Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUS REGISTRUOJAMI TIK TIE AUTOMOBILIAI KURIE ATITINKA EUROPIETIŠKUS reikalavimus; standartus 
 BYLOS KURIOJE PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 BYLOSE DĖL NUSIKALTIMŲ UŽ KURIUOS GALI BŪTI SKIRIAMA MIRTIES BAUSMĖ  
 BYLĄ TIRIANČIO PAREIGŪNO AR TEISMO KURIO ŽINIOJE YRA BYLA  
 BYLĄ TIRIANČIO PAREIGŪNO ARBA TEISMO KURIO ŽINIOJE YRA BYLA  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 CENTRINEI PRIVATIZAVIMO KOMISIJAI KURI PRIIMA GALUTINĮ SPRENDIMĄ  
 CUKRŲ IR PREKES KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS  
 DAIKTUS ANT KURIŲ YRA NUSIKALTIMO PĖDSAKŲ  
 DAIKTUS KURIE YRA NUSIKALTIMO ĮRANKIAI  
 DAIKTUS KURIŲ KIEKIS YRA DIDESNIS UŽ ... 
 DAIKTĄ KURIS BUVO ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO ĮRANKIS ARBA TIESIOGINIS OBJEKTAS  
 DAIKTŲ KURIŲ KIEKIS YRA DIDESNIS UŽ ... 
 DARBAI KURIE DĖL GAMTINIŲ IR KLIMATO SĄLYGŲ dirbami ne ištisus metus 
 DARBO PAJAMAS NUO KURIŲ SKAIČIUOJAMOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS  
 DARBOTVARKĖ PRANEŠĖJAS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS INFORMAVO APIE DARBOTVARKĖS PAKEITIMUS IR PATIKSLINIMUS KURIEMS PRITARĖ SENIŪNŲ SUEIGA  
 DARBOTVARKĖ PRANEŠĖJAS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS INFORMAVO APIE DARBOTVARKĖS PAKEITIMUS KURIEMS PRITARĖ SENIŪNŲ SUEIGA  
 DARBUS KURIUOS AŠ DARAU  
... LITRUS PER PARĄ BUTUOSE KURIUOSE NEĮRENGTOS VONIOS  
 DEPARTAMENTUI VADOVAUJA DIREKTORIUS KURĮ SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 DRAUGE SU VERTYBĖMIS KURIAS JI ĮKŪNIJA IR SKATINA  
 DUONA KURIĄ AŠ DUOSIU  
 DĖL JO KŪNO KURIS YRA BAŽNYČIA  
 DĖL KURIO KALTĖS  
 DĖL KURIŲ KALTĖS  
 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOMS SUTEIKIAMA TEISĖ TEIKTI DAKTARO MOKSLO LAIPSNĮ  
 DĖL ĮMONIŲ KURIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 EISMO ĮVYKIAI KURIŲ METU SUŽEISTI ... 
 EISMO ĮVYKIŲ KURIŲ METU SUŽEISTI ... 
 EKIPA KURIAI ATSTOVAUJA ... 
 EKIPA KURIOJE ŽAIDŽIA ... 
 EKSPERTŲ GRUPĘ Į KURIĄ TURI BŪTI ĮTRAUKTI ... 
 EKSPORTUOJAMOMS PREKĖMS KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS IR PROCENTO ŽENKLAS  
 ENERGETIKOS MINISTERIJOS KURI ATSTOVAUJA VALSTYBĖS INTERESAMS AKCINĖJE BENDROVĖJE ... 
 ENERGETIKOS MINISTERIJOS KURI ATSTOVAUJA VALSTYBĖS INTERESAMS AKCINĖJE BENDROVĖJE BŪTINGĖS NAFTA  
kerta ŠAKĄ ANT KURIOS SĖDI  
 GABENANT PREKES KURIOMS TAIKOMA MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRA  
 GALI BŪTI TIK DAIKTAS KURIS YRA ... 
 GALI BŪTI TIK TOS VERTYBĖS KURIOS YRA NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 GALI KREIPTIS Į KOMERCINIUS BANKUS IR FINANSINIO MAKLERIO ĮMONES KURIEMS PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS BANKO PATVIRTINTĄ VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR APYVARTOS LAIKINĄJĄ TVARKĄ SUTEIKTA TEISĖ DALYVAUTI  
 GAMYBA KURIOJE VISOS PANAUDOTOS MEDŽIAGOS KLASIFIKUOJAMOS KITOJE POZICIJOJE NEGU PREKĖ  
 GAMYBINĖS ĮMONĖS KURIOSE DIRBA ... 
