Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 CENTRINEI PRIVATIZAVIMO KOMISIJAI KURI PRIIMA GALUTINĮ SPRENDIMĄ  
 CENTRINEI PRIVATIZAVIMO KOMISIJAI LEIDUS  
 CENTRINEI PRIVATIZAVIMO KOMISIJAI  
 CENTRINĖ PRIVATIZAVIMO KOMISIJA  
 CENTRINĖ RINKIMŲ KOMISIJA  
 CENTRINĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS A ŠIMĖNAS; V PAKALNIŠKIS 
 CENTRINĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS V PAKALNIŠKIS 
 CENTRINĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS A ŠIMĖNAS SEKRETORĖ N JADEVIČ  
 CENTRINĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIUI  
 CENTRINĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS  
 CENTRINĖS RINKIMŲ KOMISIJOS  
 DALYVAVO KOMISIJOS NARIAI K BARANAUSKAS A DZIENIENĖ 
išrinktas; įrašytas Į MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJĄ  
 DUOMENYS APIE VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOJE ĮREGISTRUOTUS ir perregistruotus vertybinius popierius 
 DĖL KOMISIJOS Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklai ištirti; išvadų 
 DĖL KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU ... 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS ORGANIZUOTI LOTERIJAS ŠIOMS ĮMONĖMS ĮMONĖS PAVADINIMAS LICENCIJOS NR ... 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS ORGANIZUOTI LOTERIJAS ŠIOMS ĮMONĖMS ĮMONĖS PAVADINIMAS  
 DĖL VALSTYBINĖS KOMISIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENAI DELIMITUOTI  
 DĖL VALSTYBINĖS KOMISIJOS RYTŲ LIETUVOS PROBLEMOMS IŠNAGRINĖTI  
 EDUKACINĖ KOMISIJA  
 EDUKACINĖS KOMISIJOS  
 EKONOMIKOS KOMISIJA  
 EKONOMIKOS KOMISIJOS SIŪLYMUI  
 EKONOMIKOS KOMISIJOS  
 EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO KOMISIJOS PIRMININKAS V JUŠKUS 
 EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO KOMISIJOS  
 EKSPERTŲ KOMISIJA  
 EKSPERTŲ KOMISIJAI  
 EKSPERTŲ KOMISIJOS  
 EKSPERTŲ KOMISIJŲ  
 EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJA  
 EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS  
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJA  
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJAI  
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOJE  
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS NARIAI  
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS PIRMININKAS A KAIRYS 
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS PIRMININKĖ D TEIŠERSKYTĖ 
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS VADOVAS ALGIMANTAS SALAMAKINAS 
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS  
 ETIKOS KOMISIJA  
 EUROPOS KOMISIJA  
 EUROPOS KOMISIJAI  
 EUROPOS KOMISIJOS DELEGACIJOS LIETUVOJE VADOVAS  
 EUROPOS KOMISIJOS EK  
 EUROPOS KOMISIJOS IR ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO  
 EUROPOS KOMISIJOS PIRMININKAS  
 EUROPOS KOMISIJOS  
 EUROPOS SĄJUNGOS KOMISIJOS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOJE IR EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOS IR EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO  
 FRAKCIJOMS IR KOMISIJOMS  
 FRAKCIJŲ IR KOMISIJŲ PIRMININKŲ PASITARIME  
 GALIOJA SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS PIRMININKO parašu 
 GAMTOS APSAUGOS KOMISIJA  
 GAMTOS APSAUGOS KOMISIJOS  
 GAUTŲ IŠ APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS  
 GYDYTOJŲ KOMISIJA PADARĖ IŠVADĄ  
 GYDYTOJŲ KOMISIJA  
 GYDYTOJŲ KONSULTACINĖS KOMISIJOS  
 INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMISIJOS PIRMININKAS GINTAUTAS BABRAVIČIUS 
 INVALIDUMĄ NUSTATANČIOS KOMISIJOS IŠVADĄ  
 INVALIDUMĄ NUSTATANČIŲ KOMISIJŲ  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS TEISĖS KOMISIJOS  
 KAUNO MIESTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS  
 KLAIPĖDOS MIESTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS  
 KOMISIJA KURIAI VADOVAUJA ... 
 KOMISIJA KURIĄ SUDARO ... 
 KOMISIJA NUSTATĖ KAD ... 
