Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBŲ SAUGOS VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMAS  
 DOPINGO KONTROLĖS  
 DĖL KONTROLĖS IR KAI KURIŲ KITŲ VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMO IR DARBUOTOJŲ SKATINIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS KONTROLĖS SISTEMOS KŪRIMO  
 FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĘ VYKDO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS INSTITUCIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA  
 FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ  
 FORMĄ NUSTATO VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA  
 GINKLŲ KONTROLĖS  
 GYVULIŲ PRODUKTYVUMO KONTROLĖ  
 HIGIENOS NORMINIŲ AKTŲ BEI ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS  
 KOKYBĖS KONTROLĖS  
 KONTROLĘ VYKDO ... 
 KONTROLĖ APŽIŪRĖJIMAS  
 KONTROLĖS ARBA TYRIMO  
 KONTROLĖS FUNKCIJAS  
 KONTROLĖS INSTITUCIJOS  
 KONTROLĖS INSTITUCIJŲ  
 KONTROLĖS MATAVIMO PRIETAISŲ IR AUTOMATIKOS  
 KONTROLĖS MECHANIZMAS  
 KONTROLĖS SISTEMA  
 KONTROLĖS SISTEMĄ  
 KONTROLĖS SKYRIAUS VIRŠININKAS  
 KONTROLĖS SKYRIAUS  
 KONTROLĖS SKYRIUS  
 KONTROLĖS TARNYBA  
 KONTROLĖS TARNYBOS  
 KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS KONTROLĖS TARNYBA MIŠKŲ BEI STATYBŲ PRIEŽIŪROS INSPEKCIJOS  
 KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS KONTROLĖS TARNYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PASIENIO KONTROLĖS PUNKTE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTO  
 LYGINANT SU KONTROLE  
 MUITINĖS ĮSTAIGOSE IR VALSTYBĖS SIENOS PERĖJIMO PUNKTŲ MUITINĖS KONTROLĖS zonose 
 NARKOTIKŲ KONTROLĖS IR NARKOMANIJOS PREVENCIJOS  
 NARKOTIKŲ KONTROLĖS PROGRAMOS  
 NARKOTIKŲ KONTROLĖS VALDYBOS  
 NARKOTIKŲ KONTROLĖS  
 ORO ERDVĖS KONTROLĖS  
 PALYGINTI SU KONTROLE  
 PARLAMENTINĘ KONTROLĘ  
 PARLAMENTINĖS KONTROLĖS  
 PASIENIO KONTROLĖS POSTE  
 PASIENIO KONTROLĖS PUNKTE  
 PASIENIO KONTROLĖS PUNKTO  
 PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUOSE  
 PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUS  
 PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ  
 PASIENIO KONTROLĖS  
 PASIENIO POLICIJOS KONTROLĖS PUNKTO  
 PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS VALSTYBINĖS STRATEGIJOS  
 PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS  
 PRAŠYTI VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTĄ PATIKRINTI ... 
 PRIEŽIŪRĄ IR KONTROLĘ PAGAL KOMPETENCIJĄ VYKDO APLINKOS APSAUGOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS KONTROLĖS STATYBŲ PRIEŽIŪROS IR MIŠKŲ INSPEKCIJOS BEI REGIONINIO PARKO TARNYBOS  
 PRIEŽIŪRĄ IR KONTROLĘ  
 PRIIMTAME LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYME  
 PRIVALOMA PAPILDOMA KONTROLĖ  
 PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS  
 PROKURATŪROS BEI VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO DALINIO PAKEITIMO  
 ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMAS  
 ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO  
 ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMĄ  
 ALKOHOLIO KONTROLĖS  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOS APSAUGOS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ BEI KONTROLĘ PAGAL KOMPETENCIJĄ VYKDO ... 
