežamas; išvežamas Į PARODAS IR KITUS RENGINIUS  
 NEĮGIJO KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĖS  
 NORINT ĮSITIKINTI AR LAIKOMASI ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 NUGRIEBTO PIENO MILTELIAI SU CUKRAUS AR KITŲ SALDŽIŲJŲ MEDŽIAGŲ PRIEDAIS ARBA BE JŲ  
 NUO KITO SEZONO  
 NUO KITŲ METŲ PRADŽIOS  
 NUO KITŲ METŲ  
 NUO KITŲ MOKSLO METŲ  
 NUO VIENO ŠONO ANT KITO  
 NUOLAT GYVENA LIETUVOJE IR NĖRA KITOS VALSTYBĖS PILIEČIAI  
 NUOLAT GYVENTI Į KITĄ VALSTYBĘ  
 NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITŲ PASTATŲ  
 NUOSTATAI BEI KITI NORMINIAI DOKUMENTAI  
 NURODOMAS SUTRUMPINTAS GARANTIJOS PAVADINIMAS DP DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS BG BANKO LAIDAVIMO DOKUMENTAS BB BENDROJI GARANTIJA PG PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS GN KAI GARANTIJA NETAIKOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS MUITINĖS DEPARTAMENTO AR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS SPRENDIMU  
 NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ  
 NUSTATO ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 NUSTATYTI IMPORTO MUITAI IR KITI MOKESČIAI  
 NUSTATYTUS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
žiūri; žvelgė VIENAS KITAM Į AKIS  
 ORDINŲ MEDALIŲ IR KITŲ PASIŽYMĖJIMO ŽENKLŲ ĮSTATYMO  
 ORDINŲ MEDALIŲ IR KITŲ PASIŽYMĖJIMO ŽENKLŲ  
 PABAIGA KITAME NUMERYJE  
 PAGAL KITĄ VERSIJĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS UŽ KURIŲ VYKDYMĄ ATSAKO MUITINĖ  
 PAGAL ŠĮ IR KITUS ĮSTATYMUS BEI TEISĖS AKTUS  
 PALAIKYTI RYŠIUS SU KITŲ VALSTYBIŲ profesinėmis sąjungomis 
 PALYGINTI SU KITOMIS BALTIJOS ŠALIMIS  
 PALYGINTI SU KITOMIS ŠALIMIS  
 PANAUDOJANT VALSTYBĖS VIENKARTINES IŠMOKAS IR KITAS TIKSLINES KOMPENSACIJAS  
 PASIENIO POLICIJAI IR KITIEMS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS subjektams 
 PASIMATYTI SU GIMINAIČIAIS ARBA KITAIS ASMENIMIS  
 PASIRINKO KITĄ KELIĄ  
 PASKUTINIUOJU METU NATO IR KITOSE ŠALYSE  
 PASTATAMS STATINIAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS  
 PASTATUS KITUS STATINIUS ARBA JŲ DALIS  
 ADMINISTRACIJA IR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS  
 PATEKTI Į KITĄ VARŽYBŲ ETAPĄ  
 PAVERSTI KITOMIS NAUDMENOMIS  
 PAŽEIDŽIA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ ŠĮ AR KITUS ĮSTATYMUS  
 PAŽEIDŽIANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS  
 PAŽEISTI ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ AR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMAI  
 PAŽYMĖJIMĄ PASĄ AR KITĄ DOKUMENTĄ  
 PER KITAS DVI PARAS  
 PERKELIAMOS Į KITĄ MUITINĖS SANDĖLĮ  
 PERKĖLIMO Į KITAS PAREIGAS  
