Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DEVINTĄ DIENĄ PRIIMA ŠIĄ KONVENCIJĄ  
 EUROPOS KONVENCIJOS DĖL BENDRADARBIAVIMO PER SIENAS TARP TERITORINIŲ bendrijų 
 EUROPOS KONVENCIJĄ DĖL BENDRADARBIAVIMO PER SIENAS TARP TERITORINIŲ bendrijų 
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJA  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJĄ  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ KONVENCIJOS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJA  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJOS  
 JEIGU NAUJOJOJE KONVENCIJOJE NEBUS NUMATYTA KITAIP  
 JI INFORMUOJA GENERALINĘ KONFERENCIJĄ APIE ŠIOS KONVENCIJOS TAIKYMĄ  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKO TEISIŲ KONVENCIJĄ  
 JŪRŲ TEISĖS KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 KONVENCIJA DĖL konsulinių santykių; vaiko teisių; diplomų 
 KONVENCIJOJE DĖL TARPTAUTINIO KROVINIŲ TRANSPORTAVIMO  
 KONVENCIJOS DĖL INVESTICINIŲ GINČŲ TARP ATSKIRŲ VALSTYBIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ  
 KONVENCIJOS DĖL KOVOS SU NETEISĖTAIS VEIKSMAIS PRIEŠ CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMĄ  
 KONVENCIJOS DĖL KOVOS SU NETEISĖTU orlaivių pagrobimu 
 KONVENCIJOS DĖL TARPTAUTINIO KROVINIŲ TRANSPORTAVIMO  
 KONVENCIJOS NUOSTATAS  
 KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 KONVENCIJOS ŠALYS  
 KONVENCIJĄ DĖL ekstradicijos 
 KONVENCIJĄ DĖL KOVOS SU NETEISĖTAIS VEIKSMAIS PRIEŠ CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMĄ  
 KONVENCIJĄ DĖL KOVOS SU NETEISĖTU orlaivio pagrobimu 
 KONVENCIJĄ DĖL KOVOS SU SMURTU PRIEŠ CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMĄ  
 KONVENCIJĄ DĖL NUSIKALTIMŲ  
 KONVENCIJĄ DĖL PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGOS  
 KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ APSAUGOS IR BENDRADARBIAVIMO  
 KONVENCIJĄ IŠTISAI AR IŠ DALIES pakeičiančią šią Konvenciją 
 KONVENCIJŲ IR PROTOKOLŲ RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 LAIKOTARPIU NUO ŠIOS KONVENCIJOS ĮSIGALIOJIMO IKI PIRMOJO Šalių Konferencijos posėdžio 
... DIENĄ PRIIMA ŠIĄ KONVENCIJĄ  
į konferencijos DARBOTVARKĘ ĮTRAUKTI KLAUSIMĄ DĖL KONVENCIJOS VISIŠKO ar dalinio pakeitimo 
 NERATIFIKAVO PAKEIČIANČIOS KONVENCIJOS  
 OFICIALŪS ŠIOS KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO RAŠTAI SIUNČIAMI TARPTAUTINIO DARBO BIURO GENERALINIAM DIREKTORIUI UŽREGISTRUOTI  
 PAGAL ŠIĄ KONVENCIJĄ  
 PAKEIČIANČIOS KONVENCIJOS ĮSIGALIOJIMO DIENOS  
 PAKEIČIANČIĄ KONVENCIJĄ  
 PARYŽIAUS KONVENCIJOS DĖL PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGOS RATIFIKAVIMO  
 RATIFIKUOTI EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJĄ  
 STANDARTUS KURIE GALI BŪTI NUSTATYTI PAGAL KONVENCIJĄ  
 TARPTAUTINIŲ KONVENCIJŲ IR DVIŠALIŲ SUSITARIMŲ  
 TARPTAUTINIŲ KONVENCIJŲ  
 TARPTAUTINĖMIS KONVENCIJOMIS  
 TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS  
 VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA  
 VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS  
 VAIKO TEISIŲ KONVENCIJĄ  
atkreipia JŲ DĖMESĮ Į ŠIOS KONVENCIJOS ĮSIGALIOJIMO DATĄ  
 VISOS VALSTYBĖS EUROPOS TARYBOS NARĖS KONVENCIJOS  
 ŠI KONVENCIJA PRADEDA GALIOTI PO DVYLIKOS MĖNESIŲ NUO JOS RATIFIKAVIMO RAŠTO  
 ŽMOGAUS LAISVIŲ IR TEISIŲ APSAUGOS KONVENCIJĄ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJOS  
 BENDROSIOS KLIMATO KAITOS KONVENCIJOS  
 BERNO KONVENCIJOS DĖL LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ APSAUGOS RATIFIKAVIMO  
 BERNO KONVENCIJOS DĖL LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ APSAUGOS  
 BERNO KONVENCIJOS  
 BERNO KONVENCIJĄ DĖL LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ APSAUGOS