Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DAR BALANDŽIO MĖNESĮ  
 DAR DU MĖNESIUS  
 DAR GEGUŽĖS MĖNESĮ  
 DAR PO MĖNESIO  
 DAR ŠĮ MĖNESĮ  
 DATA METAI MĖNUO DIENA  
 DAUGIAU KAIP DU MĖNESIUS PO ATLEIDIMO  
 DAUGIAU KAIP DU MĖNESIUS  
 DAUGIAU KAIP MĖNESĮ  
 DAUGIAU NEI MĖNESĮ  
iki kurių grąžinimo DATOS LIKO MAŽIAU NEGU MĖNUO  
iki kurių grąžinimo DATOS LIKO MAŽIAU NEI MĖNUO  
 DEVYNI MĖNESIAI  
 DEVYNIS MĖNESIUS  
 DEVYNIŲ MĖNESIŲ  
 DEŠIMT MĖNESIŲ  
 DEŠIMTIES MĖNESIŲ  
išmokėta LYGIOMIS DALIMIS PER TRIS MĖNESIUS NUO DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO dienos 
 DU KARTUS PER MĖNESĮ  
 DU MĖNESIAI  
 DU MĖNESIUS  
 DU TRIS MĖNESIUS  
 DUKART PER MĖNESĮ  
 DVIEJŲ MĖNESIŲ  
 DVIEM MĖNESIAMS  
 DVYLIKA MĖNESIŲ  
... MGL PER MĖNESĮ bazinė stipendija 
 GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO PAŽEIDIMO NUSTATYMO  
 GEGUŽĖS BIRŽELIO MĖNESIAIS  
 GEGUŽĖS MĖNESIO  
 GEGUŽĖS MĖNESĮ  
 GRUODŽIO MĖNESIAIS  
 GRUODŽIO MĖNESIO  
 GRUODŽIO MĖNESĮ  
 GRUODŽIO SAUSIO MĖNESIAIS  
 IKI MĖNESIO PABAIGOS  
 IKI RUGSĖJO MĖNESIO  
 IKI TO MĖNESIO UŽ KURĮ MOKAMA PENSIJA  
 IKI VIENO MĖNESIO  
 IKI ŠIO MĖNESIO PABAIGOS  
 ILGUS MĖNESIUS  
 IŠTISUS MĖNESIUS  
nuteistam VIENERIEMS METAMS ŠEŠIEMS MĖNESIAMS NUO LIKUSIOS BAUSMĖS ATLEISTI LYGTINAI PASKIRIANT VIENERIŲ METŲ BANDOMĄJĮ LAIKĄ  
 JEIGU ĮMONĖ PER ŠEŠIS MĖNESIUS BE SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ IŠ VISO nepradeda naudoti limito 
 KALENDORINĮ MĖNESĮ  
pajamų suma TENKANTI VIENAM ŽMOGUI PER MĖNESĮ  
 KARTĄ PER MĖNESĮ  
 KAS MĖNESĮ  
 KAS TRIS MĖNESIUS  
 KAS TRYS MĖNESIAI  
 KELETĄ MĖNESIŲ  
 KELI MĖNESIAI  
 KELIEMS MĖNESIAMS  
 KELIS KARTUS PER MĖNESĮ  
 KELIS MĖNESIUS  
 KELIŲ MĖNESIŲ  
 KETURI MĖNESIAI  
 KETURIEMS MĖNESIAMS  
 KETURIS MĖNESIUS  
 KETURIŲ MĖNESIŲ  
 KIEKVIENO MĖNESIO ANTRĄJĮ šeštadienį 
 KIEKVIENO MĖNESIO PABAIGOJE  
 KIEKVIENO MĖNESIO  
 KIEKVIENĄ MĖNESĮ  
patvirtinti taikomąjį minimalų gyvenimo lygį ... LITŲ PER MĖNESĮ vienam Lietuvos Respublikos gyventojui 
patvirtinti taikomąjį minimalų gyvenimo lygį ... LITUS PER MĖNESĮ VIENAM LIETUVOS RESPUBLIKOS gyventojui 
 KITA SUSITARIANČIOJI ŠALIS TURI ATSAKYTI Į ŠĮ PRAŠYMĄ NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ ŠIS TERMINAS DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ GALI BŪTI PRATĘSTAS  
per devynis PRAĖJUSIŲ METŲ MĖNESIUS  
