Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BŪTENT ŠIUO LAIKOTARPIU  
 DVEJŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 GAISRAMS KILTI PALANKIU LAIKOTARPIU  
 GYVAVIMO LAIKOTARPĮ  
 ILGESNIAM LAIKOTARPIUI  
 ILGĄ LAIKOTARPĮ  
 ISTORINIO LAIKOTARPIO  
rinkėjai kurie balsavimo paštu LAIKOTARPIU IR RINKIMŲ DIENĄ NEGALI SUGRĮŽTI Į LIETUVĄ  
 LAIKOTARPIU NUO ŠIOS KONVENCIJOS ĮSIGALIOJIMO IKI PIRMOJO Šalių Konferencijos posėdžio 
 LAIKOTARPIU TARP ... 
 LAIKOTARPIU TARP ŠIO NUTARIMO ĮSIGALIOJIMO IR NAFTOS PRODUKTŲ IMPORTO EKSPORTO DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS JAIS BEI MAŽMENINĖS PREKYBOS  
 LAIKOTARPIUI PASIBAIGUS  
 LICENCIJOS IŠDUOTOS VIENERIŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
suma pridedama prie skaičiuojamojo LAIKOTARPIO MĖNESIŲ  
 LYGINANT SU PRAĖJUSIŲ METŲ TUO PAČIU LAIKOTARPIU  
 MINĖTU LAIKOTARPIU  
 MOKESTINIO LAIKOTARPIO  
 MOTINYSTĖS PAŠALPA UŽ NĖŠTUMO IR GIMDYMO LAIKOTARPĮ  
 MOTINYSTĖS PAŠALPAS UŽ NĖŠTUMO IR GIMDYMO LAIKOTARPĮ  
 MOTINYSTĖS PAŠALPĄ UŽ NĖŠTUMO IR GIMDYMO LAIKOTARPĮ BEI ŠEIMOS NARIO slaugos pašalpą 
 NAGRINĖJAMU LAIKOTARPIU  
 NAGRINĖJAMUOJU LAIKOTARPIU  
 NE ILGESNIAM KAIP TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIUI  
 NE ILGESNIAM KAIP VIENERIŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 PALYGINTI SU PRAĖJUSIŲ METŲ TUO PAČIU LAIKOTARPIU  
 PALYGINTI SU TUO PAČIU PRAĖJUSIŲ METŲ LAIKOTARPIU  
 PASTAROJO LAIKOTARPIO  
 PATENKA Į LAIKOTARPĮ KAI IKI SEIMO KADENCIJOS PABAIGOS YRA LIKĘ MAŽIAU KAIP PUSĖ METŲ  
 PENKERIŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
 PER MINĖTĄ LAIKOTARPĮ  
 PER MOKESČIO LAIKOTARPĮ atskaitoma PVM suma 
 PER TAM TIKRĄ LAIKOTARPĮ  
 PER TRUMPĄ LAIKOTARPĮ  
 PER TĄ LAIKOTARPĮ  
 PER TĄ PATĮ LAIKOTARPĮ  
 PER ŠĮ LAIKOTARPĮ  
 PEREINAMAJAM LAIKOTARPIUI  
 PEREINAMASIS LAIKOTARPIS  
 PEREINAMOJO LAIKOTARPIO  
 PEREINAMUOJU LAIKOTARPIU  
 PEREINAMĄJĮ LAIKOTARPĮ ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS PARDAVIMUI UŽSIENIEČIAMS  
 PEREINAMĄJĮ LAIKOTARPĮ  
 PEREINAMŲJŲ LAIKOTARPIŲ  
 PERNAI PER TĄ PATĮ LAIKOTARPĮ  
 POKARIO LAIKOTARPIU  
 REMONTO DARBŲ VERTĖ PER MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ  
 ANKSTYVOJO LAIKOTARPIO  
 SOVIETINIO LAIKOTARPIO  
 SOVIETINIU LAIKOTARPIU  
 SOVIETINĖS OKUPACIJOS LAIKOTARPIU  
 SPAUDOS DRAUDIMO LAIKOTARPIU  
 SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIO LAIKOTARPIO PAJAMOS  
 TAM TIKRAIS LAIKOTARPIAIS  
 TAM TIKRAM LAIKOTARPIUI  
 TAM TIKRO LAIKOTARPIO  
 TAM TIKRU LAIKOTARPIU  
 TAM TIKRĄ LAIKOTARPĮ  
 TARPUKARIO LAIKOTARPIU  
 TARYBINIO LAIKOTARPIO  
 TIRIAMUOJU LAIKOTARPIU  
 TO PATIES LAIKOTARPIO  
 TREJŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 TUO PAČIU LAIKOTARPIU  
 APTARIAMUOJU LAIKOTARPIU  
 VALDYMO LAIKOTARPIU  
ataskaitinio LAIKOTARPIO PABAIGOS  
ataskaitinio; apmokestinamojo LAIKOTARPIO PRADŽIOJE  
ataskaitinio; praėjusio LAIKOTARPIO PABAIGOJE  
 VIENERIŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE  
 ATASKAITINIO LAIKOTARPIO  
 ATASKAITINIU LAIKOTARPIU  
 ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
 ATGAL PER MUITINĖS NUSTATYTĄ LAIKOTARPĮ  
 ATGIMIMO LAIKOTARPIU  
 VĖLESNIO LAIKOTARPIO  
 ATITINKAMO LAIKOTARPIO  
 ATITINKAMU LAIKOTARPIU  
 ĮVAIRIAIS LAIKOTARPIAIS  
 ĮVAIRIŲ LAIKOTARPIŲ  
 ŠI SĄSKAITA KREDITUOJAMA JĄ UŽDARANT ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE  
 ŠIUO LAIKOTARPIU  
 ŠIUO PEREINAMUOJU LAIKOTARPIU  
 ATSKIRAIS LAIKOTARPIAIS  
 BANDOMAJAM LAIKOTARPIUI  
 BANDOMASIS LAIKOTARPIS  
 BET KURIUO DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPIU  
 BRENDIMO LAIKOTARPIU