Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 DALĮ LĖŠŲ  
 DIDŽIĄJĄ DALĮ LĖŠŲ  
... METŲ BIUDŽETO LĖŠOS  
 DRAUDIMO VALSTYBĖS LĖŠOMIS  
 DĖL ASMENŲ DRAUDIMO VALSTYBĖS LĖŠOMIS IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO  
 DĖL LĖŠŲ GAUTŲ PRIVATIZAVUS VALSTYBINĮ TURTĄ  
 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO  
 DĖL LĖŠŲ STOKOS  
 DĖL LĖŠŲ STYGIAUS  
 DĖL LĖŠŲ TRŪKUMO  
 FONDO LĖŠAS  
 FONDO LĖŠOMIS DISPONUOJA ... 
 FONDO LĖŠOMIS  
 FONDO LĖŠOS  
 FONDO LĖŠŲ  
 GAUTAS LĖŠAS  
 GAUTI LĖŠŲ  
 GAUTOS LĖŠOS  
 GAUTŲ LĖŠŲ  
 GAUTŲ PASKOLŲ BEI KITŲ VALSTYBINIŲ FONDŲ LĖŠŲ  
moka darbdavys IŠ SAVO LĖŠŲ  
 INVESTICINIŲ BENDROVIŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR PINIGINIŲ LĖŠŲ  
 INVESTICINIŲ LĖŠŲ  
 INVESTICINĖS AKCINĖS BENDROVĖS TURI PERDUOTI SAUGOTI SAVO PINIGINES LĖŠAS IR TURIMUS vertybinius popierius pasirinktam depozitoriumui 
 INVESTUOJAMOS LĖŠOS Į ĮMONES BEI KITUS ŪKIO SUBJEKTUS  
 IŠ BIUDŽETO LĖŠŲ  
 IŠ LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO Į PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ UŽ VALSTYBĖS LĖŠOMIS DRAUDŽIAMUS ASMENIS  
 IŠMOKOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO LĖŠŲ  
 KAUPTI LĖŠAS  
 KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠŲ  
 LAIKO IR LĖŠŲ  
 LAISVŲ LĖŠŲ  
 LENGVATINIŲ KREDITŲ IR VALSTYBĖS SPECIALIŲJŲ FONDŲ LĖŠŲ  
skirta LĖŠŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ  
 LĖŠAS SKIRTAS ... 
 LĖŠOS BUS SKIRIAMOS ... 
 LĖŠOS IR TURTAS  
 LĖŠOS NAUDOJAMOS ... 
 LĖŠOS NAUDOJAMOS PAGAL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATĄ  
 LĖŠOS SKIRIAMOS ... 
 LĖŠOS SKIRTOS ... 
 LĖŠŲ DALĮ  
 LĖŠŲ LIKUTIS  
 LĖŠŲ NAUDOJIMO  
 LĖŠŲ PANAUDOJIMO  
 LĖŠŲ SKIRTŲ Nacionalinei žemės ūkio veiklos programai finansuoti 
 LĖŠŲ SKYRIMO  
 LĖŠŲ SKYRIMĄ  
 LĖŠŲ STOKA  
 LĖŠŲ STYGIAUS  
 LĖŠŲ STYGIUMI  
 LĖŠŲ STYGIUS  
 LĖŠŲ STYGIŲ  
 LĖŠŲ TRŪKUMAS  
 LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ PANAUDOJIMAS  
 LĖŠŲ ŠALTINIS  
 LĖŠŲ ŠVAISTYMO  
 MATERIALINIŲ VERTYBIŲ IR LĖŠŲ  
 MIESTŲ RAJONŲ SAVIVALDYBĖS IŠ SAVO BIUDŽETO LĖŠŲ  
 NEBIUDŽETINIŲ LĖŠŲ  
 NEBIUDŽETINĖS LĖŠOS  
įsigyti; pirkti UŽ SAVO LĖŠAS  
 NEMAŽAI LĖŠŲ  
 NETURI LĖŠŲ  
 NETURI PAKANKAMAI LĖŠŲ ARBA GALIMYBIŲ  
 NUMATYTAS LĖŠAS  
 NUMATYTI LĖŠAS  
 NUMATYTOS LĖŠOS  
 NUMATYTŲ LĖŠŲ  
 NĖRA LĖŠŲ remontui 
 PAKANKAMAI LĖŠŲ  
 PAPILDOMŲ LĖŠŲ  