per dešimt ŠIŲ METŲ MĖNESIŲ  
per vienuolika PRAĖJUSIŲ METŲ MĖNESIŲ  
 KITĄ MĖNESĮ  
 KOVO BALANDŽIO IR GEGUŽĖS MĖNESIAIS  
 KOVO BALANDŽIO MĖNESIAIS  
 KOVO MĖNESIO PABAIGOJE  
 KOVO MĖNESIO  
 KOVO MĖNESĮ  
 LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ SUMAŽINTI VIENERIAIS METAIS ŠEŠIAIS MĖNESIAIS  
 LAPKRIČIO GRUODŽIO MĖNESIAIS  
 LAPKRIČIO MĖNESIAIS  
 LAPKRIČIO MĖNESIO  
 LAPKRIČIO MĖNESĮ  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PAŽEIDIMUS TURI PAŠALINTI NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO  
 LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS  
 LIEPOS MĖNESIO  
 LIEPOS MĖNESĮ MADRIDE  
 LIEPOS MĖNESĮ  
 LIEPOS RUGPJŪČIO MĖNESIAIS  
 LIEPOS RUGSĖJO MĖNESIAIS  
sudaro ... LT PER MĖNESĮ  
sudarė ...; mokėti ...; siekė ... LITUS PER MĖNESĮ  
suma pridedama prie skaičiuojamojo LAIKOTARPIO MĖNESIŲ  
 MAŽDAUG PO MĖNESIO  
 MAŽDAUG PRIEŠ MĖNESĮ  
 MAŽIAUSIAI PRIEŠ ŠEŠIS MĖNESIUS  
 MEDAUS MĖNESIO  
 MEDAUS MĖNESĮ  
 MEDAUS MĖNUO  
 METAI MĖNUO DIENA  
 MINIMALI MĖNESIO ALGA  
 MINIMALIOS MĖNESIO ALGOS  
 MIRTIES MĖNESĮ  
 MĖNESIO DARBO UŽMOKESČIU  
 MĖNESIO PABAIGOJE  
 MĖNESIO PRADŽIOJE  
 MĖNESIO PRENUMERATA  
 MĖNESIŲ MĖNESIAIS  
 MĖNESIŲ MĖNESIUS  
 NE ANKSČIAU KAIP PO MĖNESIO  
 NE ANKSČIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ IKI PARAIŠKOS GAUTI LICENCIJĄ  
 NE ILGESNIAM KAIP TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIUI  
 NE MAŽIAU KAIP MĖNESIUI  
 NE REČIAU KAIP KARTĄ PER MĖNESĮ  
 NE REČIAU KAIP VIENĄ KARTĄ PER MĖNESĮ  
 NE TRUMPIAU KAIP MĖNESIUI  
 NE VIENĄ MĖNESĮ  
 NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO KREIPIMOSI DĖL REGISTRAVIMO  
 NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ  
 NE VĖLIAU KAIP PER TRIS MĖNESIUS  
 NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ  
 NE VĖLIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ  
 NE VĖLIAU KAIP PRIEŠ TRIS MĖNESIUS  
 NUO BALANDŽIO MĖNESIO  
 NUO GRUODŽIO MĖNESIO  
 NUO KOVO MĖNESIO  
 NUO LIEPOS MĖNESIO  
 NUO PRAĖJUSIŲ METŲ GRUODŽIO MĖNESIO  
 NUO RUGSĖJO MĖNESIO  
 NUO SAUSIO MĖNESIO  
 NUO SPALIO MĖNESIO  
 NUO VASARIO MĖNESIO  
 PALYGINTI SU TUO PAČIU PRAĖJUSIŲ METŲ MĖNESIU  
 PASKUTINIO MĖNESIO  
 PASTARAISIAIS MĖNESIAIS  
 PASTARŲJŲ MĖNESIŲ  
 PAŽYMA TURI BŪTI IŠDUOTA NE ANKSČIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ IKI ... 
