Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVUSIOJE LAIKINOJOJE SOSTINĖJE  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO LAIKINOJO ĮSTATYMO  
 GALI KREIPTIS Į KOMERCINIUS BANKUS IR FINANSINIO MAKLERIO ĮMONES KURIEMS PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS BANKO PATVIRTINTĄ VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR APYVARTOS LAIKINĄJĄ TVARKĄ SUTEIKTA TEISĖ DALYVAUTI  
 IMPORTAS VIDAUS VARTOJIMUI LAIKINASIS ĮVEŽIMAS LAIKINASIS ĮVEŽIMAS PERDIRBTI  
 LAIB LAIKINASIS ADMINISTRATORIUS  
 LAIKINAJAI VYRIAUSYBEI  
 LAIKINAJAM ADMINISTRATORIUI  
 LAIKINAJAM PAGRINDINIAM ĮSTATYMUI  
 LAIKINAJAME PAGRINDINIAME ĮSTATYME  
 LAIKINAJAME ĮSTATYME  
 LAIKINASIS ADMINISTRATORIUS  
 LAIKINASIS IŠVEŽIMAS PERDIRBTI  
 LAIKINASIS PAGRINDINIS ĮSTATYMAS  
 LAIKINASIS PREMJERAS EUGENIJUS GENTVILAS 
 LAIKINASIS REIKALŲ PATIKĖTINIS  
 LAIKINASIS ĮSTATYMAS  
 LAIKINASIS ĮVEŽIMAS PERDIRBTI  
 LAIKINIEJI VALSTYBINIAI NUMERIO ŽENKLAI  
 LAIKINO APGYVENDINIMO PUNKTO  
 LAIKINO APGYVENDINIMO  
 LAIKINO IŠVEŽIMO PERDIRBTI MUITINĖS PROCEDŪROS  
 LAIKINO IŠVEŽIMO PERDIRBTI  
 LAIKINO NEDARBINGUMO NĖŠTUMO IR GIMDYMO PAŠALPAS  
 LAIKINO PREKIŲ IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LAIKINO PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 LAIKINO SULAIKYMO  
 LAIKINO SUSTABDYMO  
 LAIKINOJI GYNYBOS VADOVYBĖ  
 LAIKINOJI KOMISIJA  
 LAIKINOJI LIETUVOS VYRIAUSYBĖ  
 LAIKINOJI SOSTINĖ  
 LAIKINOJI VYRIAUSYBĖ  
 LAIKINOJO ADMINISTRATORIAUS  
 LAIKINOJO IŠVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪROS ATLIKIMO TVARKĄ  
 LAIKINOJO IŠVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪROS VYKDYTOJAS  
 LAIKINOJO IŠVEŽIMO PERDIRBTI  
 LAIKINOJO NEDARBINGUMO PAŠALPAS BEDARBIAMS GAUNANTIEMS BEDARBIO PAŠALPAS IŠSKYRUS MINIMALIĄ IR MAKSIMALIĄ ESANČIOMS NĖŠTUMO BEI GIMDYMO ATOSTOGOSE  
 LAIKINOJO NEDARBINGUMO  
 LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LAIKINOJO PREKIŲ IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LAIKINOJO PREKIŲ IŠVEŽIMO PERDIRBTI TIKSLINGUMO  
 LAIKINOJO PREKIŲ SAUGOJIMO  
 LAIKINOJO PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 LAIKINOJO PREMJERO EUGENIJAUS GENTVILO 
 LAIKINOJO SAUGOJIMO IR TIKRINIMO  
 LAIKINOJO SULAIKYMO  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO IR LAIKINOJO IŠVEŽIMO PROCEDŪROS  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI IR LAIKINOJO IŠVEŽIMO PERDIRBTI  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI MUITINĖS PROCEDŪROMS  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI MUITINĖS PROCEDŪRĄ  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪRAI PATEIKIMO DIENOS  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪRAI ĮFORMINTI  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪROS VYKDYTOJAS  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪROS VYKDYTOJO  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪROS VYKDYTOJUI  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪROS  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪRĄ  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO  
 LAIKINOJOJE SOSTINĖJE  
 LAIKINOSIOS KOMISIJOS KONSTITUCIJOS PROJEKTUI PARENGTI  
 LAIKINOSIOS KOMISIJOS  
 LAIKINOSIOS SOSTINĖS  
 LAIKINOSIOS VALDŽIOS  
 LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS  
 LAIKINUOJU ADMINISTRATORIUMI  
 LAIKINUOJU PAGRINDINIU ĮSTATYMU  
 LAIKINUOJU ĮSTATYMU  
 LAIKINUOSIUS NUOSTATUS  
 LAIKINUOSIUS PINIGUS TALONUS  
 LAIKINĄ PRIEGLOBSTĮ  
 LAIKINĄJA SOSTINE  
 LAIKINĄJĄ KOMISIJĄ  
 LAIKINĄJĄ VYRIAUSYBĘ  
 LAIKINĄJĮ ADMINISTRATORIŲ  
 LAIKINĄJĮ PAGRINDINĮ ĮSTATYMĄ  
 LAIKINĄSIAS PRIEMOKAS PRIE PENSIJŲ IR VIETOJ PENSIJŲ MOKAMŲ MĖNESINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 LAIKINŲJŲ NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO  
 LAIKINŲJŲ PINIGŲ TALONŲ  
 LAIKINŲJŲ TAISYKLIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS ĮMONĖSE PIRKTŲ PREKIŲ KEITIMO  
 LIETUVIŲ TAUTOS SUKILIMO IR LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS  
 LIETUVOS LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO Pagrindinio Įstatymo ... straipsnio pakeitimo 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINASIS pagrindinis įstatymas 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO pagrindinio įstatymo ... straipsnio pakeitimo 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 NEGRĄŽINAMOJO EKSPORTO LAIKINOJO IŠVEŽIMO LAIKINOJO IŠVEŽIMO PERDIRBTI MUITINĖS PROCEDŪRAS PREKĖMS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINĄJĮ ĮSTATYMĄ DĖL PRIVATAUS KAPITALO KAUPIMO VALSTYBINĖSE ĮMONĖSE  
 XX AMŽIAUS ISTORIJA APIE BIRŽELIO SUKILIMĄ IR LIETUVOS LAIKINĄJĄ VYRIAUSYBĘ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS LAIKINOSIOS ADMINISTRACIJOS PRAŠYMU  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS LAIKINOSIOS ADMINISTRACIJOS PRAŠYMĄ PADIDINTI ... 
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS LAIKINOSIOS ADMINISTRACIJOS PRAŠYMĄ PADIDINTI ŠIŲ OBJEKTŲ PRADINES PARDAVIMO AUKCIONUOSE KAINAS  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS LAIKINOSIOS ADMINISTRACIJOS  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS SOVIETŲ SĄJUNGOS KGB VEIKLAI LIETUVOJE IŠTIRTI