Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUTŲ PRIVATIZAVIMO KLAUSIMAIS  
 BUVO PATEIKTAS KLAUSIMAS  
 DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI  
 DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS  
 DARBOTVARKĖS KLAUSIMO  
 DARBOTVARKĖS KLAUSIMU  
 DARBŲ SAUGOS KLAUSIMAIS  
 DIENOS KLAUSIMAS KAIP VERTINATE ... 
 DIENOS KLAUSIMAS KĄ MANOTE APIE ... 
 DIENOS KLAUSIMAS  
 DOMINANČIAIS KLAUSIMAIS  
 DOMINANČIUS KLAUSIMUS  
 DĖL ŠIO KLAUSIMO įrašymo į savaitės darbotvarkę 
 EKONOMIKOS KLAUSIMAIS  
 EKONOMIKOS KLAUSIMAMS  
 EKONOMIKOS REFORMOS IR ŪKIO PLĖTOJIMO KLAUSIMAIS  
 EKONOMINIAIS KLAUSIMAIS  
 ESMINIAIS KLAUSIMAIS  
ketvirtasis SESIJOS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS  
 FINANSŲ IR IŽDO KLAUSIMAIS  
 GALI KILTI KLAUSIMAS KODĖL ... 
 GINČYTINUS KLAUSIMUS  
 GYVENIMO KLAUSIMUS  
 IKI KLAUSIMO SVARSTYMO  
 INFORMUOJA VISUOMENĘ APIE MINISTERIJOS VEIKLĄ JOS KOMPETENCIJAI PRISKIRTAIS KLAUSIMAIS  
 IŠMOKITE ATSAKYTI Į KLAUSIMUS  
 IŠSIAIŠKINTI IŠKILUSIUS KLAUSIMUS IR PATEIKTI DEKLARACIJĄ  
 KAI KURIAIS KLAUSIMAIS  
 KAI KURIUOS KLAUSIMUS  
 KAI KURIŲ KLAUSIMŲ  
 KALBĖJO IR Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS ATSAKĖ ... 
pareikšti NUOMONĘ ŠIUO KLAUSIMU  
pareiškė savo POZICIJĄ ŠIUO KLAUSIMU  
 KD INF DIENOS KLAUSIMAS KAIP VERTINATE ... 
 KD INF DIENOS KLAUSIMAS  
 KELETĄ KLAUSIMŲ  
 KELIAMUS KLAUSIMUS  
pateikė KOMITETO DARBO ATASKAITĄ IR ATSAKĖ Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS SEIMO NARYS ANTANAS BASKAS 
 KITAIS KLAUSIMAIS  
 KITAS KLAUSIMAS  
 KITI KLAUSIMAI  
 KITUS KLAUSIMUS  
 KLAUSIMAI BE ATSAKYMŲ  
 KLAUSIMAI BUS SPRENDŽIAMI  
 KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI  
 KLAUSIMAI SPRENDŽIAMI  
 KLAUSIMAI SUSIJĘ SU jaunimu; teisėtvarka 
 KLAUSIMAI TURI BŪTI SPRENDŽIAMI  
 KLAUSIMAIS APIE gyvenimo prasmę; logikas 
 KLAUSIMAMS APTARTI  
 KLAUSIMAMS IR ATSAKYMAMS  
 KLAUSIMAMS NAGRINĖTI  
 KLAUSIMAMS SPRĘSTI  
 KLAUSIMAS APIE Dievą; išpažįstamą tikėjimą 
 KLAUSIMAS BUS SPRENDŽIAMAS  
 KLAUSIMAS BUS SVARSTOMAS  
 KLAUSIMAS BUVO IŠSPRĘSTAS  
 KLAUSIMAS BŪTI AR NEBŪTI  
 KLAUSIMAS DĖL nepasitikėjimo išreiškimo; baudžiamosios bylos iškėlimo 
 KLAUSIMAS IŠSPRĘSTAS  