 KOMISIJA SIŪLO  
 KOMISIJA SVARSTO KANDIDATŪRAS IR PRIIMA SPRENDIMUS DĖL STIPENDIJŲ SKYRIMO KOMISIJOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ PAGRINDU  
 KOMISIJA TURI TEISĘ  
 KOMISIJA VADOVAUJAMA ... 
 KOMISIJA Į KURIĄ ĮEINA ... 
 KOMISIJOS DARBE GALI DALYVAUTI VISI  
 KOMISIJOS DARBE  
 KOMISIJOS DARBO  
 KOMISIJOS DARBĄ  
 KOMISIJOS IŠVADOS  
 KOMISIJOS IŠVADŲ  
 KOMISIJOS KGB VEIKLAI LIETUVOJE TIRTI  
 KOMISIJOS KGB VEIKLAI TIRTI  
 KOMISIJOS NARIAI  
 KOMISIJOS NARIAIS  
 KOMISIJOS NARIAMS  
 KOMISIJOS NARIO  
 KOMISIJOS NARIU  
 KOMISIJOS NARIUI  
 KOMISIJOS NARIUS  
 KOMISIJOS NARIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 KOMISIJOS NARIŲ  
 KOMISIJOS NARYS  
 KOMISIJOS NARĖ  
 KOMISIJOS NUOMONE  
 KOMISIJOS PIRMININKAS A ROSINAS 
 KOMISIJOS PIRMININKO BALSAS  
 KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS  
 KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJĄ IR SEKRETORIŲ  
 KOMISIJOS PIRMININKO  
 KOMISIJOS PIRMININKU  
 KOMISIJOS PIRMININKUI  
 KOMISIJOS PIRMININKĄ IR PAVADUOTOJĄ  
 KOMISIJOS PIRMININKĄ  
 KOMISIJOS PIRMININKĖ JANINA KUMPIENĖ 
 KOMISIJOS POSĖDIS  
 KOMISIJOS POSĖDYJE  
 KOMISIJOS POSĖDĮ  
 KOMISIJOS POSĖDŽIO SPRENDIMU  
 KOMISIJOS POSĖDŽIO  
 KOMISIJOS POSĖDŽIUOSE  
 KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI  
 KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI TURTUI ĮVERTINTI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI TURTUI ĮVERTINTI  
 KOMISIJOS SEKRETORIUS  
 KOMISIJOS SEKRETORĖ  
 KOMISIJOS SOVIETŲ SĄJUNGOS KGB VEIKLAI LIETUVOJE IŠTIRTI darbo grupės 
 KOMISIJOS SPRENDIMU  
 KOMISIJOS SPRENDIMĄ  
 KOMISIJOS SUDARYMO  
 KOMISIJOS SUDĖTĮ  
 KOMISIJOS TEIKIMU  
 KOMISIJOS VADOVAS  
 KOMISIJOS VARDU  
 KOMISIJOS ŠALČININKŲ RAJONO IR IGNALINOS RAJONO SNIEČKAUS GYVENVIETĖS TAIP PAT KAI KURIŲ KITŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ JŲ ORGANŲ BEI PAREIGŪNŲ ANTIKONSTITUCINEI VEIKLAI IŠTIRTI  
 KOMISIJĄ SUDARO IR JOS PIRMININKĄ SKIRIA ... 
 KOMISIJŲ PIRMININKAI  
 KOMISIJŲ PIRMININKUS  
 KOMISIJŲ PIRMININKŲ  
 KOMISIJŲ SPRENDIMAI PRIIMAMI ATVIRU BALSAVIMU  
 KOMISIJŲ SUDARYMO TVARKĄ  
 KOMITETŲ IR KOMISIJŲ  
 KONKURSO KOMISIJA  
 KONKURSO KOMISIJAI  
 KOORDINAVIMO KOMISIJOS PRIE UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS  
 KRAŠTO APSAUGOS IR VIDAUS REIKALŲ KOMISIJA  
 KRAŠTO APSAUGOS IR VIDAUS REIKALŲ KOMISIJOS  
 KREIPĖSI Į ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJĄ DĖL SEIMO NARIO  
 KREIPĖSI Į ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJĄ  
 KREIPĖSI Į SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJĄ PRAŠYDAMAS ... 