 GRUPĖ KURIAI VADOVAUJA ... 
 GYVENTOJAMS UŽ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ KURIOSE NĖRA šiluminės energijos 
mokestis už normatyvinį suvartoto karšto vandens kiekį ... LITRAI PER PARĄ VIENAM ASMENIUI BUTUOSE KURIUOSE NEĮRENGTOS VONIOS  
 IKI TO MĖNESIO UŽ KURĮ MOKAMA PENSIJA  
 IMPORTUOJAMIEMS PAKAITOS PRODUKTAMS KURIE IMPORTUOJAMI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 IMPORTUOJAMIEMS PAKAITOS PRODUKTAMS KURIE IMPORTUOJAMI VIETOJ LAIKINAI IŠVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 IMPORTUOTIEMS PAKAITOS PRODUKTAMS KURIE BUVO IMPORTUOTI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 INFORMAVO APIE DARBOTVARKĖS PAKEITIMUS IR PATIKSLINIMUS KURIEMS PRITARĖ SENIŪNŲ SUEIGA  
 IŠ KURIOS PUSĖS  
 IŠLIETA MŪSŲ ŠIRDYSE ŠVENTOSIOS DVASIOS KURI MUMS DUOTA  
 IŠSKYRUS PREKES KURIOS GALI BŪTI GABENAMOS  
nurodyti SUMĄ KURIĄ PIRKĖJAS PRIVALO SUMOKĖTI UŽ ĮSIGYJAMĄ žemės sklypą 
 IŠVARDINTŲ ASMENŲ KURIEMS SUTEIKIAMA TEISĖ PASIRAŠYTI UŽSAKYMUS LEIDIMAMS ĮEITI Į SEIMO RŪMUS  
 JAU KURIS LAIKAS  
 KALBĖTI GIMTĄJA KALBA ARBA TA KALBA KURIĄ JIS MOKA  
 KARLSONAS KURIS GYVENA ANT STOGO  
 KERTA ŠAKĄ ANT KURIOS SĖDI  
 KILO GAISRAS KURIO METU APDEGĖ ... 
 KILO GAISRAS KURIO METU SUDEGĖ ... 
 KITO DARBO KURĮ JIS GALĖTŲ DIRBTI  
 KITŲ TEISĖS AKTŲ UŽ KURIŲ ĮGYVENDINIMĄ ATSAKINGA MUITINĖ  
 KLAUSIMAS Į KURĮ bandė atsakyti; neįmanoma atsakyti 
 KLUBAS KURIAM ATSTOVAUJA ... 
 KLUBAS KURIAME RUNGTYNIAUJA ... 
 KLUBAS KURIAME ŽAIDŽIA ... 
 KODAS NURODOMAS ŠALIES KURIAI PRIKLAUSO AKTYVIOJI TRANSPORTO PRIEMONĖ  
 KOMANDA KURIAI ATSTOVAUJA ... 
 KOMANDA KURIOJE ŽAIDŽIA ... 
 KOMISIJA KURIAI VADOVAUJA ... 
 KOMISIJA KURIĄ SUDARO ... 
 KOMISIJA Į KURIĄ ĮEINA ... 
 KOMITETAS KURIAM VADOVAUJA  
 KOMITETĄ KURIS GALI DARYTI VISKĄ KAS YRA BŪTINA  
pjauname ŠAKĄ ANT KURIOS SĖDIME  
 KONFERENCIJA KURIOJE DALYVAVO ... 
 KRITERIJŲ KURIAIS REMIANTIS GALIMA OBJEKTYVIAI ĮVERTINTI  
 KURIAI ATSTOVAUJA ŠARŪNAS JASIKEVIČIUS IR ARTŪRAS KARNIŠOVAS  
 KURIAIS VADOVAUJAMASI NUSTATANT DARBO UŽMOKESČIO FONDĄ  
 KURIAM GALUI  
 KURIAM LAIKUI ATIDĖTI  
 KURIAM LAIKUI IR Į KOKIĄ VALSTYBĘ  
 KURIAM LAIKUI  
 KURIEMS GALAMS  
 KURIO PAGRINDU YRA PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 KURIOMIS DRAUDŽIAMA PREKIAUTI BE BANDEROLIŲ AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
 KURIOMIS GALIMA MOKĖTI LIETUVOS MUITINĖJE  
 KURIĄ DIENĄ  
 KURIŲ GALŲ  
 KURIŲ VELNIŲ  
 LABAI ATSARGIAI REIKIA ŽIŪRĖTI Į TUOS KANDIDATUS KURIE SAVARANKIŠKAI dalyvaus rinkimuose 
 LAIKAS PER KURĮ TURI BŪTI SUMOKĖTAS PVM  
 LAIKINAI IŠVEŽAMOMS PERDIRBTI PREKĖMS KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS IR PROCENTO ŽENKLAS  
 LAIKINAI IŠVEŽAMOMS PREKĖMS KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS IR PROCENTO ŽENKLAS  
 LAIKOMAS ASMUO KURIO TĖVAI AR SENELIAI arba vienas iš tėvų ar senelių yra lietuviai 
 LAIKOMAS ASMUO KURIS PATS ASMENIŠKAI turi daugiau kaip 1 / visas balsas 
 LAIMI TAS KURIS atsakinėja atviriau, drąsiau, įžūliau, azartiškiau 
 LAIPSNIŠKAS PROCESAS KURIS PADĖS IŠVENGTI lito savaiminio devalvavimo 
 LANGELYJE NURODOMA DATA IKI KURIOS MUITINĖS PROCEDŪRA TURI BŪTI BAIGTA  
 LANGELĮ PILDO MUITINĖS POLICIJOS PAREIGŪNAS KURIS BUVO IŠKVIESTAS Į AVARIJOS NELAIMINGO ATSITIKIMO vietą 
 LENGVATINĮ KREDITĄ KURĮ REIKĖS GRĄŽINTI  
 LIETUVOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS MATMENIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO SUBJEKTAMS KURIŲ SĄRAŠĄ TVIRTINA FINANSŲ MINISTERIJA  
 LIGONIUS KURIŲ BŪKLĖ YRA SUNKI  
 MOKESČIO PAGRINDAS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJAMAS AKCIZAS  
 MOKSLINIS METODAS KURĮ GALIMA SUPRASTI KAIP MOKSLINIO TYRIMO strategiją 
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOMS SUTEIKIAMA TEISĖ TEIKTI DAKTARO MOKSLO LAIPSNĮ  
 MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTAIGŲ KURIOSE MOKSLININKO DARBAS ĮSKAITOMAS Į DAKTARO AR HABILITUOTO DAKTARO STAŽĄ IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO PRIĖMIMO  
 MUITINĖ KURIAI PRIKLAUSO IŠVYKIMO MUITINĖS ĮSTAIGA  
 MUITINĖ KURIAI PRIKLAUSO PASKIRTIES MUITINĖS ĮSTAIGA  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS PER KURIĄ PREKĖS IŠVEŽAMOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS PAVADINIMAS  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS PER KURIĄ PREKĖS ĮVEŽAMOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 MUITO NORMA KURIĄ TAIKANT APSKAIČIUOJAMAS MUITAS YRA DIDESNIS ... 
