Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BYLŲ DĖL TEISĖS AKTŲ ATITIKIMO KONSTITUCIJAI  
 DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ LUMEN GENTIUM  
 DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE DIEVO APREIŠKIMĄ DEI VERBUM  
 DOGMINĖ KONSTITUCIJA LUMEN GENTIUM  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ŠIO AR KITŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMO  
 GALIOJA TIEK KIEK JIE NEPRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI IR ŠIAM ĮSTATYMUI  
 II VATIKANO SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ LUMEN GENTIUM  
 II VATIKANO SUSIRINKIMAS PASTORALINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE GAUDIUM ET SPES  
 KEISTI KONSTITUCIJĄ  
 KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE GAUDIUM ET SPES  
 KONSTITUCIJA APIE ŠVENTĄJĄ LITURGIJĄ SACROSANCTUM CONCILIUM  
 KONSTITUCIJOJE IR ĮSTATYMUOSE YRA TIKSLIAI NUSTATYTI ... 
 KONSTITUCIJOS IR ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 KONSTITUCIJOS IR ĮSTATYMŲ  
 KONSTITUCIJOS KEITIMO  
 KONSTITUCIJOS PATAISA  
 KONSTITUCIJOS PATAISAI  
 KONSTITUCIJOS PATAISAS  
 KONSTITUCIJOS PATAISOS  
 KONSTITUCIJOS PATAISĄ  
 KONSTITUCIJOS PATAISŲ  
 KONSTITUCIJOS PRIĖMIMO  
 KONSTITUCIJOS PROJEKTAS  
 KONSTITUCIJOS PROJEKTO RENGIMO  
 KONSTITUCIJOS PROJEKTO  
 KONSTITUCIJOS PROJEKTUI PARENGTI  
 KONSTITUCIJOS PROJEKTĄ  
 KONSTITUCIJOS STRAIPSNIUS  
 KONSTITUCIJĄ IR ĮSTATYMUS  
prisiekiu BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI IR KONSTITUCIJAI  
 LAIKINOSIOS KOMISIJOS KONSTITUCIJOS PROJEKTUI PARENGTI  
 LAIKYTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS BEI ĮSTATYMŲ  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ  
 LIETUVOS KONSTITUCIJA  
 LIETUVOS KONSTITUCIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA IR ŠIS STATUTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ ŠĮ AR KITUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PRIĖMIMO  
 LITURGINĖ KONSTITUCIJA  
 LR KONSTITUCIJOS  
 NEGALIOJA JOKS ĮSTATYMAS AR KITAS AKTAS PRIEŠINGAS KONSTITUCIJAI  
 NEPRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI ŠIAM AR KITIEMS ĮSTATYMAMS  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI ŠIS KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAS YRA GALUTINIS IR neskundžiamas 
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI  
 PADĖJĘS RANKĄ ANT LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS  
 PAGAL KONSTITUCIJĄ prasidės pavasario sesija 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ IR ĮSTATYMUS  
 PASTORACINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE GAUDIUM ET SPES  
 PASTORACINĖ KONSTITUCIJA GAUDIUM ET SPES  
 PAŽEIDŽIA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ ŠĮ AR KITUS ĮSTATYMUS  
 PRAŠYMO IŠTIRTI TEISĖS AKTO ATITIKIMĄ KONSTITUCIJAI  
 PRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI  
 PRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ... straipsniui 
 PRIPAŽINTI NETEKUSIAIS GALIOS AR SUDERINTI SU KONSTITUCIJOS NUOSTATOMIS  
 SAVIVALDYBĖS PAGAL KONSTITUCIJOS BEI ĮSTATYMŲ APIBRĖŽTĄ KOMPETENCIJĄ  
 APAŠTALIŠKOJI KONSTITUCIJA  
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ... straipsnio ... punktu 
 VADOVAUJASI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA  
 VALSTYBĖS ATKŪRIMO IR KONSTITUCIJOS KOMISIJA  
 VALSTYBĖS ATKŪRIMO IR KONSTITUCIJOS KOMISIJOS  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE APREIŠKIMĄ DEI VERBUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ LUMEN GENTIUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA DEI VERBUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA LUMEN GENTIUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS KONSTITUCIJA APIE ŠVENTĄJĄ LITURGIJĄ SACROSANCTUM CONCILIUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS PASTORACINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE GAUDIUM ET SPES  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS PASTORACINĖ KONSTITUCIJA GAUDIUM ET SPES  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 63 straipsnio 3 punktu 
 ATITIKIMO KONSTITUCIJAI  
 ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI  
 ATITIKIMĄ KONSTITUCIJAI  
 ATITINKA KONSTITUCIJĄ  
 ATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ... 
 ATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ  
 ŠALIES KONSTITUCIJOJE  
 ŠIURKŠČIAI PAŽEIDĖ KONSTITUCIJĄ  
 ŽMOGUS PRIVALO LAIKYTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS IR ĮSTATYMŲ