Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO LAIKOMI ANT GILAUS KRAIKO  
 DĖL NETEISĖTAI ĮGYTŲ IR LAIKOMŲ ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ ŠAUDMENŲ AR SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ  
 IŠRINKTU LAIKOMAS TAS KANDIDATAS Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS  
 KONKURSAS LAIKOMAS NEĮVYKUSIU  
 LAIKANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTOS tvarkos 
 LAIKANTIS ŠIO KODEKSO  
 LAIKANTIS ŠIOS TVARKOS  
 LAIKANTIS ŠIŲ TAISYKLIŲ  
 LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ  
 LAIKINAI ĮVEŽTŲ PERDIRBTI ARBA MUITINĖS SANDĖLYJE LAIKOMŲ PREKIŲ  
 LAIKO SAVO PAREIGA  
 LAIKOMA KAD ATLYGINIMAI UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ susidaro 
 LAIKOMA KAD PRAŠYMAS SUTEIKTI PRIORITETĄ NEBUVO paduotas 
 LAIKOMA KAD SĄVOKA NUOLATINĖ BUVEINĖ neapima ... 
 LAIKOMAS ASMUO KURIO TĖVAI AR SENELIAI arba vienas iš tėvų ar senelių yra lietuviai 
 LAIKOMAS ASMUO KURIS PATS ASMENIŠKAI turi daugiau kaip 1 / visas balsas 
 LAIKOMAS PRIIMTU JEIGU UŽ JĮ BALSAVO DAUGUMA DALYVAVUSIŲ  
 LAIKOMI DINGUSIAIS BE ŽINIOS  
 LAIKYDAMAS RANKOJE  
 LAIKYTI EGZAMINUS  
 LAIKYTI EGZAMINŲ  
 LAIKYTI IR NEŠIOTIS ŠAUNAMĄJĮ GINKLĄ  
 LAIKYTI JUOS PREKYBOS BEI VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONIŲ SANDĖLIUOSE  
 LAIKYTI KVALIFIKACINĮ EGZAMINĄ  
 LAIKYTI NETEKUSIU GALIOS  
 LAIKYTOS LIETUVIŠKOS PAMALDOS  
 LAIKĖ RANKOSE  
 LAIKĖ SAVO PAREIGA  
 LEIDIMO LAIKYTI IR NEŠIOTIS ŠAUNAMĄJĮ GINKLĄ  
 NEŠIOJAMOS SIGNALINĖS LENTOS LAIKOMOS žmogaus 
 PASIRENGTI IR LAIKYTI PO TRIS DIENAS  
 POSĖDIS LAIKOMAS TEISĖTU JEIGU JAME DALYVAUJA DU TREČDALIAI narių 
 PRADININKU LAIKOMAS ... 
 AKTYVIĄJA TRANSPORTO PRIEMONE LAIKOMAS VILKIKAS  
 PRIPAŽĮSTA KAD LAIKO SAVE LIETUVIU  
 RANKOJE LAIKĖ ... 
 RANKOSE JIS LAIKĖ ... 
 RANKOSE LAIKĖ ... 
 ANTSPAUDĄ LAIKYTI NEGALIOJANČIU  
 AUKCIONAS LAIKOMAS NEĮVYKUSIU