vidurkių KURIAIS VADOVAUJAMASI NUSTATANT DARBO APMOKĖJIMO fondą 
 NAMUOSE BUTUOSE KURIUOSE GYVENA VIENAS ASMUO  
 NARYS KURIS NĖRA KURIOS NORS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ PILIETIS  
 NAUDOTIS ŠALIES KURIOS PILIETIS JIS YRA GYNYBA  
 NEGALI BŪTI TAIKOMA IR PRIEŽASTYS DĖL KURIŲ JI NEGALI BŪTI TAIKOMA  
 NEKILNOJAMASIS TURTAS KURIAM PRIVALOMA TEISINĖ REGISTRACIJA  
 NEKILNOJAMASIS TURTAS ŽEMĖ IR SU JA SUSIJĘ OBJEKTAI KURIŲ BUVIMO VIETOS NEGALIMA PAKEISTI  
 NEKILNOJAMOJO DAIKTO KURIS YRA ŠEIMOS TURTAS  
 NETURI BŪTI NURODOMAS ŠALIES KURIAI PRIKLAUSO TRANSPORTO PRIEMONĖ KODAS  
 NUSIKALTIMAS DĖL KURIO PRAŠOMA IŠDUOTI  
 NUSTATOMAS PAGAL ĮSTATYMUS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE TURTAS BUVO TUO MOMENTU kai įvyko veiksmas arba kitokia aplinkybė 
 NUŽUDĖ SAVO MOČIUTĘ KURI JĮ GLOBOJO  
 ORGANO KURIO ŽINIOJE YRA BAUSMĖS VYKDYMAS  
 PADARĖ NUSIKALTIMĄ DĖL KURIO GALI BŪTI IŠDUOTAS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS UŽ KURIŲ VYKDYMĄ ATSAKO MUITINĖ  
 PAGAL PAREIGAS IŠ KURIŲ JIE BUVO PASIŲSTI  
 PAGAL SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKIAMAS PRAŠYMAS įstatymus 
 PAKAITOS PRODUKTAMS KURIE BUVO IMPORTUOTI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 PAKAITOS PRODUKTŲ KURIE BUVO IMPORTUOTI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 PAKAITOS PRODUKTŲ KURIE IMPORTUOJAMI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 PARAIŠKĄ KURIOJE NURODOMA ĮMONĖS PAVADINIMAS KODAS ADRESAS TELEFONO NUMERIS  
 PAREIGŪNŲ KURIE ĮEINA Į APSKRITIES TARYBĄ  
 PASLAUGAS KURIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖS SĄLYGOS YRA NURODYTOS  
 PATIRTIS DAUGELIO ŽMONIŲ KURIE SAVO NESĖKMĘ IŠGYVENO  
 PAVADUOTOJUS KURIUOS SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ MINISTRAS PIRMININKAS  
 PAVADUOTOJUS KURIUOS SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 PAŽEIDIMAS KURIO PAGRINDU YRA PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 PELNAS KURĮ JI GALĖTŲ GAUTI JEIGU BŪTŲ ATSKIRA IR SAVARANKIŠKA ĮMONĖ  
 PERIODINIŲ LEIDINIŲ LAIKRAŠČIŲ ŽURNALŲ LEIDYKLŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ REDAKCIJŲ KURIOS NUOMOJA AR KITAIP TEISĖTAI FAKTIŠKAI NAUDOJA VALSTYBINIO REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTAS PATALPAS  
 PILIEČIAI KURIE TEISMO PRIPAŽINTI NEVEIKSNIAIS  
 PINIGŲ SUMA UŽ KURIĄ GALĖTŲ BŪTI PARDUOTAS  
 PLANETOS GYVENTOJŲ KURIE DAR GYVENA BE ELEKTROS  
 PO KURIO LAIKO  
 AKCIZO TARIFAS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJAMAS AKCIZAS  
 PRAĖJUS KURIAM LAIKUI  
 PRIE KURIO VAIRO SĖDĖJO neblaivus ... 
 PRIE VANDENS TELKINIŲ AR GYVENVIEČIŲ ESANTIEMS MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS KURIŲ SĄRAŠUS TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PRIKLAUSOMAI NUO VIETOVĖS KURIOJE JIS YRA  
 ALKOHOLINIUS GĖRIMUS KURIŲ TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA ... 
 ALKOHOLINIUS GĖRIMUS KURIŲ TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA VIRŠIJA ... 
