Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 CHICAGO ALGIMANTO MACKAUS KNYGŲ LEIDIMO FONDAS  
išrašai IŠ KNYGŲ  
ištrauka IŠ KNYGOS  
 DVI KNYGAS  
 EILĖRAŠČIŲ KNYGA  
 EILĖRAŠČIŲ KNYGĄ  
 FRANKFURTO KNYGŲ MUGĖ  
 FRANKFURTO KNYGŲ MUGĖJE  
 FRANKFURTO KNYGŲ MUGĖS  
 GARSIAUSIOS XX A PABAIGOS KNYGOS  
 GINESO REKORDŲ KNYGOJE  
 GINESO REKORDŲ KNYGOS  
lentynos SU KNYGOMIS  
 IŠLEIDO KNYGĄ  
 IŠLEISTA KNYGA  
 IŠLEISTI KNYGĄ  
 IŠLEISTOJE KNYGOJE  
 IŠLEISTOS KNYGOS  
 IŠLEISTĄ KNYGĄ  
 IŠLEISTŲ KNYGŲ  
 IŠTRAUKA IŠ KNYGOS  
pajamos UŽ KNYGĄ  
paroda skirta SPAUDOS ATGAVIMO KALBOS KNYGOS dienai 
pasirašė GARBĖS SVEČIŲ KNYGOJE  
 KNYGA APIE Ameriką; Čiurlionį; San Mikelę; žmogų 
 KNYGA IŠLEISTA ... 
 KNYGA PARAŠYTA ... 
 KNYGA SKIRTA ... 
 KNYGAS APIE Lietuvą; meilę; žvalgus 
 KNYGOJE APIE Lenkiją; San Mikelę; ... 
 KNYGOJE TROLIS MUMIS IR ŽIEMA  
 KNYGOS APIE Lietuvą; holokaustą 
 KNYGOS AUTORIAI  
 KNYGOS AUTORIAUS  
 KNYGOS AUTORIUS  
 KNYGOS AUTORIŲ  
 KNYGOS AUTORĖ  
 KNYGOS GALE  
 KNYGOS MENO  
 KNYGOS PABAIGOJE  
 KNYGOS PAVADINIMAS  
 KNYGOS PRADŽIOJE  
 KNYGOS PRATARMĖJE  
 KNYGOS PUSLAPIAI  
 KNYGOS ŽURNALAI LAIKRAŠČIAI  
 KNYGĄ APIE nerimą; Baltijos šalis 
 KNYGĄ IŠLEIDO ... 
 KNYGŲ APIE Lietuvą; krepšinį; sveikatą; tremtį 
 KNYGŲ AUTORIUS  
 KNYGŲ IR LAIKRAŠČIŲ  
 KNYGŲ IR STRAIPSNIŲ  
 KNYGŲ IR ŽURNALŲ  
 KNYGŲ LEIDIMO  
 KNYGŲ LEIDYBA  
 KNYGŲ LEIDYBAI  
 KNYGŲ LEIDYBOS  
 KNYGŲ LEIDYBĄ  
 KNYGŲ LENTYNOJE  
 KNYGŲ LENTYNOS  
 KNYGŲ LENTYNOSE  
 KNYGŲ MUGĖ  
 KNYGŲ MUGĖJE  
 KNYGŲ MUGĖS  
 KNYGŲ PREKYBOS  
 KNYGŲ SKAITYMAS  
 KNYGŲ ŽIURKĖ  
 KNYGŲ ŽIURKĖS KAMPELIS  
 LAIKRAŠČIŲ ŽURNALŲ IR KNYGŲ SPAUSDINIMAS  
 LAIKRAŠČIŲ ŽURNALŲ IR KNYGŲ SPAUSDINIMĄ  
 LEIPCIGO KNYGŲ MUGĖJE  
 LIETUVIŠKA KNYGA  
 LIETUVIŠKAI KNYGAI  
 LIETUVIŠKAS KNYGAS  
 LIETUVIŠKOS KNYGOS  
 LIETUVIŠKĄ KNYGĄ  
 LIETUVIŠKŲ KNYGŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIVŲ REGISTRE ARBA LAIVŲ KNYGOJE  
sudėjo; įtrauktas Į KNYGĄ  
 NAUJA KNYGA  
 NAUJOS KNYGOS  
 NAUJĄ KNYGĄ  
 NAUJŲ KNYGŲ  
 NE VIENĄ KNYGĄ  
įrašyti Į RAUDONĄJĄ KNYGĄ  
įrašytos Į LIETUVOS RAUDONĄJĄ KNYGĄ  
 NEMAŽAI KNYGŲ  
 NĖ VIENOS KNYGOS  
 A MACKAUS KNYGŲ LEIDIMO FONDAS  
 PARAŠYTI KNYGĄ APIE ... 