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO DIENOS  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO SPRENDIMO  
 PENKIS MĖNESIUS  
 PENKIŲ MĖNESIŲ  
 PER AŠTUONIS MĖNESIUS  
 PER AŠTUONIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER DEVYNIS MĖNESIUS  
 PER DEVYNIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER DEŠIMT MĖNESIŲ  
 PER DEŠIMT ŠIŲ METŲ MĖNESIŲ  
 PER DU MĖNESIUS  
 PER DU ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER KELETĄ MĖNESIŲ  
 PER KELIS MĖNESIUS  
 PER KETURIS MĖNESIUS  
 PER KETURIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER MĖNESĮ NUO šio sprendimo paskelbimo; jo gavimo datos 
 PER MĖNESĮ NUO ŠIO NUTARIMO ĮSIGALIOJIMO  
 PER MĖNESĮ UŽDIRBA ... Lt 
 PER MĖNESĮ  
 PER PASTARUOSIUS DU MĖNESIUS  
 PER PASTARUOSIUS KELIS MĖNESIUS  
 PER PASTARUOSIUS MĖNESIUS  
 PER PASTARUOSIUS TRIS MĖNESIUS  
 PER PENKIS MĖNESIUS  
 PER PENKIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER PIRMUOSIUS DU ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER PORĄ MĖNESIŲ  
 PER PUSANTRO MĖNESIO  
 PER SEPTYNIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER TRIS MĖNESIUS NUO PALIKIMO ATSIRADIMO DIENOS  
 PER TRIS MĖNESIUS NUO PAVELDĖJIMO TEISĖS LIUDIJIMO IŠDAVIMO DIENOS  
 PER TRIS MĖNESIUS  
 PER VIENUOLIKA ŠIŲ METŲ MĖNESIŲ  
 PER VIENĄ MĖNESĮ  
 PER ŠEŠIS MĖNESIUS  
 PER ŠIŲ METŲ DEVYNIS MĖNESIUS  
 PERNAI GEGUŽĖS MĖNESĮ  
 PERNAI GRUODŽIO MĖNESĮ  
 PERNAI KOVO MĖNESĮ  
 PERNAI LAPKRIČIO MĖNESĮ  
 PERNAI LIEPOS MĖNESĮ  
 PERNAI RUGSĖJO MĖNESĮ  
 PIRMAISIAIS GYVENIMO MĖNESIAIS  
 PIRMAISIAIS MĖNESIAIS  
 PIRMUS TRIS MĖNESIUS  
 PO DEVYNIŲ MĖNESIŲ  
 PO DVIEJŲ MĖNESIŲ  
 PO KELETO MĖNESIŲ  
 PO KELIS MĖNESIUS  
 PO KELIŲ MĖNESIŲ  
 PO KETURIŲ MĖNESIŲ  
 PO MĖNESIO  
 PO POROS MĖNESIŲ  
 PO PUSANTRO MĖNESIO  
 PO TRIJŲ MĖNESIŲ  
 PO ŠEŠIŲ MĖNESIŲ  
 PORĄ MĖNESIŲ  
 PRAEITĄ MĖNESĮ  
 PRAĖJUS DVIEM MĖNESIAMS  
 PRAĖJUS KELIEMS MĖNESIAMS  
 PRAĖJUS MĖNESIUI PO operacijos; rinkimų 
 PRAĖJUS MĖNESIUI  
 PRAĖJUSIO MĖNESIO  
 PRAĖJUSIŲ METŲ BIRŽELIO MĖNESĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ GEGUŽĖS MĖNESĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ GRUODŽIO MĖNESĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ KOVO MĖNESĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ LAPKRIČIO MĖNESĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ LIEPOS MĖNESĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ RUGPJŪČIO MĖNESĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ RUGSĖJO MĖNESĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ SPALIO MĖNESĮ  
 PRAĖJUSĮ MĖNESĮ  
 PRIEŠ DU MĖNESIUS  
 PRIEŠ KELETĄ MĖNESIŲ  
 PRIEŠ KELIS MĖNESIUS  
 PRIEŠ KETURIS MĖNESIUS  
 PRIEŠ MĖNESĮ  
 PRIEŠ PENKIS MĖNESIUS  
 PRIEŠ PORĄ MĖNESIŲ  
 PRIEŠ PUSANTRO MĖNESIO  
 PRIEŠ TRIS MĖNESIUS  
 PUSANTRO MĖNESIO  
 PUSTREČIO MĖNESIO  
 RUGPJŪČIO MĖNESIO  
 RUGPJŪČIO MĖNESĮ  
 RUGPJŪČIO RUGSĖJO MĖNESIAIS  
 RUGSĖJO MĖNESIO  