 RATIFIKAVIMO RAŠTUS IR PAREIŠKIMUS DĖL DENONSAVIMO KURIUOS JIS YRA UŽREGISTRAVĘS  
 RATIFIKAVIMO RAŠTŲ IR PAREIŠKIMŲ DĖL DENONSAVIMO KURIUOS JAM ATSIUNTĖ  
 SKOLAS UŽ KURIAS BUVO GARANTUOTA  
 STANDARTUS KURIE GALI BŪTI NUSTATYTI PAGAL KONVENCIJĄ  
 STATOMO OBJEKTO KURĮ BŪTINA PASTATYTI AR REKONSTRUOTI  
 SU ASMENIU KURIS YRA KITOS VALSTYBĖS PILIETIS ARBA ASMUO BE PILIETYBĖS  
 SU TUO SUSIJUSI INFORMACIJA BUS TEIKIAMA TIK TIEK KIEK JI SUSIJUSI SU ASMENIU KURIAM IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 SUSIRINKIMAS KURIS TURI TEISĘ PRIIMTI NUTARIMUS  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS KURI ATSTOVAUJA VALSTYBĖS INTERESAMS AKCINĖJE BENDROVĖJE KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJOJE  
 SUSITARIANČIOJI ŠALIS KURIAI PATEIKIAMAS PRAŠYMAS  
 SUSITARIANČIOJI ŠALIS KURIAI PATEIKTAS PRAŠYMAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKIAMAS PRAŠYMAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKTAS PRAŠYMAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS PILIETIS JIS YRA  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS PILIETIS YRA VAIKAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE BUVO SUDARYTAS TESTAMENTAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE SPRENDIMAS TURI BŪTI PRIPAŽINTAS IR VYKDOMAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA TAS TURTAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA TURTAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ŠIS TURTAS  
 SVARSTYMO REZULTATUS ARBA PRIEMONES KURIŲ IMTASI  
 SĄLYGŲ KURIOS YRA BŪTINOS IR PAKANKAMOS  
 TAI YRA MANO KŪNAS KURIS UŽ JUS ATIDUODAMAS  
 TAI ĮSTAIGA ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 TAIKANT KOEFICIENTUS KURIŲ PAGRINDAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTA MINIMALI MĖNESINĖ ALGA  
 TAIKOMI ĮSTATYMAI TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS PILIEČIAIS SUTUOKTINIAI BUVO  
 TAISYKLES SU KURIOMIS JOS BUVO SUSIJUSIOS  
 TAISYKLĖS KURIAS TVIRTINA SUSISIEKIMO MINISTERIJA  
 TAM KURIS ATEINA VIEŠPATIES VARDU  
 TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS NARĖ KURI RATIFIKUOJA  
 TAS MUITO ARBA MOKESČIO PAGRINDAS VERTĖ ARBA KIEKIS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJANT MUITAS ARBA MOKESTIS YRA DIDESNIS JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS MIŠRUS  
 TAS MUITO PAGRINDAS VERTĖ ARBA KIEKIS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJANT MUITAS YRA DIDESNIS JEIGU EKSPORTO MUITAS MIŠRUS  
 TERMINAS KURIS SKAIČIUOJAMAS NUO RINKIMŲ DIENOS  
 APLINKYBĖS DĖL KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ NETEIKIAMA  
 APLINKYBĖS KURIŲ NEGALIMA NEI NUMATYTI ARBA IŠVENGTI  
 TOJE SUSITARIANČIOJOJE VALSTYBĖJE KURIOJE YRA NUOLATINĖ BUVEINĖ  
 TOJE ŠALYJE KURIOJE YRA NUOLATINĖ BUVEINĖ  
 TOKIA MEDŽIAGA KURIA SIEKIAMA PAVEIKTI RINKĖJUS  
 TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE ĮVYKO ... 