 PARAŠĖ KNYGĄ  
 PARENGTA KNYGA  
 PIRMAJAI LIETUVIŠKAI KNYGAI  
 PIRMOJI KNYGA  
 PIRMOJI LIETUVIŠKA KNYGA MARTYNO MAŽVYDO KATEKIZMAS  
 PIRMOJI LIETUVIŠKA KNYGA  
 PIRMOJOJE KNYGOJE  
 PIRMOSIOS KNYGOS  
 PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS JUBILIEJUI  
 PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS  
 PIRMĄJĄ KNYGĄ  
 PIRMĄJĄ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ  
 POEZIJOS KNYGA  
 POEZIJOS KNYGĄ  
 POEZIJOS KNYGŲ  
 PRADŽIOS KNYGOJE  
 PRADŽIOS KNYGOS  
 PRAŠYMŲ REGISTRAVIMO KNYGOJE  
 PRIE KNYGŲ spintos; sėdėti; palinkęs; lentynos 
 ALGIMANTO MACKAUS KNYGŲ LEIDIMO FONDAS  
 RAUDONOSIOS KNYGOS  
 RAUDONĄJĄ KNYGĄ  
 REGISTRACIJOS KNYGOJE  
 REGISTRAVIMO KNYGOJE  
 SENŲ KNYGŲ  
 SKAITYTI KNYGAS  
 SPAUDOS ATGAVIMO KALBOS IR KNYGOS dieną 
 SPAUDOS ATGAVIMO KALBOS IR KNYGOS DIENOS PROGA  
 SPAUSDINTŲ KNYGŲ  
 ANTROJI KNYGA  
 SU KNYGA rankose 
 SVEČIŲ KNYGOJE  
 TARP KNYGŲ lentynoje 
 TELEFONŲ KNYGA  
 TELEFONŲ KNYGOS  
 TELEFONŲ KNYGĄ  
 VAIKŲ KNYGOS  
 ARKLĄ KNYGĄ LYRĄ  
 VIENOJE KNYGOJE  
 XXVII KNYGOS MĖGĖJŲ DRAUGIJOS NARYS  
 Į LIETUVOS REKORDŲ KNYGĄ įrašė 
 ĮRAŠYTI Į LIETUVOS RAUDONĄJĄ KNYGĄ  
 ĮRAŠYTOS Į LIETUVOS RAUDONĄJĄ KNYGĄ  
 ĮRAŠYTŲ Į LIETUVOS RAUDONĄJĄ KNYGĄ  
 ŠIOS KNYGOS AUTORIUI  
 ŠIOS KNYGOS AUTORIUS  
 ŠIOS KNYGOS SKYRIUOSE  
 ŠIUOLAIKINĖ IR SENOJI LIETUVIŠKOJI KNYGŲ ILIUSTRACIJA  
 ŽODŽIAI APIE PIRMĄJĄ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ  
 ATSIMINIMŲ KNYGOJE  
 ATSIMINIMŲ KNYGĄ  
 ATSKIRA KNYGA  
 ATSKIROMIS KNYGOMIS  
 ATVIROS LIETUVOS KNYGA  
 AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRACIJOS KNYGOJE  
 BALTOJI KNYGA  
 BALTOJOJE KNYGOJE  
 BALTOSIOS KNYGOS  
 BALTĄJĄ KNYGĄ  
... KNYGOS DALIS SKIRTA ... 
... KNYGOS DALIS  
... KNYGOS DALYJE  
... KNYGOS EGZEMPLIORIŲ  
... KNYGOS SKYRIUJE