Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DĖL VIENOKIŲ AR KITOKIŲ PRIEŽASČIŲ  
 IR KITOKIO PLAUKO  
 IR KITOKIO POBŪDŽIO  
 IŠRINKTI AR KITOKIA TVARKA įgiję įgaliojimus 
 JOKIŲ KITŲ RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ DIRBTI VERSLO KOMERCIJOS AR KITOKIOSE PRIVAČIOSE ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE  
 KITOKIA PATIRTIS  
 KITOKIAIS BŪDAIS  
 KITOKIO GYVENIMO  
 KITOKIO POBŪDŽIO  
 KITOKIO TIPO NEGU ... 
 KITOKIO TIPO  
 KITOKIO TURTO  
 KITOKIOS IŠEITIES  
 KITOKIOS NUOMONĖS  
 KITOKIOS RŪŠIES  
 KITOKIOS SĄLYGOS  
 KITOKIU BŪDU  
 LEIDYBINĖS KULTŪRINĖS IR KITOKIOS VEIKLOS SAVANORIŠKI FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ ĮNAŠAI KITOS ĮPLAUKOS  
 MENO AR KITOKIŲ VERTYBIŲ  
 MOKYTŲSI BENDROJO LAVINIMO AR KITOKIO TIPO mokykloje 
 NUSTATO KITOKIAS TAISYKLES  
 PAKEISTI IR NUTRAUKTI DARBO SUTARTĮ TAIP PAT ATLIKTI KITOKIUS VEIKSMUS  
 PARDAVIMAS AR KITOKS REALIZAVIMAS  
 PIRKTI AR KITOKIAIS BŪDAIS ĮGYTI  
 SANDORIUS DĖL NEKILNOJAMOJO IR KITOKIO TURTO  
 TAIS ATVEJAIS KAI LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE YRA NUSTATYTOS KITOKIOS TAISYKLĖS  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ KOLŪKIŲ KITOKIŲ KOOPERATINIŲ ORGANIZACIJŲ JŲ SUSIVIENIJIMŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ KOLŪKIŲ IR KITOKIŲ KOOPERATINIŲ bei visuomeninių organizacijų 
 VIENOKIA AR KITOKIA FORMA  
 VIENOKIO AR KITOKIO POBŪDŽIO  
 VIENOKIU AR KITOKIU BŪDU  
 VIENOKIU AR KITOKIU PAVIDALU  
 VIENOKIUS AR KITOKIUS SPRENDIMUS  
 VIENOKĮ AR KITOKĮ SPRENDIMĄ  
 VISAI KITOKIO POBŪDŽIO  
 ŪKINĖ IR KITOKIA VEIKLA KURI TURI ĮTAKOS APLINKAI  
 AVARIJOS AR KITOKIO ĮVYKIO