 REGULIAVIMO IR APLINKOS APSAUGOS KONTROLĖS  
 RENGTI ĮSTATYMŲ PROJEKTUS BEI PASIŪLYMUS DĖL VALSTYBĖS KONTROLĖS SISTEMOS TOBULINIMO  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO SEIMO VALSTYBĖS TARYBOS IR VALSTYBĖS KONTROLĖS  
 SPAUDOS KONTROLĖS VALDYBA PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS  
 SPAUDOS KONTROLĖS VALDYBOS PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS Š VIPARTAS 
 SPAUDOS KONTROLĖS VALDYBOS VIRŠININKAS Š VIPARTAS 
 SPAUDOS KONTROLĖS VALDYBOS  
 SPAUDOS KONTROLĖS  
 SPRENDIMUS DĖL ŠIŲ NUSIKALTIMŲ KONTROLĖS  
 TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBAI IKI JI BUS ĮSTEIGTA  
 TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBAI  
 TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMĄ  
 TABAKO KONTROLĖS  
 TEISĖTUMO KONTROLĖS IR VIDAUS TYRIMŲ  
 APSKAITA IR KONTROLĖ  
 APSKAITĄ IR KONTROLĘ  
 UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS CENTRAS  
 UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS CENTRO DIREKTORIUS  
 UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS CENTRO GYDYTOJA  
 UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS SRITYJE  
 UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS TVARKĄ  
 UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS VALSTYBINĖS STRATEGIJOS  
 UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS  
 VALDYMO IR KONTROLĖS  
 VALSTYBINEI KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS komisijai 
 VALSTYBINEI VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBAI  
 VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO DARBO KONTROLĖS IR KOORDINAVIMO  
 VALSTYBINIŲ ARBITRŲ BEI VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ  
 VALSTYBINĘ APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KONTROLĘ  
 VALSTYBINĘ APLINKOS APSAUGOS KONTROLĘ VYKDANČIŲ PAREIGŪNŲ TEISĖTŲ NURODYMŲ NEVYKDYMO  
 VALSTYBINĘ MIŠKŲ KONTROLĘ VYKDANČIŲ PAREIGŪNŲ TEISĖTŲ NURODYMŲ NEVYKDYMO  
 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA  
 VALSTYBINĖ TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBA  
 VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA  
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS PIRMININKAS VIDMANTAS JANKAUSKAS 
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS VADOVAS VIDMANTAS JANKAUSKAS 
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS  
 VALSTYBINĖS KONTROLĖS  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ KONTROLĖS  
 VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS KONTROLĖS TARNYBOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖS TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS VIRŠININKAS VYTAUTAS BUDNIKAS 
 VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PASIENIO KONTROLĖS POSTŲ  
 VALSTYBĖS KONTROLEI  
 VALSTYBĖS KONTROLĘ  
 VALSTYBĖS KONTROLĖ  
 VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTAS  
 VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTO  
 VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTUI  
 VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTĄ  
 VALSTYBĖS KONTROLĖS UTENOS SKYRIAUS  
 VALSTYBĖS KONTROLĖS  
 VANDENS TRANSPORTO VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR SAUGAUS PLAUKIOJIMO inspekcijai 
 VANDENS TRANSPORTO VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR SAUGAUS PLAUKIOJIMO INSPEKCIJOS VIRŠININKAS PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ  
 VANDENS TRANSPORTO VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR SAUGAUS PLAUKIOJIMO INSPEKCIJOS  
 VEIKSMINGA KONTROLĖ PRIKLAUSO ... 
 VIDINĖS KONTROLĖS SISTEMOS  
 VIDINĖS KONTROLĖS SISTEMĄ  
 VIDINĖS KONTROLĖS  
 VIRŠININKAS IR MUITINĖS DEPARTAMENTO MUITINĖS PROCEDŪRŲ KONTROLĖS SKYRIUS  
 ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS  
atlikti energetikos bei ryšių ir transporto VALDYMO INSTITUCIJŲ PARLAMENTINĘ KONTROLĘ TEIKTI PASIŪLYMUS IR REKOMENDACIJAS DĖL JŲ VEIKLOS GERINIMO  
 ĮSAKYMO VYKDYMO KONTROLĘ PAVESTI DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI  
 ĮSAKYMO VYKDYMO KONTROLĘ