 PERLEISTI TURTĄ KITIEMS ASMENIMS  
 PERVEDAMAS Į SANTYKIUS SU KITOMIS SĄVOKOMIS  
 PERĖJIMAS Į KITĄ giminę; mokyklą 
 PIRMAVO TAI VIENA TAI KITA KOMANDA  
 PO DIENOS KITOS  
 PO METŲ KITŲ  
 PO SAVAITĖS KITOS  
 POLICIJOS IR KITŲ VIDAUS REIKALŲ ĮSTAIGŲ PAREIGŪNAMS  
Informuoti greitosios medicinos pagalbos stotis, ligonines, poliklinikas IR KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS  
 POLITINĖMS PARTIJOMS IR KITOMS VISUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS  
 POLITINĖS PARTIJOS KITOS POLITINĖS IR VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS PROFESINĖS SĄJUNGOS  
 POLITINĖS PARTIJOS POLITINĖS IR VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS KITOS INSTITUCIJOS AR ASMENYS  
 PRAMONĖS ĮMONĖMS BEI KITOMS ORGANIZACIJOMS  
 PRAMONĖS ĮMONĖS IR KITOS ORGANIZACIJOS NAUDOJANČIOS KATILINES  
 PRANAŠUMAS PRIEŠ KITUS  
 PREKIŲ IR KITŲ VERTYBIŲ  
 PREKIŲ PASLAUGŲ IR KITO TURTO  
 PREKĖS IR KITOS VERTYBĖS  
 PRIEŠ METUS KITUS  
 PRIVALO LAIKYTIS ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ IR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMŲ  
 ALGOS DARBO UŽMOKESTIS IR KITI PANAŠŪS ATLYGINIMAI  
 REGIONINIO PARKO MIŠKUS PAGAL MIŠKOTVARKOS IR KITUS PROJEKTUS SAUGO IR TVARKO PAGAL SUTARTIS  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE  
 REIKIA ATSIŽVELGTI Į KITAS ŠIOS SUTARTIES NUOSTATAS  
 REKREACIJOS IR KITI SKYRIAI  
 REKREACINĘ IR KITĄ VEIKLĄ  
 REKREACINĖS LEIDYBINĖS KULTŪRINĖS ŪKINĖS KOMERCINĖS IR KITOS VEIKLOS  
 REMDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 REMIANTIS ŠIUO IR KITAIS ĮSTATYMAIS NORMINIAIS AKTAIS  
 RENGIAMŲ ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ  
 REZERVATŲ IR KITŲ SAUGOMŲ TERITORIJŲ  
 RIBOTO DARBINGUMO IR KITAIS ASMENIMIS  
 RINKIMŲ BIULETENIUS IR KITUS RINKIMŲ DOKUMENTUS  
 RINKIMŲ KOMISIJŲ NARIAI AR KITI ASMENYS  
 RINKIMŲ KOMISIJŲ NARIAI KITI PAREIGŪNAI  
 RINKINIUS IR KITUS DALYKUS  
 RUSIJOJE IR KITOSE NVS ŠALYSE  
 RUSIJOS IR KITŲ NVS ŠALIŲ SAUSUMOS KARIUOMENIŲ GINKLUOTĖJE  
 RYŠIAI SU KITAIS DALYKAIS  
 RYŠIUS SU ATITINKAMOMIS KITŲ ŠALIŲ INSTITUCIJOMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS  
 SANTYKIAI SU KITAIS žmonėmis 
 SANTYKIS SU KITU žmogumi 
 SANTYKIUOSE SU KITAIS asmenimis; žmonėmis 
 SANTYKIUOSE SU KITAIS JURIDINIAIS IR FIZINIAIS ASMENIMIS  
 SANTYKIUS SU KITAIS žmonėmis 
 SANTYKIŲ SU KITAIS ŽMONĖMIS  
 SAUGOJIMO IR KITŲ PAPILDOMŲ PASLAUGŲ  
 SAVININKAI NEGALI SAVO VARDU ĮGALIOTI KITŲ ĮMONIŲ  
 SAVIVALDOS VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ MINISTERIJŲ KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ  