 RUGSĖJO MĖNESĮ  
 RUGSĖJO SPALIO MĖNESIAIS  
 SAUSIO IR VASARIO MĖNESIAIS  
 SAUSIO KOVO MĖNESIAIS  
 SAUSIO MĖNESIO  
 SAUSIO MĖNESĮ  
 SAUSIO VASARIO MĖNESIAIS  
 SEPTYNIS MĖNESIUS  
 SEPTYNIŲ MĖNESIŲ  
 SPALIO IR LAPKRIČIO MĖNESIAIS  
 SPALIO LAPKRIČIO MĖNESIAIS  
 SPALIO MĖNESIAIS  
 SPALIO MĖNESIO  
 SPALIO MĖNESĮ  
 ANTRAS MĖNUO  
 SUIMTI TRIMS MĖNESIAMS  
 TARNYBINIS ATLYGINIMAS PER MĖNESĮ  
 TEISMAS LEIDO SUIMTI DVIEM MĖNESIAMS  
 TREČIAS MĖNUO  
 TRIJŲ MĖNESIŲ  
 TRIMS MĖNESIAMS  
 TRIS MĖNESIUS  
 TRYS MĖNESIAI  
 TŲ PAČIŲ METŲ GRUODŽIO MĖNESĮ  
 TŲ PAČIŲ METŲ LIEPOS MĖNESĮ  
 UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ  
 UŽPRAEITO MĖNESIO VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO DYDŽIŲ SUMOS  
 UŽPRAEITO MĖNESIO  
 ARTIMIAUSIAIS MĖNESIAIS  
 VASARIO KOVO MĖNESIAIS  
 VASARIO MĖNESIO  
 VASARIO MĖNESĮ  
 VASAROS MĖNESIAIS  
 VIDUTINIS MĖNESIO ATLYGINIMAS  
 VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS  
 VIDUTINIŠKAI PER MĖNESĮ  
 VIDUTINĖS ŠEIMOS PAJAMOS PER MĖNESĮ  
 VIENAM MĖNESIUI  
 VIENAM ŠEIMOS NARIUI PER MĖNESĮ  
 VIENERIEMS METAMS IR ŠEŠIEMS MĖNESIAMS  
 VIENERIŲ METŲ IR TRIJŲ MĖNESIŲ  
 VIENO MĖNESIO ATLYGINIMO DYDŽIO PREMIJĄ  
 VIENO MĖNESIO  
 VIENĄ KARTĄ PER MĖNESĮ  
 VIENĄ MĖNESĮ  
 VIETA DATA METAI MĖNUO DIENA VALANDA  
 VISAM MĖNESIUI  
 VISĄ MĖNESĮ  
 VOS KELIS MĖNESIUS  
 VOS PRIEŠ DU MĖNESIUS  
 VOS PRIEŠ KELIS MĖNESIUS  
 VOS PRIEŠ MĖNESĮ  
 VOS PRIEŠ PORĄ MĖNESIŲ  
 ĮSIGALIOJA PO DVYLIKOS MĖNESIŲ NUO TOS DIENOS KAI GENERALINIS DIREKTORIUS UŽREGISTRUOJA DVIEJŲ ORGANIZACIJOS NARIŲ ratifikavimo raštus 
 ĮSIGALIOJA PRAĖJUS TRIMS MĖNESIAMS  
 ŠEŠI MĖNESIAI  
 ŠEŠIEMS MĖNESIAMS  
 ŠEŠIS MĖNESIUS  
 ŠEŠIŲ MĖNESIŲ  
 ŠI KONVENCIJA PRADEDA GALIOTI PO DVYLIKOS MĖNESIŲ NUO JOS RATIFIKAVIMO RAŠTO  
 ŠIO MĖNESIO PABAIGOJE  
 ŠIO MĖNESIO PRADŽIOJE  
 ŠIŲ METŲ BALANDŽIO MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ BIRŽELIO MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ GEGUŽĖS MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ KOVO MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ LIEPOS MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ RUGSĖJO MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ SAUSIO MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ VASARIO MĖNESĮ  
 ŠĮ MĖNESĮ  
 ŽIEMOS MĖNESIAIS  
 ŽYDI BIRŽELIO RUGPJŪČIO MĖNESIAIS  
 AUGALAS ŽYDI BIRŽELIO LIEPOS MĖNESIAIS  
 AUGALAS ŽYDI BIRŽELIO RUGPJŪČIO MĖNESIAIS  
 AUGALAS ŽYDI LIEPOS RUGPJŪČIO MĖNESIAIS  
 AŠTUONIS MĖNESIUS  
 AŠTUONIŲ MĖNESIŲ  
 BALANDŽIO GEGUŽĖS MĖNESIAIS  
 BALANDŽIO IR GEGUŽĖS MĖNESIAIS  
 BALANDŽIO MĖNESIO  
 BALANDŽIO MĖNESĮ  
 BENT KARTĄ PER MĖNESĮ  
 BET KURIUO DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPIU  
 BEVEIK DU MĖNESIUS  
 BEVEIK KAS MĖNESĮ  
 BEVEIK KETURIS MĖNESIUS  
 BEVEIK PRIEŠ MĖNESĮ  
 BEVEIK TRIS MĖNESIUS  
 BIRŽELIO LIEPOS MĖNESIAIS  
 BIRŽELIO MĖNESIO  
 BIRŽELIO MĖNESĮ  
 BIRŽELIO RUGPJŪČIO MĖNESIAIS