 PAŠALPOS MOKAMOS IŠ VALSTYBĖS BEI SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠŲ  
 PERLEIDŽIAMŲ LĖŠŲ DEKLARAVIMO  
 PINIGINES LĖŠAS IR VERTYBINIUS POPIERIUS  
 PINIGINES LĖŠAS  
 PINIGINIŲ LĖŠŲ  
 PINIGINĖS LĖŠOS  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠAS  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ  
 REIKALINGŲ LĖŠŲ  
 REIKIAMŲ LĖŠŲ  
 AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠŲ  
 RINKTI LĖŠAS  
 SKIRIA LĖŠŲ  
 SKIRIAMAS LĖŠAS  
 SKIRIAMOS LĖŠOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 SKIRIAMOS LĖŠOS  
 SKIRIAMŲ LĖŠŲ SUMA  
 SKIRIAMŲ LĖŠŲ  
 SKIRSTANT LĖŠAS  
 SKIRTAS LĖŠAS  
 SKIRTI DAUGIAU LĖŠŲ  
 SKIRTI LĖŠAS  
 SKIRTI LĖŠŲ  
 SKIRTOMIS LĖŠOMIS  
 SKIRTOS LĖŠOS  
 SKIRTŲ LĖŠŲ  
 SKOLINTOS LĖŠOS  
 SKOLINTŲ LĖŠŲ  
 SKYRĖ LĖŠŲ  
 SPECIALIŲJŲ LĖŠŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATAS  
 SPECIALIŲJŲ LĖŠŲ  
 STINGA LĖŠŲ  
 SUINTERESUOTŲ ASMENŲ AR VALSTYBĖS LĖŠOMIS  
 SUINTERESUOTŲ ASMENŲ LĖŠOMIS  
 SUKAUPTI LĖŠŲ  
 SUKAUPTOS LĖŠOS  
 SUKAUPTŲ LĖŠŲ  
 SURINKTAS LĖŠAS  
 SURINKTOS LĖŠOS  
 SUTEIKIAMA TEISĖ LAISVAI DISPONUOTI SAVO LĖŠOMIS  
 TAUPANT LĖŠAS  
 TAUPYTI LĖŠAS  
 TRŪKO LĖŠŲ  
 TRŪKSTA LĖŠŲ  
 TRŪKSTANT LĖŠŲ  
 TURTAS IR LĖŠOS  
 APYVARTINES LĖŠAS  
 APYVARTINIŲ LĖŠŲ STOKA  
 APYVARTINIŲ LĖŠŲ STYGIAUS  
 APYVARTINIŲ LĖŠŲ TRŪKUMAS  
 APYVARTINIŲ LĖŠŲ  
 APYVARTINĖMS LĖŠOMS PAPILDYTI  
 APYVARTINĖMS LĖŠOMS  
 APYVARTINĖS LĖŠOS  
 AR KITO SUINTERESUOTO ASMENS LĖŠOMIS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO LĖŠŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠAS  
 VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠAS  
 VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS  
 VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ  
 VALSTYBĖS LĖŠAS  
 VALSTYBĖS LĖŠOMIS  
 VALSTYBĖS LĖŠOS  
 VALSTYBĖS LĖŠŲ  
 VIDUTINĖ RINKOS KAINA AR LĖŠŲ SUMA  
 ASMENŲ DRAUDIMO VALSTYBĖS LĖŠOMIS IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO  
 ASMUO SAVO VARDU IR SAVO LĖŠOMIS  
 VISUOMENĖS LĖŠOMIS  
 ĮDĖTOS LĖŠOS  
 ŠIEK TIEK LĖŠŲ  
 ŠIOS LĖŠOS NAUDOJAMOS  
 ŠVAISTOMOS LĖŠOS  
 ŪKININKŲ RĖMIMO FONDO LĖŠAS  
 AUKOJAMOS LĖŠOS IR MATERIALINĖS VERTYBĖS  
 BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ  
 BIUDŽETO LĖŠAS  
 BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮRENGTI VANDENS TELKINIAI  
 BIUDŽETO LĖŠOMIS  
 BIUDŽETO LĖŠOS  
 BIUDŽETO LĖŠŲ