 SAVIVALDYBĖS MERAS VALDYBA AR KITAS VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYTOJAS  
 SPAUDINIŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ  
 SPAUDOS IR KITŲ MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ  
 SPAUDOS IR KITŲ VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ  
 SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 STATYTI PASTATUS STATINIUS IR KITĄ ILGALAIKĮ TURTĄ  
 STOJAMOJO MOKESČIO IR KITŲ ĮMOKŲ DYDŽIO  
 STRUKTŪRA IR RYŠIAI SU KITAIS DALYKAIS  
 STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVUS BEI KITUS DARBUOTOJUS  
 SU ASMENIU KURIS YRA KITOS VALSTYBĖS PILIETIS ARBA ASMUO BE PILIETYBĖS  
 SU KITAIS ASMENIMIS  
 SU KITAIS VAIKAIS  
 SU KITAIS ŽMONĖMIS  
 SU KITOMIS PARTIJOMIS  
 SU KITOMIS TAUTOMIS  
 SU KITOMIS VALSTYBĖMIS  
 SU KITOMIS ŠALIMIS  
 SU KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIAIS  
 SU KITU ŽMOGUMI  
 SUDAROMOS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANIZACIJOMIS  
 SUINTERESUOTOMS MINISTERIJOMS KITOMS VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGOMS  
 SUPIRKTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE VARĮ IR KITUS SPALVOTUOSIUS METALUS JŲ LYDINIUS LAUŽĄ BEI ATLIEKAS  
 SUSITARIANČIOSIOS VALSTYBĖS REZIDENTAS UŽSIIMA KOMERCINE ŪKINE VEIKLA KITOJE SUSITARIANČIOJOJE VALSTYBĖJE  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES IR KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIAUS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES REZIDENTAS UŽSIIMA KOMERCINE ŪKINE VEIKLA KITOJE SUSITARIANČIOJOJE ŠALYJE  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS PRANEŠA VIENA KITAI  
 SUTEIKTOS KITOS GYVENAMOSIOS PATALPOS  
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 SVARSTYTI KITŲ METŲ BIUDŽETĄ  
 SVEIKATINIMO VEIKLOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITŲ GYVENTOJŲ APTARNAVIMO ĮSTAIGŲ VADOVAI  
 SVIESTAS IR KITI PIENO RIEBALAI IR ALIEJAI  
 SĄMONINGAI BENDRADARBIAVO SU KGB AR KITOMIS UŽSIENIO specialiosiomis tarnybomis 
 SĄMONINGAI BENDRADARBIAVO SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 SĄMONINGO BENDRADARBIAVIMO SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ ARBA KITĄ DOKUMENTĄ  
 TAI DARYTI KITIEMS ASMENIMS  
 TAI JAU KITA TEMA  
 TAI VIENOJE TAI KITOJE VIETOJE  
 TAI VIENOS TAI KITOS KOMANDOS NAUDAI  
 TAI Į VIENĄ TAI Į KITĄ PUSĘ  
 TAIKOMA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ ARBA JIS ATLIEKA BAUSMĘ UŽ KITĄ NUSIKALTIMĄ  
 TAIS ATVEJAIS KAI PREKĖS GABENAMOS IŠ VIENOS MUITINĖS ĮSTAIGOS Į KITĄ NE PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TARP DAUGELIO KITŲ dalykų 
 TARP KITŲ DALYKŲ  
 TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE ARBA KITUOSE TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 TAUPOMAJAME BANKE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE  
 TAUPOMOJO BANKO KITŲ BANKŲ IR VALSTYBINIO DRAUDIMO  
 TEIGINIAI IR VISA KITA KAS GALIOJA  
 TEISINIUS IR KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS  
 APLINKOS APSAUGOS KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTŲ INSTITUCIJŲ PAREIGŪNAMS ARBA VANDENS TELKINIŲ naudotojams ir savininkams 
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA IR KITOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS VILNIAUS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJA  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA IR KITOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 TEORIJOS YRA SKIRTINGOS VIENA KITĄ PAPILDANČIOS  
 TERMINAI IR KITOS PRIEMONĖS TURI BŪTI NUSTATYTOS  
 TIEK IŠ VIENOS TIEK IR IŠ KITOS PUSĖS  
 TIEK IŠ VIENOS TIEK IŠ KITOS PUSĖS  
 TIEK VIENU TIEK KITU ATVEJU  
 APMOKESTINAMŲ PREKIŲ IR KITŲ VERTYBIŲ  
 TRADICINIŲ IR KITŲ VALSTYBĖS PRIPAŽINTŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ  
 TRAKTORIŲ SAVAEIGIŲ VAŽIUOKLIŲ TRAKTORIŲ PRIEKABŲ KELIŲ TIESIMO MAŠINŲ IR KITOS ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS  
 TRANSPORTO IR KITOS TECHNIKOS  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ IR KITŲ ASMENŲ  
 TURI TOKIAS PAT TEISES IR PAREIGAS KAIP IR KITI TEISĖJAI  
 TURIMOS KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĖS KAI JAM BUS SUTEIKTA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ  
 TVENKINIŲ IR KITŲ VIDAUS VANDENŲ  
 TĄ PAČIĄ ARBA KITĄ DARBO DIENĄ PO VIEŠO KONKURSO AR KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ  
 TĘSINYS KITAME NUMERYJE  
 TĖVAI IR KITI TEISĖTI VAIKO atstovai 
 UŽ VALSTYBĖS VIENKARTINES IŠMOKAS IR KITAS TIKSLINES KOMPENSACIJAS  
 UŽSIENIO JURIDINIAMS ASMENIMS IR KITOMS ORGANIZACIJOMS  
 UŽSIIMTI KITA DARBINE VEIKLA  
 UŽSIIMTI TEISININKO PRAKTIKA JEI KO KITA NENUSTATO ĮSTATYMAI  
 VADOVUS IR KITUS PAREIGŪNUS BEI KRAŠTO APSAUGOS IR VIDAUS REIKALŲ SISTEMŲ KARIUOMENIŲ karininkus 
 VAISTŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ  
 VALANDĄ KITĄ  
 AR KITO SUINTERESUOTO ASMENS LĖŠOMIS  
 AR KITŲ MEDŽIOKLĖS ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO ARBA ATĖMIMĄ TEISĖS MEDŽIOTI  
 AR KITŲ MEDŽIOKLĖS ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO  
 AR KITŲ NAMŲ GAMYBOS STIPRIŲ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ GAMINIMAS LAIKYMAS GABENIMAS  
 AR KITŲ NAMŲ GAMYBOS STIPRIŲ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ  
 AR KITŲ PRIEŽASČIŲ  
 AR NĖRA KITŲ POŽYMIŲ LIUDIJANČIŲ KAD ... 