 KREIPĖSI Į SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJĄ  
 LAIKINOJI KOMISIJA  
 LAIKINOSIOS KOMISIJOS KONSTITUCIJOS PROJEKTUI PARENGTI  
 LAIKINOSIOS KOMISIJOS  
 LAIKINĄJĄ KOMISIJĄ  
 LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS REFERENDUMO KOMISIJOS  
 LIKVIDACINĘ KOMISIJĄ  
 LIKVIDACINĖ KOMISIJA  
 LIKVIDACINĖS KOMISIJOS PIRMININKAS  
 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJA  
 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS PIRMININKAS ČESLOVAS BLAŽYS 
 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJA  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJAI  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJOJE  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJOS NARIAIS  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKU  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKĄ  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJOS VARDU  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJOS  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJĄ  
 MEDICININĖS SOCIALINĖS EKSPERTIZĖS KOMISIJA  
 MEDICININĖS SOCIALINĖS EKSPERTIZĖS KOMISIJOS  
 MIESTŲ RAJONŲ RINKIMŲ KOMISIJOS  
 NACIONALINĖS KOMISIJOS  
 NARKOTIKŲ KOMISIJOS PIRMININKAS  
 NAUJOKŲ ŠAUKIMO KOMISIJOS  
 NE MAŽIAU KAIP DU KOMISIJOS NARIUS  
 NEGALI PRIPAŽINTI NEGALIOJANČIAIS RINKIMŲ APYLINKIŲ MIESTŲ RAJONŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLŲ  
 NEPILNAMEČIŲ REIKALŲ KOMISIJOS  
įtrauktas Į ŠIĄ KOMISIJĄ  
 NUOLATINES KOMISIJAS  
 NUOLATINIŲ KOMISIJŲ  
 NUOLATINĖMS KOMISIJOMS  
 NUOLATINĖS KOMISIJOS  
 NUSTATO VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA  
... VADOVAUJAMA KOMISIJA  
 PAGAL JUNGTINIŲ TAUTŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS TEISĖS KOMISIJOS arbitražo taisykles 
 PATEIKTI VALSTYBINEI PAMINKLOSAUGOS KOMISIJAI INFORMACIJĄ  
 PATVIRTINTA KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI  
 PAVADINIMŲ SUMANYMO IR ATMINIMO ĮAMŽINIMO KOMISIJOS PIRMININKAS  
 PAVADINIMŲ SUMANYMO IR ATMINIMO ĮAMŽINIMO KOMISIJOS  
 ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ  
 ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS  
 AGRARINĖ KOMISIJA  
 AGRARINĖS KOMISIJOS  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJA  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJAI  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJOS PIRMININKU  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJOS  
 POSĖDYJE DALYVAUJANČIŲ KOMISIJOS NARIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 POSĖDŽIO PIRMININKO ARBA ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS TEIKIMU  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJA  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJAI  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOJE  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS IR LIETUVOS VALSTYBINĖS PRIVATIZAVIMO AGENTŪROS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS EDUARDAS VILKAS; RIMANTAS RUZAS 
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS AKADEMIKAS EDUARDAS VILKAS 
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKO  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKĄ BEI JOS NARIUS SKIRIA IR ATLEIDŽIA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIUI  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS  
 PRIĖMIMO KOMISIJA  
 PRIĖMIMO KOMISIJAI  
 PRIĖMIMO KOMISIJOS  
 PROTOKOLĄ PASIRAŠO KOMISIJOS PIRMININKAS IR SEKRETORIUS  
 RAJONO MIESTO GYVENVIETĖS APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJAI  
 REDAKCIJOS DARBUOTOJAI IR VERTINIMO KOMISIJOS NARIAI  
 REVIZIJOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS NARYS  
 REVIZIJOS KOMISIJA  
 REVIZIJOS KOMISIJOS PIRMININKAS  
 REVIZIJOS KOMISIJOS  
 REVIZIJOS KOMISIJĄ  
 RINKIMINEI KOMISIJAI ORGANIZUOTI  
 RINKIMŲ APYLINKĖS KOMISIJOS NARIŲ SKAIČIŲ  
 RINKIMŲ KOMISIJA  
 RINKIMŲ KOMISIJAI  