 KLAUSIMAS KĄ TU PADAREI  
 KLAUSIMAS SPRENDŽIAMAS  
 KLAUSIMAS TURI BŪTI SPRENDŽIAMAS  
 KLAUSIMAS Į KURĮ bandė atsakyti; neįmanoma atsakyti 
 KLAUSIMAS Į SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ neįrašomas 
 KLAUSIMAS ĮRAŠOMAS Į SAVAITĖS DARBOTVARKĘ  
 KLAUSIMO IR ATSAKYMO  
 KLAUSIMO SPRENDIMAS  
 KLAUSIMO SPRENDIMO  
 KLAUSIMO SPRENDIMĄ  
 KLAUSIMO SVARSTYMAS  
 KLAUSIMO SVARSTYMO  
 KLAUSIMO SVARSTYMĄ  
 KLAUSIMU Į KLAUSIMĄ ATSAKĖ  
 KLAUSIMUS IR ATSAKYMUS  
 KLAUSIMUS SPRENDŽIA  
 KLAUSIMUS SUSIJUSIUS SU darbuotojų atleidimu 
 KLAUSIMUS SUSIJUSIUS SU REGIONINIO PARKO interesais 
 KLAUSIMĄ SPRENDŽIA  
 KLAUSIMŲ APIE Dievą; ateitį 
 KLAUSIMŲ DĖL projekto 
 KLAUSIMŲ IR ATSAKYMŲ  
 KLAUSIMŲ SPRENDIMAS  
 KLAUSIMŲ SPRENDIMO  
 KLAUSIMŲ SPRENDIMĄ  
 KLAUSIMŲ SUSIJUSIŲ SU žemės pardavimu 
 KOKIA JŪSŲ NUOMONĖ ŠIUO KLAUSIMU  
 KOMPETENCIJOS KLAUSIMAIS  
 KOMUNALINIO IR BUTŲ ŪKIO KLAUSIMAIS  
priima sprendimą; diskusija ŠIAIS KLAUSIMAIS  
priiminėjo GYVENTOJUS ASMENINIAIS KLAUSIMAIS  
 KYLA KLAUSIMAS AR ... 
 KYLA KLAUSIMAS KODĖL ... 
 KYLA KLAUSIMAS  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KLAUSIMAIS  
 LIETUVIŲ KALBOTYROS KLAUSIMAI  
sprendimas; diskusija; pozicija ŠIUO KLAUSIMU  
spręsti KLAUSIMĄ DĖL ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS KLAUSIMAIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI SPRĘSTI KAI KURIUOS KLAUSIMUS  
 MINISTERIJOS VEIKLOS KLAUSIMUS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ KLAUSIMAIS  
 MOKYMO INSTRUKTAVIMO IR ATESTAVIMO SAUGOS DARBE KLAUSIMAIS  
 MOTERŲ KLAUSIMAIS  
 MYKOLAS KRUPAVIČIUS VISUOMENINIAI KLAUSIMAI  
 NACIONALINIO SAUGUMO KLAUSIMAIS  
 NAGRINĖJAMI KLAUSIMAI  
 NATO PLĖTROS KLAUSIMU  
į ... KLAUSIMUS ATSAKO ... 
į konferencijos DARBOTVARKĘ ĮTRAUKTI KLAUSIMĄ DĖL KONVENCIJOS VISIŠKO ar dalinio pakeitimo 
 NORMATYVINIŲ AKTŲ SAUGOS DARBE KLAUSIMAIS RENGIMO IR TVIRTINIMO TVARKOS  
 NUOMONĖ ŠIUO KLAUSIMU  
 NUSTATYTĄJA TVARKA NAGRINĖJA GYVENTOJŲ PAREIŠKIMUS SKUNDUS BEI PASIŪLYMUS IR IMASI REIKIAMŲ PRIEMONIŲ KAD BŪTŲ IŠSPRĘSTI JUOSE KELIAMI KLAUSIMAI  
 ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI  
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ SVARSTOMU KLAUSIMU PATEIKĖ ... 