 VALSTYBINIAI NOTARAI IR KITI PAREIGŪNAI ATLIEKANTYS NOTARINIUS VEIKSMUS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IR KITŲ IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJĄ  
 ARBA KITAS ASMENS TAPATYBĘ LIUDIJANTIS DOKUMENTAS  
 ARBA KITŲ ASMENŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 ARBA KITŲ NAMŲ GAMYBOS STIPRIŲ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ GAMINIMAS AR LAIKYMAS  
 VALSTYBINIŲ BEI VALSTYBINIŲ AKCINIŲ IR KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SEIMO NARIŲ IR KITŲ PAREIGŪNŲ POLITINIŲ PARTIJŲ POLITINIŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ AR PILIEČIŲ  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ BEI KITŲ BIUDŽETINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINES IŠMOKAS BEI KITAS TIKSLINES KOMPENSACIJAS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINES IŠMOKAS IR KITAS TIKSLINES KOMPENSACIJAS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ BEI KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ ESANČIŲ GYVENTOJŲ INVESTICINĖSE SĄSKAITOSE DEPONAVIMO  
 VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ BEI KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ IR KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 VALSTYBĖS VIENKARTINĖMIS IŠMOKOMIS IR KITOMIS TIKSLINĖMIS KOMPENSACIJOMIS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINĖS IŠMOKOS BEI KITOS TIKSLINĖS KOMPENSACIJOS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINĖS IŠMOKOS IR KITOS TIKSLINĖS KOMPENSACIJOS  
 VANDENS ELEKTROS DUJŲ IR KITO KURO  
 VARIO IR KITŲ SPALVOTŲJŲ METALŲ JŲ LYDINIŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ SUPIRKIMO  
 VARIO IR KITŲ SPALVOTŲJŲ METALŲ JŲ LYDINIŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ  
 VARĮ IR KITUS SPALVOTUOSIUS METALUS JŲ LYDINIUS LAUŽĄ BEI ATLIEKAS  
 VEKSELIUS IR KITUS VERTYBINIUS POPIERIUS  
 VERTIMAS IŠ VIENOS KALBOS Į KITĄ  
 VERTIMO IŠ VIENOS KALBOS Į KITĄ  
 ASMENIMS GAUNANTIEMS PENSIJAS IŠ KITŲ INSTITUCIJŲ  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUSTATYTUS REIKALAVIMUS TAIP PAT KITUS TEISĖS AKTUS  
 VIENA AR KITA FORMA  
 VIENA AR KITA KRYPTIMI  
 VIENA KITOS ATŽVILGIU  
 VIENAI AR KITAI GRUPEI  
 VIENAI AR KITAI SRIČIAI  
 VIENAS IŠ SUTUOKTINIŲ YRA VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS IR VIENAS IŠ JŲ GYVENA VIENOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENAS KITO ATŽVILGIU  
 VIENAS YRA VIENOS O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS  
 VIENO AR KITO DALYKO  
 VIENOJE AR KITOJE SITUACIJOJE  
 VIENOS AR KITOS GRUPĖS  
 VIENOS AR KITOS POLITINĖS JĖGOS  
 VIENOS AR KITOS RŪŠIES  
 VIENOS AR KITOS ŠALIES  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIAUS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIAI KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENU AR KITU ASPEKTU  
 VIENU AR KITU ATVEJU  
 VIENU AR KITU BŪDU  
 VIENU AR KITU KLAUSIMU  
 VIENĄ KITĄ KARTĄ  
 VIENĄ KITĄ LITĄ  
 VIETĄ IR BŪDĄ AR KITUS DUOMENIS  
 VII SKYRIUS LIETUVOS BANKO MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ BEI KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ PRIIMTI TEISĖS AKTAI  
 ASMENS PAVARDĖ ADRESAS IR KITI DUOMENYS  
 VISAI KITA LINKME  
 VISAI KITAS DALYKAS  
 VISAI KITU ŽMOGUMI  
 VISAI KITĄ PRASMĘ  
 VISAI KITĄ VAIZDĄ  
 VISAIS KITAIS ATVEJAIS  
 VISOS PANAUDOTOS MEDŽIAGOS KLASIFIKUOJAMOS KITOJE POZICIJOJE NEGU PREKĖ  
atleidžiant JAS NUO NESUMOKĖTŲ MOKESČIŲ BEI KITŲ ĮMOKŲ IR VEIKLOS  
 ATASKAITAS BEI KITUS DOKUMENTUS  
 ATASKAITOS IR KITO DOKUMENTO APIE SAVO ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ  
 ATEIVIAI IŠ KITŲ PLANETŲ  
 ATIDĖKITE KITAI DIENAI  
 YPATUMUS NUSTATO ĮSTATYMAI IR KITI NORMINIAI AKTAI REGULIUOJANTYS ... 
