Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DĖL ASMENŲ DRAUDIMO VALSTYBĖS LĖŠOMIS IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO  
 DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE  
 DĖL VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ BEI KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ PANAUDOJIMO  
 DĖL VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ IR KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 IŠEITINES KOMPENSACIJAS  
 IŠEITINĖS KOMPENSACIJOS  
 IŠMOKAMA KOMPENSACIJA  
 IŠMOKANT KOMPENSACIJĄ PINIGAIS IR AR VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 IŠMOKĖTI KOMPENSACIJAS  
 KAIP KOMPENSACIJĄ UŽ ... 
 KOMPENSACIJA IŠMOKAMA  
 KOMPENSACIJA NESKIRIAMA NĖ VIENAI IŠ KARTU GYVENANČIŲ ŠEIMŲ  
 KOMPENSACIJA UŽ nepanaudotas atostogas 
 KOMPENSACIJA UŽ KARŠTĄ VANDENĮ GYVENTOJAMS  
 KOMPENSACIJAI GAUTI  
 KOMPENSACIJAS UŽ šildymą; žemę 
 KOMPENSACIJOMS UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA JŲ DALIS  
 KOMPENSACIJOMS UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 KOMPENSACIJOS UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ  
 KOMPENSACIJOS UŽ YPATINGAS DARBO SĄLYGAS  
 KOMPENSACIJOS UŽ ŽEMĘ  
 KOMPENSACIJĄ UŽ moralinę žalą; naudojimąsi ar už teisę naudotis bet kokiomis autorinėmis teisėmis 
 KOMPENSACIJŲ ASMENIMS SUŽALOTIEMS ATLIEKANT BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE IR ŠIOJE ARMIJOJE ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOMS IŠMOKĖJIMO  
 KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO  
 KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE  
 KOMPENSACIJŲ UŽ YPATINGAS DARBO SĄLYGAS  
 LAIKINĄSIAS PRIEMOKAS PRIE PENSIJŲ IR VIETOJ PENSIJŲ MOKAMŲ MĖNESINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 MATERIALINĖS IR MORALINĖS ŽALOS ATLYGINIMAS TAIP PAT ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTO DYDŽIO KOMPENSACIJOS  
 MINIMALAUS GYVENIMO LYGIO DYDŽIO TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJA  
 MOKAMA KOMPENSACIJA LYGI dviejų dienų vidutiniam darbo užmokesčiui 
 MOKAMOS KOMPENSACIJOS  
 MOKĖTI KOMPENSACIJAS  
 PADIDINTI IKIMOKYKLINIO AUKLĖJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ  
 PANAUDOJANT VALSTYBĖS VIENKARTINES IŠMOKAS IR KITAS TIKSLINES KOMPENSACIJAS  
 PENSIJŲ IR VIETOJ PENSIJŲ MOKAMŲ MĖNESINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 PENSIJŲ PAŠALPŲ IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO  
 PINIGINĘ KOMPENSACIJĄ  
 PINIGINĖ KOMPENSACIJA  
 PINIGINĖS KOMPENSACIJOS  
 SOCIALINEI PAŠALPAI GAUTI IKI KREIPIMOSI DĖL KOMPENSACIJOS  
 TEISĖ Į KOMPENSACIJAS  
 TOKIOS KOMPENSACIJOS DYDIS TURI ATITIKTI ... 
 TURI TEISĘ IŠ ŠIŲ ASMENŲ GAUTI KOMPENSACIJĄ  
 UŽ VALSTYBĖS VIENKARTINES IŠMOKAS IR KITAS TIKSLINES KOMPENSACIJAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ PAŠALPŲ IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO  
 VALSTYBĖS VIENKARTINES IŠMOKAS BEI KITAS TIKSLINES KOMPENSACIJAS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINES IŠMOKAS IR KITAS TIKSLINES KOMPENSACIJAS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ BEI KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ ESANČIŲ GYVENTOJŲ INVESTICINĖSE SĄSKAITOSE DEPONAVIMO  
 VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ BEI KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ IR KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 VALSTYBĖS VIENKARTINĖMIS IŠMOKOMIS IR KITOMIS TIKSLINĖMIS KOMPENSACIJOMIS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINĖS IŠMOKOS BEI KITOS TIKSLINĖS KOMPENSACIJOS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINĖS IŠMOKOS IR KITOS TIKSLINĖS KOMPENSACIJOS  
 VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO DYDŽIO KOMPENSACIJA  
 VIENKARTINĖ KOMPENSACIJA  
 VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS  
 ASMENŲ DRAUDIMO VALSTYBĖS LĖŠOMIS IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO