Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 CHICAGO ALGIMANTO MACKAUS KNYGŲ LEIDIMO FONDAS  
gabenti BE LEIDIMŲ  
 DAVĖ LEIDIMĄ  
 DUOTI LEIDIMĄ  
 DĖL LEIDIMO išdavimo; įsigyti ...; steigti ...; užsiimti ...; atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją; dirbti 
 DĖL LEIDIMŲ UŽSIIMTI ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIU TYRIMU  
 GALIOJANČIŲ LEIDIMŲ IMPORTUOTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS IŠSKYRUS ALŲ  
 GAUTI LEIDIMĄ  
 GAVO LEIDIMĄ  
 GAVĘS LEIDIMĄ  
 IŠDUODA LEIDIMUS  
 IŠDUODAMI LEIDIMAI  
 IŠDUODANT LEIDIMĄ VYKDYTI SPRENDIMĄ TEISMUI  
 IŠDUOTAS LEIDIMAS  
 IŠDUOTI LEIDIMAI  
 IŠDUOTI LEIDIMUS  
 IŠDUOTUS LEIDIMUS  
 IŠDUOTĄ LEIDIMĄ  
 IŠNUOMOTO TELKINIO LEIDIMAI MEŠKERIOTI JAME  
 IŠVARDINTŲ ASMENŲ KURIEMS SUTEIKIAMA TEISĖ PASIRAŠYTI UŽSAKYMUS LEIDIMAMS ĮEITI Į SEIMO RŪMUS  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS TURINTYS LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ... 
 KNYGŲ LEIDIMO  
 KONKRETŲ ŠIOS VALSTYBINĖS RINKLIAVOS DYDĮ NUSTATO MIESTO RAJONO VALDYBA UŽ LEIDIMĄ PREKIAUTI ... 
 KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO LEIDIMĄ  
 LAISVALAIKIO LEIDIMO  
 LEIDIMAI IŠDUODAMI ... 
 LEIDIMAI KIRSTI MIŠKĄ  
 LEIDIMAS IŠDUODAMAS ... 
 LEIDIMAS IŠDUOTAS ... 
 LEIDIMAS NR ... 
 LEIDIMAS VYKDYTI DIDMENINĘ PREKYBĄ ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS ĮSKAITANT ALŲ AR TIK ALUMI  
 LEIDIMO GALIOJIMĄ  
 LEIDIMO HIGIENOS PASO  
 LEIDIMO IŠDAVIMO  
 LEIDIMO LAIKYTI IR NEŠIOTIS ŠAUNAMĄJĮ GINKLĄ  
 LEIDIMO PLATINIMO IR INFORMAVIMO APIE JUOS  
 LEIDIMUI GAUTI  
 LEIDIMUS IŠDUODA  
 LEIDIMUS KIRSTI MIŠKĄ MIŠKO SAVININKAMS IŠDUODA miškų urėdijos ir nacionaliniai parkai 
 LEIDIMUS VYKDYTI OPERACIJAS SU VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 LEIDIMĄ DIRBTI  
 LEIDIMĄ LICENCIJĄ  
 LEIDIMĄ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 LEIDIMĄ VYKDYTI OPERACIJAS SU VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RŪMUOSE  
 LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKĄ REGLAMENTUOJA IR KONTROLIUOJA ... 
 LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKĄ  
 LEIDIMŲ IŠDAVIMO  
 LEIDIMŲ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 LEIDIMŲ SISTEMOS  
 LEIDIMŲ STATYTI IR GRIAUTI STATINIUS IŠDAVIMO TAISYKLĖS RSN  
 LEIDIMŲ UŽSIIMTI ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIU TYRIMU  
 LEIDIMŲ VYKDYTI OPERACIJAS SU VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA IŠDAVĖ LEIDIMUS UŽSIIMTI ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIU TYRIMU ŠIOMS ĮMONĖMS ... 
 NEDAVĖ LEIDIMO  
 NETURI TEISĖS BE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LEIDIMO  
 NORINT GAUTI LEIDIMĄ  
 NUSTATYTĄJA TVARKA STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 A MACKAUS KNYGŲ LEIDIMO FONDAS  
 PAPILDOMA INFORMACIJA PATEIKIAMI DOKUMENTAI SERTIFIKATAI IR LEIDIMAI  
 PATEIKTI JĮ KULTŪROS MINISTERIJAI IR GAUTI JOS LEIDIMĄ  
 PAŽYMĖJIMŲ IR LEIDIMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS LEIDIMUS  
 ALGIMANTO MACKAUS KNYGŲ LEIDIMO FONDAS  
 REIKALINGAS SPECIALUS LEIDIMAS  
 REIKIA SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS LEIDIMO  
 ANTRASIS PATAISYTAS IR PAPILDYTAS LEIDIMAS  
 STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 TIK TURINT APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS LEIDIMĄ  
 TIK TURINT LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LEIDIMĄ  
 TIK TURINT VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS LEIDIMĄ  
 UŽSAKYTI LEIDIMUS Į SEIMO RŪMUS  
 VANDENS TELKINIO LEIDIMAI MEŠKERIOTI JAME TURI BŪTI IŠDUODAMI NEMOKAMAI  
 VERTIMASIS UŽDRAUSTA KOMERCINE ŪKINE VEIKLA AR VEIKLA KURIAI REIKALINGAS LEIDIMAS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS LEIDIMĄ  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS LEIDIMĄ  
 VIENKARTINIUS LEIDIMUS  
 ASMENŲ KURIE ATVYKO Į VALSTYBĘ AR GYVENA JOJE BE LEIDIMO  
 VISIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS BE ATSKIRŲ LEIDIMŲ  
 VYRIAUSYBĖS SPRENDIMĄ DĖL LEIDIMO IŠDAVIMO  
 ĮMONIŲ TURINČIŲ LEIDIMUS ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ALKOHOLINIUS GĖRIMUS ĮSKAITANT ALŲ AR TIK ALŲ  
 ĮSTATYMŲ LEIDIMO  
 ŽUVŲ IŠTEKLIŲ DEPARTAMENTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS LEIDIMO  
 BE ATSKIRO LEIDIMO  
 BE LEIDIMO vaikščioti