 YRA IR KITA MEDALIO PUSĖ  
 YRA SĄMONINGAI BENDRADARBIAVĘS SU KITOS VALSTYBĖS specialiosiomis tarnybomis 
 YRA SĄMONINGAI BENDRADARBIAVĘS SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 Į VIENĄ AR KITĄ PUSĘ  
 Į VIENĄ Į KITĄ PUSĘ  
 Į ŠIUOS IR KITUS KLAUSIMUS sutiko atsakyti 
 ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS  
 ĮMONIŲ APSKAITOS IR KITŲ DOKUMENTŲ  
 ĮMONIŲ PASTATŲ IR KITŲ STATINIŲ PRIĖMIMO NAUDOTI  
 ĮMONIŲ VADOVAI BEI KITI PAREIGŪNAI PRIVALO IŠNAGRINĖTI ... 
 ĮMONĖMS ORGANIZACIJOMS IR KITIEMS VARTOTOJAMS  
 ĮRAŠYTI Į KITOS SAVAITĖS DARBOTVARKĘ  
 ĮRAŠYTI Į KITOS SAVAITĖS DARBŲ PROGRAMĄ  
 ĮSAKYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 ĮSAKYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTUS IŠKLAUSO ... 
 ĮSTATYMAI BEI KITI TEISĖS AKTAI KURIE NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 ĮSTATYMAI GALI NUSTATYTI IR KITAS ŠIŲ ASMENŲ TEISES  
 ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 ĮSTATYMAI KITI TEISINIAI AKTAI AR JŲ DALYS  
 ĮSTATYMAIS IR KITAIS NORMINIAIS AKTAIS  
 ĮSTATYMAIS IR KITAIS TEISĖS AKTAIS  
 ĮSTATYMAIS KITAIS TEISĖS AKTAIS IR MUITINĖS DEPARTAMENTO NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 ĮSTATYMO AR KITO TEISĖS AKTO  
 ĮSTATYMU KITAIS ĮSTATYMAIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO TEISĖS AKTAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS  
 ĮSTATYMUI TEISMUI IR KITOMS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS AR PAREIGŪNAMS  
 ĮSTATYMUOSE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS UŽ KURIŲ ĮGYVENDINIMĄ ATSAKINGA MUITINĖ  
 ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ AKTŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ AKTŲ PROJEKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISINIŲ AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ UŽ PREKES  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ PROJEKTAI DĖL KITŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMO PAPILDYMO  
 ĮTRAUKIMO Į AKTYVIĄ KOVĄ SU NUSIKALSTAMUMU IR KITAIS TEISĖS PAŽEIDIMAIS  
 ĮVEŽTI Į KITOS ŠALIES TERITORIJĄ  
 ŠALIA JOS ATSIRANDA KITŲ DETALIŲ  
 ŠIAIS IR KITAIS METAIS  
 ŠIAME IR KITUOSE ĮSTATYMUOSE BEI TEISĖS AKTUOSE  
 ŠIAME KODEKSE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 ŠIAME ĮSTATYME BEI KITUOSE NORMINIUOSE AKTUOSE  
 ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES DALYVIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ DALYVAUJANČIŲ PROGRAMOJE PARTNERYSTĖ TAIKOS LABUI SUSITARIMO DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO  
 ŠIO IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ  
 ŠIO ĮSTATYMO IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIOS PREKĖS GABENAMOS Į KITĄ MUITINĖS ĮSTAIGĄ  
 ŠIUO ĮSTATYMU KITAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS  
 ATLIKIMO LAIKAS IR KITOS SĄLYGOS  
 ŠIŲ TAISYKLIŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NUOMOS SUTARČIŲ  
 ŠOKOLADAS IR KITI MAISTO PRODUKTAI TURINTYS KAKAVOS  