 RINKIMŲ KOMISIJOJE  
 RINKIMŲ KOMISIJOMS  
 RINKIMŲ KOMISIJOS NARYS  
 RINKIMŲ KOMISIJOS  
 RINKIMŲ KOMISIJOSE  
 RINKIMŲ KOMISIJŲ NARIAI AR KITI ASMENYS  
 RINKIMŲ KOMISIJŲ NARIAI KITI PAREIGŪNAI  
 RINKIMŲ KOMISIJŲ PIRMININKAI IR NARIAI  
 RINKIMŲ KOMISIJŲ  
 RINKIMŲ REZULTATUS SKELBIA VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA  
 SEIMO EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO KOMISIJA  
 SEIMO EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO KOMISIJAI  
 SEIMO EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO KOMISIJOS PIRMININKAS VYTAUTAS JUŠKUS 
 SEIMO EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO KOMISIJOS  
 SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJA  
 SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJAI  
 SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS PIRMININKĖ DALIA TEIŠERSKYTĖ 
 SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS  
 SEIMO IR JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ATSTOVŲ KOMISIJOS  
 SEIMO KOMISIJA  
 SEIMO KOMISIJOS  
 SKUNDAI DĖL RINKIMŲ KOMISIJŲ SPRENDIMŲ  
 SKUNDUS DĖL APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ SPRENDIMŲ DĖL BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLŲ SURAŠYMO  
 SKUNDĄ DĖL APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMO DĖL APYGARDOS BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLO  
 SPECIALI KOMISIJA  
 SPECIALIOS KOMISIJOS KORUPCIJOS FAKTAMS TIRTI SUDARYMO  
 SPECIALIOSIOS GYDYTOJŲ KOMISIJOS  
 STRAIPSNYJE ŽODŽIUS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ KOMISIJA PAKEISTI ŽODŽIAIS VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA IR ŠĮ STRAIPSNĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 SUDARYTA KOMISIJA  
 SUDARYTI KOMISIJĄ  
 SUDARYTI ŠIĄ KOMISIJĄ  
 SUDARYTOS KOMISIJOS  
 SUDARĖ KOMISIJĄ  
 SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMISIJA  
 SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS  
 TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA GALI PAREIKALAUTI ... 
 TARPTAUTINĖ KOMISIJA  
 TARPTAUTINĖS KOMISIJOS  
 TARPŽINYBINĖ KOMISIJA  
 TARPŽINYBINĖS KOMISIJOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS KOMPLEKSINĖS SISTEMOS PROJEKTO  
 TARPŽINYBINĖS KOMISIJOS  
 APIE TAI INFORMUOTI CENTRINĘ PRIVATIZAVIMO KOMISIJĄ  
 TEISINĖS SISTEMOS KOMISIJA  
 TEISINĖS SISTEMOS KOMISIJAI  
 TEISINĖS SISTEMOS KOMISIJOS  
 TIESIOGINIŲ DERYBŲ KOMISIJA  
 TOLIAU VADINAMA KOMISIJA  
 TRIŠALĖS KOMISIJOS PRIE VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS  
 TYRIMO IR SEIMO SPECIALIOSIOS TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO PROJEKTAS NR ... 
 TYRIMO IR SEIMO SPECIALIOSIOS TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO  
 TYRIMO KOMISIJA  
 TYRIMO KOMISIJAI  
 UŽSIENIO PASKOLŲ KOMISIJA  
 UŽSIENIO REIKALŲ KOMISIJA  
 UŽSIENIO REIKALŲ KOMISIJOS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS KOMISIJOS PIRMININKAS  
 APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJA  
 APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJAI  
 APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMĄ  
 APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS  
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU DĖL MIESTŲ HERBŲ TVIRTINIMO IR ATSIŽVELGDAMAS Į LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS IŠVADĄ TVIRTINU ... 
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU DĖL MIESTŲ HERBŲ TVIRTINIMO IR ATSIŽVELGDAMAS Į LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS IŠVADĄ  
 APYGARDŲ RINKIMŲ KOMISIJAS  
 APYGARDŲ RINKIMŲ KOMISIJOMS  
 APYLINKIŲ RINKIMŲ AR REFERENDUMO KOMISIJOS  
 APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJOMS  
 APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJOS  
 APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLŲ  
 APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ PIRMININKUS SKIRIA ... 
 APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ SPRENDIMUS DĖL BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLŲ SURAŠYMO  
 APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ  
 APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJA  
 APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJAI  
 APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKAS IR NARIAI  
 APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKAS  
 APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJOS  
 VALSTYBINEI KOMISIJAI  
 VALSTYBINEI PAMINKLOSAUGOS KOMISIJAI  
 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA  
 VALSTYBINĖ KOMISIJA  
 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA  
 VALSTYBINĖ PAMINKLOSAUGOS KOMISIJA  
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS PIRMININKAS VIDMANTAS JANKAUSKAS 
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS VADOVAS VIDMANTAS JANKAUSKAS 
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS  
 VALSTYBINĖS KOMISIJOS  
 VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS  
 VALSTYBINĖS MEDICININĖS SOCIALINĖS EKSPERTIZĖS KOMISIJOS  
 VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS KONTROLĖS TARNYBOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS PIRMININKĖ GRAŽINA DRĖMAITĖ 
 VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS  
 VALSTYBĖS ATKŪRIMO IR KONSTITUCIJOS KOMISIJA  
 VALSTYBĖS ATKŪRIMO IR KONSTITUCIJOS KOMISIJOS  
 VERTINIMO KOMISIJA  
 VERTINIMO KOMISIJAI  
 VERTINIMO KOMISIJOS NARIAI  
 VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ  
 VERTINIMO KOMISIJOS NARYS  
 VERTINIMO KOMISIJOS PIRMININKAS  
 VERTINIMO KOMISIJOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA NUTARIA PATVIRTINTI  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA ĮREGISTRAVO ... 
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJAI  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOJE  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS LEIDIMĄ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS PIRMININKAS A ŠEMETA 
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS PRANEŠIMAS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJĄ  
 VIENMANDAČIŲ RINKIMŲ APYGARDŲ KOMISIJŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLUS  
 VIETOJ JŲ GALI PAPILDOMAI SKIRTI KOMISIJOS NARIAIS  
 VILNIAUS MIESTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS V RIMKUS 
 ATESTACINĖ KOMISIJA  
 ATESTAVIMO KOMISIJA  
 VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAI BEI MIGRACIJOS DEPARTAMENTUI  
 VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAI IR RINKIMŲ REZULTATŲ NUSTATYMAS  
 VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAI  
 VYRIAUSIAJAI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJAI  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA BEI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA PRIVALO UŽTIKRINTI ... 
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA GALI PRIPAŽINTI RINKIMŲ REZULTATUS RINKIMŲ APYGARDOJE  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA NAGRINĖDAMA ... 
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA PAGAL MIESTŲ RAJONŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLUS IR PAGAL BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLUS  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA PER SEPTYNIAS DIENAS TURI PATVIRTINTI ... 
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 63 straipsnio 3 punktu 
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO ... straipsniu 
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA VRK  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA  
 VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA VTEK  
 VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA  
 VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NARIŲ  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS PATEIKTUS KLAUSIMUS SEIMAS SVARSTO  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKAS ZENONAS VAIGAUSKAS; V LITVINAS 
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKO Z VAIGAUSKO 
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMU  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMĄ ARBA JOS ATSISAKYMĄ NAGRINĖTI SKUNDUS DĖL SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SUDĖTĮ  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS VADOVAS ZENONAS VAIGAUSKAS 
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS VRK PIRMININKAS ZENONAS VAIGAUSKAS 
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS VRK  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS  
 VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS IŠVADŲ  
 VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKAS VYTAUTAS ANDRIULIS 
 VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS VADOVAS VYTAUTAS ANDRIULIS 
 VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS  
 VYRIAUSIĄJĄ RINKIMŲ KOMISIJĄ  
 VYRIAUSYBINĖ KOMISIJA  
 VYRIAUSYBĖS KOMISIJA  
 Į KOMISIJĄ įėjo 
 ATITINKAMAI PRIVATIZAVIMO KOMISIJAI  
 ĮTRAUKTUS Į CENTRINĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PATVIRTINTĄ SĄRAŠĄ  
 ŠAUKIMO KOMISIJŲ DARBO METU  
 ŠEIMOS IR VAIKO REIKALŲ KOMISIJOS PIRMININKĖ  
 ATLEISTAS IŠ RINKIMŲ KOMISIJOS  
 ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMISIJA  
 ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMISIJOS PIRMININKU  
 ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMISIJOS  
 ŽURNALISTŲ IR LEIDĖJŲ ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKAS GINTARAS SONGAILA 
 ATSISAKYMO VYKDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMĄ LIETUVOS AUKŠČIAUSIAJAM TEISMUI PANAIKINUS NETEISĖTUS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NUTARIMUS  
 ATSTOVAUTI CENTRINĘ PRIVATIZAVIMO KOMISIJĄ  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS SOVIETŲ SĄJUNGOS KGB VEIKLAI LIETUVOJE IŠTIRTI  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUOLATINIŲ KOMISIJŲ  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO IR KITUS RINKIMŲ KOMISIJŲ PROTOKOLUS  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJA  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJĄ  
 BIUDŽETO KOMISIJA  
 BIUDŽETO KOMISIJOS