Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO ĮŠVENTINTAS KUNIGU  
 BŪSIMŲJŲ KUNIGŲ  
 DEKANATO KUNIGAI  
 DEKRETAS DĖL KUNIGŲ TARNYBOS IR GYVENIMO PRESBYTERORUM ORDINIS  
 DEKRETAS DĖL KUNIGŲ UGDYMO OPTATAM TOTIUS  
 DVASININKIJOS KONGREGACIJA KUNIGŲ GYVENIMO IR TARNYBOS VADOVAS TOTA ECCLESIA  
 DĖDE KUNIGE  
 EILINIS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS KUNIGŲ UGDYMAS  
 IŠ KUNIGO R MIKUTAVIČIAUS BUTO  
 JONAS PAULIUS II LAIŠKAS KUNIGAMS DIDŽIOJO KETVIRTADIENIO PROGA  
 KAI KURIE KUNIGAI  
 KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS KUNIGŲ  
 KANDIDATŲ Į KUNIGUS  
 KATALIKŲ KUNIGAS  
 KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOJE  
 KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOS  
pasikalbėti SU KUNIGU  
 KAUNO TARPDIECEZINĖJE KUNIGŲ SEMINARIJOJE  
 KAUNO TARPDIECEZINĖS KUNIGŲ SEMINARIJOS  
 KUNIGAI IR VIENUOLIAI  
 KUNIGAMS IR PASAULIEČIAMS  
 KUNIGAMS IR TIKINTIESIEMS  
 KUNIGO IR POETO  
 KUNIGU ĮŠVENTINTAS ... 
 KUNIGŲ IR PASAULIEČIŲ  
 KUNIGŲ IR VIENUOLIŲ  
 KUNIGŲ NUOLATINIO UGDYMO  
 KUNIGŲ SEMINARIJA  
 KUNIGŲ SEMINARIJOJE  
 KUNIGŲ SEMINARIJOS IR KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETO  
 KUNIGŲ SEMINARIJOS REKTORIUS  
 KUNIGŲ SEMINARIJOS  
 KUNIGŲ SEMINARIJĄ  
 KUNIGŲ SEMINARIJŲ  
 KUNIGŲ TARNYBOJE  
 KUNIGŲ TARNYBOS IR GYVENIMO  
 LIETUVIŲ KUNIGŲ  
 MARIJOS KUNIGŲ  
 MIRĖ KUNIGAS  
įstojo Į KUNIGŲ SEMINARIJĄ  
įšventintas Į KUNIGUS  
 PARAPIJOS KUNIGAS  
 STOTI Į KAUNO TARPDIECEZINĘ KUNIGŲ SEMINARIJĄ  
 STOTI Į KUNIGŲ SEMINARIJĄ  
 TAPTI KUNIGU  
 TELŠIŲ KUNIGŲ SEMINARIJA  
 TELŠIŲ KUNIGŲ SEMINARIJOJE  
 TELŠIŲ KUNIGŲ SEMINARIJOS  
 TELŠIŲ KUNIGŲ SEMINARIJĄ  
ateina PAS KUNIGĄ  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DEKRETAS DĖL KUNIGŲ TARNYBOS IR GYVENIMO PRESBYTERORUM ORDINIS  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DEKRETAS DĖL KUNIGŲ UGDYMO OPTATAM TOTIUS  
 VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS KUNIGŲ  
 VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KUNIGŲ SUSIRINKIMAS  
 VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KUNIGŲ  
 VILNIAUS KUNIGŲ SEMINARIJA  
 VILNIAUS KUNIGŲ SEMINARIJOJE  
 VILNIAUS KUNIGŲ SEMINARIJOS  
 VILNIAUS ŠV JUOZAPO KUNIGŲ SEMINARIJOJE  
 VILNIAUS ŠV JUOZAPO KUNIGŲ SEMINARIJOS  
 VYSKUPAI IR KUNIGAI  
 VYSKUPAMS KUNIGAMS  
 VYSKUPUS IR KUNIGUS  
 VYSKUPŲ IR KUNIGŲ  
 ĮŠVENTINTAS KUNIGU  
 ĮŠVENTINTAS Į KUNIGUS  
 ATLEISTAS IŠ TELŠIŲ KUNIGŲ SEMINARIJOS