 TRANSPORTO PRIEMONĖ KURIA PREKĖS ATGABENTOS Į TERMINALĄ  
 TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS matmenis 
 TURTĄ KURIO SAVININKAS NENUSTATYTAS  
 TĖVE MŪSŲ KURIS ESI DANGUJE  
 UŽ KURIUOS NUSTATYTI IMPORTO EKSPORTO MUITAI IR MOKESČIAI AR KURIEMS TAIKOMI ĮVEŽIMO IŠVEŽIMO DRAUDIMAI BEI APRIBOJIMAI  
 UŽ KURIUOS NUSTATYTI IMPORTO EKSPORTO MUITAI IR MOKESČIAI ARBA KURIEMS TAIKOMI ĮVEŽIMO IŠVEŽIMO DRAUDIMAI BEI APRIBOJIMAI  
 UŽ KURIĄ PARTIJĄ atiduoti savo balsą 
 UŽ KURĮ BALSAVO DAUGIAU RINKĖJŲ  
 UŽ NE LAIKU PERVESTUS MOKESČIUS PER BANKUS KURIŲ VEIKLA SUSTABDYTA  
 UŽDAROSIOMS AKCINĖMS BENDROVĖMS KURIŲ VISOS AKCIJOS PRIKLAUSO VALSTYBEI  
 UŽKLIJUOTĄ VOKĄ ANT KURIO UŽRAŠYTAS patalpų adresas 
 VAISTAMS KURIEMS IŠDUOTAS laikinas leidimas jų realizacijai 
 VALIUTA KURIA REMIANTIS PATEIKTA SĄSKAITA FAKTŪRA  
 VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOSE MOKSLININKO DARBAS ĮSKAITOMAS Į DAKTARO AR HABILITUOTO DAKTARO STAŽĄ  
 VERTIMASIS UŽDRAUSTA KOMERCINE ŪKINE VEIKLA AR VEIKLA KURIAI REIKALINGAS LEIDIMAS  
 ASMENIMS KURIE PATEIKĖ PRAŠYMUS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 ASMENIMS KURIE ŠIĄ ŽEMĘ IŠNUOMOJA  
 ASMENIS KURIE YRA PRIPAŽINTI NEVEIKSNIAIS  
 ASMENIUI KURIS ĮTARIAMAS PADARĘS NUSIKALTIMĄ  
 ASMENS KURIAM TAIKOMA APKALTA  
 VIRŠIJA SUMĄ KURI BŪTŲ SUTARTA  
 VIRŠUTINĖS METINĖS PALŪKANŲ NORMOS RIBOS PAGAL KURIĄ BUS TENKINAMOS KONKURENTINĖS PARAIŠKOS  
 ASMENŲ KURIE ATVYKO Į VALSTYBĘ AR GYVENA JOJE BE LEIDIMO  
 VISA TA DALIS KURI BUVO ATIMTA  
 ASMUO KURIAM BUVO IŠDUOTAS PAŽYMĖJIMAS  
 VISOS PREKĖS KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS  
 Į KURIĄ PUSĘ pasukti; pakrypti 
 Į ŠĮ TERMINĄ NEĮSKAITOMAS LAIKAS PER KURĮ išduotas asmuo negalėjo išvykti 
 ĮMOKŲ NUO KURIŲ SKAIČIUOJAMI DELSPINIGIAI  
 ĮMONES Į KURIAS INVESTUOTAS UŽSIENIO KILMĖS KAPITALAS  
 ATITINKAMU KOEFICIENTU PRIKLAUSOMAI NUO VIETOVĖS KURIOJE JIS YRA PO KIEKVIENŲ EKSPLOATACIJOS METŲ  
 ĮMONIŲ Į KURIAS INVESTUOTAS UŽSIENIO KILMĖS KAPITALAS  
 ĮSIPAREIGOJIMUS UŽ KURIUOS BUVO GARANTUOTA  
 ĮSTAIGA KURIAI ADRESUOTAS PAVEDIMAS  
 ĮSTATYMAI BEI KITI TEISĖS AKTAI KURIE NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS UŽ KURIŲ ĮGYVENDINIMĄ ATSAKINGA MUITINĖ  
 ŠALIES KURIOJE REGISTRUOTA TRANSPORTO PRIEMONĖ  
 ŠALIES KURIOJE ĮVYKO pažeidimas 
 ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ŠIO ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 ŠEIMOS KURIOS UŽ ŠILUMINĘ ENERGIJĄ ATSISKAITO PAGAL TIESIOGINES SUTARTIS SU VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS ENERGETIKOS SISTEMA  
 ŠTAI DIEVO AVINĖLIS KURIS NAIKINA PASAULIO nuodėmes 
 ATLIKTI TOKIUS DARBUS NUO KURIŲ PRIKLAUSO ... 
 ŪKINĖ IR KITOKIA VEIKLA KURI TURI ĮTAKOS APLINKAI  
 ŽEMĘ KURI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA BUVO PRISKIRTA ... 
 ŽMOGUI KURĮ MYLITE  
 GRĮŠ Į TERITORIJĄ TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKTAS PRAŠYMAS  
 BENT KURIAM LAIKUI  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ KURIŲ DARBAS APMOKAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ KURIŲ DARBO APMOKĖJIMAS REGULIUOJAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ IŠSKYRUS TAS KURIŲ DARBUOTOJŲ DARBAS APMOKAMAS ... 
 BOLONIJOS PAF KLUBAS KURIAM ATSTOVAUJA ...