 PAREIKŠTI SAVO NUOMONĘ ŠIUO KLAUSIMU  
 PATARĖJAS NACIONALINIO SAUGUMO KLAUSIMAIS  
 PATEIKTUS KLAUSIMUS  
 PATEIKTŲ KLAUSIMŲ  
 PERDIRBANČIOS PRAMONĖS KLAUSIMAIS  
 POLITIKOS KLAUSIMAIS  
 POLITINIAIS KLAUSIMAIS  
 POZICIJA ŠIUO KLAUSIMU  
 POZICIJOS ŠIUO KLAUSIMU nepareiškė 
 PREMJERO PATARĖJA PRIVATIZAVIMO KLAUSIMAIS ONA JUKNEVIČIENĖ 
 PREMJERO PATARĖJAS PRIVATIZAVIMO KLAUSIMAIS  
 PREZIDENTO PATARĖJAS TEISĖS KLAUSIMAIS  
 PREZIDENTO PATARĖJAS UŽSIENIO POLITIKOS KLAUSIMAIS NERIS GERMANAS; J V PALECKIS 
 AKTUALIAIS KLAUSIMAIS  
 AKTUALIUS KLAUSIMUS  
 PRIVATIZAVIMO KLAUSIMAIS  
 REZERVINIŲ KLAUSIMŲ  
 RŪPIMAIS KLAUSIMAIS  
 RŪPIMUS KLAUSIMUS  
 SAUGOS DARBE KLAUSIMAIS  
 SAUGUMO KLAUSIMAIS  
 SAVAITĖS KLAUSIMAS ŠIANDIEN  
 SAVAITĖS KLAUSIMAS  
 SOCIALINIAI KLAUSIMAI  
 SOCIALINIAIS KLAUSIMAIS  
 SPRENDIMĄ ŠIUO KLAUSIMU priima ... 
 SPRENDŽIANT ŠĮ KLAUSIMĄ  
 SPRĘSTI KLAUSIMUS  
 SPRĘSTI KLAUSIMĄ DĖL šių tarybų paleidimo 
 SPRĘSTI KLAUSIMĄ DĖL BAUDŽIAMOSIOS BYLOS IŠKĖLIMO  
 SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS TARP TIKINČIŲJŲ IR NETIKINČIŲJŲ  
 SUSIJUSIUS KLAUSIMUS  
 SUTARČIŲ SAUGUMO KLAUSIMAIS RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO  
 SVARBIAIS KLAUSIMAIS  
 SVARBIAUSI VALSTYBĖS BEI TAUTOS GYVENIMO KLAUSIMAI  
 SVARBIAUSIAIS KLAUSIMAIS  
 SVARBIU KLAUSIMU  
 SVARBIUS KLAUSIMUS  
 SVARBIŲ KLAUSIMŲ  
 SVARSTANT ŠĮ KLAUSIMĄ  
 SVARSTOMAIS KLAUSIMAIS  
 SVARSTOMO KLAUSIMO  
 SVARSTOMU KLAUSIMU  
 SVARSTOMŲ KLAUSIMŲ  
 SVARSTYTAIS KLAUSIMAIS REKTORATAS PRIĖMĖ ATITINKAMUS NUTARIMUS  
 SVARSTYTI KLAUSIMUS  
 SVARSTYTI ŠĮ KLAUSIMĄ  
 TAIS KLAUSIMAIS kalbėjo 
 TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ KLAUSIMAIS  
 TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL ŠIŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMO  
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KLAUSIMAIS PROJEKTUS ORGANIZUOJA ... 
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KLAUSIMAIS  
 APLINKOS APSAUGOS KLAUSIMAIS  
 TEISĖS AKTUS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KLAUSIMAIS  
 TEISĖS KLAUSIMAIS  
 TEZĖS IR KLAUSIMAI  
 TOKIE KLAUSIMAI BUVO PATEIKTI  
 TOKIUS SVARBIUS KLAUSIMUS  
 TRANSPORTO IR RYŠIŲ KLAUSIMAIS  
 TUO PAČIU KLAUSIMU  
 TURIZMO KLAUSIMAIS RENGIA PASIŪLYMUS DĖL ŠIŲ ĮSTATYMŲ IR NUTARIMŲ  
 TĄ PATĮ KLAUSIMĄ  
 UŽSIENIO POLITIKOS KLAUSIMAIS  
 UŽSIENIO POLITIKOS KLAUSIMUS  
 VALSTYBĖS IR TEISĖS KLAUSIMAIS  
 ASMENINIU KLAUSIMU  
 VIENAS KLAUSIMAS  
 VIENU AR KITU KLAUSIMU  
 VISAIS KLAUSIMAIS  
 VISAIS RŪPIMAIS KLAUSIMAIS  
 VISAIS SVARSTYTAIS KLAUSIMAIS REKTORATAS PRIĖMĖ ATITINKAMUS NUTARIMUS  
 VISAIS SVARSTYTAIS KLAUSIMAIS REKTORATAS PRIĖMĖ ATITINKAMUS SPRENDIMUS  
 VISUS KLAUSIMUS  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS PATEIKTUS KLAUSIMUS SEIMAS SVARSTO  
 VYRIAUSYBĖS PATARĖJAS RELIGIJŲ KLAUSIMAIS PETRAS PLUMPA  
 VYRIAUSYBĖS PUSVALANDIS Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS ATSAKĖ finansų ministras 
 Į KLAUSIMUS atsakinėjo ... 