 ŠVIETIMO KULTŪROS IR KITOS ĮSTAIGOS BEI ORGANIZACIJOS  
 ŪKININKŲ IR KITŲ GYVENTOJŲ  
 ŪKINĖS IR KITOS VEIKLOS OBJEKTŲ STATYBĄ  
 ŽEMĖS IR KITO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR REGISTRO  
 ATSAKINGA UŽ GATVIŲ BEI KITŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ PAVADINIMŲ apskaitos tvarkymą 
 ŽUVIES BEI KITŲ VANDENS GYVŪNŲ GAUDYMUI  
 ŽUVIS IR KITUS VANDENS GYVŪNUS  
 ŽUVŲ BEI KITŲ VANDENS GYVŪNŲ  
 ŽUVŲ IR KITŲ VANDENS GYVŪNŲ  
 ŽUVŲ KITŲ VANDENS GYVŪNŲ IR AUGALŲ IŠTEKLIŲ APSAUGĄ  
 ŽVAIGŽDUTE PAŽYMĖTOS KOMANDOS PATEKO Į KITĄ ETAPĄ  
 ŽVILGSNIS Į KITUS SPAUDOS LEIDINIUS  
 ATSAKYMŲ Į ŠIUOS IR KITUS KLAUSIMUS  
 ATSIŽVELGIANT Į KITAS ŠIOS SUTARTIES NUOSTATAS  
 ATSIŽVELGS Į BET KURĮ KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES PRAŠYMĄ  
 ATVYKĘ Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJĄ TURI TEISĘ GAUTI ... 
atvykus Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJĄ  
atvykusiam PAGAL IŠKVIETIMĄ Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES atitinkamą įstaigą savo noru 
atėmimą teisės medžioti IKI TREJŲ METŲ SU ŠAUTUVŲ IR KITŲ MEDŽIOKLĖS ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU  
aš jums duodu NAUJĄ ĮSAKYMĄ KAD JŪS VIENAS KITĄ mylėtumėte 
 AVARIJŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR KITAIS PANAŠIAIS ATVEJAIS  
 BALSUOJA MANO ŠEIMOS NARIAI KITI MAN ARTIMI ŽMONĖS  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO IR KITUS RINKIMŲ KOMISIJŲ PROTOKOLUS  
 BANDEROLIŲ PREKĖMS AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
 BANKAMS IR KITOMS finansų institucijoms 
 BANKAMS IR KITOMS KREDITO ĮSTAIGOMS  
 BANKAS AR KITA kredito įstaiga 
 BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE  
 BANKUS IR KITAS KREDITO BEI FINANSŲ ĮSTAIGAS 
 BANKŲ IR KITŲ KREDITO ĮSTAIGŲ  
 BAZINĘ PENSIJĄ IR KITAS SOCIALINES IŠMOKAS  
 BAŽNYČIŲ IR KITŲ RELIGINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 BE BANDEROLIŲ AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
 BE KITŲ DALYKŲ  
 BE KITŲ PAGALBOS  
 BE KITŲ POŽYMIŲ  
 BE TEISĖS PARDUOTI JUOS KITIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS  
 BEI DAUGELIS KITŲ ... 
 BEI KITI ASMENYS  
 BEI KITI DAIKTAI  
 BEI KITI GAMTOS IŠTEKLIAI YRA LIETUVOS NACIONALINIS TURTAS  
 BEI KITI RENGINIAI  
 BEI KITOSE PRIVAČIOSE ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE  
 BEI KITUS DAIKTUS  
 BEI KITUS DOKUMENTUS  
 BEI KITŲ ASMENŲ TEISĖS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 BEI KITŲ ASMENŲ  
 BEI KITŲ DAIKTŲ  
 BEI KITŲ ŠALIŲ  
 BENDRADARBIAVIMO SU KITOMIS ĮSTAIGOMIS IR ORGANIZACIJOMIS  
 BENDRADARBIAVIMO SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 BENDRAUTI SU KITAIS ŽMONĖMIS  
 BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
dirbti; mokytis Į KITAS VALSTYBES  
 BET KOKIOS VERTĖS VIENOS AR KITOS RŪŠIES  
 BET KOKIU KITU BŪDU  
 BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SAUGOS IR KITI REIKALAVIMAI