Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.




A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
gaminami; dirbanti PAGAL LICENCIJĄ  
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU ... 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS ORGANIZUOTI LOTERIJAS ŠIOMS ĮMONĖMS ĮMONĖS PAVADINIMAS LICENCIJOS NR ... 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS ORGANIZUOTI LOTERIJAS ŠIOMS ĮMONĖMS ĮMONĖS PAVADINIMAS  
 GAUTI LICENCIJĄ  
 IŠDAVIMO JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR LICENCIJŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKĄ  
 IŠDAVUSI LICENCIJĄ SUSTABDŽIUSI LICENCIJOS GALIOJIMĄ PANAIKINUSI LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ  
 IŠDAVĖ LICENCIJAS EKSPORTUOTI ŽALIAVINĘ MEDIENĄ  
 IŠDUODAMA LICENCIJA PAVADINIMAS  
 IŠDUOTA LICENCIJA  
 IŠDUOTAS LICENCIJAS UŽSIIMTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ KOMISINE PREKYBA  
 IŠDUOTAS LICENCIJAS  
 IŠDUOTI LICENCIJAS TEIKTI TURIZMO PASLAUGAS ŠIOMS ĮMONĖMS KODAS RŪŠIS PAVADINIMAS GATVĖ MIESTAS  
 IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 IŠDUOTOS LICENCIJOS  
 IŠDUOTĄ LICENCIJĄ  
 IŠDUOTŲ LICENCIJŲ  
 LEIDIMĄ LICENCIJĄ  
 LICENCIJA GALIOJA NUO SPRENDIMO IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 LICENCIJA IŠDUODAMA ... 
 LICENCIJA IŠDUOTA ... 
 LICENCIJA NR ... 
 LICENCIJAI GAUTI BUVO PATEIKTI klaidinantys duomenys; neteisingi duomenys 
 LICENCIJAI GAUTI  
 LICENCIJOMS GAUTI  
 LICENCIJOS GALIOJIMAS GALI BŪTI PANAIKINTAS  
 LICENCIJOS GALIOJIMAS  
 LICENCIJOS GALIOJIMO LAIKUI  
 LICENCIJOS GALIOJIMO PABAIGOS  
 LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS  
 LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMO DATAS  
 LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ  
 LICENCIJOS GALIOJIMĄ  
 LICENCIJOS IŠDUODAMOS  
 LICENCIJOS IŠDUOTOS VIENERIŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 LICENCIJOS NR ... 
 LICENCIJOS TURĖTOJAS TURI RAŠTU INFORMUOTI APIE TAI  
 LICENCIJOS TURĖTOJAS  
 LICENCIJOS TURĖTOJO  
 LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PAŽEIDIMUS TURI PAŠALINTI NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO  
 LICENCIJĄ IŠDAVUSI INSTITUCIJA GALI IŠDUOTI LICENCIJOS dublikatą su žyma "Dublikatas" 
 LICENCIJĄ IŠDAVUSI INSTITUCIJA  
 LICENCIJĄ NR ... 
 LICENCIJĄ SUSTABDŽIUSI LICENCIJOS GALIOJIMĄ PANAIKINUSI LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ PANAIKINUSI ... 
 LICENCIJĄ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS  
 LICENCIJŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS  
 LICENCIJŲ GALIOJIMĄ  
 LICENCIJŲ IMPORTUOTI ALŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 LICENCIJŲ IŠDAVIMAS  
 LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKĄ  
 LICENCIJŲ IŠDAVIMO  
 LICENCIJŲ IŠDAVIMĄ  
 LICENCIJŲ TEIKTI AGENTAVIMO IR EKSPEDIJAVIMO PASLAUGAS ORO TRANSPORTE  
 LICENCIJŲ TURĖTOJAI  
 MAŽMENINĖS PREKYBOS LICENCIJĄ NR ... 
 MOKESČIAI UŽ LICENCIJAS  
 MOKESČIAI UŽ PATENTUS IR LICENCIJAS  
 MOKESČIAI UŽ PATENTUS LICENCIJAS  
 NAFTOS DARBŲ LICENCIJŲ  
 NAUJA LICENCIJA GALI BŪTI IŠDUODAMA ... 
 NAUJA LICENCIJA UŽSIIMTI NAFTOS PRODUKTŲ DIDMENINE PREKYBA  
 NE ANKSČIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ IKI PARAIŠKOS GAUTI LICENCIJĄ  
 PANAIKINIMAS IR LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMAS  
 PANAIKINUS LICENCIJĄ  
 PASIBAIGUS LICENCIJOS GALIOJIMO LAIKUI  
 PATIKRINA IR PRIIMA SPRENDIMĄ PANAIKINTI LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ  
 PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJŲ  
 PRETENDUOJANTIS Į LICENCIJĄ ASMUO  
 PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL BANKO LICENCIJOS IŠDAVIMO IR APIE TAI RAŠTU PRANEŠA PAREIŠKĖJUI  
 PRIIMA SPRENDIMĄ IŠDUOTI AR ATSISAKYTI IŠDUOTI LICENCIJĄ IR APIE TAI RAŠTU INFORMUOJA  
 PRIĖMUS SPRENDIMĄ IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 RAŠTU PRAŠO PANAIKINTI LICENCIJOS GALIOJIMĄ  
 SPRENDIMAS DĖL LICENCIJOS IŠDAVIMO  
 SPRENDIMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 SPRENDIMO IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 SU PARAIŠKA LICENCIJAI GAUTI  
 TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJOS TURI BŪTI IŠDUOTOS ... 
 ĮMONĖS TURINČIOS LICENCIJAS IMPORTUOTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS  
 ĮRAŠANT Į LICENCIJĄ  
 ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS TEIKTI TURIZMO PASLAUGAS ŠIOMS ĮMONĖMS KODAS RŪŠIS PAVADINIMAS GATVĖ MIESTAS  
 ŽYMINĮ MOKESTĮ UŽ LICENCIJOS VEŽTI KELEIVIUS IR KROVINIUS  
 ŽYMINĮ MOKESTĮ UŽ LICENCIJOS VEŽTI KELEIVIUS  
 ATSISAKIUS IŠDUOTI LICENCIJĄ APIE TAI RAŠTU PRANEŠAMA PAREIŠKĖJUI  
 ATSISAKOMA IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ TURI BŪTI MOTYVUOTAS  
 ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 ATSISAKYMO IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 BANKO LICENCIJĄ