Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
eiti KOJA KOJON  
glaustosi PRIE MANO KOJŲ  
gulėjo PRIE JOS KOJŲ  
 DEŠINE KOJA  
 DEŠINĘ KOJĄ  
 DEŠINĖ KOJA  
 DEŠINĖS KOJOS  
jausti ŽEMĘ PO KOJOMIS  
koja UŽ KOJOS  
leidosi Į KOJAS  
nebejaučia; neprarasti; netenka ŽEMĖS PO KOJOMIS  
 KAIRE KOJA  
 KAIRĘ KOJĄ  
 KAIRĖS KOJOS  
 KIEK KOJOS NEŠA  
 KOJA KOJON SU gyvenimu 
 KOJA RECORDS  
 KOJA UŽ KOJOS  
 KOJAS IR RANKAS  
 KOJOS IR RANKOS  
 KOJOS IŠ NAMŲ nekėlė 
 KOJOS TRAUMĄ besigydantis ...; gavęs ...; gavo ... 
 KOJĄ PAKIŠO ... 
 KOJŲ IR RANKŲ  
 KOJŲ JUDESIAI  
 KOJŲ PIRŠTUS  
 KOJŲ VENOS  
 KOJŲ VENŲ  
pinasi TARP KOJŲ  
 KRŪTINĖS IR KOJŲ RAUMENŲ  
slysta iš PO KOJŲ  
 LŪŽO KOJA  
sušėrė diržu PER KOJAS  
sužeistas; žengti koja Į KOJĄ  
užmetęs; užsidėjęs KOJĄ ANT KOJOS  
 NE TIK RANKOMIS BET IR KOJOMIS  
 NUO GALVOS IKI KOJŲ  
 NUO GALVOS LIGI KOJŲ  
 NUO KOJŲ iki galvos 
žiūri SAU PO KOJOMIS  
žiūrėjo SAU PO KOJŲ  
 PAKIŠO KOJĄ  
 PAKIŠTI KOJĄ  
 ABI KOJAS  
 ABI KOJOS  
 ABIEJŲ KOJŲ  
 PASTATYTI ANT KOJŲ  
 PATAIKĖ Į KOJĄ  
 PO JO KOJOMIS  
 PO KOJOMIS atsiveria; dega žemė 
 PO MŪSŲ KOJOMIS  
 PRIE JO KOJŲ gulėjo 
 PRIE KOJŲ glaustėsi; pasidėjo; stovintis 
 RANKAS IR KOJAS  
 RANKAS KOJAS  
 RANKOMIS IR KOJOMIS  
 RANKOS AR KOJOS  
 RANKOS IR KOJOS  
 RANKOS KOJOS  
 RANKŲ IR KOJŲ  
 RANKŲ KOJŲ  
 ANT KOJŲ SUKĖLĖ  
 SLYSTA IŠ PO KOJŲ  
 STOJASI ANT KOJŲ  
 STOTIS ANT KOJŲ  
 SUKĖLĖ ANT KOJŲ  
 UŽ KOJŲ pririšti; traukia; pakabinti 
 APVERSTI AUKŠTYN KOJOMIS  
 APVERTĖ AUKŠTYN KOJOMIS  
 APVERČIA AUKŠTYN KOJOMIS  
apverčia VISKĄ AUKŠTYN KOJOMIS  
 VIENA KOJA stovi; grabe; kape 
 VIENĄ KOJĄ  
 VOS ANT KOJŲ bepastovintis; besilaikantis 
 ŽEMĖ PO KOJOMIS  
 ATSISTOJO ANT KOJŲ  
 ATSISTOJĘS ANT KOJŲ  
 ATSISTOS ANT KOJŲ  
 ATSISTOTI ANT KOJŲ  
atsistoti; stovėjo ANT SAVO KOJŲ  
 AUKŠTIELNINKA IŠTIESTOMIS KOJOMIS DEŠINĖ RANKA SULENKTA  
 AUKŠTIELNINKAS IŠTIESTOMIS KOJOMIS IR RANKOMIS  
 AUKŠTYN KOJOMIS  
 BASOMIS KOJOMIS  
 BASOS KOJOS  
 BASŲ KOJŲ