 Į KLAUSIMUS ATSAKO ... 
 Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS ATSAKĖ ... 
 Į VISUS KLAUSIMUS atsakė 
 Į ŠIUOS IR KITUS KLAUSIMUS sutiko atsakyti 
 Į ŠIUOS KLAUSIMUS atsakyti 
 Į ŠĮ KLAUSIMĄ galima atsakyti 
 Į ŠĮ KLAUSIMĄ ATSAKO ... 
 Į ŠĮ KLAUSIMĄ ATSAKYTI  
 Į ŠĮ KLAUSIMĄ ATSAKĖ ... 
 ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS  
 ŠALIES GYVENTOJAMS BUVO PATEIKTAS KLAUSIMAS  
atsakinėjau į KLAUSIMUS APIE savo asmeninį gyvenimą 
 ŠIO KLAUSIMO SVARSTYMAS  
 ŠIO KLAUSIMO SVARSTYMUI  
 ŠIO KLAUSIMO SVARSTYMĄ  
 ŠITO KLAUSIMO SVARSTYMAS  
 ŠITO KLAUSIMO SVARSTYMĄ  
 ŠIUO KLAUSIMU kalbėjo ... 
atsakymas Į ŠĮ KLAUSIMĄ  
atsakymas; atsakyti Į KLAUSIMĄ  
atsakyti į KLAUSIMĄ APIE ... 
atsakyti Į TUOS KLAUSIMUS  
 ŠVIETIMO KLAUSIMAIS  
 ŠĮ KLAUSIMĄ IŠSPRĘSTI  
 ŠĮ KLAUSIMĄ SVARSTYTI  
 ŽEMĖS ŪKIO KLAUSIMAIS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ KLAUSIMAIS  
 ATSAKINĖJO Į KLAUSIMUS  
 ATSAKINĖTI Į KLAUSIMUS  
 ATSAKO Į KLAUSIMUS  
 ATSAKYDAMAS Į KLAUSIMĄ  
 ATSAKYDAMAS Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS  
 ATSAKYDAMAS Į ŽURNALISTŲ KLAUSIMUS  
 ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS  
 ATSAKYMAI Į ŠIUOS KLAUSIMUS  
 ATSAKYMAS Į KLAUSIMĄ  
 ATSAKYMAS Į ŠĮ KLAUSIMĄ  
 ATSAKYMO Į ŠĮ KLAUSIMĄ  
 ATSAKYMUS Į KLAUSIMUS  
 ATSAKYMUS Į ŠIUOS KLAUSIMUS  
 ATSAKYMĄ Į ŠĮ KLAUSIMĄ  
 ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS  
 ATSAKYMŲ Į ŠIUOS IR KITUS KLAUSIMUS  
 ATSAKYMŲ Į ŠIUOS KLAUSIMUS  
 ATSAKYTI Į KAI KURIUOS KLAUSIMUS  
 ATSAKYTI Į KLAUSIMUS  
 ATSAKYTI Į KLAUSIMĄ AR ... 
 ATSAKYTI Į KLAUSIMĄ AR KOMPENSUOTI GYVENTOJŲ INDĖLIUS  
 ATSAKYTI Į KLAUSIMĄ KODĖL ... 
 ATSAKYTI Į KLAUSIMĄ  
 ATSAKYTI Į ŠIUOS KLAUSIMUS  
 ATSAKYTI Į ŠĮ KLAUSIMĄ  
 ATSAKĖ Į KAUNO DIENOS KLAUSIMUS  
 ATSAKĖ Į KLAUSIMUS  
 ATSAKĖ Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS  
 ATSAKĖ Į SUSIRINKUSIŲJŲ KLAUSIMUS  
 ATSAKĖ Į ŽURNALISTŲ KLAUSIMUS  
 ATSKIRAIS KLAUSIMAIS  
 BENDROVĖS VEIKLOS KLAUSIMUS